Календарно-тематичне планування з хімії. 9 клас, 2018-2019 навчальний рік

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків хімії у 9 класі, Нова українська школа. Проблема, над якою працюю у 2018 – 2019 навчальному році як вчитель хімії: «Використання інтерактивних технологій у викладанні хімії, з метою розвитку життєвих компетентностей учнів в 3D форматі: ЖИТТЄВІСТЬ, ІНФОРМАЦІЙНІСТЬ, РІЗНОБАРВНІСТЬ»

Перегляд файлу

1

 

Календарно – тематичне планування з хімії

9 клас

(2 год на тиждень, разом 68 год)

 Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

№ п/п

ДАТА

ТЕМА УРОКУ

 

ЗНО

 1.  

 

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 -ГО КЛАСУ (2 год).

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук. Вступний інструктаж з БЖД

Вступний інструктаж

 1.  

 

Хімічний зв’язок і будова речовин.

 

 1.  

 

ТЕМА 1. РОЗЧИНИ (17 год)

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.

Домашній експеримент

1. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

 1.  

 

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Розчинність, її залежність від різних чинників.

 

 1.  

 

Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.

Демонстрації

 1. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).
 1.  

 

Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати.

 

 1.  

 

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

Лабораторні досліди

1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах Проведено інструктаж з БЖД

Демонстрацiя

 1. Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).
 1.  

 

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

Навчальні проекти

1. Електроліти в сучасних акумуляторах.

 2. Вирощування кристалів солей.

3. Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

 1.  

 

Розв’язування розрахункових задач різних типів.

Захист навчальних проектiв

 1.  

 

Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

 Лабораторні досліди

2. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.

3. Дослідження рН харчової і косметичної продукції.

Проведено інструктаж з БЖД

Навчальн проекти

4. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

6. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України.

 1.  

 

Розв’язування розрахункових задач різних типів. Тематична № 1

Захист навчальних проектiв

 1.  

 

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

Лабораторнi дослiди

4. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду. Проведено інструктаж з БЖД

Демонстрацiя

 1.                Реакції обміну між електролітами у водних розчинах

 

 1.  

 

Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

Лабораторнi дослiди

5. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються  виділенням газу.

6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води Проведено інструктаж з БЖД

 

 1.  

 

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.

Лабораторнi дослiди

7. Виявлення хлорид-іонів у розчині.

8. Виявлення сульфат-іонів у розчині.

9. Виявлення карбонат-іонів у розчині. Проведено інструктаж з БЖД

 

 1.  

 

Практична робота № 1

Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. Проведено інструктаж з БЖД

 

 1.  

 

 Практична робота №2.

Розв’язування експериментальних задач. Проведено інструктаж з БЖД

 

 1.  

 

Розрахункові задачі

1. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

 

 1.  

 

Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

 

 1.  

 

 Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

Тематична № 2

 

 1.  

 

ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ (10 год).

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Демонстрації

 1. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.
 1.  

 

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів

 

 1.  

 

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники

 

 1.  

 

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

 

 1.  

 

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

 

 1.  

 

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

Навчальні проекти

9. Ендотермічні реакції на службі людині.

10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.

 1.  

 

Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

Захист навчальних проектiв

 1.  

 

Оборотні й необоротні реакції.

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників

Лабораторні досліди

10. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою. Проведено інструктаж з БЖД

 

 1.  

 

Практична робота № 3.

 Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій Проведено інструктаж з БЖД

Демонстрації

 1.                Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу
 1.  

 

Розв’язування задач за рівняннями реакцій

 

 1.  

 

Контрольна робота № 1.

Тематична № 3

 

УЗГОДЖЕНО керівником ШМО:

УЗГОДЖЕНО заступником директора з НВР:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

 1.  

 

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки (32 год)

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени.

Навчальні проекти

11. Використання полімерів: еколого-економічний аспект.

12. Альтернативні джерела енергії.

13. Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.

14. Виготовлення мила з мильної основи.

15. Дослідження хімічного складу їжі.

16. Хімічний склад жувальних гумок.

17. Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

18. Друге життя паперу.

19. Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).

 1.  

 

Вуглеводні (12 год)

    Метан як представник насичених вуглеводнів. Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви Фізичні властивості. Реакція заміщення для метану.

Демонстрації

 1. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

 

 1.  

 

Розв’язування розрахункових задач різних типів.

 

 1.  

 

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів.

     Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості. Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування). Горіння вуглеводнів.

Демонстрації

 1.   Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

 

 1.  

 

Розрахункові задачі

2. Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями.

 

 1.  

 

Розв’язування розрахункових задач різних типів.

 

 1.  

 

Поняття про полімери на прикладі поліетилену.

Застосування поліетилену

 

Тематична № 4

Демонстрації

 1.   Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.
 1.  

 

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти.

 

 1.  

 

Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.

 

 1.  

 

Розв’язування розрахункових задач різних типів

 

 1.  

 

Розв’язування розрахункових задач різних типів

Захист навчальних проектiв

 1.  

 

Розв’язування розрахункових задач різних типів Тематична № 5

 

 1.  

 

Оксигеновмісні органічні речовини

(13 год)

Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи.

 

 1.  

 

Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол.

Лабораторні досліди

11. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом Проведено інструктаж з БЖД

 

 1.  

 

Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

 

 1.  

 

Розв’язування розрахункових задач різних типів

 

 1.  

 

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями. Застосування етанової кислоти.

Демонстрації

9. Дія етанової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами

 1.  

 

Практичні роботи № 4.

Властивості етанової кислоти

 Проведено інструктаж з БЖД

 

 1.  

 

Розв’язування розрахункових задач різних типів

Тематична № 6

 

 1.  

 

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.

Домашній експеримент

2. Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника

 1.  

 

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.

 

 1.  

 

Розв’язування розрахункових задач різних типів

 

 1.  

 

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

 

 1.  

 

Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.

Лабораторні досліди

12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

13. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).

14. Взаємодія крохмалю з йодом. Проведено інструктаж з БЖД

 

 

 1.  

 

Розв’язування розрахункових задач різних типів Тематична № 7

 

 1.  

 

Нітрогеновмісні органічні речовини

(7 год)

Поняття про амінокислоти.

 

 1.  

 

Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків. Значення природних і синтетичних органічних сполук

 

 1.  

 

Практична робота № 5

Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.

Проведено інструктаж з БЖД

 

 1.  

 

Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Захист навчальних проектiв

 1.  

 

Розв’язування розрахункових задач різних типів

 

 1.  

 

Розв’язування розрахункових задач різних типів

 

 1.  

 

Контрольна робота № 2

Тематична № 8

 

 1.  

 

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

(6 год)

 

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення

Навчальні проекти

20. Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.

21. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.

22. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.

23. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.

 1.  

 

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

 

 

 1.  

 

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

 

 

 1.  

 

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки

 

 1.  

 

Розв’язування розрахункових задач різних типів

Захист навчальних проект

 1.  

 

Екскурсія. Водоочисна станція. Підприємства з виробництва пластмас, цукровий завод,   кондитерська, хлібопекарня.

Тематична№ 9

 

УЗГОДЖЕНО керівником ШМО:

 

УЗГОДЖЕНО:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Планування
Додано
9 грудня 2018
Переглядів
329
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку