22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

​Календарно – тематичне планування з математики для 4 класу (ІІ семестр)

Про матеріал

Календарно – тематичне планування з математики для 4 класу (ІІ семестр) складено відповідно до «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи.» – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011 (зі змінами 2016 року), автори - Богданович М.В., Лишенко Г.П.

Перегляд файлу

 

Математика

ІІ семестр

4 години на тиждень

 

з/п

 

Тема уроку

Матеріал до уроку

Дата

Примітка

Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

Множення на одноцифрове число

 

 

Дія множення. Закони множення та їх застосування. Розв’язування задач на рух

№ 531-540

№ 541-549

 

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв’язування задач

Повторення. Нумерація трицифрових чисел. (с.3)

 

 

Множення у випадку кількох нулів у першому множнику. Розв’язування задач із двома буквеними даними

Повторення. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. (с. 5)

№ 550-557

 

 

 

 

Множення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу

Повторення. Додавання і віднімання трицифрових чисел.(с 6)

№ 558-566

 

 

 

 

Множення одноцифрових чисел на багатоцифрові. Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Задачі на спільну роботу

Повторення. Множення і ділення з числами 1 та 0. (с.7)

№ 567-575

 

 

Площа фігури. Одиниці вимірювання площі

 

 

Площа фігури. Квадратний сантиметр. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу

Повторення. Множення і ділення з числами 1 та 0. (с.7)

№ 576-582

 

 

 

 

 

Правило обчислення площі прямокутника та його застосування. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу

 Повторення. Письмове множення на одноцифрове число.(с.8)

№ 583-592

 

 

 

 

Обчислення площі прямокутника. Розв’язування задач, пов’язаних із площею прямокутника

Повторення. Ділення з остачею. (с.9)

№ 593-601

 

 

 

 

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які містять дії над величинами, вираженими в одиницях площі

Повторення. Знаходження частини числа. (с.12)

№ 602-608

 

 

 

 

 

Обчислення площі прямокутних ділянок за планом. Розв’язування задач

Повторення. Знаходження числа за його частиною. (с.13)

№ 609-616

 

 

 

 

Знаходження довжини сторони прямокутника за даною площею та відомою стороною. Дії з іменованими числами

Повторення. Множення і ділення на 10 і на 100.(с.14)

№ 617-624

 

 

 

 

Обчислення площі фігур за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. Складання й обчислення виразів

Повторення. Множення числа на добуток.(с.15)

№ 625-633

 

 

 

 

Контрольна робота

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

Тема

Ділення на одноцифрове число

 

 

 Дія ділення. Властивості частки. Задачі, що розв’язуються дією ділення

Повторення. Письмове множення на двоцифрове число (с.16)

№ 634-644

 

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові числа (загальний випадок). Ускладнені задачі на зведення до одиниці

№645-654

№ 655-662

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці

Повторення. Ділення з остачею. (с.18)

 

 

Перевірка ділення множенням. Розв’язування рівнянь. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

Повторення.  Ділення числа на добуток. (с.19)

№ 663-671

 

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові, якщо частка містить нулі. Розв’язування задач

№ 672-680

№ 681-687

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові, якщо частка містить нулі. Розв’язування задач

Повторення. Письмове ділення на двоцифрове число. (с.20)

 

 

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями, на одноцифрове число. Розв’язування задач

Повторення. Письмове ділення на одноцифрове число з остачею. (с.22)

№ 688-696

 

 

 

 

Ділення складених іменованих чисел на одноцифрові. Складання й обчислення виразів. Розв’язування задач

 Повторення. Утворення, називання і читання чотирицифрових чисел у межах 2 000. (с.25)

№ 697-705

 

 

 

 

Ділення складеного іменованого числа на просте іменоване число. Розв’язування задач

№ 706-714

№ 715-722

 

 

Повторення порядку виконання арифметичних дій. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух

Повторення. Читання і записування чотирицифрових чисел у межах 2 000.(с.27)

 

 

Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на рух

Повторення. Кут.(с.29)

№ 723-731

 

 

 

 

Обчислення значень виразів на сумісні дії. Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на зустрічний рух

Повторення. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних доданків.(с.30)

№ 732-740

 

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел з остачею на 10,100,1000. Задачі на спільну роботу

Повторення. Круг і коло.(с. 32)

№ 741-750

 

 

 

 

Контрольна робота

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

Тема

Дроби

 

 

 Повторення вивченого про частини. Порівняння частин. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною

№ 751-759

№ 760-769

 

 

Поняття «дріб». Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які містять знаходження частини числа

Повторення. Письмове додавання трицифрових чисел. (с.34)

 

 

Читання і запис дробу. Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа

Повторення. Письмове віднімання трицифрових чисел. (с. 35)

№ 770-776

 

 

 

 

Дроби, які дорівнюють одиниці. Побудова відрізків. Задачі на знаходження дробу від числа

Повторення. Читання і записування п’ятицифрових чисел. (с. 37)

№ 777-787

 

 

 

 

Знаходження числа за величиною його дробу. Дії з іменованими числами. Задачі на знаходження дробу від числа.

Повторення. Перетворення іменованих чисел. (с.38)

№ 788-796

 

 

 

 

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня

Повторення. Нумерація шестицифрових чисел у межах 200000. (с. 40)

№ 797-805

 

 

Множення на розрядні числа

 

 

Повторення переставного і сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку, один із множників якого виражений одиницею з нулями

Повторення. Перетворення іменованих чисел (с. 41)

№ 806-813

 

 

 

 

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування задач

Повторення. Розкладання чисел на розрядні доданки. (с. 42)

№ 814-822

 

 

 

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування рівнянь. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення

№ 823-830

№ 831-838

 

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні. Задачі на пропорційне ділення

Повторення. Таблиця розрядів і класів. (с. 44)

 

 

Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення

Повторення. Множення і ділення на 10, 100, 1 000. (с.46)

№ 839-848

 

 

 

 

Складання і розв’язування задач на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь та нерівностей

Повторення. Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. (с.47)

№ 849-857

 

 

 

 

Контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

Тема

Ділення на розрядні числа

 

 

Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Повторення ділення з остачею

№ 858-866

№ 867-875

 

 

Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Ділення з остачею на двоцифрове число. Розв’язування рівнянь і задач

Повторення. Збільшення (зменшення) числа у 10, 100, 1000 разів. (с.48)

 

 

Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. Задачі на пропорційне ділення

Повторення. Одиниці вимірювання довжини. (с.51)

№ 876-884

 

 

 

 

Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування і порівняння задач

Повторення. Одиниці вимірювання маси. (с.53)

№ 885-892

 

 

 

 

Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на рух

Повторення. Заміна одних одиниць вимірювання величин іншими. (с. 54)

№ 893-901

 

 

 

 

Ділення багатоцифрових чисел на розрядні (у частці нулі всередині і в кінці). Розв’язування рівнянь. Задачі з буквеними даними

Повторення. Одиниці вимірювання часу. (с. 56)

№ 902-910

 

 

 

 

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення іменованих чисел. Розв’язування задач

Повторення. Дія додавання. Закони додавання. (с.60)

№ 911-920

 

 

Множення та ділення на двоцифрове число.

Множення на двоцифрове число

 

 

Письмове множення двоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями

№ 921-927

 

 

Письмове множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями

Повторення. Дія віднімання. Властивості

дії віднімання (с.63)

№ 928-934

 

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями

№ 935-941

 

 

Множення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв’язування і порівняння задач

Повторення. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. (с.64)

№ 942-949

 

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Задачі на знаходження числа за двома різницями

Повторення. Перевірка віднімання додаванням. (с.65)

№ 950-958

 

 

 

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Складання і розв’язування задач на зустрічний рух

№959-967

№ 968-976

 

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 • 403. Задачі на рух і на знаходження площі

Повторення. Перевірка додавання відніманням. (с.66)

 

 

Контрольна робота

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

Тема

Ділення на двоцифрове число

 

 

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові числа без остачі та з остачею. Середнє арифметичне

Повторення.Додавання кількох доданків. (с.67)

№ 977-986

№ 987-995

 

 

 

 

Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на двоцифрові, якщо частка двоцифрова. Задачі на знаходження середнього арифметичного

Повторення. Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня. (с. 69)

 

 

 

 

 

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження середнього арифметичного

Повторення. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини і маси. (с.70)

№ 996-1003

№ 1004-1012

 

 

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного

Повторення. Круглі числа. (с.71)

 

 

 

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування задач

№ 1013-1019

№ 1020-1027

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на знаходження середнього арифметичного

Повторення. Додавання і віднімання іменованих чисел (с. 72)

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові числа, якщо частка містить нулі. Задачі на зведення до одиниці

№ 1028-1035

№ 1036-

1042

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить нулі в кінці. Задачі з буквеними даними

Повторення. Дії з іменованими числами. (с.73)

 

 

Письмове ділення з остачею багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить нуль одиниць. Задачі на спільну роботу

Повторення. Спосіб округлення чисел при додаванні та відніманні. (с.74)

№ 1043-1050

 

 

 

 

Ділення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Розв’язування задач

Повторення. Співвідношення між величинами. (с.77)

№ 1051-1058

 

 

 

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування рівнянь. Задачі на спільну роботу

Повторення. Швидкість. Одиниці швидкості (с.79)

№ 1059-1066

№ 1067-

 

 

 

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Ділення іменованих чисел. Розширені задачі на зведення до одиниці

Повторення. Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом. (с.80)

1075

 

 

 

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Дії з іменованими числами. Складання і розв’язування рівнянь

Повторення. Задачі на знаходження часу за відомими відстанню і швидкістю. (с.82)

№ 1076-1084

 

 

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові числа (ознайомлення). Задачі на зустрічний рух

Повторення. Просторові фігури, їх назви. (с.84)

№ 1085- 1092

№ 1093-

 

 

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові. Складання і розв’язування задач

Повторення. Дії з іменованими числами (с.85)

1100

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота.

Державна підсумкова атестація

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи.

№ 1101-1114

 

 

Повторення вивченого матеріалу. «Математична скринька»

 

 

Натуральний ряд чисел. Будова натурального числа в десятковій системі числення. Порівняння чисел

с. 172

 

 

 

 

Величини. Метрична система мір

с. 172-174

 

 

 

 

Додавання і віднімання. Закони додавання і властивості різниці

с. 174-175

 

 

 

 

Множення. Закони множення

с. 175

с. 176

 

 

Ділення. Властивості частки

 

 

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

 

 

Тема

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 4 клас, Планування
Додано
5 грудня 2018
Переглядів
901
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку