28 травня о 15:00Вебінар: StartUp в освіті – шлях до мрії

Календарно-тематичне планування з хімії для 7 класу на 2018-2019 навчальний рік

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з хімії для 7 класу на 2018-2019 навчальний рік (І семестр). Розроблена згідно Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html)

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування на 2018-2019 навчальний рік

Хімія. 7 клас

(51 год., 1,5 год. на тиждень)

за/п

Дата

проведення

Теми розділів та уроків

Практична частина

І семестр

Вступ (3 год.)

1

 

 

Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

Короткі відомості з історії хімії.

Демонстрації:

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

 

2

 

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з  лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркованням небезпечних речовин. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. Лабораторні  досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів). Представлення результатів навчальних проектів: 1. Хімічні речовини навколо нас.

2. Історичне значення вогню.

Навчальні проекти

1. Хімічні речовини навколо нас.

2. Історичне значення вогню.

Лабораторні  досліди 1,2.

3

 

Практична робота 1. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.  Виконання найпростіших лабораторних операцій.

Практична робота 1.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає  лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії;

знає і розуміє  правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.

Діяльнісний компонент

виконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;

дотримується  правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин,  які  входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів; 

робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення.

Тема 1. Початкові хімічні поняття (21 год.)

4

 

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми.

 

 

5

 

Як вивчають речовини.  Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин. Лабораторний дослід 3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

Лабораторний  дослід 3.

6

 

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні).

 

7

 

Способи розділення сумішей.

 

8

 

Практична робота 2. Розділення сумішей.

Практична робота 2.

 

Тематична

 

9

 

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів. 

Демонстрація 3. 

Періодична система хімічних елементів.

 

10

 

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

 

11

 

Хімічні формули речовин.

 

12

 

Прості  речовини. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрація 4. 

Зразки металів і неметалів.

13

 

Багатоманітність речовин. Складні речовини. Лабораторний дослід 4. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

Лабораторний дослід 4.

14

 

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

 

15

 

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

 

 

Тематична

 

16

 

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

 

17

 

Розв’язування розрахункових задач. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

 

Розрахункові задачі

1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

18

 

Масова частка елемента в складній речовині.

 

19

 

Розв’язування розрахункових задач. Обчислення масової частки елемента в складній речовині  та маси елемента в складній речовині за його масовою часткою. 

Розрахункові задачі

2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

3. Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

20

 

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин. Лабораторні досліди 5-9. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

Лабораторні досліди 5-9.

Д/з: домашній експеримент

  1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.)

21

 

Практична робота 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.

Практична робота 3.

22

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Демонстрація 5.

Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

23

 

Представлення результатів навчальних проектів:

3. Хімічні явища у природі.

4. Хімічні явища в побуті

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості

Навчальні проекти

3. Хімічні явища у природі.

4. Хімічні явища в побуті

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості

24

 

Контрольна робота з теми «Початкові хімічні поняття».

 

 

Тематична

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;  найпоширеніші хімічні елементи в природі;

наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

пояснює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

спостерігає хімічні й фізичні явища;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції;

використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини;

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Додано
8 серпня 2018
Переглядів
2441
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку