9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Календарно-тематичне планування з історії 6 класу (за оновленими програмами)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з історії 6 клас. Розраховане на 2 години на тиждень. Автор підручника Всесвітня історія. Історія України Пометун О.І., Малієнко Ю.Б., Мороз П.В.

Перегляд файлу

ВОЗНЕСЕНСЬКА ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

«ПОГОДЖЕНО»       «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступник директора з НВР     ДИРЕКТОР

В.О. Левадна        М.М. Биковський

________________________     ___________________

________________________     ___________________

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з історії України / всесвітньої історії

6 класу

на 2018 / 2019

Сидоренко І. В.

 

 

    Розглянуто на засіданні МО філологічного, художньо-естетичного циклу

    Протокол №   від  ____________

    Голова МО:   Є.О. Федорець

 

 

Складено до підручника: О.І. Пометун, П. В. Мороз, Ю.Б.Малієнко Всесвітня історія. Історія України: підр. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів – К.: Видавчий дім «Освіта», 2014. – 256 с.: іл.

 

 

Оновлена програма укладена відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р.

 

 

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ/ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

6 клас (70 годин)

Дата

Зміст

Д/з

Державні вимоги

Вступ. КОЛИ І ЯК РОЗПОЧАЛАСЯ ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА

Знаю:

час появи людини на теренах України;

послідовність періодів історії людства, якими послуговуються богослови, антропологи, археологи й історики.

Розумію:

предмет і завдання історії;

сутність наукових і релігійних теорій походження людини;

1

 

 Предмет і завдання історії. Як працювати з підручником інтегрованого курсу історії. Періодизації історії людства

§1

2

 

Періодизації історії людства (антропологічна, археологічна, історична).

 

3

 

Практична робота: Лічба часу в історії стародавнього світу

§2

Розділ 1. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ

Знаю:

назви відомих пам’яток (стоянок) первісних людей на теренах України;

винаходи і пам’ятки культури первісних людей (за матеріалами з теренів України).

Розумію:

сутність «неолітичної революції» як процесу переходу людства від привласнювального (збиральництво, мисливство, рибальство ) до продуктивного (відтворювального) господарства (землеробства, скотарства і ремесел);

Умію:

співвіднести археологічну й історичну періодизацію історії стародавнього світу;

4

 

Природні умови та спосіб життя первісних людей.

§3

5

 

Практична робота: опис способу життя первісних людей на основі археологічних речових джерел.

§4

6

 

Суспільна організація, світорозуміння.

§5

7

 

Особливості організації влади за первісних часів.

§6

8

 

Мистецтво та релігійні вірування за первісних часів

§7

9

 

Як працюють археологи. Основні стоянки і пам’ятки первісних людей на території України.

 Практична робота: позначити на контурній карті стоянки первісних людей на теренах України

§8

10

 

Трипільська археологічна культура.

§9

11

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

Розділ 2. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ

12

 

Що в історії називають цивілізацією.

 

Знаю:

хронологічні й територіальні межі давньоєгипетської цивілізації, цивілізацій Дворіччя (Шумер, Вавилон), Фінікії (міст-держав) та Ізраїльсько-Юдейського царства;

час об’єднання Єгипту, укладення кодексу законів Хаммурапі;

Розумію:

цивілізацію як історично-культурний феномен;

вплив природно-географічних умов на господарське життя, організацію влади та міфологію давніх суспільств;

причини виникнення міст, соціальних верств і держави;

Умію:

позначити на карті (використовуючи географічні орієнтири) давні цивілізації й міста;

охарактеризувати давні суспільства і держави;

описати повсякденне життя представників різних верств давніх суспільств;

осмислити і передати враження, яке могли справляти на давнє населення і справляють на туристів пам’ятки мистецтва Давнього Єгипту та Передньої і Центральної Азії (Великий сфінкс, храм Соломона та ін.);

зіставити умови розвитку та характерні ознаки суспільств і держав Давнього Єгипту і Передньої та Центральної Азії.

13

 

Цивілізація долини Нілу. Природно-географічні умови розвитку давньоєгипетської цивілізації.

§10

14

 

Повсякдення й господарське життя.

§10

15

 

Організація суспільства і влади в Давньому Єгипті.

§11

16

 

Будівництво пірамід

 

17

 

Єгипетська держава в ІІ тис. до н. е.

§12

18

 

Культура Давнього Єгипту

§13

19

 

Практичне заняття: Міфологія,  писемність і мистецтва. Будівництво пірамід.

§14

20

 

Узагальнення.   Тематичне оцінювання.

 

21

 

Цивілізації Дворіччя. Природно-географічні умови розвитку Шумеру та Вавилону.

§15

22

 

Закони Хаммурапі.

Практична робота: оцінити (на основі витягів із Книги мертвих, законів Хаммурапі) правове становище населення в давніх державах Північної Африки, Передньої та Центральної Азії;

§15

23

 

Фінікія. Ізраїльсько-Юдейське царство.

§16

24

 

Практичне заняття: Структура суспільств і держав (Єгипетського, Вавилонського, Ізраїльсько-Юдейського царств, міст-держав Шумеру та Фінікії)

§17

25

 

Кіммерійці, скіфи, сармати, готи, гуни.

§18/19

26

 

Узагальнення.   Тематичне оцінювання.

 

Розділ 3. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

27

 

Природно-географічні умови Балканського півострова.

§25

Знаю:

часову послідовність Мінойської, Ахейської (палацових), грецької античної (полісної) цивілізацій;

хронологічні межі існування на території України грецьких поселень (полісів);

часову послідовність панування у степах Північного Причорномор’я кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, гунів;

Розумію:

ідейну близькість давньогрецької, елліністичної й давньоримської культур;

особливості античної демократії, зміст прав і обов’язків громадян Афін і Риму, безправ’я рабів;

причини піднесення й занепаду грецьких полісів (Афін, Спарти), Великої Скіфії та Римської держави;

передумови Великої грецької колонізації та Великого переселення народів;

внесок античної цивілізації в історію людства, зв’язок античної цивілізації зі спільнотами на українських теренах;

виникнення передумов для державності в давніх слов’ян як результат розселення, господарського (землеробство) і культурного розвитку;

історичне значення християнства;

Умію:

охарактеризувати й зіставити суспільний устрій та повсякденне життя Афін і Спарти, становище патриціїв і плебеїв;

охарактеризувати суспільний устрій Римської держави часів принципату Октавіана Августа, повсякденне життя мешканців античних полісів Північного Причорномор’я, діяльність Перикла, Александра Македонського, Юлія Цезаря та Октавіана Августа (на вибір учителя/учительки);

визначити причини зміни у ставленні Римської держави та суспільства до християнської церкви;

пояснити, як у добу античності соціальне становище особи впливало на її повсякденне життя;

охарактеризувати спосіб життя (суспільну організацію, господарські заняття, духовний світ) давніх слов’ян;

визначити причини розселення давніх слов’ян поза межі території історичної прабатьківщини;

показати на карті історико-географічні об’єкти античної цивілізації (античні міста, держави, напрямки Великої грецької колонізації, Східного походу Александра Македонського, Великого переселення народів та ін.).

28

 

Археологічне відкриття Мінойської й Ахейської палацових цивілізацій.

§26

29

 

Давньогрецьке суспільство.

§27

30

 

Грецька релігія та міфологія.

§28

31

 

Господарювання і повсякденне життя в Давній Греції.

§29

32

 

Велика грецька колонізація. Заснування античних грецьких поселень на території України (у Північному Причорномор’ї).

§30

33

 

Становлення грецького поліса Афіни.

§31

34

 

Становлення грецького поліса Спарта.

§32

35

 

Узагальнення.   Тематичне оцінювання.

 

36

 

Греко-перські війни. Утвердження демократії в Афінах за Перикла.

§33/34

37

 

Сім’я, освіта та виховання афінян і спартанців. Античні олімпійські ігри.

§35/36

38

 

Підкорення Греції Філіпом II.

§37

39

 

Давньогрецьке мистецтво

§38

40

 

Александр Македонський.

§39

41

 

Елліністичні держави.

§40

42

 

Культура елліністичної доби.

§41

43

 

Суспільне, господарське життя і побут в античних полісах на території України. Взаємини греків і місцевого населення.

§42

44

 

Узагальнення.   Тематичне оцінювання.

 

45

 

Природно-географічні умови Апеннінського півострова. Виникнення міста Рима.

§43

46

 

Римська республіка в V–І ст. до н.е.: соціальний устрій та організація влади. Практична робота: порівняти правове становище різних груп громадян, а також громадян і негромадян у Стародавньому Римі

§44

47

 

Військова експансія Риму. Пунічні війни.

§45

48

 

Пантеон римських богів.

§46

49

 

Суспільно-політична боротьба в ІІ-І ст. до н. е.

§47

50

 

Диктатура Цезаря. Практична робота: формулювання життєвої позиції  історичного персонажа на основі висловів з його творів (на вибір учителя).

§48-49

51

 

Римська імперія. Октавіан Август.

§50

52

 

Узагальнення.   Тематичне оцінювання.

 

53

 

Кризові явища в Римській імперії.

§52

54

 

Виникнення і поширення християнства. Перетворення християнства на офіційну релігію Римської імперії.

§53

55

 

Римське право. Мистецтво Давнього Риму.

§54

56

 

Розпад Римської імперії. Велике переселення народів. Падіння Західної Римської імперії.

§55

57

 

Узагальнення.   Тематичне оцінювання.

 

58

 

Походження (витоки) слов’янських народів. Природно-географічні умови історичної прабатьківщини слов’ян.

§56-57

59

 

Суспільне та господарське життя і духовний світ.

§56-57

 

60

 

Передумови розселення слов’ян. Розвиток слов’янських племен у процесі розселення. Анти і склавини на теренах України.

 

 

61

 

Узагальнення.   Тематичне оцінювання.

 

 

Розділ 4. ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ІНШИХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

62

 

Причини зникнення стародавніх цивілізацій. Сучасні цивілізації на мапі світу. Головні ознаки європейської цивілізації та її історичне підґрунтя

 

Знаю:

хронологічні межі Великого переселення народів;

час формування європейської, китайської, індійської, ісламської та інших сучасних цивілізацій;

пам’ятки культури китайської (Велика китайська стіна, порцелянова армія Цинь Шіхуанді) й індійської (Мохенджо-Даро) цивілізацій.

Розумію:

вплив культурних запозичень на розвиток відкритих і закритих цивілізацій, пов’язаність культур зниклих і сучасних цивілізацій;

соціальний досвід і культурні здобутки народів Середземноморського культурного простору, Велике переселення народів, поширення християнства й падіння Західної Римської імперії як витоки й умови формування сучасної європейської цивілізації;

 

63

 

Практична робота: добрати інформацію про правила і переконання, а також елементи побутової культури запозичені українцями в давніх греків і римлян

 

64

 

Індійська цивілізація. Ведійська цивілізація, держава Маур′їв.

§21

65

 

Суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Стародавньої Індії.

§22

66

 

Давньокитайські імперії.

§23

67

 

Наукові знання, писемність, наука в Стародавній Індії.

§24

68

 

Ісламська цивілізація

 

69

 

Цивілізаційні взаємодії

Практична робота: зіставлення господарства, суспільного життя й культури населення давніх Греції та Риму, з одного боку, й Індії та Китаю, з іншого.

 

70

 

Узагальнення.   Тематичне оцінювання.

 

 

docx
До підручника
Всесвітня історія. Історія України 6 клас (Пометун О.І., Мороз П.В., Малієнко Ю.Б.)
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
2071
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку