Календарно-тематичне планування з математики в 1 класі НУШ з інклюзивним навчанням ( для дитини з ЗПР)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з математики в 1 класі НУШ з інклюзивним навчанням на І семестр 2018-2019 н.р. ( для дитини з затримкою психічного розвитку) за підручником В.Г.Бевз, , В.Г. Васильєвої . Допоможе спланувати роботу з дитиною з ЗПР учителям класів з інклюзивним навчанням буде корисним асистентам вчителя та батькам дітей з особливими освітніми потребами .

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з математики для 1 класу НУШ з інклюзивним навчанням ( для дитини з ЗПР) за підручником В.Г. Бевз, Д.В. Васильєвої

(3 години на тиждень + 1 година інтегрованого курсу «Я досліджую світ»)

Дата  уроку

  уроку

Тема уроку

Очікувані результати

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Тема 1. Вступ

 

 

 

 1.  

Все навкруги

Розуміє, що навколишні предмета можна досліджувати та порахувати, порівняти за розміром

Створення позитивної мотивації навчання

Розвивальні дидактичні ігри

 

 1.  

Числа до 10.

 

 1.  

Так починалася математика. Дослідження в парах шкільного ранця (колір, форма, зручність, маса – легший/важчий). Загадки-пантоміми «Покажіть, що ви несете» Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Тема 2. Просторові відношення

 

 

 

 1.  

Поняття «хоча б один», «кожний» «всі», «всі, крім». Сполучники «і», «або».

Практично порівнює об’єкти , лічить предмети , об’єднує в групи за певними ознаками за допомогою учителя

 

 

 

 

 

Розвиток просторової орієнтації, навичок самоорганізації у процесі сприймання

Диференційоване навчання

Розвивальні дидактичні ігри

 

 1.  

Один, багато. Об'єднання предметів у групу. Розбиття групи на підгрупи

 

 1.  

Більше, менше.

 

 1.  

Довґий, короткий, однакової довжини. Математика у житті людини. Лічба за правилами лічби об’єктів класної кімнати (розташовані непослідовно, хаотично). Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

 1.  

Високий, низький. однакової висоти, найвищий, найнижчий

 

 1.  

Порівняння предметів за певною ознакою

Описує або зображує схематично розміщення об’єктів  у просторі

Формування вміння використовувати набуті  знання для розв’язування навчальних завдань

 

Розвивальні дидактичні ігри

Сповільнений темп виконання дій

 

 1.  

Товсті, тонкі, однакові за товщиною

 

 1.  

Поняття «під», «на», «над», «вгорі», «внизу».  Порівняння обєктів за висотою, зросту однокласників. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

 1.  

Знизу, вгорі, знизу, вгору, згори, вниз

 

 1.  

Ліворуч, праворуч. Зліва направо, справа наліво.

 

 1.  

Повторення, систематизація. Розвивальні завдання

Тема 3. Цифри і числа

 

 

 

 1.  

Числа. Слухання вірша Є.Кукушняка, О.Смага «Гімн довкіллю». Лічба. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Знає, записує цифри 0,1,2  та знаки «+» і «-«

Збагачувати мовленнєвий запас  математичними термінами

Тренажери, розвивальні дидактичні ігри

 

 1.  

Цифри. Нуль

 

 1.  

Один. Одиниця. Точка. Круг

 

 1.  

Два. Двійка

 

 1.  

Знаки «+», «=». Додавання. Склад числа 2 . Гра «Їжачкова математика» Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

 1.  

Знак «-». Віднімання. Рівності. Відрізок

Розпізнає натуральні числа в межах 4,  знаходить вивчені геометричні фігури у навколишньому

Розвиток просторового мислення

Диференційоване навчання

 

 1.  

Три. Трійка. Склад числа 3

 

 1.  

Набуваємо досвіду

 

 1.  

Чотири. Четвірка. Склад числа 4. Лічба. Скільки слів (означень) дібрала кожна команда до слів «захисник», «захисниця»? Яка команда дібрала найменше слів? Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

 1.  

Нерівності. Знаки «>», «(»

 

 1.  

Набуваємо досвіду. Порівняння чисел

Знає, записує числа в межах 5 групує предмети за певними функціями

Формування вміння використовувати набуті  знання для розв’язування навчальних завдань

 

Розвивальні дидактичні ігри

Сповільнений темп виконання дій

 

 1.  

Повторення, систематизація. Розвивальні завдання

 

 1.  

П'ять. П'ятірка. Склад числа 5. Області і межі. Групування предметів. Групування предметів за функціями. Математичне лото. Аплікація з геометричних фігур. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

 1.  

Шість. Шістка. Склад числа 6

 

 1.  

Сім. Сімка. Попереднє число, наступне число. Склад числа 7

Співставляє знайомі геометричні площинні фігури з об’єктами навколишнього світу

Розвиток вміння самостійно виконувати  порівняння об’єктів

Диференційоване навчання

 

 1.  

Вісім. Вісімка. Склад числа 8

 

 1.  

Дев’ять. Дев’ятка. Склад числа 9. Додавання і віднімання у межах 9. Ламана, многокутник. Робота в групах. Знаходження геометричних фігур у зображеннях предметів техніки, що допомагає). Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

 1.  

Десять. Склад числа 10. Числова послідовність

 

 1.  

Повторення, систематизація. Розвивальні завдання

Користується лінійкою для вимірювання та побудови відрізка

Формування вміння використовувати набуті  знання для розв’язування навчальних завдань

Розвивальні дидактичні ігри

Сповільнений темп виконання дій

 

 1.  

Точка. Відрізок. Промінь. Пряма

 

 1.  

Лінійка. Довжина відрізка. Демонстрування основних можливостей цифрових пристроїв. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

 1.  

Числовий промінь. Додавання на числовому промені

 

 1.  

Компоненти дії додавання. Ламана

Знаходить вивчені геометричні фігури на навколишніх предметах , виконує віднімання на числовому промені

Розвиток просторового мислення, збагачення словника математичних термінів

Диференційоване навчання

 

 1.  

Кути. Прямі, непрямі кути

 

 1.  

Многокутники. Порівняння чисел на координатному промені. Обирання малюнка для ілюстрування арифметичної дії додавання (віднімання). Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

 1.  

Компоненти дії віднімання. Віднімання на числовому промені

Коло. Круг

 

 1.  

Плоскі і просторові фігури

Розпізнає числа в межах 10 та записує їх за допомогою цифр

Формування вміння використовувати набуті  знання для розв’язування навчальних завдань

Розвивальні дидактичні ігри

Сповільнений темп виконання дій

 

 1.  

Пряма. Крива. Ламана

 

 1.  

Повторення і систематизація. Розвивальні завдання. Математичний вираз «сума». Склад чисел першого десятка. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

Тема 4. Дії з числами в межах 10

 

 

 

 1.  

Табличне додавання і віднімання числа 1

Запам’ятовує таблиці додавання чисел 1,2 

Розвиток навичок самоконтролю

Використання алгоритму планування дій

 

 1.  

Задачі на додавання

 

 1.  

Табличне додавання і віднімання числа 2

 

 1.  

Задачі на віднімання. Повторення складу чисел. Робота з геометричним матеріалом. Гра «Склади вирази з краплинок Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

 1.  

Табличне додавання і віднімання числа З

 

 1.  

Різницеве порівняння

Застосовує таблиці додавання і віднімання під керівництвом учителя

Формування вміння використовувати набуті  знання для розв’язування навчальних завдань

Розвивальні дидактичні ігри

Сповільнений темп виконання дій

 

 1.  

Табличне додавання і віднімання числа 4

 

 1.  

Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Переставний закон додавання. Гра «Сюрприз у коробці». Робота з геометричним матеріалом. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

 1.  

Табличне додавання і віднімання числа 5

 

 1.  

Переставний закон додавання.

Вміє виконувати додавання і віднімання у межах 10 на основі таблиць додавання та віднімання

Формування вміння використовувати набуті  знання для розв’язування навчальних завдань

Використання алгоритму планування дій

 

 1.  

Зв'язок додавання і віднімання

 

 1.  

Набуваємо досвіду. Взаємозв’язок додавання і віднімання. Дидактична гра «Парад планет». Лічба 1 – 10. Робота з геометричним матеріалом. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

 1.  

Набуваємо досвіду. Практична робота «Додавання і віднімання у межах 10».

 

 1.  

Набуваємо досвіду. Порівняння чисел

Тема 5. Лічба десятками в межах 100.

 

 

 

 1.  

Десяток – лічильна одиниця. Розрядні числа 10-50

Лічить розрядними одиницями  у межах 50

Розвиток  обчислювальних навичок

Розвивальні дидактичні ігри

Сповільнений темп виконання дій

 

 1.  

Лічба десятками в межах 50. Різницеве порівняння чисел. Гра  «Додавання і віднімання». Складання аплікації з геометричних фігур. Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

 1.  

Лічба десятками. Розрядні числа 60-100

Лічить розрядними одиницями у межах 100

Формування вміння використовувати набуті  знання для розв’язування навчальних завдань

Диференційоване навчання

 

 1.  

Набуваємо досвіду. Повторення складу чисел в межах 10.

 

 1.  

Набуваємо досвіду. Креслення та порівняння довжини відрізків.

 

 1.  

Набуваємо досвіду. Табличне додавання і віднімання чисел у межах 10. Гра «Святкове меню». Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

 1.  

Узагальнення і систематизація вивченого. Підсумковий урок за семестр.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 1 клас, Планування
Інкл
Додано
20 жовтня 2018
Переглядів
1841
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку