Календарно-тематичне планування з математики 6 клас НУШ за модельною програмою О.Істер

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з математики 6 клас НУШ за модельною програмою О.Істер
Перегляд файлу

Календарне планування

6-й клас

Математика

(за модульною програмою Істер О. С.)
(5 год на тиждень, І семестр – 80 год, ІІ семестр – 95 год)

Складено до підручника: Математика 6 клас Істер 2023. Математика: підр. для 6-го класу в двох частинах.. Автор: О.С. Істер. Видавництво: Київ, Генеза, 2023.

 

 
уроку

Дата
проведення

Скоригована дата

Тема уроку

Примітка

 

I СЕМЕСТР

 

Тема 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА КУРС МАТЕМАТИКИ 5 класу ( 10 год )

1.      

 

 

Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Округлення натуральних чисел. Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості

 № 3, 6, 9,18

2.      

 

 

Числові та буквені вирази . Формули. Рівняння. Текстові задачі

№ 22, 24

3.      

 

 

Геометричні фiгури і величини

№ 14, 16

4.      

 

 

Подільність натуральних чисел

№ 32, 35

5.      

 

 

Подільність натуральних чисел . Звичайні дроби

  39, 41, 47

6.      

 

 

Звичайні дроби

№ 51, 54

7.      

 

 

Десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів .Округлення десяткових дробів

№ 63, 65, 67

8.      

 

 

Арифметичні дії з десятковими дробами

№ 69, 71

9.      

 

 

Арифметичні дії з десятковими дробами. Самостійна робота № 1

Ст. 13-14

№ 1-12

10.   

 

 

Тематична контрольна  (діагностична) робота № 1

 

 

Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (41 год )

11.   

 

 

Поняття про відсотки

 § 1

№ 93, 95, 97

12.   

 

 

Знаходження відсотків від числа

 § 1

№ 102, 104, 106

13.   

 

 

Знаходження відсотків від числа

 § 1

№ 108, 110, 113

14.   

 

 

Знаходження числа за значенням його відсотків

 § 2

№ 142, 144, 146

15.   

 

 

Знаходження числа за значенням його відсотків

 § 2

№ 148, 151, 153

16.   

 

 

Знаходження відсотків від числа і числа за значенням його відсотків. Самостійна робота № 2

 § 1-2

№ 156, 159,

17.   

 

 

Основна властивість дробу

 § 3

№ 176, 178, 180

18.   

 

 

Зведення дробу до нового знаменника. Скорочення дробів

 § 3

№ 183, 185, 187

19.   

 

 

Зведення дробу до нового знаменника. Скорочення дробів

 § 3

№ 190, 192, 194

20.   

 

 

Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника

 § 4

№ 216,

21.   

 

 

Зведення дробів до спільного знаменника.

 § 4

№ 220, 225

22.   

 

 

Порівняння дробів . Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 § 4

№ 222, 227

23.   

 

 

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 § 5

№ 247, 249, 251

24.   

 

 

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками Самостійна робота № 3

 § 5

№ 253, 255, 258

25.   

 

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 § 6

№ 278, 280

26.   

 

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 § 6

№ 283, 285

27.   

 

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 § 6

№ 287, 289

28.   

 

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 § 6

№ 292, 295

29.   

 

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові

 § 7

№ 317, 319, 321

30.   

 

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові . Десяткове наближення звичайного дробу

 § 7

№ 323, 325,

31.   

 

 

Десяткове наближення звичайного дробу .Самостійна робота № 4

 § 8

№ 332, 334, 336

32.   

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 § 1-8

№ 338, 341,

33.   

 

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 2

 

34.   

 

 

Множення звичайних дробів 

 § 9

№ 349, 353, 355

35.   

 

 

Множення звичайних дробів 

 § 9

№ 357, 359

36.   

 

 

Множення звичайних дробів 

 § 9

№ 361,363, 366

37.   

 

 

Знаходження дробу від числа

 § 10

№ 389, 391, 394

38.   

 

 

Знаходження дробу від числа

 § 10

№ 397, 399, 402

39.   

 

 

Знаходження дробу від числа . Взаємно обернені числа.

 § 10-11

№ 405, 408, 411

40.   

 

 

Взаємно обернені числа. Самостійна робота № 5

 § 11

№ 421, 423, 425

41.   

 

 

Ділення звичайних дробів

 § 12

№ 439, 441, 443

42.   

 

 

Ділення звичайних дробів

 § 12

№ 445, 447, 449

43.   

 

 

Ділення звичайних дробів

 § 12

№ 451, 454, 456, 459

44.   

 

 

Знаходження числа за значенням його дробу

 § 13

№ 483, 485, 487

45.   

 

 

Знаходження числа за значенням його дробу

 § 13

№ 489, 493, 495

46.   

 

 

Знаходження числа за значенням його дробу

 § 13

№ 498, 503,

47.   

 

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами

 § 14

№ 510, 515, 517

48.   

 

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами

 § 14

№ 520, 522, 525

49.   

 

 

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.

Самостійна робота № 6

 § 14

№ 527, 529, 533

50.   

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 § 9-14

Ст. 104-105

№ 1-12

51.   

 

 

Тематична контрольна (діагностична) робота 3

 

 

Тема 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (29 год)

52.   

 

 

Відношення. Основна властивість відношення

 § 15

№ 559, 562, 564

53.   

 

 

Відношення. Пропорція.

 § 15-16

№ 566, 579, 581

54.   

 

 

Пропорція. Основна властивість пропорції

 § 16

№ 583, 585, 587

55.   

 

 

Пропорція. Основна властивість пропорції

 § 16

№ 589, 593, 595

56.   

 

 

Пряма пропорційна залежність

 § 17

№ 611, 614, 616

57.   

 

 

Пряма пропорційна залежність. Самостійна робота № 7

 § 17

№ 618, 621, 623

58.   

 

 

Масштаб. Знаходження відстаней на карті

 § 18

№ 638, 640, 642

59.   

 

 

Масштаб. Знаходження відстаней на карті

 § 18

№ 645, 647, 650

60.   

 

 

Масштаб. Знаходження відстаней на карті

 § 18

№ 652, 655, 657

61.   

 

 

Поділ числа у даному відношенні

 § 19

№ 678, 680, 682

62.   

 

 

Поділ числа у даному відношенні. Самостійна робота №8

 § 19

№ 684, 686, 688

63.   

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 § 15-19

Ст. 153-154

№ 1-12

64.   

 

 

Тематична контрольна (діагностична)  робота № 4

 

65.   

 

 

Обернена пропорційна залежність

 § 20

№ 697, 701, 703

66.   

 

 

Обернена пропорційна залежність

 § 20

№ 705, 709, 711

67.   

 

 

Відсоткове відношення двох чисел

 § 21

№ 720, 722, 724

68.   

 

 

Зміна величини у відсотках

 § 21

№ 728, 730, 732

69.   

 

 

Відсоткові розрахунки

 § 22

№ 760, 762, 764

70.   

 

 

Відсоткові розрахунки. Самостійна робота № 9

 § 22

№ 766, 768, 770

71.   

 

 

Коло. Довжина кола

 § 23

№ 792, 794, 796

72.   

 

 

Коло. Довжина кола

 § 23

№ 798, 801, 803

73.   

 

 

Круг. Площа круга

 §24

№ 823, 825, 828

74.   

 

 

Площа круга. Круговий сектор. Кругові діаграми.

 § 24-25

№ 830, 833, 835

75.   

 

 

Кругові діаграми. Самостійна робота № 10

 § 25

№ 853, 855, 859

76.   

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 Ст. 186-187

№ 1-12

77.   

 

 

Тематична контрольна (діагностична) робота 5

 

 

Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ ( 77 год   )

78.   

 

 

Додатні та від’ємні числа. Число нуль

 § 26

№ 869, 872, 874

79.   

 

 

Додатні та від’ємні числа. Координатна пряма

 § 26, 27

№ 876,879,886

80.   

 

 

Координатна пряма

 § 27

№ 888, 890, 892,

81.   

 

 

Координатна пряма

 § 27

№8+4, 896, 898

 

 

 

                                                  II СЕМЕСТР

 

82.   

 

 

Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа

 § 28

№915, 918,920

83.   

 

 

Раціональні числа. Самостійна робота № 11

 § 28

№922, 924, 926

84.   

 

 

Модуль числа

 § 29

№944,946, 948

85.   

 

 

Модуль числа

 § 29

№950, 952, 955

86.   

 

 

Модуль числа

 § 29

№958,960, 962,

87.   

 

 

Модуль числа

 § 29

№965,969, 971

88.   

 

 

Порівняння раціональних чисел

 § 30

№979,981,983

89.   

 

 

Порівняння раціональних чисел

 § 30

№985,987, 989

90.   

 

 

Порівняння раціональних чисел. Самостійна робота №12

 § 30

№991,993,996

91.   

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 § 26-30

№1-12 ДСР6 СТ. 31-32

92.   

 

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 6

 

93.   

 

 

Додавання від’ємних чисел

 § 31

№1023, 1026

94.   

 

 

Додавання від’ємних чисел

 § 31

№1028, 1030

95.   

 

 

Додавання від’ємних чисел

 §31

№1032, 1034

96.   

 

 

Додавання чисел з різними знаками

 § 32

№1054, 1057, 1057

97.   

 

 

Додавання чисел з різними знаками

 § 32

№1059, 1062, 1064

98.   

 

 

Додавання чисел з різними знаками

 § 32

№1066, 1068,

99.   

 

 

Додавання чисел з різними знаками. Властивості додавання

 § 33

№1072,1074

100.   

 

 

Властивості додавання

 §33

№1093, 1097,1099, 1101

101. 

 

 

Властивості додавання. Самостійна робота № 13

 § 33

№1104, 1107, 1109

102. 

 

 

Віднімання раціональних чисел

 § 34

№1122, 1125,1127

103. 

 

 

Віднімання раціональних чисел

 § 34

№1130, 1132, 1134

104.

 

 

Віднімання раціональних чисел

 § 34

№1136, 1139, 1141

105.  

 

 

Віднімання раціональних чисел

 § 34

№1145,1147

106.

 

 

Розкриття дужок

 § 35

№1166, 1168

107. 

 

 

Розкриття дужок

 § 35

№1170, 1172

108. 

 

 

Розкриття дужок. Самостійна робота № 14

 § 35

№1174, 1176, 1178

109. 

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 § 31-35

№1-12 ДСР 7 СТ.61-62

110. 

 

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 7

 

111.  

 

 

Множення раціональних чисел

 § 36

№1194, 1196, 1200

112.   

 

 

Множення раціональних чисел

 § 36

№1202, 1205

113. 

 

 

Множення раціональних чисел

 § 36

№1207, 1210, 1214

114.

 

 

Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу

 § 37

№1234, 1236, 1238

115. 

 

 

Переставна і сполучна властивості множення.

 § 37

№1240, 1242, 1245

116. 

 

 

Самостійна робота № 15. Розподільна властивість множення

 § 38

№1259, 1263, 1265

117. 

 

 

Розподільна властивість множення

 § 38

№1267, 1269

118.  

 

 

Розподільна властивість множення

 § 38

№1271, 1273

119.

 

 

Подібні доданки та їх зведення

 § 39

№1286, 1289, 1292

120.  

 

 

Подібні доданки та їх зведення

 § 39

№1295,1297, 1300

121.  

 

 

Подібні доданки та їх зведення. Самостійна робота № 16

 § 39

№1302, 1304

122.  

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 §36-39

№1306, 1308

123. 

 

 

Тематична контрольна(діагностична)  робота № 8

 

124.   

 

 

Ділення раціональних чисел

 § 40

№1324, 1328, 1333

125.  

 

 

Ділення раціональних чисел

 § 40

№1335, 1337

126.   

 

 

Ділення раціональних чисел

 § 40

№1339, 1341

127.  

 

 

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 §41

№1346, 1370, 1372,

128.  

 

 

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 §41

№1374, 1376,

129. 

 

 

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 § 41

№1378, 1381

130. 

 

 

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 § 41

№1383, 1385,

131.  

 

 

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 § 41

№1388, 1390, 1392

132.  

 

 

 Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 § 42

№1404, 1406, 1408

133. 

 

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 § 42

№1410, 1413,1415

134.  

 

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 § 42

№1417, 1419, 1421

135. 

 

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота № 17

 § 42

№1431, 1434

136. 

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 § 40-42

№ 1436, 1438

137. 

 

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 9

 

138. 

 

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 § 43

№1458, 1462

139. 

 

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 § 43

№1464, 1467,1469

140.   

 

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 § 43

№1471, 1473

141. 

 

 

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами.

 § 43

№1475, 1478

142. 

 

 

Перпендикулярні прямі

 § 44

№1507,1510, 1511

143.  

 

 

Перпендикулярні та паралельні прямі

 § 44, 45

№1514, 1516,

144. 

 

 

Паралельні прямі. Самостійна робота № 18

 § 45

№1524, 1526, 1528, 1530

145.  

 

 

Координатна площина

 § 46

№1539, 1541, 1543

146.  

 

 

Координатна площина

 § 46

№1545, 1549,1552

147. 

 

 

Координатна площина

 § 46

№1554, 1556, 1558

148.  

 

 

Координатна площина

 § 46

№1560, 1563

149.  

 

 

Приклади графіків залежності між величинами

 § 47

№1585, 1587, 1589

150.   

 

 

Приклади графіків залежності між величинами

 § 47

№1591, 1594

151.    

 

 

Куб. Прямокутний паралелепіпед. Розгортка прямокутного паралелепіпеда

 § 48

№1607, 1609, 1611

152.      

 

 

Куб. Прямокутний паралелепіпед. Розгортка прямокутного

паралелепіпеда

 § 48

№1613, 1616, 1620

153.      

 

 

Об’єм куба і прямокутного паралелепіпеда. Одиниці вимірювання об’єму

 § 49

№1641, 1643

154.      

 

 

Об’єм куба і прямокутного паралелепіпеда. Одиниці вимірювання об’єму

 § 49

№1645, 1648

155.      

 

 

Об’єм куба і прямокутного паралелепіпеда. Одиниці вимірювання об’єму

 § 49

№1650, 1653

156.      

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання. Самостійна робота № 19

 § 43-49

№1655, 1659, 1662

157.       

 

 

Тематична контрольна(діагностична)  робота № 10

 

 

  Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 (18 год)

158.  

 

 

Відсотки . Звичайні дроби

 §

159.  

 

 

Звичайні дроби

 §

160    

 

 

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

 §

161.  

 

 

Відношення і пропорції

 §

162.   

 

 

Відсоткові розрахунки

 §

163.  

 

 

Коло. Круг. Додатні та від’ємні числа.

 §

164.   

 

 

Додатні та від’ємні числа. Модуль числа

 § 26-30

165.   

 

 

Додавання і віднімання раціональних чисел

 § 31-35

166.   

 

 

Додавання і віднімання раціональних чисел

 § 31-35

167.   

 

 

Множення раціональних чисел

 § 36-39

168.   

 

 

Ділення раціональних чисел. Основні властивості рівнянь

 § 40-43

169.  

 

 

Підсумкова контрольна робота

 §

170.   

 

 

Аналіз результатів підсумкової контрольної роботи

 §

171.   

 

 

Найпростіші комбінаторні задачі.

 §

172.   

 

 

Логічні задачі. Піраміда.

 §

173.  

 

 

Ймовірність випадкової події. Найпростіші задачі на знаходження ймовірності.

 §

174.   

 

 

Ймовірність випадкової події. Найпростіші задачі на знаходження ймовірності.

 §

175.  

 

 

Підсумковий урок

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Планування
Додано
27 січня
Переглядів
78
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку