Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарно-тематичне планування з інформатики 3 клас 2017-2018

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 3 класу

Відповідно до чинної навчальної програми інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів, яка затверджена Наказом МОН №948 від 05.08.2016 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 3 класу

Відповідно до чинної навчальної програми інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів, яка затверджена Наказом МОН №948 від 05.08.2016 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 

 

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Тема 1. Інтернет (6 годин)

 1.                      

 

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.

Повторення основних прийомів роботи із комп'ютерами та даними.

Учень/учениця:

має уявлення про мережі, мережу Інтернет, веб-сторінки, адресу веб-сторінки;

пояснює порядок пошуку в мережі Інтернет;

використовує посилання для переходу між веб-сторінками;

вміє знайти додаткову інформацію для навчальних предметів та додати обрані сторінки у закладки браузера;

структурувати свої закладки у папки;

визначити ключові слова знайомих текстів (з інших предметів);

знає та дотримується правил безпечної роботи в Інтернеті;

вміє налаштувати безпечний пошук та безпечний перегляд відео;

використовує у своєму мовленні слова мережа Інтернет, адреса сторінки, ключові слова, перейти за посиланням, додати у закладки, папка, авторське право

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Поняття про мережі. Поняття про мережу Інтернет. Складові вікна програми-браузера.

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Поняття веб-сторінки, її адреси.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Пошук зображень, текстів, відео, карт в Інтернеті для навчальних предметів. Пошук з різних джерел. Додавання найкращих результатів у закладки браузера. Структурування закладок у папки.

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Ключові слова для пошуку (на прикладах знайомих текстів з природознавства, літературного читання, інших предметів).

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Авторське право та Інтернет. Безпечна робота в Інтернеті. Налаштування безпечного пошуку та безпечного перегляду відео.

Тема 2. Людина та інформація (5 годин)

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Роль інформації в житті людини.

 

Учень/учениця:

має уявлення про роль інформації в житті людини;
про різноманіття дій з інформацією;

називає види інформації за способом подання;

розуміє, що інформацію можна шукати, передавати, перетворювати, використовувати;

знає, що одну і ту ж інформацію можна представити різними способами;

уміє перетворювати одну форму подання інформації в іншу: (текстове - в графічне, числове - в текстове тощо);

створити папку та документи в ній;

називає 3-5 пристроїв для роботи з текстом, звуком, відео;

використовує у своєму мовленні слова: текстова, графічна, звукова інформація, документ, меню.

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Види інформації за способом подання: текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Перетворення інформації з одного виду в інший. Пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відео інформацією.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання. Переваги опрацювання інформації сучасними пристроями.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Структурування інформації в документах, папках. Поняття меню.

Тема 3. Графіка (5 годин)

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Програми та онлайн середовища для роботи з графічними даними.

Учень/учениця:
має уявлення про середовища обробки графічних даних;

пояснює призначення графічних редакторів;

орієнтується в середовищі графічного редактора;

вміє знайти рідний край на карті;

обирає і використовує потрібні інструменти середовища графічного редактора для створення зображення за зразком та за власним задумом;

задає і змінює колір фігури і колір фону;

створює підпис чи коментар до малюнка;

використовує у своєму мовленні слова графічний редактор, палітра, фон, інструменти.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Перегляд карт. Пошук рідного краю на картах.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Палітра кольорів. Колір фігури і колір фону.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Створення та змінювання простих зображень. Створення зображень з геометричних фігур.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Доповнення малюнка підписом чи коментарем.

Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр.

Тема 4. Алгоритми і виконавці (6 годин)

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. План дій. Поняття алгоритму. Алгоритми і виконавці. Складання алгоритмів для виконавців.

 

Учень/учениця:
має уявлення про алгоритми та виконавців алгоритмів;

виконує прості алгоритми та складає алгоритми за прикладом;

складає план дій, що приводить до заданої мети;

складає алгоритми для виконавців до певної ситуації у середовищах програмування для дітей;

розуміє запис алгоритмів у вигляді блоків;

визначає правильний порядок подання команд виконавцю у знайомому алгоритмі;

знаходить пропущену команду в знайомій послідовності ;

оцінює прості висловлювання як істині чи хибні;

розрізняє завідомо хибні фрази; називає протилежні за змістом твердження;

формулює речення з логічним слідуванням;

розуміє складові частини об’єктів, представлених у вигляді простих схем, графів;

будує висловлювання з використанням зв'язок «не», «і», «або», «складається з»;

використовує у своєму мовленні слова план дій, алгоритм, істине, хибне, схема.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Середовища програмування для дітей: створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків.

Порядок виконання команд виконавцем.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Пошук пропущених дій в знайомій послідовності.

Складові частини об’єктів. Схема складу. Зв’язки у схемах.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Істинні й хибні висловлювання.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Логічне слідування.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Використання логічних висловлювань з «не», «і», «або».

Тема 5. Текст (6 годин)

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Середовища для читання текстів. Закладки в тексті, цитати тощо. Віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії, словники.

 

Учень/учениця:

має уявлення про особливості роботи в середовищах для читання та змінювання текстів;

розуміє призначення віртуальних бібліотек та текстових редакторів;

орієнтується в середовищі для читання навчальної та художньої літератури;

уміє здійснювати переміщення по тексту;

виділяти фрагменти тексту;

змінювати шрифт тексту: розмір, колір, накреслення символів;

доповнювати текстовий документ графічними зображеннями;

використовує основні команди редагування: “копіювати, вирізати, вставити, видалити”;

орієнтується у простій таблиці, доданій у текст;

уміє доповнити таблицю текстом чи зображенням;

шукає в текстах інформацію з хибними твердженнями та доводить істину;

використовує у своєму мовленні слова текстовий документ, змінити шрифт, копіювати, вирізати, вставити, видалити, таблиця.

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту.  Змінювання  та вдосконалення текстів.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити. Уведення символів за допомогою клавіатури.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Доповнення текстів зображеннями.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Порівняння текстів з оманливою та правдивою інформацію. Пошук хибних висловлювань у текстах (на основі інформації з інших предметів).

Тема 6. Презентації (7 годин)

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Доповідач/доповідачка та презентація. Культура презентування. Слайд-шоу із зображень як вид презентування.

 

Учень/учениця:

має уявлення про особливості виступу в ролі доповідача/доповідачки;

знає, що презентації створюються для усного виступу;

уміє презентувати свою роботу;

орієнтується у середовищі редактора презентацій;

розрізняє, переміщує та додає текстові вікна/поля, графічні зображення до слайду;

створює кілька слайдів презентації та наповнює їх;

Використовує у своєму мовленні слова презентувати, доповідач, презентація, слайд-шоу, слайди.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Середовище створення презентацій.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Утворення нового слайду, текстового вікна/поля.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою.

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Інформатика, 3 клас, Планування
Додано
9 січня 2018
Переглядів
1075
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку