28 травня о 15:00Вебінар: StartUp в освіті – шлях до мрії

Календарно-тематичне планування з хімії для 7 класу на 2018-2019 навчальний рік

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з хімії для 7 класу на 2018-2019 навчальний рік ІІ семестр) розроблене згідно

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html)

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування на 2018-2019 навчальний рік

Хімія. 7 клас

(51 год., 1,5 год. на тиждень)

за/п

Дата

проведення

Теми розділів та уроків

Практична частина

ІІ семестр

Тема 2. Кисень (13 год.)

25

 

Повітря, його склад.

 

26

 

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

 

27

 

Добування кисню в лабораторії (на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації:

6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

9. Спалювання простих і складних речовин.

28

 

Практична робота 4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

Практична робота 4.

 

Тематична

 

29

 

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

 

30

 

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

 

31

 

Умови виникнення та припинення горіння. Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).

 

32

 

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. Представлення результатів навчальних проектів:

 7. Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її.

8. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

Навчальні проекти

7. Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її

8. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

33

 

Тренувальні вправи по темі.

 

34

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Кисень».

 

 

Тематична

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;

наводить приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення;

пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену.

Діяльнісний компонент

розрізняє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення;

описує поширеність Оксигену в природі;  його фізичні властивості;

характеризує хімічні властивості кисню;

аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення;

складає рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом;

використовує лабораторний посуд для добування (з гідроген пероксиду) і збирання кисню;

визначає наявність кисню дослідним шляхом;

дотримується запобіжних заходів під час використання процесів горіння; інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування кисню;

оцінює значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря;

усвідомлює наслідки небезпечного поводження з вогнем,  відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

Тема 3. Вода (15 год.)

35

 

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.        

 

36

 

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Демонстрація 10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

37

 

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

 

38

 

Розв’язування розрахункових задач. Обчислення масової частки розчиненої речовини в розчині.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

 

39

 

Розв’язування розрахункових задач. Обчислення маси розчиненої речовини в розчині за відомою масовою часткою розчиненої речовини.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

40

 

Розв’язування розрахункових задач. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

41

 

Виготовлення розчину.

 

42

 

Практична робота 5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

Практична робота 5. 

 

Тематична

 

43

 

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи.

 

44

 

Поняття про індикатори. Лабораторний дослід 10.   Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.

Лабораторний дослід 10.   Демонстрації:

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.  

12. Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

45

 

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

 

46

 

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Д/з: домашній експеримент

2. Очищення забрудненої води за допомогою власноруч виготовленого фільтру.

47

 

Представлення результатів навчальних проектів:

 9. Дослідження якості води з різних джерел.

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

11. Способи очищення води в побуті.

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

Навчальні проекти

9. Дослідження якості води з різних джерел.

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

11. Способи очищення води в побуті.

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

48

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Вода».

 

49

 

Контрольна робота  з теми «Вода».

 

50

 

Узагальнення знань з курсу хімії 7 класу.  

 

51

 

Екскурсія. (Орієнтовні об’єкти екскурсій: хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Пожежне депо. Водоочисна станція)

 

 

Тематична

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекули води;

наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ.

Діяльнісний компонент

описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;

розрізняє розчинник і розчинену речовину;

складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об’єм  води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;

використовує здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля;

володіє елементарними навичками очищення води в домашніх умовах;

Ціннісний компонент

обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;

оцінює роль води в життєдіяльності організмів;

висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень;

відповідально ставиться до збереження водних ресурсів.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Табанова Мария Владимировна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Додано
8 серпня 2018
Переглядів
1000
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку