9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Календарно-тематичне планування з історії 9 класу (за оновленими програмами)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з історії 9 клас. Документ налічує календарно-тематичне планування з історії України 1,5 години на тиждень і всесвітньої історії 1 година на тиждень. За підручниками "Історія України" Бурнейко І. О., Хлібовська Г. М., Крижановська М. Є., Наумчук О. В. і "Всесвітня історія" Сорочинська Н.М., Гісем О.В. Мартинюк О.О.

Перегляд файлу

ВОЗНЕСЕНСЬКА ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

«ПОГОДЖЕНО»       «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступник директора з НВР     ДИРЕКТОР

В.О. Левадна        М.М. Биковський

________________________     ___________________

«_____» ____________ 20____ р.     «_____» __________ 20_____ р.

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з історії України / всесвітньої історії

9 класу

на 2018 / 2019

Сидоренко І. В.

 

 

Розглянуто на засіданні МО філологічного, художньо-естетичного циклу

Протокол №   від

Голова МО:   Є.О. Федорець

 

 

Складено до підручника: Сорочинська Н.М., Гісем О.В. Мартинюк О.О. Всесвітня історія. 9 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. - Тернопіль.: Вид-во "Богдан", 2017 – 272 с.: іл.

Складено до підручника: Бурнейко І. О., Хлібовська Г. М., Крижановська М. Є., Наумчук О. В. Історія України : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — Тернопіль : Астон, 2017. — 296 с. : іл.

 

Оновлена програма укладена відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р.

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

9 клас (52 години)

Дата

Зміст

Д/з

Державні вимоги

Повторення. Вступ.

 

1

 

Сутність Нового часу. Ранній Новий час в історії України. «Довге» ХІХ століття: доба модернізації та національного відродження в Європі.

 

Умію:

обґрунтувати хронологічні межі «довгого» ХІХ ст.;

показати на карті українські території у складі Австрійської та Російської імперій;

 

2

 

Адміністративно-територіальний устрій українських територій у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій. Населення.

§1

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Умію:

показати на карті зміни української території наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст., місця діяльності політичних і національно-культурних організацій, території, охоплені соціальними протестами;

охарактеризувати політичний і соціально-економічний стан українських земель, особливості першого етапу індустріальної революції, розгортання національного руху, діяльність Кирило-Мефодіївського братства;

пояснити вплив індустріальної революції на соціально-економічний розвиток України, значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства для національного руху;

3

 

Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій. Козацтво після ліквідації Запорозької Січі.

§2

4

 

Соціально-економічне становище. Криза кріпосницької системи. Початок індустріальної революції.

§3

5

 

Початок українського національного відродження. Формування сучасної української національної самосвідомості.

§4

6

 

Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України.

§5

7

 

Соціальні протести. Суспільно-політичний рух.

§6

8

 

Практична робота 1. Програмні документи Кирило-Мефодіївського братства.

§7

9

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Умію:

 •                  показати на карті Галичину, Буковину і Закарпаття у складі Австрійської імперії, місця діяльності громадсько-культурних організацій;
 •                  охарактеризувати політичний і соціально-економічний стан українських регіонів у складі монархії Габсбургів.

10

 

Політика Австрійської імперії щодо українських територій. Соціальні протести.

§8

11

 

Початок українського національного відродження. «Будителі» Закарпаття.

§9

12

 

Європейська революція 1848–1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії.

§10

13

 

Практичне заняття 2: «Русалка Дністровая»

§11

14

 

Урок узагальнення.

 

Розділ 3. Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Умію:

 •                  охарактеризувати розвиток освіти, науки й культури в Україні, формування нової української літератури та сучасної літературної мови;
 •                  визначити особливості розвитку освіти, науки і культури, причини і наслідки культурних зрушень, особливості повсякденного життя.

15

 

Умови розвитку культури. Освіта. Поступ науки. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства.

§12

16

 

Розвиток української літератури. Театр. Музика.

§13

17

 

Архітектура. Живопис. Скульптура

§14

18

 

Практичне заняття: Повсякденне життя. Становище жінки.

§15

19

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Умію:

 •                  охарактеризувати особливості соціально-економічних перетворень в Україні у пореформений період, погляди і діяльність громадівців 1860–1890-х років;
 •                  визначити причини й наслідки селянської реформи 1861 р., особливості інституційного етапу в розвитку українського руху, значення громадівського руху;
 •                  пояснити роль і місце України в господарському житті Російської імперії;
 •                  охарактеризувати кримськотатарське національне відродження;

обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Володимира Антоновича, Михайла Драгоманова, Ісмаїла Гаспринського.

Розумію:

 •                  особливості проведення «великих реформ» 1860–1870-х років в Україні;
 •                  причинно-наслідковий зв’язок між аграрними реформами і розгортанням індустріальної революції,

20

 

Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр.

§16

21

 

Селянська реформа 1861 р. Сільське господарство у пореформений період.

§17

22

 

Реформи 60 -70-х рр. ХІХ ст. у Російській імперії та їх вплив на українські землі.

§18

23

 

Модернізація промисловості й сільського господарства. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Урбанізація.

§19

24

 

Громадівський рух 1860–1890-х рр. Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863–1864 рр. та його наслідки для України.

§20

25

 

Суспільно-політичні рухи в останній чверті ХІХ ст.

§21

26

 

Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський.

§21

27

 

Практичне заняття 4: Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії.

§22

28

 

Практичне заняття. Аналіз політики російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів.

§20

29

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Умію:

 •                  показати на карті Галичину, Буковину, Закарпаття, основні місця діяльності науково-культурних і суспільно-політичних осередків регіону;
 •                  охарактеризувати мету й діяльність товариства «Просвіта», Наукового товариства імені Шевченка;
 •                  пояснити роль і місце українських регіонів у господарському житті Австро-Угорщини, причини виникнення радикального руху, причини і наслідки трудової еміграції;
 •                  визначити напрями діяльності перших українських політичних партій у Галичині, мету і наслідки кооперативного руху;

обґрунтувати судження про історичне діяльності Юрія Федьковича, Івана Франка, Юліана Романчука, Володимира й Олександра Барвінських.

30

 

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів.

§23

31

 

Промисловий розвиток. Кооперативний рух. Трудова еміграція

§23

32

 

Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»).

§24

33

 

Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка.

§24

34

 

Народовська політика «нової ери». Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках у Галичині, Буковині й Закарпатті.

§25

35

 

Політизація національного руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ    

§26

36

 

Практичне заняття: Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях.

§27

37

 

Практичне заняття: Презентації повідомлень учнів про культурне життя поляків/євреїв/німців на території України в ХІХ ст.

§27

38

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Розділ 6. Україна початку ХХ ст. перед викликами модернізації

 

 

Умію:

 •                  показати на карті українські території на початку ХХ ст., місця діяльності суспільно-політичних, національно-культурних організацій;
 •                  охарактеризувати й проаналізувати особливості соціально-економічного розвитку українських земель, діяльність українських політичних партій та інших національних організацій, український національний рух у період російської революції 1905–1907 рр., боротьбу українців за реформу виборчої системи в Австро-Угорщині;
 •                  пояснити причини і наслідки посилення тиску російської влади на український національний рух у 1907–1914 рр., результати діяльності українських парламентських громад у Державних думах;

визначити передумови розвитку українського кооперативного руху і трудової еміграції селянства;

 

39

 

Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянщини на початку ХХ с

§28

40

 

Політизація та радикалізація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій

§29

41

 

Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні.

§30

42

 

Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух.

§31

43

 

Практична робота: Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини

§32

44

 

Економічне становище західноукраїнських земель на початку ХХ ст.

§33

45

 

Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

§34

46

 

Радикалізація українського руху на початку ХХ ст. Діяльність УГКЦ. Практичне заняття: Вплив греко-католицької церкви на піднесення нац. свідомості населення західноукр. земель.

§35,

36

47

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Умію:

 •                  показати на карті центри університетської освіти, місця розташування основних культурно-освітніх закладів і визначних пам’яток архітектури й образотворчого мистецтва;
 •                  охарактеризувати вплив модернізації на суспільно-культурне життя українців, зміни в світогляді людини і повсякденному житті;

48

 

Освіта і наука на українських землях другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

§37

49

 

Особливості розвитку культурного життя. Література. Український професійний театр. Музика.

§38

50

 

Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.

§39

51

 

Практичне заняття: Традиції та побут української родини.

§40

52

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

9 клас (35 годин)

Дата

Зміст

Д/з

Державні вимоги

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

1

 

Криза «старого порядку» (французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст., доба Просвітництва).

§ 1

-показати на карті напрямки походів Наполеона І і територіальні зміни, пов’язані з наполеонівськими війнами та рішеннями Віденського конгресу;

розкрити передумови і сутність Французької революції;

пояснити причини краху наполеонівської імперії, наслідки рішень Віденського конгресу;

 

2

 

Французька революція кінця XVIII ст. Консульство та Імперія у Франції.

§ 2

3

 

Наполеон Бонапарт. Історичне значення Французької революції. Віденський конгрес. Священний союз.

§ 3

4

 

Практичне заняття «Утвердження принципів громадянського рівноправ’я: від Декларації прав людини і громадянина до Цивільного кодексу Наполеона»

С. 41-42

5

 

Узагальнення

 

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання

 (1815–1870 рр.)

6

 

Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки. Парламентаризм. Спроби осмислення нової дійсності. Консерватизм, лібералізм, соціалізм.

§ 4

Знаю: дати Липневої революції у Франції, збройного виступу декабристів у Росії, «Весни народів», об’єднання Італії та Німеччини, Громадянської війни в США, час розгортання чартистського руху, здобуття незалежності країнами Латинської Америки, Східної (Кримської) війни.

охарактеризувати політичний і соціально-економічний розвиток країн Європи та Америки в першій половині ХІХ ст., соціальну структуру європейських суспільств, зміни в повсякденному житті;

простежити становлення парламентської демократії в Європі;

визначити передумови і наслідки «Весни народів», об’єднання Італії та Німеччини, Громадянської війни та Реконструкції в США;

 

7

 

Практичне заняття «Суспільні наслідки індустріальної революції, зміни в житті та побуті різних верств населення в ХІХ ст.»

С. 50

8

 

Парламентські реформи у Великій Британії. Чартизм. Велика Британія – «майстерня світу». Зовнішня і колоніальна політика Великої Британії.

§ 5

9

 

Франція у період Реставрації Бурбонів. Революція 1830 р. Липнева монархія

§ 5

10

 

Австрійська імперія доби Клемента фон Меттерніха.

§ 6

11

 

Суспільні рухи в Російській імперії в першій половині ХІХ ст.

§ 7

12

 

Революції 1848–1849 рр. в Західній і Центральній Європі. Національні рухи слов’янських народів

§ 8

13

 

 Об’єднання Німеччини та Італії.

§ 9

 

 

Громадянська війна у США і Реконструкція Півдня. Утворення незалежних держав у Латинській Америці (оглядово).

§ 10,

11

14

 

Узагальнення

 

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії

15

 

Монополізація економіки. Зростання ролі держави в суспільному житті. Завершення формування індустріального суспільства в розвинених країнах світу.

§12

Умію:

 •                  показати на карті напрямки колоніальної експансії й колоніальні володіння Великої Британії, Франції та Німеччини, території незалежних держав на Балканах, Японію, Китай, Османську імперію;
 •                  охарактеризувати тенденції суспільно-політичного та економічного розвитку країн Європи та Північної Америки, парламентські реформи у Великій Британії, «великі реформи» в Російській імперії, особливості розвитку Австро-Угорщини;
 •                  визначити причини і наслідки індустріалізації, монополізації провідних галузей економіки, переходу Німецької імперії до «світової політики», впровадження антитрестівського законодавства в США, російських реформ 1860–1870-х років, російської революції 1905–1907 рр., столипінських реформ, національних рухів слов’янських народів;
 •                  пояснити причини відмінностей у темпах розвитку країн Європи та Америки, сутність революції

16

 

Практичне заняття «Еволюція європейського соціалістичного руху від радикальних до поміркованих форм і легальної парламентської діяльності;»

С. 126-129

17

 

Франко-прусська війна та її наслідки. Третя Республіка у Франції. Жорж Клемансо.

§13

18

 

Німецька імперія. Канцлерство Отто фон Бісмарка. Перехід Німеччини до «світової політики».

§14

19

 

Втрата Великою Британією промислової першості. Посилення колоніальної експансії. Ліберальні реформи Девіда Ллойд Джорджа.

§15, 16

20

 

Економічне піднесення США. Антитрестівське законодавство. Експансіонізм. Режим сегрегації в південних штатах. «Справедливий курс» Теодора Рузвельта. «Нова демократія» Томаса Вудро Вільсона.

§ 17

21

 

«Великі реформи» в Росії. Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії.

§18

22

 

Революція 1905–1907 рр. Столипінські реформи.

§18

23

 

Австро-Угорщина – дуалістична монархія. Утворення нових незалежних держав на Балканах.

§19

24

 

Узагальнення

 

25

 

«Доба Мейдзі» в Японській імперії. Початок японської територіальної експансії.

§20

обґрунтувати судження про історичне значення діяльності королеви Вікторії, Олександра ІІ, Отто фон Бісмарка, Франца-Йосифа І, Теодора Рузвельта, Девіда Ллойд Джорджа, Жоржа Клемансо, Сунь Ятсена.

26

 

Сунь Ятсен. Сіньхайська революція.

§21

27

 

Спроби модернізації Османської імперії.

§22

28

 

Практичне заняття «Суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки»

С. 227-234

Розділ 4. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

29

 

Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст. Утворення військово-політичних блоків – Троїстий союз і Антанта.

§23

Умію:

 •                  показати на карті країни Троїстого союзу й Антанти, колоніальні володіння і сфери впливу великих держав (метрополій);

30

 

Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХІХ ст.

§23

 

 

Узагальнення

 

Розділ 5. Розвиток культури та повсякденне життя (кінець ХVІІІ – поч ХХ ст.)

31

 

Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університет як автономна інституція.

§24

Розумію:

 •                  тенденції розвитку культури, основні стилі мистецтва, зміни в житті та світогляді людей упродовж «довгого» ХІХ ст.;
 •                  поняття «романтизм», «класицизм», «реалізм», «еклектика», «модерн», «імпресіонізм», «масова культура», «масове виробництво».

32

 

Література та мистецтво. Зародження масової культури. Масове виробництво.

§25

33

 

Практичне заняття «Зародження в ХІХ ст. масової культури / масового виробництва.»

С. 264-267

34

 

Узагальнення

 

35

 

Узагальнення до курсу: Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» ХІХ ст.

С. 269-270

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Історія України 9 клас (Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижанівська Н.Є., Наумчук О.В.)
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
1280
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку