Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу

Про матеріал

Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу на 2018 2019 навчальний рік ло прграми Фізика 10-11 (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.)

Перегляд файлу

Календарно-тематичний план з фізики для 10класу

(рік 105 год, 3 год на тиждень

І семестр 48 год, 3 год на тиждень, ІІ семестр 57 год, 3 год на тиждень)

№ з/п

Дата

Примітка. Коригована дата

Тема уроку

 

 

 

І СЕМЕСТР

 

 

 

ВСТУП

 1.  

 

 

Зародження й розвиток фізики як науки

 1.  

 

 

Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання.

Невизначеності вимірювань

 1.  

 

 

Скалярні та векторні величини

 

 

 

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 1. КІНЕМАТИКА

 1.  

 

 

Основна задача механіки. Абетка кінематики

 1.  

 

 

Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості

 1.  

 

 

Закони додавання переміщень і швидкостей

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху

 1.  

 

 

Вільне падіння

 1.  

 

 

Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 2. Вивчення руху тіла по колу

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач.

 1.  

 

 

Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

 

 

 

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 2. ДИНАМІКА

 1.  

 

 

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

 1.  

 

 

Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона 

 1.  

 

 

Гравітаційне поле. Сила тяжіння.

Перша космічна швидкість

 1.  

 

 

Практикум з Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Сила пружності. Вага тіла

 1.  

 

 

Сила тертя

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 3. Дослідження руху зв'язаних тіл

 1.  

 

 

Рівновага тіл. Момент сили

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 4. Визначення центра мас плоскої фігури

 1.  

 

 

Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

 1.  

 

 

Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач.

 1.  

 

 

Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці»

 

 

 

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 3. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

 1.  

 

 

Види механічних коливань

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Резонанс

 1.  

 

 

Механічні хвилі

 1.  

 

 

Звукові хвилі

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач.

 1.  

 

 

Контрольна робота № 3 з теми «Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі»

 1.  

 

 

Експерементальний проект «Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння».

 1.  

 

 

Експерементальний проект «Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння».

 1.  

 

 

Підсумковий урок

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

 

 

Розділ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

 1.  

 

 

Постулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 

 

 

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

 1.  

 

 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Рух і взаємодія молекул

 1.  

 

 

Основне рівняння МКТ ідеального газу

 1.  

 

 

Температура. Температурна шкала Кельвіна

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 5. Дослідження ізотермічного процесу

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач.

 1.  

 

 

Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика»

 1.  

 

 

Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара.

Кипіння

 1.  

 

 

Вологість повітря. Точка роси

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 6. Вимірювання відносної вологості повітря

 1.  

 

 

Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 7. Вимірювання поверхневого натягу рідини

 1.  

 

 

Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів.

Рідкі кристали

 1.  

 

 

Механічні властивості твердих тіл

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач.

 1.  

 

 

Контрольна робота № 5 з теми «Молекулярна фізика»

 

 

 

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

 1.  

 

 

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Робота в термодинаміці

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 8 Визначення ККД теплового процесу.

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач.

 1.  

 

 

Контрольна робота № 6 з теми «Основи термодинаміки»

 1.  

 

 

Захист учнівських проектів

 1.  

 

 

Захист учнівських проектів

 

 

 

Розділ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

 1.  

 

 

Абетка електростатики

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Електричне поле

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Провідники та діелектрики в електричному полі.

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач

 1.  

 

 

Практикум з розв’язування задач.

 1.  

 

 

Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле»

 1.  

 

 

Захист учнівських проектів

 1.  

 

 

Захист учнівських проектів

 1.  

 

 

Підсумковий урок


Дати проведення контрольних робіт

№ з/п

Дата

Примітка. Коригована дата

Тема

 1.  

 

 

Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

 1.  

 

 

Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці»

 1.  

 

 

Контрольна робота № 3 з теми «Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі»

 1.  

 

 

Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика»

 1.  

 

 

Контрольна робота № 5 з теми «Молекулярна фізика»

 1.  

 

 

Контрольна робота № 6 з теми «Основи термодинаміки»

 1.  

 

 

Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле»

 

Дати проведення лабораторних практикумів

№ з/п

Дата

Примітка. Коригована дата

Тема

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 2. Вивчення руху тіла по колу

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 3. Дослідження руху зв'язаних тіл

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 4. Визначення центра мас плоскої фігури

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 5. Дослідження ізотермічного процесу

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 6. Вимірювання відносної вологості повітря

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 7. Вимірювання поверхневого натягу рідини

 1.  

 

 

Лабораторний практикум № 8 Визначення ККД теплового процесу.

 

 •  

 

 

Експерементальний проект: Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння.


Орієнтовні теми навчальних проектів

docx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Планування
Додано
19 вересня 2018
Переглядів
1267
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку