Календарно тематичне планування з лікувальної фізкультури 5 клас (2 години на тиждень)

Про матеріал
Календарне планування з предмету «Фізична культура» розроблено для вчителів фізичної культури і вихователів загальноосвітніх шкіл, спеціальних дитячих закладів, шкіл-інтернатів МОН України. У плануванні відображений змістовий і корекційно-розвивальний матеріал для учнів зі зниженим зором 5-го класу
Перегляд файлу

 

 

«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора з НВР Директор

_____________________ ___________________

_____________________ ___________________

«_____»_________20____р                                            «_____»________20___р.

 

 

 

Календарно тематичне планування

з лікувальної фізкультури

для учня  класу

на 2018/2019 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   к л а с

70 годин на рік, 2 години на тиждень

№ з/п

Дата

Зміст уроку

Зміст навчального матеріалу

Примітки

 1.               

 

Теоретико-методичні знання.

Сучасні Олімпійські ігри: символи, девіз,   Олімпійський вогонь.                                      

 

 1.               

 

Загальна характеристика здорового способу життя.  

 

 1.               

 

Поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості.                                                                

 

 1.               

 

Правила безпеки на уроках та під час позакласних фізкультурних заходів.

 

 1.               

 

Гімнастика.

Стройові вправи: удосконалення вміння виконувати попередньо вивчені стройові дії.

 

 1.               

 

Розрахунок по 3, по 4, на 6-4-2, на 9-6-3 на місці та перешикування уступами за розрахунком

 

 1.               

 

Повороти кругом за розділеннями,  перешикування в русі у шеренгу, у колону по одному та в коло.

 

 1.               

 

Загальнорозвиваючі вправи без предметів:

Вправи руками і головою, вправи тулубом: нахили повороти ; рухи ногами.

 

 1.               

 

Комплекси вправ на місці, в парах, в русі.

 

 1.          

 

Сполучення гімнастичних вправ на 12-20 рахунків.

 

 1.          

 

Акробатичні елементи

Вправи із сидячого положення, лежачи на спині і на животі, напівшпагат, лежачи на животі «корзинку»

 

 1.          

 

Вправи на орієнтування без зорового контролю:

- орієнтування на звуковий сигнал;

- метання в озвучену ціль;

 

 1.          

 

Ритмічні вправи і танці.

Ритмічна ходьба та біг у сполучення з рухами руками відповідно до характеру музики.

 

 1.          

 

Парні та групові вправи під музику. Перемінний крок вперед і с в сторону.

 

 1.          

 

Танці: вальс по колу по одному та в парах. Музичні ігри.

 

 1.          

 

Лазіння та перелізання: лазіння по гімнастичній стінці, лазіння по похилій (до 25º) лаві.

 

 1.          

 

Перелізання через перешкоди вишиною до 90 см. Лазіння по канату у 3 прийоми

 

 1.          

 

Вправи у рівновазі

- виконання комплексу вправ на носках,

- виконання рухів руками у стійці на одній нозі;

 

 1.          

 

Вправи у рівновазі

- ігри та естафети з елементами утримання рівноваги;

- розходження вдвох на гімнастичній лаві;

 

 1.          

 

Вправи у рівновазі

- ловіння м’яча стоячи на колоді;

- стійка на колоді на одній нозі;  перехід у стійку на одне коліно, перехід в упор присівши, кроком вперед перехід у стійку на одному коліні;

 

 1.          

 

Вправи у рівновазі

- ходьба по колоді приставним і перемінним кроком, боком і назад у сполученні з рухами рук;

 

 1.          

 

Вправи у рівновазі

- ходьба по колоді з переступання через перешкоду (25-30 см) і підлізанням під перешкодою (мотузка) (70-80 см понад колодою);

 

 1.          

 

Легка атлетика.

Біг: біг з високим підніманням стегна, біг з закиданням ніг, біг «підтюпцем», „колесо”, біг в упорі

 

 1.          

 

повторний біг 50-60 м 1-2 рази (1 група), 3-4 рази (2 група), повільний біг до 1000 м, передача естафетної палички у русі.

 

 1.          

 

Відтворення відрізку шляху (10, 15, 20 м) підчас бігу та ходьби; зміна темпу руху по завданню.

 

 1.          

 

Відтворення заданої відстані у стрибках у довжину з місця.

 

 1.          

 

Стрибки: стрибкові вправи по 10-15 м (2 група), з місця на дальність, зі скакалкою на місці і в русі, стрибки в іграх.

 

 1.          

 

Вправи з малим м’ячем.

Метання малого м’яч в нерухому та рухому ціль,з місця крокуючи  схресно

 

 1.          

 

Метання малого м’яча правою лівою рукою в ціль, що рухається.

 

 1.          

 

Лижна підготовка.

Догляд за лижним інвентарем. Вивчення поперемінного двокрокового ходу з палками.

 

 1.          

 

Удосконалення повороту переступанням на п’ятках. Спуск з Горки крутизною 8º. Підйом «ялинкою».

 

 1.          

 

Повороти переступанням в кінці схилу. Пересування по пересіченій місцевості на відстань від  - 1500 м на кожному уроці. Пробігання повторних відрізків 4-5 раз по 40-50 м

 

 1.          

 

Туризм.

Види природних перешкод, вимоги до взуття туриста.

 

 1.          

 

Рух у похідному строю зі зміною темпу руху та із рюкзаком;подолання горизонтальних та вертикальних перешкод;

 

 1.          

 

Назва основного спорядження туриста, укладка рюкзаку, техніка безпеки в туристичному поході.

 

 1.          

 

Плавання.

Безпека життєдіяльності та правила поведінки у басейні.

 

 1.          

 

Техніка рухів ніг і рук кролем на грудях та кролем на спині

 

 1.          

 

Узгодження рухів рук і ніг кролем на спині та кролем на грудях.

 

 1.          

 

Плавання кролем на спині та кролем на грудях.

 

 1.          

 

С П О Р Т И В Н І    І Г Р И

Баскетбол.

Поняття про техніку гри. Основні правила гри.

Правила безпеки на баскетбольних заняттях.

 

 1.          

 

Спеціальна фізична підготовка. Переміщення із різних в.п., «човниковий біг», вправи для розвитку сили рук та тулуба,

 

 1.          

 

Рухливі ігри та естафети з бігом і стрибками.

 

 1.          

 

Рухливі ігри та естафети з бігом і стрибками.

 

 1.          

 

Техніко-тактична підготовка:стійки баскетболіста, зупинки двома кроками,кидки м’яча однією рукою від плеча,

 

 1.          

 

Кидки м’яча двома руками від грудей з місця та в русі.

 

 1.          

 

Вправи з м’ячем в парах: ловля та передача на місті та в русі.

 

 1.          

 

Ведіння м’яча правою (лівою) рукою на місті та в русі, з обведенням предметів.

 

 1.          

 

Гандбол.

Поняття про техніку та основні елементи гри. Амплуа гравців в гандболі. Правила безпеки на заняттях з гандболу.

 

 1.          

 

Техніко-тактична підготовка: пересування бігом , бігом спиною вперед, приставними кроками,

 

 1.          

 

Техніко-тактична підготовка:

зупинка двома кроками, ведіння м’яча правою (лівою) рукою на місті та в русі

 

 1.          

 

Ведіння м’яча з обведенням предметів, ловлення м’яча двома руками,

 

 1.          

 

Кидок м’яча зігнутою рукою зверху,кидок в ціль правою та лівою рукою,

 

 1.          

 

передача м’яча однією та двома руками з місця.

 

 1.          

 

Городки.

Поняття про городки. Місце занять та інвентар.

 

 1.          

 

Назва фігур та правила гри. Правила  безпеки  під час занять городошним спортом.

 

 1.          

 

Спеціальна фізична підготовка: спеціальні бігові вправи, вправи для метань,

 

 1.          

 

Спеціальна фізична підготовка:

вправи для розвитку швидкісно-силових якостей.

 

 1.          

 

Рухливі ігри та естафети: «Вовк і кози», «Переправа через річку», «Хвіст» та ін.

 

 1.          

 

Техніко-тактична підготовка: ігрова стійка городошника; захват ручки бітки

 

 1.          

 

Махи вперед-назад прямою та зігнутою рукою з биткою, відведення руки в сторону;визначення відстані до цілі.

 

 1.          

 

Настільний теніс.

Історія розвитку настільного тенісу. Українські тенісисти та їх здобутки.

 

 1.          

 

Умови діяльності та інвентар для настільного тенісу. Правила безпеки під час занять настільним тенісом.

 

 1.          

 

Спеціальна фізична підготовка: ходьба і біг боком і спиною вперед, на півзігнутих ногах,

 

 1.          

 

Ходьба і біг зі  швидкою зміною напрямку руху по свистку, по ломаній лінії та з оббіганням предметів;

 

 1.          

 

Присідання стрибки та підстрибування.

 

 1.          

 

Імітаційні вправи руками:обертальні рухи кистю повільні та максимальні, імітація ударів і подач, махи руками.

 

 1.          

 

Вправи для розвитку швидкості реакції.

 

 1.          

 

Техніко-тактична підготовка: стойка тенісиста її різновиди; хватка ракетки, види хваток;

 

 1.          

 

Різновиди переміщення тенісиста; жонглюванням м’ячем на місті та в русі;

 

 1.          

 

Поштовховий удар,подача та прийом подачі. Навчальна гра.

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
21 січня
Переглядів
2492
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку