9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Календарно-тематичне планування з хімії для 7 класу на 2019-2020 навчальний рік

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з хімії для 7 класу для загальноосвітніх навчальних закладів на 2019-2020 навчальний рік, за підручником Григорович О. В.

Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ          7 КЛАС

(50 год, 1,5 год на тиждень)

№ п/п

Дата уроку

Тема уроку

Хімічний експеримент та проекти

Домашнє завдання

Примітки

І СЕМЕСТР

Вступ (4 години)

1.

 

Вступний  інструктаж з БЖД.

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення в навколишньому світі.

Проект:

  1. Хімічні речовини навколо нас.

 

§1, с. 11 завд. 1-6

 

2.

 

Короткі відомості з історії хімії.

Проект:

  1. Історичне значення вогню.

§2, с. 19 завд. 1-7

 

3.

 

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркування небезпечних речовин.

Лаб. досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення          з маркованням небезпечних речовин (побутових хімікатів).

§3, с. 27 завд. 1-6

 

4.

 

Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. Інструктаж з БЖД.

Практична робота 1. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівальними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій. 

 

§1-3 пов.  с. 30

 

Тема 1. Початкові хімічні поняття (20 годин)

5.

 

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

 

§4, с. 41

завд. 1-4

§6, с. 58 завд. 1-9

 

6.

 

Фізичні властивості речовин.

Лаб. дослід №3 Ознайомлення з фіз. властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

§4, с. 41 завд. 5-9

 

7.

 

Чисті речовини та суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

 

§5, с. 50

завд. 1-8

 

8.

 

Практична   робота 2.                 Розділення  неоднорідної   суміші.

 

§5, с. 52

 

 

9.

 

Хімічні елементи, їхні назви та символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів                 Д.І. Менделєєва.

 

§7, с. 64 завд. 1-8

 

 

10.

 

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

 

§8, с. 67 завд. 1-5

§10, с. 76 завд. 1-3

 

11.

 

Хімічні формули речовин.

 

§9, с. 72 завд. 11

 

12.

 

Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Метали та неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Лаб. дослід №4 Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин. Зразки металів і неметалів

§12, с. 89 завд. 1-9

 

13.

 

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

 

§13, с. 95 завд. 1-4

 

14.

 

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

 

§13, с. 96 завд. 5-9

 

15.

 

Самостійна робота з теми: «Початкові хімічні поняття».

 

§1-13 пов.

 

16.

 

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розв’язання розрахункових задач на обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

 

§10, с. 76 завд. 4-11

 

17.

 

Масова частка елемента в складній речовині. Розв’язання розрахункових задач на обчислення масової частки елемента в складній речовині.

 

§11, с. 80 завд. 1-4

 

18.

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

 

§16, с. 120 завд. 1, 2

 

19.

 

Складання рівнянь хімічних реакцій.

 

§16, с. 121 завд. 3-9

 

20.

 

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції

та явища, що їх супроводжують.

Лаб. дослід №5-9 Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом

 

§14, с. 103 завд. 1-12

Домашній експеримент

1.Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром

21.

 

Контрольна робота з теми: «Початкові хімічні  поняття».

 

§10-16 пов.

 

22.

 

Хімічні явища і властивості речовин. Практична робота 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.  

Проекти:

3) Хімічні явища у природі,         

4) Хімічні явища в побуті.

5) Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6) Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.

§13-16 пов.

 

23.

 

Узагальнення й систематизація знань з теми: «Початкові хімічні поняття»

 

§1-16 пов.

 

24.

 

Аналіз контрольної роботи. Складання рівнянь хімічних реакцій. Тренувальні вправи.

 

§1-16 пов.

 

ІІ СЕМЕСТР

Тема 2. Прості речовини. Кисень (11 годин)

25.

 

Повітря, його склад.

 

§15, с. 114 завд. 1-4

 

26.

 

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі.

 

§15, с. 114 завд. 5-7

 

27.

 

Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

 

§15, с. 114 завд. 8-10

 

28.

 

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. 

 

§17, с. 129 завд. 1-4

 

29.

 

Практична  робота 4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

 

§17, с. 129 завд. 5-8

 

30.

 

Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Взаємодія з простими речовинами.

 

§18, с. 135 завд. 1-9

 

31.

 

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

 

§19, с. 143 завд. 1-10

 

32.

 

Взаємодія кисню зі складними речо- винами.  Умови  виникнення та припи- нення  горіння.

 

§20, с. 145 завд. 1-6

 

33.

 

Колообіг Оксигену  в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

Проекти:

7)  Проблема забруднена повітря та способи її розв’язування. 

8)  Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

§21, с. 149 завд. 1-3

 

34.

 

Узагальнення знань про Оксиген і кисень.

 

§21, с. 149 завд. 4, 5

 

35.

 

Самостійна робота з теми: «Прості речовини. Кисень».

 

§15-21 пов.

 

Тема 3. Складні речовини. Вода (15 годин)

36.

 

Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.

 

§22, с. 153 завд. 1-4

 

37.

 

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

 

§23, с. 158 завд. 1-3

 

38.

 

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення  розчину.

 

§23, с. 158 завд. 4-6

 

39.

 

Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси й об’єму води в розчині.

 

§23, с. 158 завд. 7-9

 

40.

 

Практична робота 5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

 

§22, 23 пов.

 

41.

 

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи.

 

§24, с. 164 завд. 1-3

 

42.

 

Поняття про індикатори. Кислотні та основні оксиди. Дія кислот і лугів на індикатори.

Лаб. дослід №10

§24, с. 164 завд. 4-6

 

43.

 

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.

 

§24, с. 164 завд. 7, 8

 

44.

 

Узагальнення знань з теми: «Складні речовини. Вода».

 

§22-24 пов.

 

45.

 

Контрольна  робота  з  теми: «Складні речовини. Вода».

 

§22-24 пов.

 

46.

 

Кислотні дощі. Проблема чистої води.

Проекти:

9) Дослідження якості води з різних джерел.

10)  Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

§25, с. 168 завд. 1-7

 

47.

 

Охорона водойм від забруднення.

Проекти:

12) Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13) «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

§25, с. 168 завд. 8-13

 

48.

 

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Проект:

11) Способи очищення води в побуті.

 

§22-25 пов.

Домашній експеримент

2. Очищення якості води за допомогою власноруч виготовленого фільтру.

49.

 

Рівняння хімічних реакцій. Розв’язування задач.

 

§1-14 пов.

 

50.

 

Урок-екскурсія (до водоочисних споруд або до краєзнавчого музею).

 

§15-25 пов.

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Додано
8 вересня 2019
Переглядів
2936
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку