5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Календарно-тематичне планування з німецької мови на 2 семестр для 10 класу (1-а іноземна)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з німецької мови на 2 семестр для 10 класу за підручником: Німецька мова 10 клас (Автори:С. І. Сотнікова, Г. В. Гоголєва) 2018.

Перегляд файлу

 

 

 

 

з/п

 

 

 

 

Дата

 

 

 

 

Очікуваний результат

 

 

 

 

Тематика

 

Інтегровані змістові лінії

 

Мовний інвентар

 

 

 

 

Домашнє завдання

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Лексика

Граматика

Тема : Робота і професії

32

 

Учні розповідатимуть  про
професії своїх родичів

Робота і професії. Хто ви за професією?  Введення нової лексики з теми.

 

Аналізує власні бажання та потреби у контексті вибору майбутньої професії.

 

 

Обговорює матеріальні критерії та мотиви

для вибору професії.

 стор.80

Das Verb lassen

 

 

Впр. 8 (с. 82);

33

 

вмітимуть висловлювати власну думку, називати сучасні професії

Сучасні професії. Розвиток навичок діалогічного мовлення.

 

Оцінює свої здібності та

можливості на шляху до мети.

 

 

сучасні професії

 

Partizip I

Впр. 7 (с. 85)

34

 

Порівнюватимуть свої професійні навички з іншими

Професійний шлях. Ведення діалогу за темою. Навчання усному розумінню прочитаного.

 

 

Дискутує навколо важливості емоційного комфорту в майбутній професії.

Оцінює фінансові можливості сучасних професій.

 

професійні якості та уміння

Partizip I

Впр. 7 (с. 88)

35

 

розповідати про
свої вимоги до обраної професії

Побажання щодо професії. Прийменники з родовим відмінком.

 

Усвідомлює важливість «розумних» цілей щодо професії.

 

 

професійні якості та уміння

Plusquamperfekt: Vorzeitigkeit

Впр.6 (с.90)

36

 

писатимуть оголошення, електронні листи для пошуку роботи

Пошук роботи. Визначення понять. Монологічне мовлення.

 

Визначає свої пріоритети та обґрунтовує план дій щодо

можливості досягнення успіху у професії.

 

Обґрунтовує підприємницьку компетентність, керування власним життям та кар’єрою.

стор.91

Plusquamperfekt: Vorzeitigkeit

Впр.7 (с.93); підготувати проект

37

 

узагальнять і систематизують свої знання і вміння з теми

Проектна робота «Mein Traumberuf». Систематизація лексики з теми.

 

 

 

 

 

 

Повторити лексику з теми

Тема: Живопис

 

38

 

тренуватимуть навички усного мовлення

Живопис. Жанри живопису.  Введення нової лексики з теми.

 

Презентує та обґрунтовує мистецькі проекти щодо збереження довкілля

 

 

 

жанри живопису

 

Konditionalsätze

 

Впр. 7, (с. 99)

39

 

 розвиватимуть творчі здібності, вміння відстояти свою думку

Мій улюблений жанр живопису. Монологічне мовлення.

Обґрунтовує мистецькі проекти щодо розвитку довкілля.

 

 

 

жанри живопису

 

Konditionalsätze

 

Впр. 6, (с.101)

40

 

розповідатимуть про всесвітньовідомих художників

Всесвітньовідомі художники. Робота над текстом.

 

Висловлює власні почуття та емоції, викликані творами мистецтва.

 

 

відомі художники та їхні твори

 

Die Satzreihe

Впр. 6, (с.103)

41

 

розповідати про
відомих художників Німеччини

Відомі художники Німеччини.  Монологічне мовлення.

 

 

Дискутує довкола питання впливу мистецтва на емоційний стан людини.

 

відомі художники та їхні твори

 

Die Satzreihe

Впр. 6, (с.105)

42

 

розповідати про
відомих художників України.

Відомі художники України. Діалогічне мовлення.

 

 

Дискутує щодо впливу мистецтва на емоційний стан людини.

 

відомі художники та їхні твори

 

 

Впр. 7, (с.108)

43

 

тренуватимуть навички усного мовлення

У картинній галереї.  Розширення словникового запасу з теми.

 

 

 

Співвідносить можливість відвідування мистецьких заходів із власною фінансовою спроможністю.

відвідування музею, виставки або галереї

 

 

Впр.6 (с.111)

44

 

перевірять свої знання і вміння з теми

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

Повторити лексику з теми

Тема:Наука і технічний прогрес

 

45

 

розповідати про
сучасні засоби комунікації, вживати нові слова у мовленні

Наука і технічний прогрес. Сучасні засоби комунікації. Введення нової лексики з теми.

Обговорює важливість

сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій для розв’язання екологічних проблем.

 

 

Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин.

сучасні засоби комунікації та інформації

 

Demonstrativpronomen –dieser, -jener, -solcher

 

Впр. 6, (с.116)

46

 

розповідати про
можливості смартфонів

Що може мобільний телефон? Робота над текстом.

 

 

Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій на здоров’я людини.

 

стор.117

 

Впр. 6, (с.118)

47

 

закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички

Соціальні мережі. Систематизація лексики з теми.

Аналізує вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля.

 

 

 

комп'ютерне обладнання

 

Demonstrativpronomen –dieser, -jener, -solcher

 

Впр. 6, (с.120)

48

 

вмітимуть називати переваги і недоліки інтернету

Інтернет – переваги і недоліки.  Введення нової лексики з теми.

Аналізує вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля.

 

 

 

комп’ютерні технології

 

Впр. 6 (с.122);

49

 

повідомляти про винаходи і відкриття

Важливі винаходи і відкриття. Робота над текстом.

 

 

Оцінює позитивні та негативні наслідки певних винаходів для здоров’я людини.

Аналізує та оцінює шляхи фінансування розвитку науки і техніки.

комп’ютерні технології

Demonstrativpronomen –dieser, -jener, -solcher

 

Впр. 7, (с.126)

50

 

називати переваги і недоліки використання авто

Авто – завдають шкоди довкіллю, чи ні? Робота над отриманою інформацією.

 

 

Дискутує щодо впливу сучасних технологій на довкілля

 

стор.127

 

Впр. 6, (с.128)

51

 

перевірять свої знання і вміння з теми

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

Повторити лексику

Тема:Природа і погода

52

 

тренуватимуть навички говоріння із вживанням нової лексики

Природа і погода. Введення нової лексики з теми.

Усвідомлює причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи.

 

 

 

природні катаклізми, їх види та наслідки

 

Deklination der Adjektive auf -a, -е, -er, -el

 

Впр. 8, (с.133)

53

 

висловлювати власну думку щодо впливу погоди на здоров’я

 

Погана погода – поганий настрій? Монологічне мовлення. Систематизація лексики.

 

 

 

Демонструє розуміння необхідності використання енергозбере-жувальних технологій.

вплив погоди на здоров’я та настрій

Deklination der Adjektive auf -a, -е, -er, -el

 

Впр. 7, (с.136)

54

 

Вестимуть діалоги за темою

Чотири елементи. Висловлення припущень. Обґрунтування думки.

Аргументує необхідність відповідального ставлення до довкілля.

 

 

 

 

 

Впр. 7, (с.138)

55

 

розповідати про
роль природи в житті людини,
наслідки людської діяльності

Природні катастрофи. Усне мовлення з теми.

 

 

Демонструє розуміння впливу екологічних чинників на здоров’я людини.

 

стор.139

Deklination der Adjektive auf -a, -е, -er, -el

 

Впр. 5, (с.141)

56

 

наводитимуть приклади небезпек для навколишнього середовища

Небезпека для довкілля. Діалогічне мовлення

 

 

Розуміє вплив екологічних чинників на довкілля

 

стор.142

 

Підготувати проект

57

 

систематизують лексичні одиниці з теми

Проектна робота «Будь природі другом»

 

 

 

 

 

 

Повторити лексику з теми

Тема:Україна і німецькомовні країни

58

 

розповідати про

Україну і німецькомовні країни

 

Україна і німецькомовні країни. Введення нової лексики з теми.

 

Усвідомлює роль України у міжнародних організаціях.

 

 

адміністративний та політичний устрій

 

Підгот. до контролю аудіювання

59

 

перевірять свої знання і вміння сприймати інформацію на слух

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

Підгот. до контролю письма

60

 

перевірять свої знання і вміння з письма

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

Підгот. до контролю читання

61

 

перевірять свої знання і вміння з читання

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

Підгот. до контролю говоріння

62

 

перевірять свої знання і вміння усного мовлення

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

Впр. 8, (с.152)

63

 

розвиватимуть навички усного і писемного мовлення

Україна – моя Батьківщина.  Діалогічне мовлення з теми.

 

 

 

Демонструє розуміння важливості благодійної діяльності.

природні ресурси

 

 

Впр. 7, (с.155)

64

 

знатимуть основну інформацію про Австрію і її столицю

Австрія.  Розвиток техніки читання і перекладу.

 

 

 

 

адміністративний та політичний устрій

 

Впр. 8, (с.160)

65

 

знатимуть основну інформацію про Швейцарію і її столицю

Швейцарія. Систематизація лексики з теми.

 

Висловлює власну громадянську позицію щодо соціальних викликів.

 

 

державні свята

 

Впр. 7, (с.163)

66

 

систематизують свої знання і вміння

Повторення вивченого. Систематизація лексичного і граматичного матеріалу.

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчений матеріал

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Pulyak Mariya
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
10 січня 2019
Переглядів
2228
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку