Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Календарно – тематичне планування з природознавства в 3 класі

Про матеріал

Календарно – тематичне планування з природознавства в 3 класі

№ з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

І семестр (30 год)

Вступ

1.

Різноманітність природи. Вивчення природи людиною, методи дослідження. с. 4-7

Вода

2.

Вода в природі. Світовий океан, його частини. Позначення на карті частини Світового океану. с. 8-11

3.

Властивості води. с. 11-14

Температура плавлення льоду та кипіння води.

4.

Три стани води.Значення трьох станів води для життя на Землі. Зріз 1 с. 12-13

5.

Вода -розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини

Практична робота №1. Дослідження розчинності речовин,що використовується в побуті. с. 14-17

6.

Прісна та морська вода Практична робота №2. Порівняння властивостей води та інших рідин.с. 18-21

7.

Робота води в природі. с. 22-25

8.

Використання води людиною. Охорона води. Зріз 2 с. 25-28

9.

Контрольна робота 1Вода — руйнівник чи рятівник? с. 167

Повітря

10.

Аналіз контрольної роботи. Газоподібні речовини. Повітря, як суміш речовин, його склад та властивості. с. 29-31

11.

Як нагрівається повітря над суходолом і водною поверхнею Розширення газів за нагрівання. с. 32-34

12.

Рух повітря. Поняття про виникнення вітру. с. 34-37

13.

Охорона повітря від забруднення. с. 37-40

Як людина використовує властивості повітря? Зріз 1 Практична робота№ 3 Дослідження властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря.

14.

Дослідницький проект «Звідки береться пил?»

Корисні копалини. Ґрунти

15.

Корисні копалини – гірські породи, які використовує людина. с. 41-44

16.

Як добувають корисні копалини Практична робота №4 Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Порівняння властивостей твердих тіл на прикладі корисних копалин. с. 44-48

17.

Види корисних копалин (тверді, рідкі та газоподібні).с. 48 - 50

18.

Різноманітність корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини. с. 50-52

19.

Ґрунт — важливе тіло природи, родючість – основна властивість ґрунту. Хто живе у ґрунті? Зріз 2. с. 53-55

20.

Роль живих організмів в утворенні ґрунту з гірських порід. Практична робота №5 Виявлення повітря та води у складі ґрунту.

21.

Значення і охорона ґрунту. с. 55-59 Запитання до природи. Як поліпшити властивості ґрунту? с.172

22.

Навчальний проект «Який дар природи для людства найцінніший (повітря, вода, тварини, рослини, ґрунт, корисні копалини)?»

23.

Підсумок по темі. Печери. с.168 Контрольна робота2

Енергія в нашому житті

24.

Аналіз контрольної роботи. Що таке енергія. Сонце — найпотужніше джерело енергії. Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії. с 60-65

25.

Використання енергії вітру с. 65-67

26.

Побутові прилади, які споживають енергію. Енергія рухомої води. Як зберегти тепло в будинку. с. 67-73

27.

Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті. Як потрібно економити електроенергію. с. 70-76

28.

Підсумок по темі. Контрольна робота 3

Живі організми та середовище їхнього існування

29.

Аналіз контрольної роботи. Різноманітність рослин. с 77-80

30.

Рослини — організми. с. 81-83

ІІ семестр (36 год)

№ з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Живі організми та середовище їхнього існування

31.

Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин. с 84-87

32.

Умови розвитку рослин. с 87-88

33.

Як виростити нову рослину без насіння. Практична робота № 6 Розпізнавання квіткових рослин за наочністю с. 88-90

34.

Пристосування квіткових рослин до різних умов життя. с 91-94

35.

Різноманітність культурних рослин. с 94-97

36.

Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи. Зріз 1

с. 97-99

37.

Тварини. Різноманітність тварин. с 100-103

38.

Комахи. с 103-106

39.

Риби. с 106-109 Зріз 2

40.

Птахи. с 109-112

41.

Звірі, або ссавці. с 112-115 Контрольна робота 4

42.

Аналіз контрольної роботи. Хто чим живиться. Ланцюги живлення с 115-118

43.

Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких. с118-120

44.

Гриби — організми. Значення грибів для природи. с 121-123

45.

Бактерії . Запитання до природи. Чому бактерії називають і друзями, і ворогами людини? Зріз 1 с 126-127

46.

Віруси с 127-129

47.

Навчальний проект «Добра справа для природи»

48.

Охорона рослинного і тваринного світу. 129-131

Червона книга України. с 131-134

49.

Заповідники. Ботанічні сади. с 134-138

50.

Заповідні території рідного краю. с 138-141 Зріз 2

51.

Запитання до природи. Які легенди про рослини і тварин складали наші пращури? Материнські сльози (маргаритки). Лелека. Про криницю-журавля. Соловейко. с 169-170

52.

Екскурсія. Ознайомлення з різноманітністю рослинного і тваринного світу рідного краю.

53.

Підсумок по темі. Контрольна робота 5

Людина та її організм

54.

Аналіз контрольної роботи. Організм людини. 142-144

Нервова система.

55.

Опора тіла і рух. с. 144-146

56.

Формування постави. с 147-149 Зріз 1

57.

Травна система. Харчування. Практична робота№ 7 Аналіз запропонованого раціону харчування (або складання раціону здорового харчування). с 149-153

58.

Дихальна система. с153-155

59.

Кровоносна система. с 155-157

60.

Шкіра. Як берегти шкіру. с 157-159 Зріз 2

61.

Органи чуття. Гігієна органів чуття. с 159-162

62.

Здоровий спосіб життя. Підсумок по темі. с 163-166Контрольна робота 6

63.

Аналіз контрольної роботи. Як досліджувати природу влітку?

64.

Навчальний проект «Різноманітність речовин і матеріалів та використання їх людиною»

65.

Підсумковий урок за рік.

66.

Екскурсія до аптеки «Твоє здоров'я»

Перегляд файлу

  Календарно – тематичне планування з природознавства в 3 класі

№ з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

І семестр (30 год)

Вступ

1.

Різноманітність природи.  Вивчення природи людиною, методи дослідження. с. 4-7

 

 

Вода

2.

Вода в природі. Світовий океан, його частини. Позначення на карті частини Світового океану. с. 8-11

 

 

3.

Властивості води. с. 11-14

Температура плавлення льоду та кипіння води.

 

 

4.

Три стани води.  Значення трьох станів води для життя на Землі.                                                                                                              Зріз 1   с. 12-13

 

 

5.

Вода -розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини

Практична робота №1. Дослідження розчинності речовин,що використовується в побуті. с. 14-17

 

 

6.

Прісна та морська вода Практична робота №2. Порівняння властивостей води та інших рідин.с. 18-21

 

 

7.

Робота води в природі. с. 22-25                                                        

 

 

8.

Використання води людиною. Охорона води. Зріз 2   с. 25-28  

 

 

9.

Контрольна робота 1   Вода — руйнівник чи рятівник?  с. 167

 

 

Повітря

10.

Аналіз контрольної роботи. Газоподібні речовини. Повітря, як суміш речовин, його склад та властивості. с. 29-31

 

 

11.

Як нагрівається повітря над суходолом і водною поверхнею Розширення газів за нагрівання. с. 32-34

 

 

12.

Рух повітря. Поняття про виникнення вітру. с. 34-37

 

 

13.

Охорона повітря від забруднення. с. 37-40

Як людина використовує властивості повітря?    Зріз 1                                  Практична робота№ 3 Дослідження властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря.

 

 

14.

Дослідницький проект «Звідки береться пил?»

 

 

Корисні копалини. Ґрунти

15.

Корисні копалини – гірські породи, які використовує людина. с. 41-44

 

 

16.

Як добувають корисні копалини Практична робота №4 Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Порівняння властивостей твердих тіл на прикладі корисних копалин. с. 44-48

 

 

17.

Види корисних копалин (тверді, рідкі та газоподібні).с. 48 - 50

 

 

18.

Різноманітність корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини.  с. 50-52

 

 

19.

Ґрунт — важливе тіло природи, родючість – основна властивість ґрунту.  Хто живе у ґрунті?  Зріз 2.  с. 53-55

 

 

20.

Роль живих організмів в утворенні ґрунту з гірських порід. Практична робота №5 Виявлення повітря та води у складі ґрунту.

 

 

21.

Значення і охорона ґрунту.  с. 55-59 Запитання до природи.                            Як поліпшити властивості ґрунту? с.172    

 

 

22.

Навчальний проект «Який дар природи для людства найцінніший (повітря, вода, тварини, рослини, ґрунт, корисні копалини)?»    

 

 

23.

Підсумок по темі. Печери. с.168  Контрольна робота   2                 

 

 

 

Енергія в нашому житті

24.

Аналіз контрольної роботи.  Що таке енергія. Сонце — найпотужніше джерело енергії. Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії. с 60-65

 

 

25.

Використання енергії вітру с. 65-67

 

 

26.

Побутові прилади, які споживають енергію. Енергія рухомої води. Як зберегти тепло в будинку. с. 67-73

 

 

27.

Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті. Як потрібно економити електроенергію. с. 70-76  

 

 

28.

Підсумок по темі. Контрольна робота 3  

 

 

Живі організми та середовище їхнього існування

29.

Аналіз контрольної роботи. Різноманітність рослин. с 77-80

 

 

30.

Рослини — організми. с. 81-83 

 

 

ІІ семестр  (36 год)

№ з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Живі організми та середовище їхнього існування

31.

Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин. с 84-87

 

 

32.

Умови розвитку рослин. с 87-88

 

 

33.

Як виростити нову рослину без насіння. Практична робота № 6 Розпізнавання квіткових рослин за наочністю  с. 88-90

 

 

34.

Пристосування квіткових рослин до різних умов життя. с 91-94

 

 

35.

Різноманітність культурних рослин. с 94-97

 

 

36.

Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи. Зріз 1

с. 97-99  

 

 

37.

 Тварини. Різноманітність тварин. с 100-103

 

 

38.

Комахи.  с 103-106

 

 

39.

Риби.  с 106-109 Зріз 2

 

 

40.

Птахи.  с 109-112  

 

 

41.

Звірі, або ссавці.  с 112-115  Контрольна робота 4

 

 

42.

Аналіз контрольної роботи.  Хто чим живиться. Ланцюги живлення с 115-118

 

 

43.

Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких.                        с118-120

 

 

44.

Гриби — організми. Значення грибів для природи. с 121-123

 

 

45.

Бактерії . Запитання до природи. Чому бактерії називають і друзями, і ворогами людини?  Зріз 1      с 126-127

 

 

46.

Віруси    с 127-129

 

 

47.

Навчальний  проект «Добра справа для природи» 

 

 

48.

Охорона рослинного і тваринного світу. 129-131                                                                                                             

Червона книга України.  с 131-134

 

 

49.

Заповідники. Ботанічні сади. с 134-138

 

 

50.

Заповідні території рідного краю. с 138-141   Зріз 2  

 

 

51.

Запитання до природи. Які легенди про рослини і тварин складали наші пращури? Материнські сльози (маргаритки). Лелека. Про криницю-журавля. Соловейко. с 169-170                                                             

 

 

52.

Екскурсія. Ознайомлення з різноманітністю рослинного і тваринного світу рідного краю.

 

 

53.

Підсумок по темі.  Контрольна робота 5      

 

 

Людина та її організм

54.

Аналіз контрольної роботи. Організм людини. 142-144

Нервова система.

 

 

55.

Опора тіла і рух. с. 144-146  

 

 

56.

Формування постави. с 147-149 Зріз 1

 

 

57.

Травна система. Харчування.  Практична робота№ 7  Аналіз запропонованого раціону харчування (або складання раціону здорового харчування).  с 149-153  

 

 

58.

Дихальна система.  с153-155

 

 

59.

Кровоносна система. с 155-157

 

 

60.

Шкіра. Як берегти шкіру. с 157-159 Зріз 2    

 

 

61.

Органи чуття. Гігієна органів чуття. с 159-162  

 

 

62.

Здоровий спосіб життя. Підсумок по темі. с 163-166                        Контрольна робота 6

 

 

63.

Аналіз контрольної роботи.  Як досліджувати природу влітку?

 

 

64.

Навчальний проект «Різноманітність речовин і матеріалів та використання їх людиною»

 

 

65.

Підсумковий урок за рік.

 

 

66.

Екскурсія до аптеки «Твоє здоров’я»

 

 

 

 

docx
Додано
19 серпня 2018
Переглядів
753
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку