25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Календарно-тематичне планування з фізики для 10 класу (рівень стандарт)

Про матеріал

Тематичне планування за новою програмою з фізики (під керівництвом Локтєва В.М.) рівня стандарт для 10 класу.

Планування містить очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності згідно програми до уроків та можливі домашні завдання згідно підручника "Фізика 10 клас Бар'яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О. (стандарт, програма Локтєва)".

Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

10 КЛАС

Кількість годин за рік – 105 год

Кількість годин на тиждень – 3 год на тиждень

 

І семестр (48 год, 3 год на тиждень)

№ з/п

№ з/п

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

 

10

10

 

 

 

 

ВСТУП (3 год)

1.

1.

 

 

Первинний інструктаж з БЖ (інстр. № …)

Природничі науки та світогляд сучасної людини. Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку.

Оперує поняттями і термінами про основні етапи розвитку фізики; усвідомлює необхідність саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів; розуміє важливість природничої освіти та розвитку природничих наук.

§1 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.1 (3-5) – письмово.

2.

2.

 

 

Теорія та експеримент, роль фундаментальних фізичних теорій. Фізичні моделі. Одиниці фізичних величин, Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки (невизначеності) вимірювань.

Розрізняє одиниці величин; знає принципи вимірювань; вміє оцінювати похибки (невизначеності) прямих і непрямих вимірювань; здійснювати перевірку одиниць у отриманих формулах.

§2 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.2 – письмово.

3.

3.

 

 

Зв’язки між математикою та фізикою. Скалярні та векторні величини, проекції векторів.

Вміє застосовувати векторні величини.

§3 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.3 – письмово.

 

РОЗДІЛ І. МЕХАНІКА (45 год)

 

КІНЕМАТИКА (14 год)

4.

1.

 

 

Основні поняття кінематики: простір і час, механічний рух, його відносність, система відліку, способи опису руху, траєкторія, шлях, переміщення. Основна задача механіки.

 

Демонстрації:

 1. Відносність руху.
 2. Застосування стробоскопічного ефекту для вивчення руху тіл.
 3. Залежність траєкторії руху тіла від вибраної системи відліку.

Оперує основними поняттями механіки, характеристиками різних типів руху та взаємодії тіл, поняттям матеріальної точки як моделі реального тіла, термінами: механічний рух, система відліку, траєкторія, переміщення, шлях, відносність механічного руху; володіє найпростішими методами експериментального дослідження руху тіл.

§4 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.4(1-4) – письмово + експ.завд. ст.26

5.

2.

 

 

Середня швидкість і середня шляхова швидкість. Поняття про миттєву швидкість руху. Закон додавання швидкостей.

Оперує термінами: швидкість рівномірного прямолінійного руху, миттєва швидкість, середня швидкість.

§5 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.5(1-3) – письмово.

6.

3.

 

 

Прямолінійний рівномірний рух як найпростіший вид руху. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на використання формул прямолінійного рівномірного руху.

§4-5 – повт.,

Впр.5(4-6) – письмово.

7.

4.

 

 

Прискорення, рух з постійним прискоренням. Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.

 Оперує терміном прискорення; вміє аналізувати та будувати графіки прямолінійного рівноприскореного руху.

§6 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.6(1-2(завд.1-3)) – письмово.

8.

5.

 

 

Прискорення, рух з постійним прискоренням. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на використання формул прямолінійного рівноприскореного руху; вміє аналізувати та будувати графіки прямолінійного рівноприскореного руху.

§6 – повт.,

Впр.6(2 (завд.4-6)-3) – письмово, підг. до л/р ст. 52

9.

6.

 

 

Інструктаж з БЖ № 143

Лабораторна робота №1. Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху.

 

§6 – повт.,

Впр.6(4-5) – письмово.

10.

7.

 

 

Вільне падіння та криволінійний рух під дією постійної сили тяжіння.

Оперує терміном прискорений рух в полі сили тяжіння.

§7(п.1-4) – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.7(1)– письмово.

11.

8.

 

 

Вільне падіння та криволінійний рух під дією постійної сили тяжіння.

Оперує терміном прискорений рух в полі сили тяжіння.

§7(п.5-7) – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.7(3)– письмово.

12.

9.

 

 

Рух під дією сили тяжіння. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на використання формул руху тіла під дією постійної сили тяжіння.

§7 – повт.,

Впр.6(2,4) – письмово.

13.

10.

 

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Кутова швидкість. Період обертання та обертова частота. Доцентрове (нормальне) прискорення.

 

Демонстрації:

 1. Напрям швидкості під час руху по колу.
 2. Рух тіл по колу з різними частотами.

Оперує термінами: період, частота, кутова швидкість, доцентрове прискорення.

§8 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.8(1-3)– письмово.

14.

11.

 

 

Обертальний рух. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на використання формул рівномірного руху по колу.

§8 – повт.,

Впр.8(4-5) – письмово, підг. до л/р ст. 53

15.

12.

 

 

Інструктаж з БЖ № 143

Лабораторна робота №2. Вивчення руху тіла по колу.

 

§8 – повт.,

Впр.8(6) – письмово, Впр.8(7) за бажанням + експ.завд. ст.51

16.

13.

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Кінематика».

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні результати застосування знань з механіки для розв’язання основної задачі механіки в реальних життєвих ситуаціях.

§1-8 – повт., ст.54 див., тест ст.55, підг. до к/р.

17.

14.

 

 

Контрольна робота №1 з тем «Вступ» і «Кінематика».

 

§1-8 – повт., зробити таблицю Кінематика

Тематична №1

 

ДИНАМІКА ТА ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ (18 год)

18.

1.

 

 

Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Інертність і маса. Перший закон Ньютона.

 

Демонстрації:

 1. Інертність тіл.
 2. Порівняння мас тіл під час взаємодії.

Вміє застосовувати закони динаміки Ньютона.

§9 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.9(1-2,5)– письмово.

19.

2.

 

 

Види сил у механіці. Вимірювання сил, додавання сил. Рівнодійна. Другий та третій закони Ньютона.

 

Демонстрації:

 1. Вимірювання сил.
 2. Додавання сил.

Вміє застосовувати закони динаміки Ньютона.

§10 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.10(1-4)– письмово.

20.

3.

 

 

Закони динаміки Ньютона, межі їх застосування. Розв’язування задач.

Вибирає оптимальним чином систему відліку для розв’язання конкретних задач, вміє здійснити перехід з однієї системи відліку до іншої.

§9-10 – повт.,

Впр.9(3), 10(6-7) – письмово.

21.

4.

 

 

Гравітаційна взаємодія та гравітаційне поле, сила тяжіння.

Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики, внесок українських учених у дослідження космосу.

 

Демонстрації:

 1. Трубка Ньютона.

Оперує терміном сила тяжіння.

§11 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.11(1,3,4,6)– письмово.

22.

5.

 

 

Сили пружності. Вага та невагомість.

 

Демонстрації:

 1. Невагомість і вага тіла, що рухається з прискоренням.
 2. Види деформації тіл. 

Оперує терміном сила пружності.

§12 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.12(1,4,7,8)– письмово.

23.

6.

 

 

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі.

Оперує термінами: сили тертя ковзання та спокою, сила опору при русі тіла в суцільному середовищі.

§13 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.13(1-3)– письмово.

24.

7.

 

 

Рух тіла під дією кількох сил. Алгоритм розв’язання задач динаміки.

Вибирає оптимальним чином систему відліку для розв’язання конкретних задач, вміє здійснити перехід з однієї системи відліку до іншої; вміє застосовувати формули сил, алгоритм розв’язання задач динаміки.

§11-13 – повт.,

Впр.13(4-6)– письмово, підг. до л/р ст. 115.

25.

8.

 

 

Інструктаж з БЖ № 143

Лабораторна робота №3. Дослідження руху зв’язаних тіл.

 

§11-13 – повт.,

Впр.11(5), 12(2,6)– письмово + експ. завд. ст. 86.

26.

9.

 

 

Рівновага тіл. Момент сили, центр тяжіння тіла. Стійкість рівноваги.

 

Демонстрації:

 1. Види рівноваги.
 2. Стійкість рівноваги тіла, що має площу опори.

Оперує термінами: момент сили, умови рівноваги.

§14 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.14(1-2)– письмово.

27.

10.

 

 

Рівновага тіл. Розв’язування задач.

Вміє застосовувати умови рівноваги тіл.

§14 – повт.,

Впр.14(3-4)– письмово, підг. до л/р ст. 116.

28.

11.

 

 

Інструктаж з БЖ № 143

Лабораторна робота №4. Визначення центра мас плоскої фігури.

 

§14 – повт.,

Впр.14(5-6)– письмово + експ. завд. ст. 92.

29.

12.

 

 

Консервативні (потенціальні) сили. Застосування закону збереження енергії в механічних явищах.

 

Демонстрації:

 1. Взаємні перетворення потенціальної та кінетичної енергії.

Оперує термінами: механічна робота різних

сил, консервативні (потенціальні) сили, кінетична та потенціальна енергії, нульовий рівень потенціальної енергії; визначає умови, за яких виконуються закони збереження в механіці; оцінює важливість законів збереження як найбільш загальних законів природи, що стосуються будь-яких явищ.

§15-16 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.15(1-4), 16(1,3)– письмово.

30.

13.

 

 

Механічна робота. Потужність. Закон збереження механічної енергії. Розв’язування задач.

Вміє застосовувати закони збереження в механіці.

§15-16 – повт.,

Впр.15(5,7), 16(5-6)– письмово.

31.

14.

 

 

Застосування закону збереження імпульсу в механічних явищах. Реактивний рух у природі та техніці. Друга космічна швидкість. Пружні та непружні зіткнення.

Оперує терміном імпульс; визначає умови, за яких виконуються закони збереження в механіці; оцінює важливість законів збереження як найбільш загальних законів природи, що стосуються будь-яких явищ.

§17 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.17(1-2)– письмово.

32.

15.

 

 

Імпульс. Закон збереження імпульсу. Розв’язування задач.

Вміє застосовувати закони збереження в механіці.

§17 – повт.,

Впр.17(3-4)– письмово + експ. завд. (1 або 2) ст.110.

33.

16.

 

 

Рівновага та рух рідини та газу. Підіймальна сила крила.

 

§18 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.18(2-4)– письмово.

34.

17.

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Динаміка та закони збереження у механіці».

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні результати застосування знань з механіки для розв’язання основної задачі механіки в реальних життєвих ситуаціях.

§9-18 – повт., ст.117 див., тест ст.118, підг. до к/р.

35.

18.

 

 

Контрольна робота №2 з теми «Динаміка та закони збереження у механіці».

 

§9-18 – повт., зробити таблицю Динаміка та закони збереження.

Тематична №2

 

МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ (13 год)

36.

1.

 

 

Застосування законів механіки до коливального руху. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.

 Розрізняє види коливань (вільні, згасаючи, вимушені, авто-) в різних коливальних системах.

§19(п.1-2, 4-5) – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.19(2-3)– письмово.

37.

2.

 

 

Рівняння гармонічних коливань. Розв’язування задач.

Вміє знаходити характеристики коливань найпростіших коливальних систем та встановлювати зв‘язок між ними.

§19(п.1-2, 4-5) – повт.,

Впр.19(4-5)– письмово

38.

3.

 

 

Умови виникнення вільних коливань. Найпростіші коливальні системи (математичний, пружинний маятники). Енергія коливань.

 

Демонстрації:

 1. Вільні коливання нитяного та пружинного маятників.

Розрізняє види коливань (вільні, згасаючи, вимушені, авто-) в різних коливальних системах.

§20 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.20(1-4)– письмово.

39.

4.

 

 

Маятники. Розв’язування задач.

Вміє знаходити характеристики коливань найпростіших коливальних систем та встановлювати зв‘язок між ними.

§20 – повт.,

Впр.20(5-6)– письмово, підг. до л/р ст. 146.

40.

5.

 

 

Інструктаж з БЖ № 143

Лабораторна робота №5. Дослідження коливань нитяного маятника, дослідження прискорення вільного падіння.

 

§20 – повт.,

Впр.20(7)– письмово або експ. завд. ст. 130.

41.

6.

 

 

Вимушені коливання. Резонанс. Дія маятникового годинника як приклад автоколивань.

Розрізняє види коливань (вільні, згасаючи, вимушені, авто-) в різних коливальних системах.

§19(п.3), 21 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.19(1), 21(2-3)– письмово.

42.

7.

 

 

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Плоскі та сферичні, поперечні та поздовжні хвилі. Інтерференція та дифракція хвиль.

Розуміє фізичну природу виникнення та поширення хвиль.

§22 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.22(1-3)– письмово.

43.

8.

 

 

Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків, їх характеристики. Акустичний резонанс.

Розуміє фізичну природу виникнення та поширення хвиль.

§23 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.23(1-3)– письмово + експ. завд. ст. 145.

44.

9.

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Механічні коливання і хвилі».

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні результати застосування знань з механіки для розв’язання основної задачі механіки в реальних життєвих ситуаціях.

§19-23 – повт., ст.147 див., тест ст.148, підг. до к/р.

45.

10.

 

 

Контрольна робота №3 з теми «Механічні коливання і хвилі».

 

§19-23 – повт., зробити таблицю Коливання та хвилі; підг. навч. проект ст.4(теми з Розділу І).

46.

11.

 

 

Навчальні проекти.

 

Проект ст.4 (теми Розділ І).

47.

12.

 

 

Навчальні проекти.

 

Проект ст.4 (теми Розділ І).

48.

13.

 

 

Навчальні проекти.

 

§19-23 – повт.

Тематична №3

Семестр І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

10 КЛАС

Кількість годин за рік – 105 год

Кількість годин на тиждень – 3 год на тиждень

 

ІІ семестр (57 год, 3 год на тиждень)

№ з/п

№ з/п

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

 

10

10

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

(8 год)

49.

1.

 

 

Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ). Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності.

Оперує основними поняттями СТВ, розуміє межі застосування законів класичної та релятивістської механіки; виявляє ставлення та оцінює зміну уявлень про час і простір після створення СТВ.

§24(п.1-4) – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.24 (1) – письмово.

50.

2.

 

 

Релятивістський закон додавання швидкостей.

Застосовує релятивістський закон додавання швидкостей.

§24(п.5-6) – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.24(2-3) – письмово.

51.

3.

 

 

Релятивістський закон додавання швидкостей. Розв’язування задач.

Застосовує постулати СТВ, релятивістський закон додавання швидкостей.

§24 – повт.,

Впр.24(4-5) – письмово.

52.

4.

 

 

Відносність одночасності подій. Відносність проміжків довжини й часу. Повна та кінетична енергія рухомого тіла, енергія спокою.

Оперує відносністю довжини та проміжків часу.

§25 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.25 (1-2) – письмово.

53.

5.

 

 

Основні наслідки СТВ. Розв’язування задач.

Застосовує постулати СТВ; визначає повну та кінетичну енергії тіла в рамках СТВ.

§25 – повт.,

Впр.25(3-5) – письмово.

54.

6.

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Елементи спеціальної теорії відносності».

 

§24-25 – повт., ст.159 див., підг. до к/р.

55.

7.

 

 

Контрольна робота №4 з теми «Елементи спеціальної теорії відносності».

 

§24-25 – повт., зробити таблицю СТВ; підг. навч. проект ст.4(теми з Розділу ІІ).

56.

8.

 

 

Навчальні проекти.

 

§24-25 – повт.

Тематична №4

 

РОЗДІЛ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА (34 год)

 

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ (12 год)

57.

1.

 

 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул, стала Авогадро.

Оперує поняттями і термінами: основні положення МКТ.

§26 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.26 (1-2) – письмово.

58.

2.

 

 

Основні положення МКТ. Розв’язування задач.

 

§26 – повт.,

Впр.26 (3-4) – письмово.

59.

3.

 

 

Броунівський рух, дифузія.

 

Демонстрації:

 1. Модель броунівського руху.

 

§27 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.27 (1-4) – письмово.

60.

4.

 

 

Основне рівняння МКТ газів. Ідеальний газ як фізична модель. Тиск газів. Температура.

Оперує поняттями і термінами: ідеальний газ, тиск газу, газові закони, основне рівняння МКТ,

§28-29 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.28 (1-2), 29 (3) – письмово.

61.

5.

 

 

Основне рівняння МКТ ідеального газу. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування основного рівняння МКТ газів

§28-29 – повт.,

Впр.28 (3-4), 28 (5) на дод.оцінку, 29 (2,4) – письмово.

62.

6.

 

 

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси.

 

Демонстрації:

 1. Ізопроцеси в газах.

Оперує поняттями і термінами: рівняння стану ідеального газу, ізопроцеси,

§30 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.30 (1-2) – письмово.

63.

7.

 

 

Ізопроцеси. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування рівняння стану газу та газових законів.

§30 – повт.,

Впр.30 (3-4) – письмово.

64.

8.

 

 

Ізопроцеси. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування рівняння стану газу та газових законів.

§30 – повт.,

Впр.30 (5-6) – письмово.

65.

9.

 

 

Ізопроцеси. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування рівняння стану газу та газових законів.

§30 – повт.,

Впр.30 (7) – письмово, підг. до л/р ст. 212

66.

10.

 

 

Інструктаж з БЖ №144

Лабораторна робота №6. Дослідження ізотермічного процесу.

Експериментально вимірює перевіряє газові закони.

§30 – повт.,

експер. завд. ст.185

67.

11.

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Молекулярна фізика: основні положення МКТ».

 

§26-30 – повт., підг. до к/р.

68.

12.

 

 

Контрольна робота №5 з теми «Молекулярна фізика: основні положення МКТ».

 

§26-30 – повт., зробити таблицю МКТ.

Тематична №5

 

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА: ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ, РІДИН ТА ТВЕРДИХ ТІЛ (12 год)

69.

1.

 

 

Властивості насиченої та ненасиченої пари.

 

Демонстрації:

 1. Властивості насиченої пари.
 2. Кипіння води за зменшеного тиску.

Оперує поняттями і термінами: насичена та ненасичена пара.

§31 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.31 (1,3,5) – письмово

70.

2.

 

 

Вологість повітря, її вимірювання. Точка роси. Рівновага фаз та фазові переходи.

 

Демонстрації:

 1. Будова психрометра.

Оперує поняттями і термінами: абсолютна та відносна вологість повітря, рівновага фаз та фазові переходи, потрійна точка; виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні вплив вологості повітря на життєдіяльність людей і технологічні процеси.

§32 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.32 (1,3) – письмово

71.

3.

 

 

Вологість повітря. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на властивості насиченої пари та визначення вологості повітря.

§31-32 – повт.,

Впр.31 (2), 32 (2,4) – письмово, підг. до л/р

72.

4.

 

 

Інструктаж з БЖ №144

Лабораторна робота №7. Вимірювання відносної вологості повітря.

Експериментально вимірює вологість повітря.

§31-32 – повт.,

Впр.31 (4,6) – письмово + експ. завд. ст. 196

73.

5.

 

 

Будова рідини. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.

 

Демонстрації:

 1. Зменшення площі мильної плівки.
 2. Капілярні явища.

Оперує поняттями і термінами: поверхневий натяг рідини, змочування, капілярні явища; виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні важливість поверхневих явищ у природі та техніці.

§33 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.33 (1,3) – письмово

74.

6.

 

 

Поверхневий натяг рідини. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на поверхневий натяг рідини, капілярні явища.

§33 – повт.,

Впр.33 (2,4), 33 (5) дод. оцінка – письмово, підг. до л/р ст.213

75.

7.

 

 

Інструктаж з БЖ №144

Лабораторна робота №8. Вимірювання поверхневого натягу рідини.

Експериментально вимірює поверхневий натяг.

§33 – повт.,

Впр.33 (6) – письмово + експ. завд. ст.202

76.

8.

 

 

Тверді тіла (кристалічні та аморфні). Монокристали, полікристали. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали та їх властивості.

 

§34 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.34 – письмово

77.

9.

 

 

Види деформації твердих тіл. Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука, модуль Юнга. Механічні властивості твердих тіл, їх теплове розширення.

 

 

Демонстрації:

 1. Види деформацій твердих тіл.
 2. Теплове розширення твердих тіл.

Оперує поняттями і термінами: механічна напруга, закон Гука, модуль Юнга.

§35 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.35 (1-3) – письмово

78.

10.

 

 

Механічні властивості твердих тіл. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування закону Гука.

§35 – повт.,

Впр.35 (4-6) – письмово

79.

11.

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Молекулярна фізика: властивості пари, рідин і твердих тіл».

 

§31-35 – повт., див. ст.214, тест ст.215, підг. до к/р.

80.

12.

 

 

Контрольна робота №6 з теми «Молекулярна фізика: властивості пари, рідин та твердих тіл».

 

§31-35 – повт., зробити таблицю Властивості речовин.

Тематична №6

 

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ (10 год)

81.

1.

 

 

Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія.

Оперує поняттями і термінами: внутрішня енергія.

§36 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.36 (1,2,4) – письмово

82.

2.

 

 

Кількість теплоти та робота в термодинаміці.

Оперує поняттями і термінами: робота газу.

§37 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.37 (1-2), 37 (5) дод. оцінка – письмово

83.

3.

 

 

Основні поняття термодинаміки. Розв’язування задач.

 

§36-37 – повт.,

Впр.36 (3), 36 (5) дод. оцінка, 37 (3,4) – письмово

84.

4.

 

 

Перший закон термодинаміки.  Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі. Адіабатний процес.

 

Демонстрації:

 1. Зміна температури газу під час адіабатного процесу.

Оперує поняттями і термінами: перший закон термодинаміки, адіабатний процес.

§38 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.38 (1-2) – письмово

85.

5.

 

 

Перший закон термодинаміки. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування першого закону термодинаміки; застосовує перший закон термодинаміки до ізопроцесів у ідеальному газі, до адіабатного процесу.

 

§38 – повт.,

Впр.38 (3-4), 38 (5) дод. оцінка – письмово

86.

6.

 

 

Теплові двигуни. Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки. Цикли теплових машин. Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплових машин. Цикл Карно. Принцип дії холодильної машини.

 

Демонстрації:

 1. Моделі різних видів теплових двигунів.

Оперує поняттями і термінами: принцип дії теплових машин, ККД теплового двигуна; виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні вплив теплових машин на природне середовище.

§39 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.39 (1, 2 (завд. а, б)) – письмово

87.

7.

 

 

Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплових машин. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування формул ККД теплових машин.

§39 – повт.,

Впр.39 (2 (завд. в), 3), 39 (4) дод. оцінка – письмово

88.

8.

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Основи термодинаміки».

 

§36-39 – повт., ст.235 див., тест ст.236, підг. до к/р.

89.

9.

 

 

Контрольна робота №7 з теми «Основи термодинаміки».

 

§36-39 – повт., зробити таблицю Термодинаміка; підг. навч. проект ст.4(теми з Розділу ІІІ).

90.

10.

 

 

Навчальні проекти.

 

§36-39 – повт.

Тематична №7

 

РОЗДІЛ ІV. ЕЛЕКТИЧНЕ ПОЛЕ (15 год)

91.

1.

 

 

Точковий заряд як електричний аналог матеріальної точки.  Вимірювання елементарного електричного заряду. Дослід Міллікена.

 

Демонстрації:

 1. Взаємодія заряджених тіл.
 2. Електростатичний захист.

 

§40 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.40 (1-2) – письмово

92.

2.

 

 

Абетка електростатики. Розв’язування задач.

 

§40 – повт.,

Впр.40(3-4)– письмово

93.

3.

 

 

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Електричне поле точкових зарядів. Принцип суперпозиції, електричне поле системи зарядів. Енергія електричного поля.

 

Демонстрації:

 1. Силові лінії електричного поля.

Оперує основними поняттями: електричне поле, напруженість, принцип суперпозиції, силові лінії, енергія електричного поля.

§41 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.41 (1,3) – письмово

94.

4.

 

 

Електричне поле. Розв’язування задач.

Розв’язує задачі на застосування принципу суперпозиції, силових ліній; визначає енергію електричного поля.

§41 – повт.,

Впр.41 (2, 4-5), 41(6) дод. оцінка – письмово

95.

5.

 

 

Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів. Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля з різницею потенціалів.

Оперує основними поняттями: потенціал.

§42 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.42 (1,3) – письмово

96.

6.

 

 

Потенціал. Розв’язування задач.

Знаходить напруженість і потенціал електростатичного поля кількох зарядів, а також заряджених провідників симетричної форми.

§42 – повт.,

Впр.42 (2, 4-5) – письмово

97.

7.

 

 

Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Поняття про диполь. Діелектрична проникність речовини.

Оперує основними поняттями: диполь, діелектрична проникність.

§43 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.43 (2,5,6), 43 (7) дод. оцінка – письмово

98.

8.

 

 

Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Види конденсаторів. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора.

 

Демонстрації:

 1. Будова та дія конденсаторів різних типів.
 2. Енергія зарядженого конденсатора.

Оперує основними поняттями: електроємність конденсатора.

§44 – вивч., відповідати на питання в кінці параг.

Впр.44 (1,3) – письмово

99.

9.

 

 

Електроємність. Розв’язування задач.

Визначає

електроємність конденсатора та батареї конденсаторів за різних типів з’єднань конденсаторів; енергію зарядженого конденсатора.

§44 – повт.,

Впр.44 (2,4-5) – письмово

100.

10.

 

 

З’єднання конденсаторів. Розв’язування задач.

Визначає

електроємність конденсатора та батареї конденсаторів за різних типів з’єднань конденсаторів; енергію зарядженого конденсатора.

§44 – повт.,

Впр.44 (6-8) – письмово

101.

11.

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Електричне поле».

Оцінює на якісному рівні вплив електричного поля на життєдіяльність людей, небезпеку джерел високої напруги, розуміє важливість заземлення в побуті.

§40-44 – повт., ст.263 див., тест ст.264, підг. до к/р.

102.

12.

 

 

Контрольна робота №8 з теми «Електричне поле».

 

§40-44 – повт., зробити таблицю Електричне поле; підг. навч. проект ст.4(теми з Розділу ІV).

103.

13.

 

 

Навчальні проекти.

 

Проект ст.4 (теми Розділ ІV).

104.

14.

 

 

Навчальні проекти.

 

Проект ст.4 (теми Розділ ІV).

105.

15.

 

 

Навчальні проекти.

 

§40-44 – повт.

Тематична №8

Семестр ІІ

Річна

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Планування
Додано
22 серпня 2018
Переглядів
1370
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку