14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Календарно-тематичне планування з християнської етики (5 клас)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з християнської етики (5 клас). № уроку Зміст навчального матеріалу Дата Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Домашнє завдання
Перегляд файлу

Тема 1. Біблія. Її вчення про людину. Добро і зло

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

1

ВСТУП. ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА – НАУКА ПРО ХРИСТИЯНСЬКУ МОРАЛЬ

 

 

– знає зміст понять «етика», «мораль», «християнська етика», «моральні цінності»;

– розуміє суть і переваги християнських моральних цінностей;

– аналізує приклади моральної поведінки в родині, школі, у спілкуванні з іншими людьми.

 

2

БІБЛІЯ – СЛОВО БОЖЕ ДО ЛЮДИНИ

  • історія виникнення Біблії;
  • особливості структури Біблії;
  • як користуватися Біблією;
  • значення Біблії для віруючих

 

– має загальне поняття про Біблію, її структуру та зміст;

– вміє користуватися Святим Письмом;

– усвідомлює, що Біблія – Слово Боже;

– розуміє важливість Біблії для особистого життя християнина;

– характеризує Біблію як джерело моральних цінностей;

– наводить приклади значення Біблії для української культури.

 

3

БІБЛІЯ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ:

  • біблійний опис створення світу (Бут.1-2,6);
  • світ – Боже творіння

 

– знає біблійне вчення про виникнення Всесвіту й людини, основні етапи створення світу за Біблією;

– має повагу до себе, до життя кожної людини та до всього довкілля;

– уміє пояснювати біблійний погляд на виникнення світу і людини

 

4

ЛЮДИНА – ОБРАЗ І ПОДОБА БОЖА

– людина – найдосконаліша із живих істот (Бут. 2, 7-25);

– неповторність людини

як вінця Божого творіння

 

– знає призначення людини у світі;

– уміє розкрити подібності і

відмінності людини і тварин, знає мету появи людини на світ, різні погляди на

походження людини;

– усвідомлює своє місце і роль у світі, цінність людського життя;

– засвоює правила етичної поведінки, виходячи з розуміння ролі і призначення людини у світі;

– уміє аналізувати, ким є людина, розуміє неповторність і досконалість людини, те, що вона – вінець Божого

творіння.

 

5

БІБЛІЯ ПРО   БІБЛІЯ ПРО ПРАВЕДНІСТЬ І

ВІРНІСТЬ

– праведність як постійний вибір добра;

– віра і вірність Богові як основа праведності

– праведний Ной (Бут. 6–8).

 

– знає поняття «праведність» («неправедність») і «вірність» («невірність»);

– усвідомлює хибність неправедного життя;

– знає біблійне тлумачення праведності на прикладі життя Ноя;

– прагне до праведного життя

 

6

ДОБРО І ЗЛО

– що таке добро?

– прояви зла у світі;

– гріхопадіння за Біблією (Бут.3);

– відповідальність людини за свій вибір.

 

– знає зміст християнських понять «добро», «доброчинність», «чуйність», «милосердя»;

– уміє пояснити зло як наслідок гріхопадіння;

– плекає в собі доброзичливість і богобоязність, бажання безкорисливо

робити добрі вчинки;

– прагне остерігатися зла і відповідати за свій вибір у вчинках;

– уміє розрізняти зміст понять «добро» і «зло», розвивати вміння моделювати

ситуації з прикладами різних вчинків людей.

 

7

 

 

 

 

 

 

8

ЗАКОНИ БОЖІ Й ЗАКОНИ ЛЮДСЬКІ

– що таке закон?

– значення закону в житті людини та суспільства;

– відповідальність людини перед законом;

– Заповіді Божі – моральна основа життя людини;

– актуальність Заповідей Божих для сучасної людини.

 

– знає, що таке закон і розуміє його необхідність для людини. Розуміє, що

Заповіді Божі – зразок досконалого закону;

– знає вимоги Заповідей щодо стосунків з Богом, батьками, іншими людьми і обґрунтовує важливість їх дотримання;

– має відповідальність перед законом. Прищеплює у собі бажання виконувати

заповіді, дані Богом у Його Святому Письмі;

– прагне правильно (за законом) чинити в різних життєвих ситуаціях.

 

9

Контрольна робота

 

Узагальнює та оцінює отримані знання.

 

Тема 2. Моральні цінності Святого Письма

10

ГОРДІСТЬ ТА

ЗАРОЗУМІЛІСТЬ

– наслідки гордості та зарозумілості на прикладі Вавилонської вежі

(Бут.11,1-9);

– шляхи подолання гордості та зарозумілості.

 

– розуміє поняття гордості та зарозумілості як прояви людського егоїзму;

– знає про біблійний погляд на гордість, наслідки зарозумілості на прикладі біблійної історії про Вавилонську вежу; – формує у собі негативне ставлення до самозвеличення;

– знає шляхи подолання гордості та зарозумілості;

– виховує у собі смирення,поступливість та скромність.

 

11

ГОСТИННІСТЬ ТА ЩЕДРІСТЬ

– Авраам приймає небесних гостей (Бут. 18, 1-15);

– гостинність та щедрість як християнські чесноти;

– вміння ділитися;

– щедрість та гостинність українського народу

 

– знає, як виявив гостинність Авраам, «Батько віри»;

– розуміє суть понять «гостинність», «щедрість»;

– усвідомлює важливість щедрості та гостинності до інших;

– наводить приклади прояву особистої щедрості та гостинності;

– виховує у собі гостинність до знайомих і незнайомих людей;

– розвиває задоволення від про яву гостинності та щедрості.

 

12

ЛЮБОВ ЯК ВИЯВ

САМОВІДДАНОСТІ

– біблійне розуміння любові як самовідданості на прикладі історії про Авраама та Ісаака;

– поняття «самовідданість».

 

– знає про біблійне тлумачення любові як самовідданості на прикладі історії про Авраама та Ісаака;

– знає зміст поняття «самовідданість»;

– розвиває позитивні почуття задоволення від вірної любові до Бога.

 

13

ВМІННЯ  ПРОЩАТИ

– сила прощення на прикладі Йосипа та братів (Бут. 37, 45);

– перемагати зло добром (Рим. 12, 21).

 

 

– усвідомлює важливість уміння прощати, значущість прощення в житті людини;

– наводить приклади прощення в особистому житті;

– усвідомлює силу Божого прощення, велич Божого милосердя;

– виховує в собі поступливість, терплячість, милосердя як найголовніші риси поведінки християнина;

– усвідомлює відповідальність перед Богом за свої вчинки.

 

14

ВІРА ТА ДОВІРА

 

довіра Богові пророка

Іллі (1 кн. Царів 17, 18);

– значення віри в житті

людини.

 

– знає зміст понять «віра», «довіра»; знає, як довіряв Богові пророк Ілля;

– розуміє віру як основу духовності людини;

– усвідомлює важливість віри в житті кожного християнина;

– розуміє важливість говорити правду і

відповідати за свої слова.

 

15

Усне опитування

 

Узагальнює та оцінює отримані знання

 

16

Підсумки роботи за І семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Християнські свята

17

РІЗДВО ХРИСТОВЕ

(Мт. 1- 2, 12,Лк. 1- 2, 20)

– Благовіщеня Діві Марії про народження Ісуса Христа;

– святкування Різдва Христового в Україні.

 

– знає події, пов’язані з народженням Ісуса Христа за Євангелієм;

– усвідомлює значення народження Ісуса Христа для людства;

– розуміє значення Особистості Ісуса Христа – як Джерела та Ідеалу моральних

цінностей.

 

18

ЛЮБОВ ДО СВОГО НАРОДУ

– Давид та Голіят (1 Самуїла 17);

– готовність послужити для добра інших;

– свобода;

– приклади турботи про збереження миру та братолюбства видатними державними та релігійними діячами Русі – України.

 

– усвідомлює поняття патріотизму як вияв любові до свого народу на основі  біблійної постаті Давида;

– усвідомлює необхідність бути відповідальним за долю народу;

– наводить приклади яскравих особистостей

України і пояснює їхню роль в історії народу (Володимир Мономах).

 

19

МУЖНІСТЬ І НЕПОХИТНІСТЬ  ПЕРЕКОНАНЬ

– прояв мужності та непохитності переконань на

прикладі трьох отроків

(кн. Даниїла 3);

– уміння відстоювати

правду Божу.

 

– розуміє поняття «мужність», «переконання»;

– знайомиться з прикладами мужності і непохитності переконань у книзі Даниїла;

– усвідомлює цінність чесноти мужності й непохитності переконань в характері

людини;

– обґрунтовує власні переконання і поважає

переконання інших людей;

– наводить приклади мужності захисту християнської віри з історії українського народу

 

20

МУДРІСТЬ ЯК БОЖИЙ ДАР

– Соломон (І Царів 3);

– мудрість та освіченість;

– мудрість як духовна зрілість;

– освіта і знання;

– християнська просвіта на нашій землі та її подвижники

(Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Петро Могила, Григорій Сковорода)

 

– розрізняє зміст понять «мудрість», «освіченість», «знання»;

– усвідомлює мудрість як Божий Дар;

– наводить приклади значення християнського просвітництва для України;

– аргументує позитивний вплив християнства на мораль ність українського

народу;

– вчиться мудро поводитися урізних життєвих ситуаціях толерантно ставиться до людей.

 

21

СЛУЖІННЯ ЯК ВІДПОВІДЬ НА  ПОКЛИКАННЯ

– Самуїл (І кн. Самуїла 3);

– покликання Ісайї, Єремії, Амоса;

– покликання людини на служіння Богові та людям;

– важливість обрання власного життєвого шляху;

– відповідальність людини за виконання власної місії.

 

– знає зміст понять «по кликання», «служіння Богові та людям», «патріотизм»;

«відповідальність за долю народу;

– знає біблійні історії про пророка Ісайю, царицю Естер;

– уміє порівнювати й аналізувати біблійну та українську історію (життя та діяльність

княгині Ольги), робити висновки;

– обґрунтовує взаємозв’язок між вірою, духовністю та патріотизмом, любов’ю до Батьківщини і служінням та відповідальністю за долю народу;

– усвідомлює важливість обрання власного життєвого шляху;

– вчиться розуміти своє покликання, відповідати за виконання власної місії.

 

22

Контрольна робота

 

Узагальнює та оцінює отримані знання

 

Тема 4. Значення приходу в світ Ісуса Христа

23

СУМЛІННЯ –

ГОЛОС БОЖИЙ У ДУШІ 

ЛЮДИНИ 

 

– знає значення поняття «сумління»;

– знає, що со вість – почуття моральної відповідальності за свої вчинки перед

людьми і Богом;

– вчиться адекватно реагувати на голос совісті;

– розвиває почуття відповідальності за свої рішення.

 

 

24

ОЧІКУВАННЯ МЕСІЇ

 

– Господня обіцянка приходу Спасителя  (Бут. 3, 15);

– звіщення пророками про при хід Месії (Ісайя, Захарій,

Михей).

 

– розуміє, що прихід Ісуса Христа –

здійснення Божої обіцянки;

– усвідомлює важливість при ходу Месії у світ;

– довіряє Святому Письму під час життєвих випробувань.

 

25

БЛАГОВІЩЕННЯ

ПРЕЧИСТОЇ ДІВИ МАРІЇ

 

– знає, що найбільша Божа обіцянка – прихід у світ Ісуса Христа;

– шанує Особу Ісуса Христа та Пречисту Діву Марію;

– усвідомлює вагомість виховання слухняності та смирення у своєму характері.

 

26

ДИТИНСТВО

ІСУСА ХРИСТА 

– втеча до Єгипту;

– Ісус в Назареті;

– дванадцятирічний Ісус у храмі (Мт. 2, 13-23,

Лк. 2, 21-52).

 

– вміє знайти в Євангелії ті місця, які розповідають про дитячі роки Ісуса Христа;

– знає про дитячі роки та поведінку в дитинстві Ісуса Христа;

– ознайомлений, якими моральними принципами керувався Ісус Христос у дитячі роки;

– проявляє послух у ставленні до батьків.

 

27

СЛУЖІННЯ

ІСУСА ХРИСТА

(Мт.3, Мк.1, 1-13, Лк.3, 1-22)

– значення хрещення в особистому житті людини.

 

– знає про особу Івана Предтечі. Може переказати подію Хрещення за Євангелієм;

– розуміє і може пояснити значення Хрещення для християнина;

– знає, як починав служіння Ісус Христос та як Він обирав учнів.

 

28

ДВІ ГОЛОВНІ

ЗАПОВІДІ ЛЮБОВІ 

– любов до Бога і до ближнього (Мт. 22, 36-40,

Лк. 10, 27).

 

– знає дві головні заповіді любові. Пояснює їхній зміст;

– усвідомлює єдність Божого Закону (10 заповідей) та заповідей любові;

– знає зміст понять «любов до Бога», «ближній», «любов до ближнього», «головні заповіді любові», «ненависть»;

– розвиває у собі почуття задоволення від власних проявів любові.

 

29

СТРАЖДАННЯ

ІСУСА ХРИСТА

– Події Страсного тижня

(Мт. 26-27; Мк. 14-15; Лк. 22-23; Ів. 18-19);

– велич Голгофської жертви. «Ніхто більшої любові не має

над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх»

(Ів. 15, 13).

 

– знає основні події Страсного Тижня і може аргументувати, в чому значення хресного страждання Ісуса Христа,

велич Його любові до людей;

– замислюється над ціною жертви Ісуса Христа і моральністю свого життя;

– благоговійно ставиться до подвигу Ісуса Христа, розуміє, якою ціною Він здійснив спасіння людей.

 

30

ВОСКРЕСІННЯ

ХРИСТОВЕ

(Мт . 28,  Мк.16, Лк. 24, Ів.20)

– значення Воскресіння

Христового для людства;

– свято Великодня.

 

– ознайомлений з історичним походженням свята Пасхи;

– усвідомлює значення події Воскресіння Христового;

– розуміє Воскресіння Ісуса Христа як визволення з полону гріха та смерті;

– наводить приклади святкування Великодня за українською традицією.

 

 

31

 

ІСУС ХРИСТОС –

СПАСИТЕЛЬ ДУШІ Й  ТІЛА

– уздоровлення сліпого

Вартимея (Мк. 10, 46-52,

Лк. 18, 35-43);

– десять прокажених

(Лк. 17, 11-19).

 

– знає та розуміє, в чому полягало служіння Христа людям;

– переповідає євангельські події про служіння Ісуса Христа людям.

– пояснює, чому Ісуса Христа називають лікарем душі і тіла;

– плекає у собі почуття вдячності Ісусу Христу за Його жертву.

 

32

Контрольна робота

 

Узагальнює та оцінює отримані знання

 

33

34

 

Тематичні екскурсії в УАПЦ

та УГКЦ села

 

закріплює отримані знання в на практиці;

– знайомиться з духовною спадщиною села, регіону;

– аналізує плюралізм поглядів у релігійних питаннях;

 

35

Підсумки роботи за рік

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Етика, 5 клас, Планування
До підручника
Етика 5 клас (Фесенко В.І.)
Додано
15 лютого 2019
Переглядів
3004
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку