Урок-узагальнення і систематизація знань з теми "Розчини"

Про матеріал

Урок дає можливість:узагальнити і скоригувати рівень сформованості предметної компетентності в темі «Розчини»; повторити теоретичні поняття про розчини, процес розчинення речовин, електролітичну дисоціацію кислот, основ і солей у водних розчинах, закріпити вміння розв'язувати розрахункові задачі; перевірити вміння учнів складати повні та скорочені йонні рівняння, вміння складати за скороченими рівняннями реакції обміну; розвивати вміння виконувати експериментальні завдання та дотримуватись правил техніки безпеки; розвивати вміння аналізувати, робити висновки, логічно мислити і робити творчі завдання; виховувати почуття товариськості, навички групової роботи, прищеплювати любов до предмету.

Перегляд файлу

1

 

Тема: Узагальнення і систематизація знань з теми «Розчини»

 

Мета:  узагальнити і скоригувати рівень сформованості предметної компетентності в темі «Розчини»; повторити теоретичні поняття про розчини, процес розчинення речовин, електролітичну дисоціацію кислот, основ і солей у водних розчинах, закріпити вміння розв'язувати розрахункові задачі; перевірити вміння учнів  складати повні та скорочені йонні рівняння, вміння складати за скороченими рівняннями реакції обміну; розвивати вміння виконувати експериментальні завдання та дотримуватись правил техніки безпеки; розвивати вміння аналізувати, робити висновки, логічно мислити і робити творчі завдання; виховувати  почуття товариськості, навички групової роботи, прищеплювати любов до предмету.

 

Тип уроку: узагальнення та корекції знань.

Форма уроку: аукціон знань.

Обладнання: пробірки, штативи для пробірок, реактиви, роздатковий матеріал, картки для самооцінки, ноутбук, відео «Практичне застосування розчинів».

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, екологічна грамотність і здорове життя, інформаційно-цифрова                                 компетентність, уміння вчитися впродовж життя.

Девіз уроку: «Знай! Умій! Використовуй!»

Хід уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Наш час – це час змін. Всі ви знаєте, що наша країна переживає кризу. Для одужання нашого суспільства потрібні люди, які мають творчо мислити, активно діяти, приймати нестандартні рішення. Тому головна умова нашого уроку  -

                    думати колективно,

                    діяти оперативно,

                    сперечатись доказово

                    це для всіх обов'язково.

Тема нашого уроку: « Узагальнення і систематизація знань з теми «Розчини».

Наші завдання, які ми маємо вирішити на уроці:

 1. удосконалити вміння складати рівняння реакцій йонного обміну;
 2. з'ясувати специфіку взаємодії між йонами;
 3. удосконалити навички виконання експериментальних завдань;
 4. закріпити вміння розв'язувати розрахункові задачі.

Ви об'єдналися у групи, тому працювати будете колективно. У вас на столах знаходяться картки. Висловіть, будь-ласка, свій настрій і очікування на урок за допомогою виразу на ваших обличчях та на картках:

синя – байдужість, я присутній на уроці;

зелена – працюватиму, якщо це не важко;

рожева – працюватиму так, щоб отримані на уроці знання використати в майбутньому.

Картки покладіть перед собою серед столу, утвориться квіткова поляна.

ІІІ. Узагальнення та систематизація знань учнів.

Ми з вами закінчили вивчати тему «Розчини». І саме сьогодні  на уроці буде проведений аукціон, на якому кожен із вас буде мати можливість придбати щось важливе і необхідне.

Сьогодні на аукціоні виставлені електроліти та неелектроліти. Ви будете працювати в групах. На кожному столі стоїть картка з номером, під яким буде працювати група. В кожній групі ви оберете спікера, який буде координувати роботу групи, визначати, хто відповідатиме. Перед вами знаходяться  «картки самооцінювання», які ви будете заповняти в ході роботи. Спікер виставляє поряд бал взаємооцінювання. У мене є своя «картка оцінювання», де я виставлятиму бали за ваші відповіді і в кінці уроку на основі ваших «карток самооцінювання», як координатор.

Отже, до роботи.

Лот 1.

Хімічна розминка «Мозковий штурм».

Дістати із скриньки три запитання. Час на підготовку 1 хвилина (пісочний годинник).

 1. Що таке розчини?
 2. Які основні компоненти розчину?
 3. Який розчин називається насиченим, який – ненасиченим?
 4. Який розчин називається розбавленим, а який - концентрованим?
 5. Які речовини називають електролітами?
 6. Які речовини належать до електролітів?
 7. Які речовини називають неелектролітами?
 8. Які речовини належать до неелектролітів?
 9. Що таке електролітична дисоціація?
 10.  Процес розчинення це: а) фізичний; б) хімічний; в) фізико – хімічний?
 11. Як дисоціюють кислоти, основи, солі?
 12. Коли реакції йонного обміну відбуваються до кінця?

(якщо якась із груп не знає відповіді, інші учасники можуть відповідати).

 

Лот 2  «Вибери мене».

З поданого переліку йонів виписати катіони та аніони:

Н+, Са2+, СІ-, Zn2+, ОН-, NO3-, SO32-, Fe3+,  Br-, Cu2+, S2-, Ag+.

(1 і 3 групи виписують катіони, 2 і 4 групи – аніони). Робота в зошитах. Час  - 1 хвилина.

Лот 3 « Третій зайвий».

а) NaCl ,  H2SO4,  CaO;

б)Мg2+,  Na+, S2-;

в)SO4 2-,  CO32-,  PO43-.

Лот 4 «Експериментальний».

Кожна команда отримує ящик з реактивами та обладнанням і картку із запропонованим завданням ( один учень від групи демонструє дослід, результати дослідження записує на дошці та всі учні в зошитах).

 1. Довести, що дана речовина кислота.
 2. Довести, що дана речовина луг.
 3. Довести наявність карбонат – іонів у розчині Na2CO3.
 4. Довести наявність йонів Fe   у розчині Fe CI3.

 ( інструктаж з техніки безпеки).

Лот 5  « З ким хочу, з тим і взаємодію».

Щоб реакція відбулася відповідно до схеми:

Fe3+ + 3OH-  = Fe (OH)3

 1. Fe2 (SO4)3  і  H2O;
 2. Fe2O3  і   НСІ;
 3. FeCI3   і   NaOH;
 4. Fe2O3   і  NaOH.

Лот 6 « Щасливий білет».

Спікер кожної групи витягує картку з розрахунковою задачею, на виконання якої відведено три хвилини.

 1. У медицині використовують фізіологічний розчин – розчин натрій хлориду. Розрахуйте масову частку солі, якщо для приготування 200г розчину взяли натрій хлорид масою 1,7г.
 2. Розчин магній сульфату з масовою часткою 25% використовують при гіпертонічній хворобі. Яка маса цієї солі потрібна для виготовлення 300г розчину?
 3. Для зберігання буряки обприскують розчином барій хлориду із масовою часткою солі 0,04. Як приготувати 200кг такого розчину?
 4. Для підживлення капусти використовують 3% розчин калій хлориду. Як приготувати 50кг такого розчину?

(задачі учні виконують у зошитах).

 

Лот 7 «Це варто знати».

Хімія дуже тісно пов'язана з багатьма науками.

«Хімія та географія» :

Вода – основний розчинник. Який відсоток складає вона у Світовому океані? (96,5% - усієї води і лише 3,5% - води суші).

Якщо випарити весь океан і добуту сіль рівномірно розсипати, то яким шаром покриється Земля? ( 150м).

«Хімія та історія»:

Якщо вірити давнім історикам, то під час походу Олександра Македонського в Індію офіцери його армії не так часто хворіли шлунково-кишковими захворюваннями, як солдати. Їжа та питво у них були однаковими, але ось посуд – різним. З якого дивовижного металу був виготовлений офіцерський посуд? (зі срібла).

«Хімія та екологія»:

Чому у Мертвому морі (це в Ізраїлі) немає життя?

(через високу концентрацію натрій хлориду).

«Хімія та біологія»:

Давайте пригадаємо, які розчини містяться в організмі людини?

(сльози, кров, слина, шлунковий сік, сеча). З їжі в кров проникають розчинені речовини у вигляді йонів. Вони приймають участь у реакціях йонного обміну. Кінцеві продукти обміну виводяться кров'ю з організму.

 1. Яка маса йонів феруму міститься в організмі дорослої людини? (4г).
 2. При нестачі яких йонів кров не зсідається? (йонів кальцію).
 3. Нестача йонів якого хімічного елемента в організмі людини приводить до захворювання зубів? (Іоду).

Лот 8 « Ти  - мені, я – тобі».

Встановіть відповідність:

 1. 9% розчин оцтової кислоти;             а) Обробка відкритих ран,   знезаражування;                                                                     
 2. 30% розчин спирту;                           б) У разі запалення середнього вуха;        
 3.      3% розчин йоду;                                в) Консервування овочів, маринування, підкислення;
 4. 3% розчин гідрогенпероксиду;       г) Як антисептик у разі важких  гнійних захворювань;                                                                        
 5. 0,9% розчин натрій хлориду;            д) Як фізіологічний розчин для введення  в організм

                                                        шляхом крапельниці;

 1. 70% спиртовий розчин                      ж) Для знебарвлення волосся.

      борної кислоти.

 

Життя сповнене стресів. Щоб уникнути серцево-судинним хворобам потрібно:

 1. уникати негативних емоцій, стримувати себе, бути дружелюбними;
 2. дотримуватись режиму, не вживати надмірно жирної їжі, солі, цукру;
 3. вживати продукти харчування з достатнім вмістом вітамінів, що збереже серце і судини.

Отже, бережіть себе, бо найдорожче для людини-здоров'я!

Лот 9 « Чорна скринька».

Яка речовина знаходиться в скриньці?

Нам прийшов лист від працівників поліції.

« Увага! Увага! Працівниками Внутрішніх Органів України розшукується особа. Її прикмети:

 •       у східних народів вона вважалася милостю Божою, символом благополуччя;
 • в інших народів – прокляттям, бо скільки живого загинуло через неї, навіть море стало мертвим;
 • вона застосовується у металургії, при виготовленні кераміки, шкіряного взуття, у сільському господарстві, медицині, кондитерській промисловості;
 • з нею та хлібом зустрічають дорогих гостей, бажаючи при цьому щастя, здоров'я, довголіття;
 • якщо її розсипати, то за давнім повір'ям, мати лихо;
 • за нею чумаки на Україні мандрували в Крим, за що сузір'я назвали «Чумацьким   шляхом»;
 • у давнину її цінували на рівні із золотом;
 • через неї велися кровопролитні війни, народні збурення, бунти;
 • вона була основною одиницею обміну в торговельному обігу;
 • з неї виготовляли гроші в Ефіопії, Китаї;
 • її добова потреба дорослої людини 10-15г».

( кухонна сіль).

Написати рівняння дисоціації натрій хлориду.

Лот 10 «Кіт в мішку».

Для того, щоб приготувати розчин електроліту необхідне певне обладнання. На дотик визначити, що в мішку.

(Стакан, скляна паличка, лійка, пробірка, ложечка, мензурка).

ІV. Підведення підсумків.

Ви працювали в групах. Вам вдалося проявити почуття самоповаги та взаєморозуміння. Більшість з вас були активними і придбали багато знань, які надалі стануть вам необхідними в подальшому житті.

Як змінився ваш настрій? Продемонструйте виразом обличчя та відповідною карткою.

Чи задоволені ви своїми результатами?

(учні здають «картки самооцінювання» вчителю).

Перегляд відео.

Я бажаю вам, діти, щоб ви кожного разу отримували задоволення від праці на уроці і у кожного в душі сяяла зірочка, яка запалить вогник творчості у вашому житті.

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
Додано
13 грудня 2018
Переглядів
353
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку