21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Календарно-тематичне планування з математики 4 клас (ІІ семестр) за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з математики 4 клас (ІІ семестр) за підручником М. В. Богданович, Г. П. Лишенко
Перегляд файлу

Математика

4 клас

(за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка)

 4 год на тиждень

ІІ семестр

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

56

Дія множення. Закони множення

 

 

57

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв'язування задач на рух.

 

 

58

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в середині першого множника є нулі. Розв'язування задач з двома буквеними даними.

 

 

59

Множення чисел, які закінчуються нулями. Самостійна робота

 

 

60

Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Задачі на спільну роботу                                    

 

 

61

Контрольна робота № 4. Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

 

 

62

Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Ква­дратний сантиметр. Знаходження значень вира­зів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу. Тема

 

 

63

Правило обчислення площі прямокутника. Зада­чі, аналогічні до задач на спільну роботу

 

 

64

Обчислення площі і периметра прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. За­дачі на спільну роботу

 

 

65

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включа­ють дії над величинами, вираженими одиницями площі

 

 

66

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задач на знаходження площі прямокутника

 

 

67

Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел

 

 

68

Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії

 

 

69

Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі

 

 

70

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі вивчених видів

 

 

71

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

 

 

72

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені зада­чі на зведення до одиниці

 

 

73

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Перевірка ділення множенням. Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, осно­ва, вершина

 

 

74

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці        

 

 

75

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до оди­ниці

 

 

76

Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі вивчених видів

 

 

77

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух

 

 

78

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух

 

 

79

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух. Самостійна робота                           

 

 

80

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифро­ві. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу

 

 

81

Контрольна робота № 5. Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

 

 

82

Аналіз контрольної роботи. Обчислення виразів на множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число. Розв’язування задач. Тема

 

 

Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями

83

Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Порівняння частин

 

 

84

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисель­ник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа

 

 

85

Знаходження дробу від числа. Задачі на знахо­дження дробу від числа                                       

 

 

86

Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів

 

 

87

Знаходження числа за значенням його дробу. Розв'язування задач.

 

 

88

Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток

 

 

89

Зображен­ня круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000. Розв'язування задач, що включають знаходжен­ня числа за його дробом.Самостійна робота

 

 

90

Множення чисел, що закінчуються нулями.

 

 

91

Контрольна робота № 6.  Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями

 

 

92

Аналіз контрольної роботи. Повторення переставно­го та сполучного законів множення. Тема

 

 

93

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені за­дачі, розв'язування яких вимагає знаходження дробу від числа

 

 

94

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа

 

 

95

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа

 

 

96

Знаходження добутку виду 2400 • З0 усним і письмовим способами. Розв'язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення

 

 

97

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа

 

 

98

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення                     

 

 

99

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділен­ня. Рівняння                               

 

 

100

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділен­ня з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій

 

 

101

Ділення виду 45 780 : 60 і 299 600 : 700. Задачі на рух Самостійна робота

 

 

102

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. За­дачі з буквеними даними. Рівняння.

 

 

103

Контрольна робота №7. Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями                               

 

 

104

Аналіз контрольної роботи. Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок ви­конання дій. Розв'язування задач. Тема

 

 

Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число

 

105

Повторення множення двоцифрових чисел. Зада­чі на знаходження числа за двома різницями

 

 

106

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. За­дачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом                                   

 

 

107

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями. Множення іменованих чисел на двоцифрові чи­сла.

 

 

108

Знаходження значень виразів на сумісні дії. За­дачі на знаходження числа за двома різницями. Самостійна робота.

 

 

109

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження зна­чень виразів на сумісні дії

 

 

110

Множення багатоцифрових чисел на трицифро­ві виду 1578 • 403. Задачі на рух і знаходження площі

 

 

111

Контрольна робота № 8.  Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число

 

 

112

Аналіз контрольної роботи.  Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з оста­чею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього, арифметичного (ознайомлення). Тема

 

 

113

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. За­дачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння

 

 

114

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного

 

 

115

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. За­дачі на знаходження середнього арифметичного. Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Розв'язування задач

 

 

116

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв'язування задач

 

 

117

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв'язування задач. Самостійна робота.

 

 

118

Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби

 

 

119

Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація

 

 

120

Аналіз контрольної роботи. Сумісні дії з багатоцифровими числами Задачі на спільну роботу. Рівняння

 

 

121

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв'язування нерівностей.

 

 

122

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв'язування задач

 

 

123

Ознайомлення з письмовим діленням на трицифрове число. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число. Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними

 

 

Повторення вивченого матеріалу

124

Обчислення виразів. Розв’язування задач вивчених типів.

 

 

125

Підсумковий урок за рік. Розв’язування задач на рух. Повторення властивостей додавання та властивості різниці. Закони множення.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 4 клас, Планування
Додано
24 квітня 2020
Переглядів
1464
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку