Календарно-тематичне планування з німецької мови (2 мова) 9 клас 2018-2019

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з німецької мови ІІ семестр (2 мова) зі змістовими лініями за новою прогоамою на 2018-2019 н.р. Планування розраховане для учнів 9 класу, які мають 2 год на тиждень, за підручником Сидоренка/Палія.
Перегляд файлу

 

Modul 4. Bücherlesen macht spaß!

п/п

9A

І гр.

9 Б

ІІ гр.

Очікувані результати

Тема уроку

Громадян-ська відпові-дальність

Екологічна безпека та сталий розвиток

Здоров’я і безпека

Підприєм-ливість та фінансова грамотність

Мовний інвентар

Домашнє завдання

Граматика

Лексика

32

15.01

15.01

Називати й описув ати різні книги

Bücherlesen

Читання книг

 

 

 

 

Der Aufsatz (-¨-e),  das Ereignis (-se),  der Unterricht (nur Sg.).

Вивчити слова, впр.1 ст.109

33

17.01

17.01

Розповідати про улюблені книги

Die schönsten Zeiten zu verdanken

Бережливе відношення до книг

 

 

 

Складносурядні речення зі сполучником «denn».

Die Kenntnis (-se), leicht|fallen (fiel leicht, ist leichtgefallen), schwer|fallen (fiel schwer, ist schwergefallen), die Wissenschaft (-en), die Zukunft.

Вивчити слова, Впр.1 В ст.. 113

 

34

22.01

22.01

Порівнювати письменників в Німеччині, німецькомовних країнах  і в Україн

Bücher im unseren Leben

Значення читання

 

 

 

Субстантивація числівників.

Der Streber (-), die Eins/

Zwei/Drei/Fünf/Sechs

(-en), die Null (-en), hassen (hasste, hat gehasst), nicht aus noch ein wissen.

Вивчити слова, Впр. 1 А ст.. 117

35

24.01

24.01

Навчатись розповідати про поезію

Willst du lesen ein Gedicht…

Любов до поезії

 

 

 

Словотвір: складні слова.

Das Wahlpflichtfach (-¨-er), die Arbeitsgemeinschaft (-en)/die AG (-s), die Kletterwand (-¨-e),  das Spielgerät (-e), teil|nehmen (nahm teil, hat teilgenommen) an (Dat.), benannt sein nach (Dat.), beliebt sein bei (Dat.).

Вивчити слова, Впр. 1 т.120

 

36

29.01

29.01

Розповідати про свій клас і своїх однокласн иків, писати повідомлення про свої хобі й інтереси,

Der Bücherwurm

Інтелектуальний розвиток

 

 

 

Складносурядні речення зі сполучником «denn».

Die Klassenpartnerschaft (-en), Freundschaft schließen mit (Dat.).

Вивчити слова, Впр. 1 ст. 125

37

31.01

31.01

Розповідати про риси характеру людини, про події в минулому, використо вуючи підрядні речення часу

Bibliotheken der Welt

Значення бібліотеки

 

 

 

Підрядне речення часу зі сполучниками «als» і «wenn».

Sensibel, verschlossen, zielstrebig, tapfer,  geschwätzig, frech,  humorlos, brav, witzig, entschlossen, ängstlich

Вивчити слова, Впр. 4 ст. 128

38

05.02

05.02

порівнювати сучасні   і школи в минулому, описувати школу майбут нього

In der Bibliothek

Правила поведінки у біблівотеці

 

 

 

Підрядне речення часу зі сполучниками «als» і «wenn»

Die Schuluniform (-en), die Tinte (-n)

Вивчити слова, Впр. 2 ст. 133

 

39

07.02

07.02

Вміти працювати у групах

Проектна робота на тему: «Bücherlesen»

 

 

 

 

 

 

Підготува

ти проект

Modul 5. Reisen bildet  

40

12.02

12.02

Pозповідати про планування та цілі подорожі, вживаючи у мовленні географічні власні назви

Eine Reise planen

 

 

 

Значення подорожі

Географічні власні назви.

Das Reiseziel (-e),  der Ländername (-n),  die Kathedrale (-n),  die Brücke (-n).

Вивчити слова, Впр. 1 д ст..142

41

14.02

14.02

Pозповідати про підготовку до подорожі, про події та розваги під час подорожi

Reisevorbereitungen

Ввічливість у бюро

 

 

 

Словотвір:

складні слова.

Вживання неозначеної форми дієслів із часткою «zu»

 

Der Koffer (-), die Handtasche (-n), das Flugticket

(-s), das Zelt (-e),  der Reiseführer (-),  besorgen (besorgte, hat besorgt), auf der Reise, seine Siebensachen  einpacken, Reisefieber haben, Kanu fahren.

Вивчити слова, Впр. 1 ст.145

42

19.02

19.02

Rористуватися розкладом руху транспорту й надавати потрібну інформацію

Am Bahnhof

Поведінка на автобамі

 

 

 

Географічні власні назви

Das Gleis (-e), die Abfahrt (-en), die Ankunft (-¨-e), ab|fahren (fuhr ab, ist abgefahren), an|kommen (kam an, ist angekommen), der Schaffner (-), ein|steigen (stieg ein, ist eingestiegen), aus|steigen (stieg aus, ist ausgestiegen), um|steigen (stieg um, ist umgestiegen), unterwegs.

Вивчити слова, Впр. 1 с ст.. 150

 

43

21.02

21.02

Pозуміти статистичну інформацію про подорожі та розповідати про це

Zahlen

 

 

 

Доцільне використання грошей

Дроби.

Der Urlauber (-),  der Europäer (-), verreisen (verreiste, ist verreist), das Inland, das Ausland, die Hälfte (-n).

Вивчити слова, Впр.7 ст.153

44

26.02

26.02

Pозповідати про види транспорту і про маршрути подорожi

Verkehrsmittel

 

Використання транспорт-них засобів

 

 

 

Das Motorrad (-¨-er),  der Luftballon (-s),  das Paddelboot (-e),  das Gespann (-e),  die Reiseroute (-n)

Вивчити слова, Впр. 4 А ст.. 156

45

28.02

28.02

Pозуміти інформа цію в програмі подорожі, порівнювати опис подорожі із програмою й виявляти неточності у тексті

Reisepro-

gramm

Значення плану при здійсненні подорожі

 

 

 

Словотвір:

складні слова.

 

Bummeln (bummelte,  ist gebummelt),  die Frauenkirche (-n),  die Jugendherberge (-n), der Stadtbummel (-),  der Zwinger (-).

Вивчити слова, Впр.4 ст. 161

46

05.03

05.03

Вміти розповідати про подорож кораблем

Eine Reise mit dem Schiff

 

Поведінка на воді

 

 

 

Bequem, romantisch, Seeluft genießen, unterwegs neue Menschen kennen lernen, schöne Seelandschaften bewundern, seekrank werden, Reiselektüre lesen können

Вивчити слова, Впр.6 ст. 161

47

07.03

07.03

Вміти розповідати про подорож літаком

Eine Flugreise

 

Поведінка у повітрі

 

 

 

Die Start- und Landebahn, der Zoll, der Zöllner, der Fluggast, starten, landen

Вивчити слова, Впр.5с  ст. 164

48

12.03

12.03

Вміти розповідати про подорож поїздом

 

Eine Reise mit dem Zug

 

Поведінка у поїзді

 

 

 

Die Ankunft, die Abfahrt, das Gleis, der Bahnsteig, der Schaffner, der Gepäkträger, der Schlafwagen, der Speisewagen, verpassen

Вивчити слова, Впр.6 А  ст. 167

49

14.03

14.03

Вміти застосувати у письмі вивчене

Контрольна робота на тему: «Meine Reise»

 

 

 

 

Узагальнення вивченого

 

Зробити аналіз к/р

Modul 6. Deutscsprachige länder.

50

19.03

19.03

Поглиблювати інтерес до німець кої мови за допомогою цікавих фактів країнознав чого характеру

Deutschland und seine Hauptstadt

Повага до країни, мова якої вивчається

 

 

 

Множина іменників (повторення).

Впр. 1 (с. 141)

Особливі форми відмінювання іменників

 

Das Wappen (-),  das Wahrzeichen (-),  die Mauer (-n),  das Weltkulturerbe,  das Wappentier (-e).

Вивчити слова, Впр. 2 ст.179 усно

 

51

21.03

21.03

Знайомити із цікавими фактами країнознавчого характеру, навчати розповідати про німецькі міста і про їхні визначні місця

Deutsche Städte

Визначні пам*ятки Німеччини

 

 

 

 

Der Dom (-e), der Marienplatz (-¨-e), die Pinakothek (-en), der Seehafen (-¨-), der Olympiastadion (-en).

Заповнити портфоліо

 

52

02.04

02.04

Знайомити із цікавими фактами про німецькомовні країни, навчати розповідати про німецькомовні країни

Wein

Визначні пам*ятки Вени

 

 

 

Підрядне з’ясувальне речення зі сполучником «dass»

Die Bevölkerungsdichte, die Gliederung (-en),  die Hymne (-n),  die Währung (-en),  das Bundesland (-¨-er), die Gemeinde (-n),  der Kanton (-).

Вивчити слова, Впр.4В ст. 188

53

04.04

04.04

Повідомляти загальні

відомості про Австрію, використовуючи подану інформацію

 

Österreich

Визначні пам*ятки Австрії

 

 

 

 Підрядне з’ясувальне речення зі сполучником «ob» і сполучними словами.

Die EU (Europäische Union), das Mitglied (-er), unter freiem Himmel

Вивчити слова, впр. 6В ст.. 286

 

54

09.04

09.04

Розповідати про Швейцарію, використовуючи подані факти, Складати запитання для вікторини про Швейцарію

Die

Schweiz

Визначні пам*ятки Швеції

 

 

 

Підряднз’ясувальне речення.з’ясувальне речення.

An|bauen (baute an, hat angebaut), der Anteil (-e), die Garde (-n), der Militärdienst, das Staatsoberhaupt (-¨-er).

Вивчити слова, Впр. 3 В ст.. 193

 

55

11.04

11.04

Повідомляти загаль ні відомості про Люксембург і Ліхтенштейн, використовуючи подану інформацію й уживаючи у мовленні підрядні з’ясув альні речення

Liechtenstein

Luxemburg

Визначні пам*ятки

 

 

 

Підрядне з’ясувальне речення. Словотвір:

складні слова.

 

 

Der Gründer (-),  das Herzogtum (-¨-er),  der Mindestlohn (-¨-), vielfältig. Das Fürstentum (-¨-er), der Niederschlag (-¨-e), der Staatsaufbau.

Вивчити текст

56

16.04

16.04

Вміти розповісти про відомих німців

Weltbekannte Deutsche

Повага до мистецтва

 

 

 

 

In Vergessenheit geraten, der Höhepunkt, zweifellos/ohne Zweifel, etw.(Akk.) bezeichnen, von großer Bedeutung sein, die Röntgenstrahle

Вивчити слова, впр.2 ст.203

Modul 7.schönes land im herzen europas .

57

18.04

18.04

Розповідати про Батьківщину, вживаючи у мовленні складносурядні речення зі сполучниками «deshalb» і «darum»

Mein Land und ich

 

Проявляти любов до Батьківщини

 

 

Складносурядне речення зі сполучниками «deshalb» і «darum».

Fühlen (fühlte, hat gefühlt), der Mitbürger (-), riechen (roch, hat gerochen).

Вивчити слова, Впр. 3 cn- 208

 

58

23.04

23.04

Розповідати про населення, національності, релігію, мови в Україні, використовуючи нові дан

Die Ukraine ist als Reiseziel

 

Проявляти любов до Батьківщини

 

 

 

Unabhängig, die Schriftsprache (-n), eine Sprache beherrschen

Вивчити слова, Впр. 4 d cn- 211

59

25.04

25.04

Розповідати про українські міста, про їхні визначні місця та історичні пам’ятки

Ein sehenswertes Land

 

Повага до визначних пам*яток

 

 

 

Der Ballungsraum (-¨-e), die Agglomeration (-en).

Вивчити слова, Впр. 1 д ст.. 216

60

30.04

30.04

Розповідати про столицю України, про її історичні пам’ятки й визнач ні місця

Sieben Wunderstädte der Ukraine

 

Проявляти любов до Батьківщини

 

 

Словотвір:

складні слова.

 

Das Kloster (-¨-),  das Höhlenkloster (-¨-), die Kathedrale (-n),  der Bau (-ten),  der Industriezweig (-e), zerstören (zerstörte,  hat zerstört).

Вивчити слова, Впр. 1В ст..233

61

02.05

02.05

Вміти працювати самостійно

Контрольна робота на тему: «Mein Heimatort»

 

 

 

 

Узагальнення вивченого

 

Повторити лексику теми

63

14.05

14.05

Вміти сприймати на слух текст

Kontroll-horverstehen

 

 

 

 

Контроль аудіювання тексту

 

Підготувати текст для читання

64

16.05

16.06

Вміти сприймати текст на зір

Kontrolllesen

 

 

 

 

Контроль читання

 

Повторити лексику та граматику теми

65

21.05

21.05

Вміти працювати самостійно

Kontrollschrei-ben

 

 

 

 

Контроль письма

Тести

 

Повторити усні теми

66

23.05

23.05

Вміти скласти розповідь по темі

Kontrollspre-chen

 

 

 

 

Контроль усного мовлення

 

Опрацьовувати невідому лексику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Німецька мова (5-й рік навчання) 9 клас (Сидоренко М.М., Палій О.А.)
Додано
15 лютого
Переглядів
851
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку