Презентація "Гірські породи та мінерали"

Про матеріал

Презентацію можна використати як додатковий матеріал на уроках географії , зокрема у 6 класі.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Презентація на тему : «Гірські породи та мінерали»

Номер слайду 2

Гірськими породами називають скупчення природних агрегатів мінеральних мас, які вкривають поверхню Землі і беруть участь у будові її кори. До складу гірських порід входять різні за хімічним складом мінерали.

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Залежно від умов утворення розрізняють такі гірські породи: МАГМАТИЧНІМЕТАМОРФІЧНІОСАДОВІ

Номер слайду 5

І. Магматичні породи утворилися з виверженої магми, яка після охолодження та кристалізації перетворюється на масивну тверду кристалічну породу. Магма складається з різних хімічних сполук і зазнає впливу високої температури та великого тиску, причому багато сполук в ній перебуває у газоподібному стані. Залежно від того, де кристалізується магма — на поверхні чи на певній глибині земної кори — із якою швидкістю вона охолоджується, магматичні породи поділяють на дві основні групи:виливніглибинні

Номер слайду 6

Виливні кристалізуються на поверхні Землі, тому їх ще називають поверхневими.

Номер слайду 7

Найбільш поширеними є : 1) Андезити

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

2) Базальти

Номер слайду 11

Чорний базальт

Номер слайду 12

Білий базальт

Номер слайду 13

Червоний базальт

Номер слайду 14

Зелений базальт

Номер слайду 15

3) Ліпарит (ріоліт)

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

4) Пемза

Номер слайду 20

Пемза – це пористе вулканічне скло, яке утворилось в результаті виділення газів при охолодженні кислотної чи середньої лави.

Номер слайду 21

5) Трахіт

Номер слайду 22

Номер слайду 23

6) Дацит

Номер слайду 24

Номер слайду 25

У глибинних породах переважають граніт і порфири, які займають площу у 20 разів більшу, ніж інші породи.

Номер слайду 26

У порівнянні з іншою гірською породою магматичного походження  - базальтом  , він має більший вміст кремнію і менший вміст заліза.1) Граніт

Номер слайду 27

Червоний граніт

Номер слайду 28

Чорний граніт

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Номер слайду 31

2) Діорит

Номер слайду 32

Номер слайду 33

3) Габро

Номер слайду 34

Номер слайду 35

Лабрадорит відноситься до родини габро

Номер слайду 36

Номер слайду 37

Номер слайду 38

5) Сієніт

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Основна маса первинних магматичних порід складається з кількох груп мінералів, серед яких найбільше польових шпатів, рогової обманки , а також кварцу.

Номер слайду 41

Кварц — один із найпоширеніших мінералів у земній корі, породоутворюючий мінерал  більшості  магматичних і метаморфічних порід. Основні різновиди кварцу: гірський кришталь, цитрин, аметист, халцедон, агат.

Номер слайду 42

Гірський кришталь

Номер слайду 43

Агат

Номер слайду 44

Аметист

Номер слайду 45

Номер слайду 46

Халцедон

Номер слайду 47

Номер слайду 48

Цитрин

Номер слайду 49

Номер слайду 50

Польові шпати — група найпоширеніших породотвірних мінералів класу силікатів каркасної структури, які характеризуються порівняно високою твердістю. Польовики — староукраїнська назва польових шпатів.

Номер слайду 51

Номер слайду 52

Серед цих мінералів чимало напівпрозорих і непрозорих, які застосовуються як виробне каміння в ювелірній справі. Виділяють: Андезин

Номер слайду 53

Номер слайду 54

Біломорит (місячний камінь)

Номер слайду 55

Лабрадор

Номер слайду 56

Номер слайду 57

Гелеоліт (сонячний камінь)

Номер слайду 58

Амазоніт

Номер слайду 59

Ще одним з найпоширеніших мінералів, що належить до породоутворюючих , є — рогова обманка. У розщепленому вигляді кристали цього мінералу виглядають на зразок рогів . Зовнішній вигляд рогової обманки дозволяє без жодних зусиль визначити її серед інших мінералів. Її відрізняють зрощені короткі стовбчасті кристали з шестикутним або ромбічним поперечним перерізом.

Номер слайду 60

ІІ. Осадові породи відносно тонкою оболонкою (в середньому до 4,8 км) залягають майже по всій поверхні земної кори, за винятком територій, вкритих первинними кристалічними породами. Дно морів і океанів, суходоли і навіть вершини багатьох гір здебільшого вкриті осадовими породами різної товщини.

Номер слайду 61

Залежно від походження розрізняють такі групи осадових порід: уламковіглинистіхімічніорганічні

Номер слайду 62

А) Уламкові гірські породи утворились за рахунок вивітрювання материнських порід з можливим перенесенням продуктів руйнування під впливом гравітації, води та вітру. 

Номер слайду 63

Галька - уламок гірської породи розміром від 10 до 100 мм, більш або менш обкатаний водою річок або морів.

Номер слайду 64

Гравій - незцементована осадова порода, яка складається з округлих уламків гірських порід і мінералів, розміром від 1 до 10 мм.

Номер слайду 65

Щебінь - пухка великоуламкова  гірська порода, що складається з майже необкатаних гострокутних зерен твердих порід розміром 10-100 мм. 

Номер слайду 66

Жорства - продукти вивітрювання гірських порід, що складаються з гострокутних незцементованих уламків розміром 1-10 мм. 

Номер слайду 67

Валуни -  великі, різною мірою обкатані уламки гірських порід діаметром від 256 до 1024 мм.

Номер слайду 68

Пісок - дрібноуламкові пухкі осадові гірські породи величиною від 0,05 до 2(3) мм

Номер слайду 69

Пісковики – порода, що складається з зерен піску, зцементованого глинистим, кременистим та іншим матеріалом.

Номер слайду 70

Лес – континентальна грунтоутворювальна гірська порода.

Номер слайду 71

Б) Глини та глинисті гірські породи часто відносять до окремої групи внаслідок того, що вони не можуть бути повністю віднесені ні до уламкових, ні до хімічних за умовами утворення та мінеральним складом. Ці гірські породи складаються з новоутворень ― продуктів хімічного вивітрювання і в той же час мають у своєму складі уламковий матеріал.

Номер слайду 72

Каолін

Номер слайду 73

Боксити

Номер слайду 74

Латерит

Номер слайду 75

В) Хімічні осадові породи випадають у вигляді осаду з розчинів .

Номер слайду 76

Кам‘яна сіль

Номер слайду 77

Калійні солі

Номер слайду 78

Гіпс

Номер слайду 79

Вапняки

Номер слайду 80

Доломіти

Номер слайду 81

Ґ) Органічні гірські породи утворились цілком або частково в результаті життєдіяльності організмів та накопичення їх вимерлих залишків на суші або на дні водоймищ. Розрізняють зоогенні та фітогенні гірські породи: зоогенні утворились із залишків тварин (вапняк, крейда та ін.), а фітогенні - із залишків рослин (вугілля, торф та ін.).

Номер слайду 82

Вапняк, крім того , що утворюється внаслідок хімічного осідання, може формуватись в результаті акумуляції вапнякових черепашок.

Номер слайду 83

Крейда – різновид вапняку.

Номер слайду 84

Мергель

Номер слайду 85

Опока

Номер слайду 86

Трепел

Номер слайду 87

Нафта

Номер слайду 88

Природний газ

Номер слайду 89

Буре вугілля

Номер слайду 90

Кам'яне вугілля

Номер слайду 91

Горючі сланці

Номер слайду 92

Торф

Номер слайду 93

Значною цінністю нафти, газу, вугілля, горючих сланців та торфу є те, що ці гірські погоди є горючими.

Номер слайду 94

ІІІ. Метаморфічні гірські породи -  це ті гірські породи, що утворилися внаслідок метаморфізму осадових і магматичних порід ( через вплив тиску чи/або темпераатури). Вони характеризуються зернистою будовою, здебільшого сланцюватою текстурою.

Номер слайду 95

Найбільше поширення одержала класифікація метаморфічних порід за структурно-текстурними ознаками і мінеральними сполуками. За даними характеристиками метаморфічні породи підрозділяються так: Гнейси Сланці Масивні метаморфіти Мармури

Номер слайду 96

А) Гнейси - вирізняються багатим вмістом польових шпатів і виразною сланцюватістю; можуть утворюватися як з магматичних (ортогнейси), так і з осадових порід (парагнейси). Гнейс ще називають рідним братом граніту.

Номер слайду 97

Гнейси, як і граніти, вирізняються розмаїтістю забарвлень. Використовуються здебільшого тільки як щебінь та бутовий камінь.

Номер слайду 98

Б) Сланці - вирізняються малою наявністю польових шпатів і виразною паралельною структурою - сланцюватістю;Глинистий сланець. Філіт

Номер слайду 99

В) Масивні метаморфіти - відрізняються відсутністю сланцюватості й малим вмістом польових шпатів і кварців;

Номер слайду 100

Еклогіт

Номер слайду 101

Серпентоніт (змійовик)

Номер слайду 102

Амфіболіт

Номер слайду 103

Г) Мармури - являють собою вапняки, що перетерпіли метаморфізм, і доломіти. Має різноманітні текстури поверхні та кольору.

Номер слайду 104

Дякую за увагу!

pptx
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Матеріали до уроків
Інкл
Додано
17 вересня
Переглядів
267
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку