​Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас за новою програмою Локтєва 2018-2019 н.р. Рівень стандарт. 3 година на тиждень

Перегляд файлу

10 клас

Фізика

 105 годин

(3 год. на тиждень)

 

Програма :    Програма, затверджена МОН України наказом  1539 від 24.11.2017 року: «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу Національної академії наук України

під керівництвом Локтєва В. М.

Підручник: _____________________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Всього

 годин

Контрольні

роботи

Лабораторні роботи

Тематичне оцінювання

Рік

105

4

8

10

I семестр

45

2

5

4

II семестр

60

2

3

6

 

з/п

Тема уроку

Кіл-ть

годин

Дата провед.

Прим.

І семестр (3 година на тиждень)

 

Вступ ( 3 год). Кінематика( 13 год)

 

 

 

1.

Правила  безпеки  у кабінеті фізики.  Зародження й розвиток фізики як науки

1

 

 

2.

Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання 

1

 

 

3.

Скалярні та векторні величини

1

 

 

4.

Основна задача механіки. Кінематика. Повторення.

1

 

 

5.

Швидкість руху. Середня та миттєва швидкість. Закони додавання швидкостей та переміщень.

1

 

 

6.

Розв’язування задач

1

 

 

7.

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення.

1

 

 

8.

Розв’язування задач.

1

 

 

 

Тематична атестація

 

 

ТА

9.

Лабораторна робота №1. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху

1

 

 

10.

Вільне падіння

1

 

 

11.

Криволінійний рух під дією сили тяжіння.

1

 

 

12.

Рівномірний рух матеріальної точки по колу

1

 

 

13.

Розв’язування задач

1

 

 

14.

Лабораторна робота №2. Вивчення руху тіла по колу

1

 

 

15.

Розв’язування задач

1

 

 

16.

Контрольна робота

1

 

 

 

Тематична атестація

 

 

ТА

Динаміка і закони збереження. (18 год)

17.

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

1

 

 

18.

Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона

1

 

 

19.

Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість

1

 

 

20.

Розв’язування задач

1

 

 

21.

Сила пружності. Вага  тіла

1

 

 

22.

Сила тертя

1

 

 

23.

Розв’язування задач

1

 

 

24.

Рівновага тіл. Момент сили

1

 

 

25.

Лабораторна робота №3. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил

1

 

 

26.

Механічна робота. Потужність. Кінетична енергія.

1

 

 

27.

Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

1

 

 

28.

Розв’язування задач

1

 

 

29.

Лабораторна робота № 4. Дослідження механічного руху тіл з урахуванням закону збереження енергії

1

 

 

30.

Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення

1

 

 

 

Тематична атестація

 

 

ТА

31.

Розв’язування задач

1

 

 

32.

Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила

1

 

 

33.

Розв’язування задач

1

 

 

34.

Контрольна робота

1

 

 

Механічні коливання та хвилі. (12 год.)  Елементи СТВ. (5 год.)

35.

Види механічних коливань

1

 

 

36.

Розв’язування задач

1

 

 

37.

Математичний і пружний маятник.

1

 

 

38.

Енергія коливань.

1

 

 

39.

Розв’язування задач

1

 

 

40.

Лабораторна робота №5. Виготовлення маятника та визначення періоду його коливань

1

 

 

41.

Резонанс

1

 

 

42.

Механічні хвилі

1

 

 

43.

Звукові хвилі

1

 

 

44.

Розв’язування задач

1

 

 

45

Постулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей

 

 

 

 

Тематична атестація

 

 

ТА

ІІ семестр (3 години на тиждень )

46.

Розв’язування задач

1

 

 

47.

Наслідки постулатів СТВ.

1

 

 

48.

Розв’язування задач

1

 

 

49.

Розв’язування задач

1

 

 

50.

Самостійна робота з розв’язування задач. (2)

1

 

 

51.

Захист навчальних проектів та рефератів.

1

 

 

Основи МКТ.(11 год)

52.

Основні положення МКТ. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини

1

 

 

53.

Розв’язування задач

1

 

 

54.

Рух і взаємодія атомів і молекул

1

 

 

 

Тематична атестація

 

 

ТА

55.

Модель ідеального газу. Основні рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу

1

 

 

56.

Термодинамічна рівновага. Температура. Температурна шкала Кельвіна

1

 

 

57.

Розв’язування задач

1

 

 

58.

Рівняння стану ідеального газу

1

 

 

59.

Ізопроцеси

1

 

 

60.

Розв’язування задач

1

 

 

61.

Розв’язування задач

 

 

 

62.

Контрольна робота

1

 

 

 

Тематична атестація

 

 

ТА

Властивості речовини в різних станах. (12 год)

63.

Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння

1

 

 

64.

Вологість повітря. Точка роси

1

 

 

65.

Лабораторна робота №6. Вимірювання відносної вологості повітря

1

 

 

66.

Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища

1

 

 

67.

Розв’язування задач

1

 

 

68.

Лабораторна робота №7. Визначення поверхневого натягу рідини

1

 

 

69.

Будова і властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали

1

 

 

70.

Механічні властивості твердих тіл

1

 

 

71.

Розв’язування задач

1

 

 

72.

Лабораторна робота №8. Визначення модуля пружності( модуля Юнга) речовини

1

 

 

73.

Узагальнення та систематизація знань

1

 

 

74.

Самостійна  робота з розв’язування задач.(3)

1

 

 

 

Тематична атестація

 

 

ТА

Основи термодинаміки. (10 год.)

75.

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

1

 

 

76.

Розв’язування задач

1

 

 

77.

Робота в термодинаміці

1

 

 

78.

Розв’язування задач

1

 

 

79.

Перший закон  термодинаміки. Адіабатний процес

1

 

 

80.

Розв’язування задач

1

 

 

81.

Принцип дії  теплових двигунів. Холодильна машина

1

 

 

82.

Розв’язування задач

1

 

 

83.

Узагальнення та систематизація знань з теми

1

 

 

84.

Самостійна  робота з розв’язування задач. (4)

1

 

 

85.

Захист навчальних проектів та рефератів.

1

 

 

 

Тематична атестація

 

 

ТА

Електричне поле. Електростатика. (15 год.)

86.

Електростатика. Повторення.

1

 

 

87.

Розв’язування задач

1

 

 

88.

Електричне поле. Напруженість.

1

 

 

89.

Розв’язування задач

1

 

 

90.

Робота  з переміщенням заряду в електричному полі. Потенціальна енергія взаємодії точкових зарядів

1

 

 

91.

Розв’язування задач

1

 

 

92.

Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів

1

 

 

93.

Розв’язування задач

1

 

 

94.

Провідники в електростатичному полі

1

 

 

95.

Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

1

 

 

 

Тематична атестація

 

 

ТА

96.

Розв’язування задач

1

 

 

97.

Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора

1

 

 

98.

Розв’язування задач

1

 

 

99.

Розв’язування задач

1

 

 

100.

Розв’язування задач

1

 

 

101.

Узагальнення та систематизація знань

1

 

 

102.

Контрольна робота

1

 

 

103.

Захист навчальних проектів та рефератів.

1

 

 

104.

Захист навчальних проектів та рефератів.

1

 

 

105.

Підсумковий урок

1

 

 

 

Тематична атестація

 

 

ТА

Вчитель                     І.Ю.Гнененко                

                                                                                                                Перевірено

_____ вересня 2018 р.                                  ЗДНВР                 С.А.Колєснікова

 

_____ січня 2019 р.                                      ЗДНВР                 С.А.Колєснікова

doc
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Планування
Додано
19 вересня 2018
Переглядів
2145
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку