Календарно-тематичне планування з німецької мови для 11 класу(11 рік навчання)

Про матеріал
За підручником Сотникова С. І. Німецька мова (11-й рік навчання, рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019.С.
Перегляд файлу

11 клас 1 семестр

Підтема

 

Дата

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров'я і безпека

Підприємли-вість та фінансова грамотність

Мовний інвентар

Домаш-нє зав-дання

Примітка

Лексика

 

Грама-тика

Тема : Я, моя родина, мої друзі

1

 

Я про себе розповідаю

 

Дискутує щодо якості та цінності життя.

 

Пояснює необхідність гуманного ставлення до тварин.

 

Обговорює систему цінностей сучасної родини

.

Усвідомлює права люди-ни, важли-вість толе-рантного ставлення до поглядів і переконань з урахуванням інтересів і потреб інших.

 

 Визначає життєві уміння, необхідні для удосконалення характеру.

 

 Демонструє розуміння прав та обов’язків молоді.

 

 Демонструє розуміння основ ефективного спілкування.

 

Усвідомлює різні стилі розв’язання конфліктів, адекватно поводить себе у конфіліктних ситуаціях.

 

Аналізує вплив конфліктної поведінки

на здоров’я.

 

 Толерантно спілкується з однолітками і дорослими, у разі необхід-ності виступає у ролі посеред-ника та пропо-нує цивілізо-вані шляхи вирішення конфлікту.

 

 

 

Усвідомлює необхідність бути заощад-ливим та використову-вати техноло-гії для покращення добробуту родини.

 

Аналізує та оцінює приклади доброчинності з власного досвіду.

 

 

Temporalsätze

Впр.7 ст.5

 

2

Батьки і діти

 

das Mobbing (nur Sg.), leiden (litt, hat gelitten)

an (Dat.), prügeln (prügelte, hat geprügelt),

vertrauen (vertraute, hat vertraut) (Dat.),

Drogen nehmen, drogensüchtig, einander,

jemanden ganz/total fertig machen

 

 

 

3

Друзі іта знайомі

 

die Clique [ˈklɪkə] -n, lügen (log, hat gelogen),

sich sehnen (sehnte sich, hat sich gesehnt)

nach (Dat.), verkehren (verkehrte, hat

verkehrt), Blicke auf sich ziehen

 

 

 

4

Справжні друзі

 

das Verständnis -se (Pl. selten), sich verlassen

(verließ sich, hat sich verlassen) auf (Akk.),

verraten (verriet, hat verraten), intolerant,

tolerant

 

 

 

5

Конфлікти у класі

 

der Einzelgänger -, die Streitigkeit -en,

sich ekeln (ekelte sich, hat sich geekelt) vor (Dat.),

wechseln (wechselte, hat gewechselt), furchtbar

 

 

 

6

Завести нових друзів

 

das Sprachlager -, sich engagieren [ɑ̃ɡaˈʒiːrən]

(engagierte sich, hat sich engagiert) für

(Akk.), unter¦bringen (brachte unter, hat

untergebracht) in/bei (Dat.)

 

 

 

7

Повторення

 

 

 

 

 

шкільне життя

 

8

У школі

 

 

Аналізує стосунки з однолітками.

 

Обговорює та порівнює способи

протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі в Україні та в країнах виучуваної мови.

 

Демонструє обізнаність з міжнародними освітніми програмами.

Розуміє важливість принципів

рівноправного спілкування.

 

Усвідомлює ризики перебування у деструктивних неформальних групах.

 

Оцінює та обирає ефектив-ний спосіб

підготовки до випускних іспитів з точки зору розумового навантаження.

Обговорює та оцінює фінансові перспективи на майбутнє навчання

die Nachbarschaft -en, der Schwerpunkt -e,

hoch qualifiziert, naturwissenschaftlich,

sich großer Beliebtheit erfreuen bei (Dat.)

 

 

 

9

Абі стоїть біля дверей

 

das Abitur -e (Pl. selten), das Abi -s (Pl.

selten), der Glücksbringer -, die Nachhilfe -n,

durch¦arbeiten (arbeitete durch, hat

durchgearbeitet)

Konsekutivsätze

 

 

10

Плани на майбутнє

 

die App [ɛp] -s, der Bereich -e, die Grundlage -n,

die Stärke -n, schaffen (schaffte, hat geschafft),

weiter¦entwickeln (entwickelte weiter, hat

weiterentwickelt)

 

 

 

11

Навчання чи викладання

 

die Aussicht -en, die Pension [pãˈzio̯ ːn] -en,

der Verdienst -e, der/die Vollzeitbeschäftigte -n,

das Für und Wider erwägen

 

 

 

12

Програми фінансування молоді

 

der/die Auszubildende -n, der/die Azubi -s, das

Förderprogramm -e, der Freiwilligendienst -e,

die Stiftung -en, sich eine Auszeit nehmen

 

 

 

Дозвілля

13

Молодь і мода

 

 

Аналізує стосунки з однолітками.

 

Обговорює та порівнює способи

протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі в Україні та в країнах виучуваної мови.

 

 

Обговорює участь у клубах за інтересами Розуміє важливість принципів

рівноправного спілкування.

 

Усвідомлює ризики перебування у деструктивних неформальних групах.

 

Усвідомлює обмеженість ресурсів родини для задоволення власних потреб.

 

Співвідносить власні культурні потреби з можливостями сімейного бюджету.

 

der Lautsprecher -, tragbar, hip sein, total stehen auf (Akk.)

 

 

 

14

Молодь та їх інтереси

 

der Parkourläufer [parˈkuːɐ̯-] -,

die Tätowierung -en, die Umgebung -en,

der Workshop [ˈwoeːɐ̯kʃɔp] -s,

piercen [ˈpiːɐ̯sn̩] (piercte, hat gepierct),

rappen [ˈræpn̩] (rappte, hat gerappt),

tätowieren (tätowierte, hat tätowiert)

 

 

 

15

Спілкування молоді у мережі

 

der/das Blog -s, das Forum …ren,

die Sofortnachricht -en,

die Newsgroup [ˈnju:sgru:p] -s

 

 

 

16

Молодь живе здоровою

 

die Bewegung -en, die Halfpipe [ˈhaːfpaɪ̯p] -s,

das Skateboarden [ˈskɛɪ̯tbɔːdn̩],

die Sportaktivität -en,

verbessern (verbesserte, hat verbessert)

 

 

 

17

Залучається молодь

 

der/die Behinderte -n, der Bürgermentor -en,

der/die Obdachlose -n,

der/die Sehbehinderte -n,

vertreten (vertrat, hat vertreten), ehrenamtlich

 

 

 

харчування

18

Вподобання їжі

 

Оцінює переваги органічних продуктів.

 

Аналізує та складає харчовий раціон відповідно до енергетичних затрат власного організму.

 

Висловлює власні судження щодо значення якісних продуктів харчування для здоров’я людини.

 

Висловлює власні судження щодо пріоритетів у харчуванні для нормального розвитку і збереження здоров’я.

Обґрунтовує корисність раціонального харчування

 

Обґрунтовує корисність раціонального харчування і підтверджує

це відповідними прикладами.

der Apfelstrudel -, das Geflügel -, der Kaviar -e,

der Pfifferling -e, der Sprudel -, vor¦ziehen (zog

vor, hat vorgezogen), exotisch

 

 

 

19

Святкова страва

 

das Büfett [byˈfɛt] -s/-e, der Karpfen -, die Naschkatze -n, das Plätzchen -, der Stollen -

 

 

 

20

Здорова дієта

 

die Diät -en, Diät halten, der Nährstoff -e,

ab¦nehmen (nahm ab, hat abgenommen),

zu¦nehmen (nahm zu, hat zugenommen),

abwechslungsreich, einseitig, kalorienreich

 

 

 

21

Ми ідемо їсти

 

die Gaststätte -n, die Imbissbude -n,

der Imbiss-Stand -¨-e, das Lokal -e,

das Schnellrestaurant -s, die Sushi-Bar -s

 

 

 

Природа та довкілля

 

 

 

 

 

 

 

22

Наша природа

 

Усвідомлює причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи.

 

Аргументує необхідність відповідального ставлення до довкілля.

 

Демонструє розуміння впливу екологічних чинників на здоров’я людини

Демонструє розуміння необхідності використання енергозбере-жувальних технологій.

die Lunge -n, der Ozean -e, die Vegetation -en, erwärmen (erwärmte, hat erwärmt)

 

 

 

23

Природа та погода

 

die Bö -en/Böe -n, frostfrei, gebietsweise, mancherorts, unverändert

«wenn»-Sätze,

 

 

24

Відновлюва-ні джерела енергії

 

der Energieträger -, die Solaranlage -n,

der Meeresspiegel (nur Sg.),

die Stromerzeugung -en, der Treibhauseffekt -e,

die Windturbine -n, erneuerbar

 

 

 

25

 Туризм

 

die Allmendweide -n, das Biosphärengebiet -e,

der Naturpark -s, beeindrucken (beeindruckte,

hat beeindruckt), umfassen (umfasste, hat

umfasst), nachhaltig

 

 

 

26

Екоподорожі по Україні

 

der Buchenwald -¨-er, der Felsgrat -e,

der Nadelwald -¨-er, der Nationalpark -s,

das Naturwunder -, das Rehabilitationszentrum

…zentren, vom Aussterben bedroht

 

 

 

27

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

Переказ тексту

 

28

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

Скласти план до тексту

 

30

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Повторення вивченого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Volkotrub Kateryna
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Філіп'єва Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
5 вересня 2019
Переглядів
3973
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку