13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Календарно-тематичне планування з математики

Про матеріал
Календарно тематичне планування з математики 2 клас за підручником Н.Будни, М.Беденка
Перегляд файлу

Календарне планування з математики

2клас,  ІІ семестр

За підручником Н.Будни, М.Беденко

п/п

Зміст уроку

Дата

Дата

 

Множення і ділення

 

 

64

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Задачі на множення (№№507-514)

14.01

 

65

Вправи і задачі на дві дії різного ступеня. Збільшення числа в 2 рази. Самостійна робота (№№515-522)

15.01

 

66

Ознайомлення з дією ділення. Знак ділення (№№523-530)

16.01

 

67

Зв’язок дії множення і ділення. Складання рівностей на ділення з рівностей на множення (№№531-538)

17.01

 

68

Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня (№№539-546)

21.01

 

69

Назви чисел при діленні. Розв’язування задач на ділення на рівні частини та ділення на вміщення (№№547-556)

22.01

 

70

Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розв’язування задач на зменшення числа у 2 рази (№№557-564)

23.01

 

71

Контрольна робота №5

24.01

 

72

Аналіз контрольної роботи. Складання таблиці множення числа 3 (№№565-572)

28.01

 

73

Вправи та задачі на застосування таблиці множення числа 3 (№№573-581)

29.01

 

74

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв’язування задач (№№582-589)

30.01

 

75

Обчислення виразів та розв’язування задач на вивчені випадки арифметичних дій (№№590-597)

31.01

 

76

Задачі на дві дії, які вміщують збільшення (зменшення) числа в кілька разів (№№592-605)

04.02

 

77

Взаємозв’язок дій множення та ділення. Таблиця ділення на 3 (№№606-614)

05.02

 

78

Парні чи непарні числа. Розв’язування задач та знаходження значень виразів на застосування таблиці ділення на 3 (№№615-622)

06.02

 

79

Поділ на рівні частини. Половина, третина. Розв’язування задач (№№623-629)

07.02

 

80

Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв’язування задач на знаходження значень виразів (№№630-638)

12.02

 

81

Застосування таблиці множення  числа 4 для знаходження значень виразів та розв’язування задач (№№639-647)

13.02

 

82

Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи на закріплення таблиці множення чисел 3 і 4 (№№648-655)

14.02

 

83

Знаходження значень виразів на дві дії різного ступеня. Розв’язування задач (№№656-663)

18.02

 

84

Складання таблиці ділення на 4. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв’язування задач (№№664-672)

19.02

 

85

Засвоєння таблиці ділення на 4. Знаходження значень виразів, розв’язування задач (№№673-680)

20.02

 

86

Обчислення значень виразів зі змінною. Розв’язування задачі на три дії за поданим планом (№№681-688)

21.02

 

87

Засвоєння таблиць ділення на 3 і 4 (№№689-696). Самостійна робота

25.02

 

88

Складання таблиці множення на 5. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв’язування задач (№№697-706)

26.02

 

89

Розв’язування задач на засвоєння таблиці множення числа 5. Знаходження значень виразів на дві дії різного ступеня (№№707-714)

27.02

 

90

Закріплення таблиці множення числа 5. Розв’язування задач (№№715-721)

28.02

 

91

Повторення та закріплення вивченого матеріалу (№№722-729)

03.03

 

92

Складання таблиці ділення на 5. Прості і складені задачі, які включають ділення на 5 (№№730-737)

04.03

 

93

Знаходження значень виразів, які включають ділення на 5. Визначення довжини сторони п’ятикутника за  його периметром (№№738-745)

05.03

 

94

Обчислення значень виразів зі змінною. Розв’язування задач (№№746-754)

06.03

 

95

Властивості дії множення. Вирази на дві дії. Розв’язування задач (№№755-762)

10.03

 

96

Контрольна робота №6

11.03

 

97

Складання таблиці множення числа 6. Знаходження значень виразів з буквою, що повторюється (№№763-771)

12.03

 

98

Закріплення значень про таблицю множення числа 6. Знаходження значень виразів, розв’язування задач. Робота з діаграмою (№№772-779)

13.03

 

99

Знаходження невідомого множника. Розв’язування задач та обчислення виразів на порядок дій (№№780-788)

17.03

 

100

Повторне вивчення випадків множення і ділення. Розв’язування задач (№№789-796)

18.03

 

101

Таблиця ділення на 6. Розв’язування задач, які включають ділення на 6. Творча робота над задачею (№№797-804)

19.03

 

102

Коло, круг. Центр кола. Розв’язування задач, творча робота над задачею (№№805-812)

20.03

 

103

Складання таблиці множення числа 7. Розв’язування задач (№№813-820)

31.03

 

104

Множення і ділення з числом 1. Ділення числа самого на себе. Обчислення виразів і розв’язування задач, які містять множення числа 7 (№№821-830)

01.04

 

105

Таблиця ділення на 7. Задачі на порівняння даного числа з результатом першої дії (№№831-840)

02.04

 

106

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Складання виразів та знаходження їх значень. Розв’язування задач. Творча робота над задачею (№№841-848)

03.04

 

107

Множення на 0. Закріплення таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Розв’язування задач. Дії з іменованими числами (№№849-857)

07.04

 

108

Контрольна робота №7

08.04

 

109

Аналіз контрольної роботи. Складання таблиці множення числа 8. Розв’язування задач на дві і три дії (№№858-865)

09.04

 

110

Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль. Закріплення таблиці множення на 8. Знаходження значення вправ. Розв’язування задач (№№866-875)

10.04

 

111

Таблиця ділення на 8. Розв’язування задач. Знаходження значень виразів (№№876-884)

14.04

 

112

Знаходження невідомого діленого. Розв’язування задач. Порядок дій у виразах (№№885-892)

 

 

15.04

 

113

Знаходження невідомого дільника. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач та обчислення виразів (№№893-900)

16.04

 

114

Таблиця множення числа 9. Складання та розв’язування задач. Обчислення виразів (№№901-908)

17.04

 

115

Таблиця ділення на 9. Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 9 (№№909-916)

21.04

 

116

Кратне відношення чисел. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9 та таблиці ділення на 9 (№№917-924)

22.04

 

117

Контрольна робота №8

23.04

 

 

Повторення і узагальнення вивченого

 

 

118

Множення числа 10. Складання і розв’язування задачі. Знаходження значень виразів з буквеними даними (№№925-932)

24.04

 

119

Множення і ділення числа на 10. Розв’язування задач. Знаходження значень виразів. Робота з діаграмою (№№933-939)

28.04

 

120

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення і ділення. Перевірка дії множення; задачі на час. Робота з графіком (№№940-946)

29.04

 

121

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення і ділення. Робота з діаграмою (№№947-954)

30.04

 

122

Повторення вивченого. Знаходження значень виразів на дві дії. Розв’язування задач. Периметр многокутника (№№955-963)

05.05

 

123

Розв’язування складених задач. Знаходження значень виразів (№№964-974)

06.05

 

124

Повторення табличного множення і ділення. Розв’язування задач. Ознайомлення з об’ємними фігурами (циліндр, конус)(№№975-984)

07.05

 

125

Закріплення знань таблиці множення і ділення. Повторення про геометричні фігури, периметр многокутника. Знаходження значення виразів на порядок дій. Розв’язування задач (№№985-9993)

08.05

 

126

Обчислення виразів. Розв’язування складених задач. Циліндр (№№994-1002)

12.05

 

127

Розв’язування задач, які містять дії різних ступенів. Знаходження значень виразів зі змінною (№№1003-1013)

 

13.05

 

128

Повторення письмового додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач (№№1014-1020)

14.05

 

129

Обчислення виразів на дії одного ступеня. Знаходження значень виразів зі змінною. Розв’язування задач (№№1021-1030)

15.05

 

130

Зменшення, збільшення числа на кілька одиниць (повторення). Розв’язування задач (№№1031-1040)

19.05

 

131

Контрольна робота №9 (розв’язування задач)

20.05

 

132

Контрольна робота №10 (знаходження значень виразів, порівняння іменованих чисел)

21.05

 

133

Аналіз контрольних робіт. Узагальнення. Календар. Місяць. Рік (№№1041-1048)

22.05

 

134

Узагальнення і систематизація знань з вивченого матеріалу (№№1049-1056)

26.05

 

135

Узагальнення і систематизація знань з вивченого матеріалу

27.05

 

136

Підсумок за рік

28.05

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Ребрик Ольга Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Шевченко Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Математика, 2 клас, Планування
НУШ
Додано
7 січня 2020
Переглядів
3795
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку