10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування з географії, 6кл.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування: Загальна географія, 6-й клас, (з них: 6 уроки узагальнення і систематизації знань, 8 практичних занять, 4 з яких оцінюються обов'язково 70 навчальних уроки), 2 години на тиждень
Перегляд файлу

6-й клас, Загальна географія.

(з них: 6 уроки узагальнення і систематизації знань, 8 практичних занять,
4 з яких оцінюються обов'язково 70 навчальних уроки),
2 години на тиждень

Складено за програмою, зміни до якої було затверджено наказом МОН України від 29 травня 2015 року № 585  (електронний ресурс http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational)

Дата запл.

Дата пров-ня

Назва теми

Ключові питання уроку

Домашнє завдання

Державні вимоги

 

ВСТУП (2 год.)

1

 

 

Географія – наука про природу

 

1.Географія - система наук.

2.Що вивчає географія.

3.Джерела географічних знань та їх значення.

4.Методи географічних досліджень.

Опрац. §1 запит і завд. с.11

§ 2 с.12 -13

називає: об'єкт вивчення географії, складові географічної науки, основні джерела географічних знань, способи збирання географічної інформації;

підбирає: географічну інформацію з різних джерел та визначає її корисність для себе;

аналізує: дані спостережень за змінами у природі;

пояснює:  на конкретних прикладах значення географії для життєдіяльності людини;

оцінює:  значення проведення власних спостережень у природі;

складає: за допомогою членів родини перелік джерел географічної інформації, якими користується вдома.

2

 

 

Дослідження. Спостереження на місцевості за змінами в природі. Спостереження за висотою Сонця над горизонтом.

1.Спостереження за висотою Сонця над горизонтом.

2.Спостереження за погодою.

3.Спостереження на місцевості за змінами в природі.

4.Обробка і оформлення даних спостереження.

§2 с.13 – 15

запит і завд. с.15

Підгот. звіт. проведених досліджень.

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю (5 год.+ 1 год т/о)

Тема 1. Уявлення про Землю в давнину.

3

 

 

Уявлення про Землю в давнину.

1.Уявлення єгиптян, вавилонян, індійців, греків, римлян, слов’ян про Землю.

2.Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

Опрацювати §3.

запит і завд. с.20

 

називає: учасників подорожей, відкриттів, експедицій різних епох;

аналізує: карти маршрутів мандрівників та дослідникі;

порівнює: результати подорожей та експедицій у різні часи;

оцінює: роль туризму на сучасному етапі для пізнання Землі кожної людини;

складає: за допомогою членів родини короткі повідомлення про власні подорожі, які ілюструє малюнками, фотографіями, міні – презентаціями.

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

4

 

 

Відкриття нових земель у VІІІ-ХV ст..

1.Подорожі вікінгів.

2.Подорожі Марко Поло.

3. Глобус Мартіна Бегайма.

Опрац §4. Запит. і завд. с 23

Випер.завдання Дослідження. Підг. повід. про видатних дослідників та географічні відкриття

5

 

 

Початок доби великих географічних відкриттів

1.Пошуки морського шляху в Індію.

2.Відкриття Америки Х.Колумбом.

2.Експедиції Америго Веспуччі.

3. Фернан Магелан та перша навколосвітня подорож.

Опрацювати §5. Запит. і завд.с 27

 

6

 

 

Нові відкриття та дослідження

1. Відкриття Австралії.

2.Навколосвітні подорожі Джеймса Кука.

3.Навколосвітня експедиція І.Крузенштерна та Ю. Лиснянського.

4.Російські першопрохідці.

5 Результати відкриттів.

 

Опрацювати §6. Запит. і завд. с 31

 

Тема 3. Сучасні географічні дослідження

7

 

 

Сучасні географічні дослідження

1.Освоєння полярних широт та відкриття Північного й Південного полюсів.

2.Вивчення Північного Льодовитого океану.

3.Українські вчені-географи.

4.Дослідження Антарктиди.

5.Дослідження Світового океану, космосу.

6.Сучасні туристичні подорожі людей.

Опрацювати §7.

Запит. і завд. с36

Повторити § 1-6. Підготуватись до Т/О

8

 

 

Урок узагальнення і систематизації знань учнів за темати «Вступ» та «Розвиток географічних знань про Землю»

 

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані і карті (11 год.+1 год т/о)

Тема 1. Орієнтування на місцевості.

9

 

 

Орієнтування на місцевості

1.Що означає – зорієнтуватися на місцевості.

2. Як визначити напрямки на місцевості.

3. Прилади для орієнтування.

Опрацє §8

Запит. і завд. с 41

Завдання у групах с 41

називає: різні способи орієнтування на місцевості, лінії градусної сітки (паралелі, меридіани, екватор, тропіки, нульовий меридіан), об'єкти місцевості за планом і картою; елементи плану і карти; масштаб карти, напрямки, умовні знаки;

користується: умовними знаками плану, карти, різними видами масштабу;

виділяє: відмінності зображення місцевості на малюнку, фото-, аерознімку, плані; користується легендою карти, різними видами масштабу;

читає: друковані та електронні карти, плани, їх фрагменти;

вимірює: відстані на карті та плані за допомогою масштабу;

визначає: азимут, масштаб плану і карт, географічні координати окремих об'єктів, населених пунктів, свого населеного пункту;

складає: елементарний план за допомогою умовних знаків;

розв'язує: задачі з різними видами масштабів;

порівнює: зображення місцевості на глобусі, космічному знімку, карті, аерознімку, плані, малюнку;

пояснює: відмінності у масштабі,способи зображення географічних об'єктів на карті та плані;

оцінює: значення плану місцевості та карти для себе і своєї родини; разом з родиною визначає координати міст своєї мрії.

10

 

 

Що таке азимут

1. Поняття про «азимут».

2. Рух за азимутом.

3. Новітні пристрої для орієнтування

Опрацювати §9 Запит. і завд. с 44.

Тема 2. Способи зображення Землі

11

 

 

Способи зображення поверхні Землі

1.Способи зображення місцевості.

2.Відмінності малюнка і фотознімка.

3.Особливості аерофотознімка.

4.Яку інформацію отримують завдяки космічним знімкам.

5.Зображення Землі на глобусі.

Опрацювати §10 . Запит. і завд. с 47

12

 

 

Масштаб, його види

1.Що таке масштаб.

2.Види масштабів: числовий, іменований, лінійний.

3. Вимірювання відстаней на плані та карті.

Опрацювати §11 . Запит. і завд. с 50.

13

 

 

Практична робота №1.

Тема: Розв’язування задач із використанням різних видів масштабу. Визначення масштабів планів і карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням

Повторити §11 Завершити практичну роботу.

14

 

 

План місцевості

1.Основні ознаки плану.

2.Умовні знаки.

3.Значення топографічних планів.

4.Визначення напрямків на плані.

5.Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків.

Опрацювати § 12 - 13.

Запит. і завд. с 53 і 56.

 

15

 

 

Географічні карти. Класифікація карт. Географічні атласи

1.Особливості географічної карти.

2.Картографічні умовні знаки.

3.Які бувають карти.

4.Використання географічних карт.

5.Сучасні географічні карти.

6.Контурні карти.

7.Географічні атласи.

Опрацювати § 14 - 15. Запит. і завд. с 59 та с 62

 

16

 

 

Градусна сітка

1.Що таке градусна сітка на глобусі та географічній карті.

2.Лінії градусної сітки.

Опрацювати §16 . Запит. і завд. с 64.

Тема 3. Географічні координати.

17

 

 

Географічні координати

1.Географічні координати. Географічна довгота і широта.

2.Визначення географічних координат за глобусом.

3.Система космічної навігації.

Опрац.§17 . Запит. і завд. с 68

18

 

 

Практична робота № 2. Визначення географічних координат за географічною картою

Тема: Визначення географічних координат за географічною картою

Визначити геогр. коорд свого села, Повтор §8 – 16  підготуватись до т.о

19

 

 

Урок узагальнення і систематизації знань учнів за темою «Земля на плані та карті»

 

РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі

Тема 1. Літосфера (11 год + 1 год т/о)

20

 

 

Внутрішня будова Землі

1.Будова надра Землі.

2.Ядро, то його особливості.

3.Мантія.

4.Як вивчають внутр. будову Землі

Опрацювати §18 Запит. і завд. с 73.

називає: внутрішні шари Землі, склад материкової та океанічної земної кори, ознаки понять «літосфера», «земна кора», «літосферна плита», «рельєф», «гори», «рівнини», переважаючі форми рельєфу своєї місцевості;

наводить приклади і показує на карті: сейсмічні пояси, найбільші вулкани, різні, у тому числі й унікальні, форми рельєфу;

визначає: за допомогою карти географічне положення гір і рівнин, їх абсолютну і відносну висоту за шкалою висот; позначає на контурній карті: сейсмічні пояси: Тихоокеанський, Середземноморський, вулкани: Ключевська Сопка, Етна, Кракатау;

гори: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Кордильєри, Кавказ, Гімалаї з вершиною Джомолумгма, Анди;

хребти в океані: Серединно-Атлантичний;

рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Амазонська, плоскогір’я: Середньосибірське, Бразильське;

порівнює: рівнини і гори за висотою, походженням, розміщенням на суходолі та в океанах;

пояснює: вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на формування материків, океанів та їх рельєфу;

аналізує: причини і наслідки руху літосферних плит, роботи води, вітру;

висловлює судження: про необхідність охорони форм рельєфу;

оцінює: значення рельєфу в житті та господарській діяльності людини; вплив людини на рельєф

21

 

 

Літосфера. Літосферні плити. Рухи земної кори.

1. Походження материків і океанів

2 .Будова літосфери.

3. Рух літосферних плит.

Опрацювати §19 Запит. і завд. с 77.

22

 

 

Землетруси

1.Причини виникнення землетрусів.

2.Сила землетрусу.

5.Цунамі.

6.Сейсмічні пояси Землі

Опрацювати §20 Запит. і завд. с 81

23

 

 

Вулканізм і магматизм. Гейзери

1.Утворення та будова вулкану.

2.Згаслі і діючі вулкани.

3.Гарячі джерела, гейзери.

Опрацювати §21 Запит. і завд. с 85.

24

 

 

Зовнішні процеси що змінюють земну кору. Робота поверхневих і підземних вод.

1.Що таке вивітрювання.

2 Вивітрювання.

3 Робота вітру.

4.Робота поверхневих і підземних вод.

5. Діяльність людини.

Опрацювати §22 .

Запит. і завд. с 89

25

 

 

Породи, що складають земну кору.

1.Склад земної кори.

2.Магматичні, осадові та метаморфічні гірські породи.

3. Підземні «поверхи» земної кори

Опрацювати §23 Запит. і завд. с 93.

26

 

 

Абсолютна і відносна висота місцевості

1.Вимірювання висоти рельєфу.

2.Відносна висота точок місцевості.

3.Абсолютна висота.

Опрацювати §24 с 94 - 95.

27

 

 

Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах.

1.Способи горизонталей.

2.Зображення рельєфу на дрібномасштабних картах.

3.Спосіб пошарового зафарбування.

Опрацювати §24.

 С.96 - 97

28

 

 

Основні форми рельєфу Землі. Рівнини

П р № 3. (поч) Позначення на контурній карті рівнин.

1.Рівнини та їх відмінність за висотою:

низовини, височини, плоскогір’я.

2.Рельєф рівнин.

3.Походження рівнин.

 

Опрацювати §25

Запит. і завд. с 102

29

 

 

Основні форми рельєфу суходолу. Гори.

П р № 3. (прод) Позначення на контурній карті гір, вулканів суходолу.

1.Гори, їх різноманітність.

2.Відмінність гір за висотою і віком.

3.Зміна гір у часі.

4.Значення гір.

Опрацювати §26. Запит. і завд. с 107

30

 

 

Рельєф дна Світового океану. Унікальні форми рельєфу.

П р 3. (зак) Позначення на контурній карті серединно-океанічних хребтів і жолобів.

1.Будова дна Світового океану: материкова обмілина, материковий схил, ложе океану.

2.Океанічні жолоби.

3.Унікальні форми рельєфу.

4. Охорона земної поверхні.

 

Опрацювати §27.

Запит. і завд. с 111

§28 Запит. і завд. с 114

Повторити § 18-27.

Підготуватись до т/о

31

 

 

Урок узагальнення і систематизації учнів за темою «Літосфера»

 

32

 

 

Повторення вивченого за І семестр (повт. понять, термінів та вміння їх практичного застосування).

 

Повторити основні поняття та терміни.


ІІ семестр

 

Тема 2. Атмосфера (11 год.+ 1 год. т/о)

33

 

 

Атмосфера. її склад і будова

1.Атмосфера Землі.

2.Розміри атмосфери Землі.

3.Склад атмосфери.

4.Будова атмосфери.

Опрацювати §29

Запит. і завд. с 119

називає: істотні ознаки понять «погода», «клімат», «хмари», «хмарність», «опади», «синоптична карта»; ознаки погоди у своїй місцевості, теплові пояси Землі; світові центри спостереження за погодою;

наводить приклади: прогнозів погоди, основних типів клімату;

спостерігає і фіксує: зміни елементів погоди: температури повітря, атмосферного тиску, вітру, вологості повітря, хмар, хмарності, опадів;

визначає: середні температури, тиск атмосфери, швидкість вітру, переважаючі типи погоди у своїй місцевості, зміни температури й атмосферного тиску з висотою;

будує: графіки ходу температури, діаграми розподілу опадів за певний період, розу вітрів;

добирає: адекватні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

користується: термометром, барометром, гігрометром

порівнює: типи погоди у своїй місцевості в різні пори року;

аналізує: розподіл температури повітря, атмосферного тиску протягом доби, сезону, року;

порівнює: погоду своєї місцевості у різні пори року;

аналізує: розподіл температури повітря на Землі за картою;

пояснює: причини і наслідки зміни погоди і клімату;

розв’язує: задачі на зміни температури повітря, атмосферного тиску, вологості.

оцінює: вплив чистого повітря на здоров’я людини; наслідки впливу господарської діяльності людини на атмосферу і клімат Землі;

визначає: разом з членами родини способи регулювання температури та вологості в домашніх умовах, за різними джерелами особливості по­годи в різних місцях світу.

34

 

 

Добовий і річний хід температури повітря
П р № 5. (поч) Складання графіка зміни температури повітря.

1.Сонячні промені в атмосфера.

2.Температура повітря та її вимірювання. Ізотерми

2. Амплітуда коливання температури повітря.

3.Річний хід температури повітря.

4. Середні температури повітря.

Опрацювати §30 – 31 Запит. і завд. с.122 і с. 125

 

35

 

 

Теплові пояси Землі.

1. Розподіл тепла на поверхні Землі.

2..Тропіки та полярні кола Теплові пояси Землі.

3. Теплові пояси Землі.

Опрацювати §32 Запит. і завд. с.129

36

 

 

Атмосферний тиск

П р № 4. (поч) Розв’язування задач на зміну атмосф. тиску з висотою.

1.Що таке атмосферний тиск.

2.Зміна атмосферного тиску з висотою.

3.Причини і наслідки зміни атмосферного тиску в тропосфері.

Опрацювати §33.

Запит. і завд. с.133

 

37

 

 

Вітер

П р № 5 (прод) Складання рози вітрів, її аналіз.

1.Чому і як рухається повітря.

2.Вітер та його різновиди.

3.Напрямок і швидкість вітру.

4.Роза вітрів. Місцеві вітри.

5.Визначення напрямку і сили вітру.

Опрацювати §35 Запит. і завд. с.137

38

 

 

Вода в атмосфері

 

П р № 4. (зак) Розв’язування задач на зміну вологості

1.Водяна пара та вологість повітря.

2.Абсолютна та відносна вологість повітря.

3. Хмари та їх види.

3.Туман.

 

Опрац §35.

Запит. і завд. с 41

Робота з доросли

ми (батьками). З’ясуйте, які є способи регулювання температури та вологості повітря в домашніх умовах.

39

 

 

Атмосферні опади

 

П р № 5. (прод). Складання діаграм хмарності та  опадів

1.Як утворюються опади.

2.Види опадів.

3.Інтенсивність опадів.

4.Вимірювання кількості атмосферних опадів.

5.Причини, що впливають на кількість опадів.

6.Карта розподілу опадів.

Опрацювати §36.

Запит. і завд. с 145

 

40

 

 

Погода

П р № 5. (зак) Складання графіка зміни температури повітря за місяць.

1.Для чого вивчають погоду.

2.Елементи (складові) погоди.

3.Типи погоди.

4.Прогноз погоди. Синоптична карта.

Опрацювати §37

Запит. і завд. с 149.

41

 

 

Клімат.

1.Що таке клімат.

3.Кліматичні чинники.

4.Основні кліматичні показники.

5.Типи клімату.

Опрацювати § 38 Запит. і завд. с 153

 

42

 

 

Кліматичні пояси.

1. Кліматичні пояси.

2. Основні кліматичні пояси.

3. Зміни клімату.

Вплив клімату на людину.

Опрацювати §39 Запит. і завд. с 157

43

 

 

Людина й атмосфера

 

1.Значення атмосфери для людини.

2.Вплив атмосфери на людину.

3.Вплив людини на атмосферу.

4.Небезпечні явища в атмосфері.

5.Рідкісні явища в атмосфері.

Опрац § 40 завд.с 160

Дослідження. Аналіз стану повітря у своєму населенному пункті з використанням різних джерел інформації та власних спостережень..

44

 

 

Урок узагальнення і систематизації знань учнів за темою  «Атмосфера»

 

Тема 3. Гідросфера (11 год._ 1 год т/о)

45

 

 

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери.

1.Гідросфера – водна оболонка Землі.

2.Кругообіг води в природі.

3.Значення гідросфери.

4.Способи зображення вод суходолу на плані місцевості та карті.

Опрац консп уроку тас.162

Дослідження (протягом вивчення теми)

Дослідити гідрологічні особливості найближчої місцевої водойми та її використання

називає: ознаки понять «океан», «море», «затока», «протока», «острів», «океанічна течія», «річка», «озеро», «болото», «льодовик», «багаторічна мерзлота», «підземні води»; наводить приклади: морів, заток, проток, островів, річок, озер;

 визначає: особливості розподілу води між Світовим океаном і водами суходолу за відповідною діаграмою; географічне положення водних об’єктів, глибини океанів і морів за шкалою глибин; залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу, видів живлення та режиму річок від клімату;

розрізняє: способи зображення вод суходолу на плані місцевості та на карті; озера за походженням улого­вин, стоком, типи боліт, материкові та гірські льодовики, штучні водойми, типи підземних вод; знаходить і позначає на контурній карті:

моря: Чорне, Азовське, Середземне, Червоне, Балтійське; протоки: Керченська, Гібралтарська, Магелланова, Дрейка, Берингова;

затоки: Біскайська, Бенгальська, Мексиканська, Гвінейська; острови: Великобританія,

Гренландія, Мадагаскар, Нова Гвінея;

півострови: Аравійський, Кримський, Індостан, Лабрадор, Скандинавський, Сомалі; западина: Маріанська; річки: Дніпро, Дунай, Янцзи, Ніл, Амазонка, Міссісіпі; озера: Каспійське, Великі озера, Байкал, Вікторія;

пояснює: причини і наслідки рухів води у Світовому океані; особливості живлення і режиму вод суходолу;

порівнює: різні водні об’єкти; оцінює: роль води для життєдіяльності людини, вплив людини на різні частини гідросфери;

виявляє: з членами родини способи очищення води в домашніх умовах і вплив якості води на здоров’я людини.

46

 

 

Світовий океан. Суходіл в океані

П р № 6 (поч). Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів.

1.Частини Світового океану.

2.Суходіл в океані.

 

Опрацювати § 41 Запит. і завд. с 166.

47

 

 

Властивості вод Світового океану

1.Температура води.

2.Солоність морської води.

3.Айсберги.

Опрацювати § 42 Запит. і завд. с 169.

48

 

 

Рухи води у Світовому океані. Океанічні течії.

1.Рух води. Вітрові хвилі.

2.Цунамі.

3. Припливи і відпливи.

4.Океанічні течії.

5.Життя в океанах і морях.

6.Багатства Світового океану.

7.Охорона природи океану.

Опрацювати § 43 – 44  Запит. і завд. с173, 176.

49

 

 

Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.

1. На які групи поділяються морські мешканці.

2. Живі багатства океанів

Опрацювати § 45  46 Запит. і завд. с 179 та с. 182

50

 

 

Води суходолу

Річки.

 

1.Класифікація вод суходолу.

2.Річка, її будова.

3.Рівнинні і гірські річки. Водоспади.

4.Опис географічного положення річки.

Опрацювати § 47 Запит. і завд. с186

51

 

 

Живлення, водний режим і робота річок.

П р № 6. (прод) Позначення на контурній карті річок і водоспадів.

1.Робота річок.

2. Живлення річки.

3. Водний режим річки.

 

Опрацювати § 48  Запит. і завд. с191

52

 

 

Озера

П р № 6. (зак) Позначення на контурній карті озер

1. Що таке озеро.

2. Озерні котловини.

3. Вода в озері.

 4. Вік озер.

 

Опрацювати § 49 Запит. і завд. С195.

53

 

 

Болота. Штучні водойми

1.Що таке болото.

2.Утворення боліт.

3.Класифікація боліт.

4.Значення боліт.

5.Штучні водойми.

Опрац §50,51 Запит. і завд. с 199 та 202. Закінчувати дослідження розпочате на початку вивчення теми.

54

 

 

Льодовики та багаторічна мерзлота.

1.Льодовики, їх види та розміщення на Землі.

2.Гірські льодовики.

3.Покривні льодовики.

4.Значення льодовиків.

5.Багаторічна мерзлота.

Опрацювати § 52 Запит. і завд. с 206.

55

 

 

Підземні води

1.Утворення підземних вод.

2.Класифікація підземних вод.

3.Використання та охорона підземних вод.

Опрацювати § 53 Запит. і завд. с 210.

56

 

 

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу

1.Значення вод для людини.

2.Вода і виробництво.

3.Енергія води.

4.Відпочинок та лікування на «воді».

5.Водний туризм.

6.Забруднення вод.

7.Охорона гідросфери.

Опрацювати конспект уроку.

Повторити § 41 - 53. Підготуватись до т/о

57

 

 

Урок узагальнення і систематизації знань учнів за темою «Гідросфера»

 

Тема 4. Біосфера та ґрунти  (2 год.)

58

 

 

Біосфера та її складові

1.Поняття про біосферу.

2.Межі біосфери.

3.Складові біосфери.

4.Біологічний кругообіг речовин.

5.Різноманітність організмів на Землі.

6.Поширення організмів на Землі.

Опрацювати § 54 Запит. і завд. с 216

називає: ознаки понять «біосфера», «ґрунти», «ґрунтовий покрив», «рослинність»,

«тваринний світ»; переважаючі види рослин і тварин своєї місцевості;

порівнює: види рослин і тварин, що поширені в різних широтах;

пояснює: особливості поширення ґрунтів і живих організмів на земній кулі за допомогою карт; вплив люди­ни на компоненти біосфери;

оцінює: значення ґрунтів, рослинності і тваринного світу для життєдіяльності людини;

виявляє: разом з членами родини сфери використання ґрунтів, рослинності та тваринного світу своєї місцевості.

59

 

 

Ґрунти

1.Ґрунт та йог утворення.

2.Родючість – основна властивість ґрунту.

3.Карта ґрунтів.

4.Вплив господарської діяльності людини на ґрунти.

Опрацювати § 55 Запит. і завд. с 20

Тема 5. Природні комплекси  (3 год.)

60

 

 

Природні комплекси. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі

1.Поняття про «природний комплекс».

2.Географічна оболонка та її компоненти.

3.цілісність географічної оболонки

4.Кругообіг речовин та енергії.

5.Ритмічність – одна із закономірностей географічної оболонки.

Опрацювати § 56 – 57 Запит. і завд. с 223 та 226

називає: ознаки понять «природний комплекс», «географічна оболонка», «природна зона»; компоненти природного комплексу; наводить приклади: природних комплексів та комплексів, змінених людиною у своїй місцевості; порівнює: особливості основних природних зон Землі;

пояснює: на конкретних прикладах наслідки взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери;

оцінює: вплив людини на природні комплекси у своїй місцевості; значення знань про природні комплекси для життєдіяльності людини

61

 

 

Практична робота № 7.

 (на місцев)

Тема. Ознайомлення з одним із природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості (яр, річка, ліс, парк тощо), виявлення взаємозв’язків між його компонентами.

Оформлення практичної роботи

62

 

 

Природні зони Землі

1.Широтна зональність.

2.Зміна природних зон.

3.Висотна поясність.

4.Вплив людини на географічну оболонку.

Опрацювати § 58 Запит. і завд. с 230.

РОЗДІЛ ІV. Планета людей (5 год.)

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі.

63

 

 

Кількість і розміщення населення Землі

1. Зміна чисельності населення протягом історичного часу, причини цих змін.

2. Густота населення.

3. Розміщення населення на Землі.

4. Людські раси. Рівність рас. 5.Дослідження М. Миклухо-Маклая.

6.Народи світу.

Опрацювати § 59 - 60

Запит. і завд. с 235 та   с.241.

Учень:

називає кількість населення на Землі та в Україні, людські раси;

аналізує карти густоти населення та людських рас;

розпізнає способи зображення держав і столиць на політичній карті світу;

визначає за картою найбільші за площею та кількістю населення держави світу і держави-сусіди України;

позначає на контурній карті кордони держав-сусідів України, підписує їх назви та назви їхніх столиць;

характеризує види господарської діяльності та її наслідки у своєму населеному пункті;

порівнює людські раси за зовнішніми ознаками, густоту населення в різних регіонах земної кулі;

оцінює вплив людини на природу, рівень забруднення навколишнього середовища в результаті різних видів господарської діяльності;

висловлює судження про  заходи щодо усунення негативних наслідків господарської діяльності у своєму населеному пункті;

розробляє за допомогою членів родини міні-проект з утилізації побутових відходів

64

 

 

Держави світу

1.Держави світу.

2.Політична карта світу.

Опрац § 61 Запит. і завд. с 247

65

 

 

Практична робота № 8.

Тема. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць.

Повторити § 61 Завершити практичну роботу.

Тема 2. Вплив людини на природу.

66

 

 

Вплив людини на природу

1.Людина – головна сила в перетворенні географічної оболонки.

2.Поняття про ноосферу.

3.Навколишнє середовище.

4.Охорона навколишнього середовища.

Опрацювати § 62.

67 - 68

 

 

Дослідження.

Розробка міні проекту з утилізації побутових відходів.

Розробка і захист проектів

 

69

 

 

Урок узагальнення і систематизації учнів за темами «Біосфера та грунти», «Природні комплекси», «Планета людей»

Повторити § 49-55.

70

 

 

Урок повторення знань

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
11 вересня 2019
Переглядів
1217
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку