Конспект інтегрованого уроку (німецька мова,зарубіжна література)

Про матеріал
Розробка інтегрованого уроку "Johann Wolfgang von Goethe:Schriftsteller,Dichter, Maler" (німецька мова, зарубіжна література).
Перегляд файлу

Тема: Йоганн Вольфганг фон Гете: письменник, поет, художник.

Johann Wolfgang von Goethe:Schriftsteller, Dichter, Maler.

Мета: гортаючи сторінки  життя поета, вченого, художника, учні мають:

активізувати лексику;читати, перекладати тексти;виконувати вправи різного характеру; виразно читати вірші;  виконувати пошукові завдання; робити переклади текстів за допомогою планів; навчати учнів  виразному читанню та віршованому перекладу поезії класиків німецької літератури.

 Розвивати  навички читання та аудіювання з повним розумінням почутого тексту.

Виховувати інтерес до творів німецькомовних митців, розширювати мовний та художній кругозір учнів.

 

М –али та обладнання: CD– диски та програвач, проектор,  презентація до теми, поезії Гете , роздатковий матеріал, лексичні картки.

 

Хід заняття (Stundenverlauf):

І. Організація учнів до роботи
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

Уч. світової л-ри: Доброго дня!Ми розпочинаємо наше сьогоднішнє заняття, яке є незвичайним, адже сьогодні ми поєднали два заняття в одному. Це німецька мова та світова  література.

Уч. нім. мови:Das Thema unserer Stunde ist Johann Wolfgang von Goethe: Schriftsteller, Dichter, Denker und Maler. Wir lernen heute deutschen Dichter kennen.

       Уч. світ. л –ри: Сьогодні ми дізнаємося багато нових фактів з біографії великого німецького прозаїка, поета, мислителя. Гортаючи сторінки його життєвого шляху ми виконуватимемо різноманітні завдання, читатимемо та слухатимемо поезії. А зараз ми познайомимося з біографією Гете. Презентована біографія на нім. мові тому зараз ви отримаєте картки з новою лексикою для повного розуміння презентованої інформації.

        ІІІ.Основна частина.

Уч. нім. мови: ( демонструє презентацію та послайдово її коментує. Учні послайдово перекладають інформацію(за бажанням)).

J.W. Goethe. Einige Seiten aus seinem Leben und Schaffen

(28.8.1749 – 22.3.1832)

J.W. Goethe wurde am 28. August1749 in Frankfurt am Main geboren. Sein Vater   Johann Caspar Goethe  war Jurist.Esgab 6 KinderinGoethesFamilie.
1765-1768GoethestudiertJurisprudenzinLeipzig.

1770-1771Goethe führt seinStudiuminStraßburgfort.


1771-1772GoethearbeitetalsAdvokatinFrankfurt.

 

1786   Er ist München, Venedig, Rom, Neapel, Sizilienbesucht. Das warGoethesersteItalienreise.

 

1790- Die zweiteitalienischeReisenachVenedig. ArbeitamFaust (Fragment).


1794- DieFreundschaftmitSchiller, wobeiSchillerdenpositivenGedankenaustauscheröffnet.


1804  -GoethegründetdieLiteraturZeitung.

 

1811- Goethe arbeitet an  seinen autobiographisches Werk Dichtung und Wahrheit(4 Teile).

1815 -  Goethe wird Erster Minister  (Kunst und Wissenschaft).

 

22.03.1832 - Goethe stirbt in Weimar.


1833 - Faust II. wird gedruckt. 

 

Уч. світ. л –ри: А зараз ми гортатимемо сторінки творчості великого Гете.

 

Уч. нім. мови:Wir öffnen Seite 1.Die erste Seite – Goethes Schaffen.

 

Учень 1:Перша сторінка – твори Гете.

Гете писав не лише романи, драми, а також чудові вірші, автобіографічні та теоретичні праці.

Митець написав багато оповідань, а також автобіографічну книгу « Теорія і правда», в якій описав найяскравіші моменти свого життя, підкреслив свій зв'язок з рідною Німеччиною. Твори Гете чіткі, лаконічні, неймовірно ліричні. Творчий доробок поета складає 143 томи ( з них 3 150 віршів).

Уч. нім. мови:Und jetzt diezweiteSeiteseinLebenswerkFaust.

Учень 2: Друга сторінка – його трагедія « Фауст».

Протягом усього творчого шляху Гете працював над трагедією "Фауст". У 1773- 1775 роках він створив перший варіант твору, що містив основні сюжетні моменти. Цей так званий "Пра-Фауст" у рукописах Гете не зберігся, але був виявлений у 1887 році у записі однієї з шанувальниць великого поета. Особливо інтенсивно робота тривала з 1797 по 1801 рік. Були написані "Присвята", обидва "Прологи", сцени "Кабінет Фауста" і "Вальпургієва ніч". Перша частина була закінчена в 1806 році, а вийшла у світ у 1808 році.

      Задум другої частини з'явився у 1797-1801 роках, але до написання її Гете звернувся лише через чверть століття. Гете завершив роботу над "Фаустом" у 1831 році. Повністю трагедія була видана в 1832 році у першому томі "Посмертного видання творів" Гете.

 Історія створення  "Фауста"
      Створюючи "Фауста", Гете скористався сюжетом німецької народної легенди про доктора Фауста. Лікар і алхімік Йоганн Фауст дійсно жив у першій половині XVI століття. Легенда говорить про нього як про видатного мага й чарівника, якому були підвладні потойбічні сили, за що його очікувала в пеклі розплата. За переказом, його задушив диявол, що сталося близько 1540 року. Гете суттєво змінив і доповнив сюжет новими персонажами і подіями. Створюючи образ Фауста, Гете в першій частині показав здійснення всіх можливих бажань людини, а в другій частині - безмежні можливості всього людства.

      У першій частині гонитва героя за насолодами призводить до загибелі героїні. У другій частині трагедією обертається прагнення героя вдосконалити природу, внести свої прагматичні виправлення у світобудову.

 За авторським визначенням, "Фауста" було створено у жанрі трагедії. У "Фаусті" поєднуються епос, лірика і драма. За багатьма жанровими ознаками він близький до поеми.

      "Фауст" відкривається "Присвятою", що відтворює момент повернення автора до заповітного задуму.

      У "Пролозі в театрі" відтворюються спостереження Гете, який керував багато років Веймарським театром.

      У "Пролозі на небесах" виникає зав'язка трагедії. У парі, укладеному Мефістофелем із самим Господом, суперечка йде про людину, про її чесноти, муки й радощі, про задоволення і розчарування. Предмет спору - людина, і людина ця - Фауст.

      У Фаусті Гете з самого початку підкреслює найважливіші властивості людської натури: заради того, щоб прожити життя заново, людина закладає душу дияволу. В обмін Мефістофель дарує Фаустові молодість, і починається їхнє спільне сходження до повсякденного життя. "Фауст" – це і трагедія, і зображення  реального життя Німеччини.

      З надр народного життя постає й образ Маргарити. Фауст уперше зустрічає Гретхен, коли вона виходить із церкви. Трагедія Маргарити полягає у злочині, вчиненому несвідомо, й провині, яку вона повністю усвідомлює. Велич Маргарити в тому, з якою гідністю вона бере на себе сувору кару.

      Фауст, який прагнув ощасливити Маргариту, став причиною її загибелі. Але він - символ людства, герой і героїня належать до різних світів. Щастя з Маргаритою для Фауста було б передчасним і неможливим, як зупинка на шляху в нескінченність.

      У другій частині мандрівка Фауста продовжується, але тепер він подорожує не тільки в просторі, але і в часі, блукаючи епохами. У другій частині трагедії, чергуючись, змінюються два історичних періоди: середньовіччя й античність. Гете створює безліч образів-символів, черпаючи їх з легенд і міфів.  Символічна й любов Фауста до Єлени Прекрасної.

 У захопленні Фауста Єленою Гете відтворив свідоме прагнення людини до ідеалу. Але щастя Фауста недовговічне.      "Фауст" Гете, найвеличніший художній пам'ятник світової культури, зберігає свою актуальність і в наші дні. Високий гуманізм, творчий пошук, поезія труда та пафос творення, що прославлені у найвизначнішій трагедії, безмежна віра у краще майбутнє, роблять її близькою всьому людству. У цьому - глибокий життєствердний гуманізм поеми.

ІV. Аудіювання:

Уч. світ. л – ри: Зараз ми прослухаємо уривок з трагедії « Фауст». Спочатку він звучатиме німецькою, а ваше завдання полягатиме у тому, щоб віднайти його у тексті українською мовою. Запис звучатиме двічі.

 Уч. нім. мови:Und jetzt hören wir ein Fragment aus Tragödie

„ Faust“. Den Text hören wir zweimal.

(Звучить аудіозапис уривку з трагедії « Фауст» та уривок на укр.мові учні шукають в тексті українською мовою).

Уч. нім. мови: Und jetzt öffnen wir Seite 3 – Frauen und  Goethe.

Учень 3: Третя сторінка – жінки і Гете.

Жінки відіграли значну роль в житті поета і мали великий вплив на його особистість. Жінки надихали його на написання чудових ліричних віршів.

Відомо, що одним з найбільших захоплень Гете була Анна Шонкопф.

Їй присвятив поет поезію «Нічна пісня мандрівника».( звучить  поезіянімецькою та українською мовами у виконанні учнів).

Музою поета була його дружина Крістіане Вульпіус. Вона надихнула його на написання таких поезій як « Березень», «Довговічна весна», а також циклу « Римські елегії»(звучать поезії).

Уч. світ. л – ри: Що ж , сподіваємося ці чудові поезії сподобалися усім. Чи не так?

 

Уч. нім. мови:Ja, sie haben uns sehr gefallen. Und jetzt öffnen wir Seite 4  – Goethe als Maler.

Учень 4:Четверта сторінка – Гете як художник.

Характерним для Гете є багатогранність його таланту. Насамперед є відомою його любов і глибоке розуміння музики і малярства. Перші спроби Гете у живописі датуються 1770 роком. Пізніше його малюнки було зібрано і описано. Великий вплив на його творчість мала подорож до Італії, де він побував спільно з художником Генріхом Кніпом в Сицилії та Неаполі. Відомо понад 200 малюнків Гете. Його картини містять в собі особливий стиль.

 (Учитель нім. мови демонструє твори Гете та коментує їх).

V. Вправляння учнів у вживанні нового лексичного матеріалу:

Уч. світ. л–ри: А зараз настав час для завдань, і вони будуть досить цікавими.

Уч. нім. мови:Lesen Sie die folgenden geflügelten Worte von Goethe! Geben Sie den Inhalt eines jeden Spruchs mit eigenen Worten wieder.

  1.             Wo viel Licht ist, ist starker Schatten.
  2.             Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst.
  3.             Sobald du dir vertraust,
    sobald weißt du zu leben.
  4.             Die beste Freude ist wohnen in sich selbst.
  5.             Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind.
  6.             Ein gesunder Mensch ohne Geld ist halb krank.
  7.             Zur Resignation gehört Charakter.
  8.             Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.

Уч. нім. мови: Für die deutsche Literatur und Kultur und für die Entwicklung der deutschen Nationalsprache hat Goethes Leben und Schlaffen, eine hervorragende Bedeutung.

Уч. світ. л – ри: А зараз завдання 2: ми роздамо вам картки за назвами віршів українською та німецькою мовами, але вони розташовані у невірному порядку. Ви повинні їх впорядкувати.

Уч. нім. мови:Suchen Sie zu jedem Titel eines Werke von Goethe (links) die entsprechende ukrainische Übersetzung.

Aufgabe  2:

IphigenieaufTauris 

«СтеповаТроянда»

„ Prometheus“

« Прометей»

Heidenröslein                                               

«Березень»

„März“

«Іфігенія в Тавриді»

„ Des Wanderers Nachtslied“

« Лісовийцар»

„Erlkönig“                                                       

« Нічнапіснямандрівника»

 

Уч. нім. мови: Und jetzt Aufgabe 3. Bilden Sie die Sätze mit den neuen Wörtern und Aussagen ( so viel, wie möglich).

Уч. світ. л – ри: І останнє на сьогодні завдання. Зараз ви отримаєте аркуші з тестом,запитання пов’язані з відомостями про Гете, які ми сьогодні вивчили.

Тести за життєвим і творчим шляхом Гете

1.    Гете народився у місті:

А. Франфуркт-на-Майні; Б. Берлін; В. Відень; Г. Веймар.


2.    У якому університеті  Гете здобув вищу освіту:

А. Берлінському; Б.Паризькому; В. Ієнському; Г. Страсбурзькому.


3.    Який період виділяють дослідники у творчості Гете:

 А. Німецький, Б.Італійський,   В.Веймарський, Г. Берлінський.


4.    Учасником якого руху був Гете наприкінці ХVІІІ століття:

 А. Озерна школа; Б.Буря і натиск; В. Земля і воля; Г. Штурм.


5.    Який твір вважають автобіографічним у Гете:

А. Поезія і правда; Б.Фауст, В. Еґмонт; Г.Вільшаний король.


6.    Назвітьтвір, над яким Гете працював протягом усього творчого життя:

А.Страждання юного Вертера; Б. Фауст, В. Поезія і правда; Г.Роки навчання ВільгельмаМейстера.


7.    «Пролог на небі» — це частина твору Гете:

 А. Роки навчання Вільгельма Мейстера; Б. Еґмонт;  В. Іфігенія в Тавриді; Г.Фауст.


8.   За жанром твір Гете «Фауст» — це:

А.трагедія; Б. оповідання; В.романувіршах; Г. повість.


9.    З яким письменником Гете пов’язували міцні дружні стосунки:

А.Вольтером; Б.Шиллером; В.Руссо; Г.Лессінгом.


10.    Який твір Гете був завершений під час подорожі до Італії (1787 року):

А.Західно-східний диван; Б. Страждання юного Вертера; В.РокинавчанняВільгельмаМейстера; Г..Іфігенія в Тавриді.


11.     При дворі якого правителя Гете займав посаду міністра та отримав титул таємного радника:

А. Вільгельма ІІ; Б. Карла-Авґуста; В. Луї-Філіппа; Г. Карла ІХ.


12.    В якій галузі наук Гете вважають засновником порівняльної морфології:

А. Ботаніці; Б.Медицині; В.Мовознавстві; Г.Філософії.

( Учні виконують поставлені завдання).

VI. Підсумки. Zusammenfassung.

Уч. нім. мови:Für der deutschen  Literatur und Kultur und für der  Entwicklung der deutschen Nationalsprache hat Goethes Leben und Schlaffen, eine hervorragende Bedeutung.

Уч. cвіт. л – ри :Ви сьогодні гарно працювали, сподіваємось, що урок вам сподобався.

Уч. нім. мови: Ja, ihr habt wirklich sehr gut gearbeitet. Was war schwer und was war neu für euch? (Відповіді учнів).

VII. Домашнє завдання. Hausaufgabe.

Zu Hause  musst ihr ein Gedicht von Goethe ins Ukrainisch übersetzen

( schriftlich).

 

docx
До підручника
Німецька мова (5-й рік навчання) 9 клас (Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.)
Додано
17 лютого
Переглядів
228
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку