Календарно тематичне планування з технологій 5 клас НУШ

Про матеріал
Календарно тематичне планування з технологій 5 клас НУШ , Ходзицька
Перегляд файлу

Календарне планування для 5 класу з предмету «Технології»

за модельною програмою авторів І. Ходзицької, О. Горобець, О. Медвідь, Т. Пасічної, Ю. Приходько

з/п

Тема уроку та її зміст

К-сть

годин

Дата проведення

 

Примітки

І СЕМЕСТР

Модуль 1. Втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності. 

1

Поняття технологія. Основні види технологічної діяльності в побуті. Ознайомлення з роботами учнів та визначення технологій, якими вони виготовлені.

1

 

 

2

Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні, загальними правила безпечної праці та елементами технологічної діяльності

1

 

 

Проєкт №1 Виготовлення дощечки з фанери.

Основна технологія: технологія обробки деревинних матеріалів (ДВП, фанера).

Додаткова технологія: технологія випалювання

Очікувані результати навчання:

Спираючись на власні знання, розпізнає матеріали та інструменти, які використовуються в даному виробі.

Здійснює пошук та обирає моделі-аналоги відповідно до запланованого об’єкта проєктування.

Виявляє ініціативність і партнерську взаємодію у процесі спільної роботи із створення виробу.

Виконує заплановані технологічні операції у визначеній послідовності, раціонально розподіляючи час

Спільно з учителем чи іншими особами визначає свій рівень навчальних досягнень.

3-4

Планування роботи з виконання проєкту. Виконання ескізу виробу.

2

 

 

    5-6

Технологія обробки деревини та деревинних матеріалів (ДВП, фанера) Правила безпечної праці. Виготовлення дощечки з фанери.

2

 

 

7-8

Виготовлення дощечки з фанери.

2

 

 

9-10

Оздоблення виробу за допомогою пірографа.

Презентація виготовленого виробу

2

 

 

Проект №2 М’яка іграшка.

Основна технологія: технологія обробки текстильних матеріалів ручним  способом

Додаткова технологія: Технологія обробки  текстильних матеріалів машинним способом.

Очікувані результати навчання:

Визначає потреби та смаки споживачів обраного об’єкта проєктування, особливості його конструкції, функціональності, естетичності за допомогою проведення невеликих за обсягом і масштабом маркетингових досліджень.

Здійснює пошук та обирає моделі-аналоги відповідно до запланованого об’єкта проєктування.

Застосовує методи проєктування відповідно до індивідуальних здібностей та власних інтересів з метою втілення творчих ідей в конструкції виробу.

Планує послідовність дій для виготовлення моделі виробу, орієнтовні строки їх виконання, можливості

використання цифрових засобів.

 Виконує технічний малюнок або ескіз деталей моделі виробу, зазначає інформацію, необхідну для його виготовлення.

Добирає матеріали для виготовлення виробу та розраховує витрати на них.

Добирає необхідні інструменти і пристосування відповідно до визначеної технологічної послідовності.

Використовує інструменти та пристосування самостійно або за допомогою інших, дотримуючись правил безпечної праці та санітарних норм.

Виконує заплановані технологічні операції у визначеній послідовності, раціонально розподіляючи час.

Оцінює ризики, пов’язані з виготовленням виробу, за потреби знаходить способи їх усунення самостійно або з допомогою вчителя чи інших осіб.

Демонструє в роботі зосередженість, акуратність, обережність, відповідальність тощо.

Контролює та оцінює процес і якість виготовлення виробу, у разі потреби виправляючи недоліки.

Виявляє повагу до власних або чужих результатів проєктно-технологічної діяльності.

Спільно з учителем чи іншими особами визначає свій рівень навчальних досягнень.

Планує подальшу проєктно-технологічну діяльність на основі набутого досвіду для реалізації власних інтересів, здібностей, можливостей

11-12

Вибір та обгрунтування проекту. Основи технології виготовлення м’якої іграшки.

Добір та аналіз моделей-аналогів. Проектування виробу методом фантазування. Графічне зображення.

2

 

 

13-14

Добір конструкційних матеріалів, інструментів та пристосувань. Виготовлення шаблонів. Розкроювання деталей. Дотримання правил безпечної праці під час виконання пректу.

2

 

 

15-16

Виготовлення м’якої іграшки. Зшивання та наповнення виробу. Оздоблення.

2

 

 

17-18

Остаточна обробка виробу.

Захист проекту.

2

 

 

 Модуль 2 . Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративно-ужиткового мистецтва.                                                                                                                                                                                              

Проєкт №3  Браслет з бісеру.

Основна технологія: технологія виготовлення виробів з бісеру

Очікувані результати навчання:

Спираючись на власні знання, розпізнає матеріали та інструменти, які використовуються в основних видах декоративно-ужиткового мистецтва.

Застосовує технології і техніки декоративно-ужиткового мистецтва у процесі виготовлення та відповідно оздоблення готових виробів, естетизації власного побуту тощо.

Виявляє ініціативність і партнерську взаємодію у процесі спільної роботи із створення виробу техніками декоративно-ужиткового мистецтва

19-20

Вибір та обґрунтування теми проєкту (виду браслета). Планування роботи з виконання проекту.

Проєктування форми методом фантазування (біоформ). Графічне зображення

2

 

 

21-22

Добір інструментів (голки, ножиці)  та конструкційних матеріалів (бісер, волосінь, застібка)  для роботи.

Добір візерунка та схеми. Графічне зображення візерунків та схем.

2

 

 

23-24

Виготовлення браслета паралельним плетінням або плетінням петлями (на вибір). 

2

 

 

25-26

Закріплення та нарощування робочої нитки у виробі.Закріплення застібки. Остаточна обробка виробу. Захист проекту.

2

 

 

 

Проєкт №4 Закладка для книги.

Основна технологія: Технологія виготовлення аплікації

Додаткова технологія: технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

8

 

 

27-28

Інструктаж  з БЖ та ОП.  

Планування роботи з виконання проєкту. Проєктування закладки для книг.

 Види декоративно-ужиткового мистецтва. Технології і техніки створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Короткі історичні відомості про техніки та технології декоративно-ужиткового мистецтва.

2

 

 

29-30

Пошук зразків виробів декоративно-ужиткового мистецтва для проєкту. Графічне зображення (малюнок, схема, шаблон) для виготовлення виробів. Створення банку ідей.

2

 

 

31-32

Виготовлення виробу.

2

 

 

33-34

Оздоблення та презентація виробу.

2

 

 

                                                                   Проєкт №5 Лялька -мотанка                                                                                                                  

  Основна технологія: Технологія виготовлення ляльки — мотанки

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

Здійснює пошук актуальної інформації про об’єкт проєктування і упорядковує її.

Здійснює пошук та обирає моделі-аналоги відповідно до запланованого об’єкта проєктування.

Виконує ескіз моделі виробу, зазначає інформацію, необхідну для його виготовлення.

Добирає матеріали для виготовлення виробу та розраховує витрати на них.

Виконує заплановані технологічні операції у визначеній послідовності, раціонально розподіляючи час.

Використовує інструменти та пристосування самостійно або за допомогою інших, дотримуючись правил безпечної праці та санітарних норм.

Застосовує техніки декоративно-ужиткового мистецтва у процесі виготовлення та оздоблення виробу.

Контролює та оцінює процес і якість виготовлення виробу, у разі потреби виправляючи недоліки.

Спільно з учителем чи іншими особами визначає свій рівень навчальних досягнень.

35-36

 Вибір та обґрунтування об’єкта проектування. Види ляльки-мотанки. Планування роботи з виконання проекту. Моделі-аналоги.

Проектування форми методом фантазування (біоформ). Графічне зображення виробу.

2

 

 

37-38

Добір конструкційних матеріалів (нитки), інструментів та пристосування. Загальні правила створення ляльки-мотанки. Виготовлення шаблонів та елементів виробу.

2

 

 

39-40

Основні етапи створення ляльки-мотанки.

Виготовлення виробу.

Способи оздоблення та декорування ляльки-мотанки. Оздоблення виробу.

2

 

 

41-42

Остаточна обробка виробу.

Захист проекту

2

 

 

Модуль 3. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу. (20 годин)

Проєкт №6. Святкова прикраса

Основна технологія. Технологія обробки дроту

Додаткова технологія. Технологія бісероплетіння

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

Визначає потреби та смаки споживачів обраного об’єкта проєктування, особливості його конструкції, функціональності, естетичності за допомогою проведення невеликих за обсягом і масштабом маркетингових досліджень.

Розробляє за допомогою вчителя чи інших осіб критерії, яким має відповідати об’єкт проєктування, та визначає його параметри.

Добирає матеріали для виготовлення виробу та розраховує витрати на них.

Використовує інструменти та пристосування самостійно або за допомогою інших, дотримуючись правил безпечної праці та санітарних норм.

Виконує заплановані технологічні операції у визначеній послідовності, раціонально розподіляючи час.

Оцінює ризики, пов’язані з виготовленням виробу, за потреби знаходить способи їх усунення самостійно або з допомогою вчителя чи інших осіб.

Спільно з учителем чи іншими особами визначає свій рівень навчальних досягнень

43-44

Вибір та обґрунтування об’єкта проектування (види прикрас).

Планування роботи з виконання проекту.

Проектування форми методом фантазування (біоформ). Моделі-аналоги. Графічне зображення

2

 

 

45-46

Добір інструментів (плоскогубці, кусачки, круглогубці) та конструкційних матеріалів (дріт, намистини) для роботи.

Виготовлення основи для виготовлення виробу.

2

 

 

47-48

Виготовлення основи та додаткових деталей виробу. З’єднання деталей виробу.Прикріплення намистин до основи виробу способом ажурного

плетіння.

2

 

 

49-50

 Оформлення готового виробу.

Остаточна обробка виробу (чорніння, фарбування, патинування або покриття лаком за потреби). Захист проекту

2

 

 

Проєкт № 7  Панно.

Основна технологія: технологія виготовлення аплікації

 ( з текстильних та природних матеріалів)

Додаткова технологія: технологія виготовлення штучних квітів з круп та насіння

8

 

 

51-52

Історичні факти походження Панно. Матеріали та інструменти для роботи.

 Вибір та обґрунтування об’єкту проектування (панно). Добір та аналіз моделей-аналогів.

2

 

 

53-54

Проєктування форми методом фантазування. Графічне зображення виробу

Виготовлення шаблонів. Розкроювання деталей аплікації.

2

 

 

55-56

Використання петельного шва  для прикріплення деталей аплікації до основи виробу Прикріплення деталей аплікації до основи панно швом «уперед голкою».

2

 

 

57-58

Виготовлення виробу, його остаточна обробка (прання, прасування), опорядкування (оформлення в рамку) виробу та його оздоблення.

Захист проєкту/Онлайн-тест

2

 

 

Модуль 4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб.

Проєкт № 8 Гарячі бутерброди (підставка під горнятко)

Основна технологія: Технологія приготування їжі.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

Визначає власні/чужі потреби в організації побуту.

Аналізує власний досвід і можливості в побутовій діяльності.

Планує трудові дії для виконання побутових завдань самостійно або у співпраці з іншими особами.

Розрізняє та описує основні стилі в різних сферах життєдіяльності людини.

Розрізняє корисні для здоров’я елементи життєвого простору, обґрунтовує раціональність їх використання.

Оцінює споживацькі якості, естетичний вигляд і корисність для здоров’я обраного чи створеного виробу.

Провадить проєктно-технологічну діяльність стосовно розв’язання побутових проблем, самообслуговування.

Облаштовує або вдосконалює власний життєвий простір з урахуванням власних потреб, потреб інших осіб.

Усвідомлено формулює завдання у співпраці з іншими особами відповідно до власних потреб у побуті.

Розрізняє види побутової техніки за функціональним призначенням відповідно до визначених завдань.

Пропонує способи використання різних видів побутової техніки для вирішення побутових завдань.

Дотримується встановлених вимог до техніки безпеки під час експлуатації технічних пристроїв у побутових умовах

59-60

Традиції споживання їжі в різних народів. Кулінарний інвентар, посуд та обладнання. Дотримання правил

гігієни та безпеки праці.

2

 

 

61-62

Технологія приготування гарячих бутербродів.

2

 

 

63-64

Столова білизна. Серветки для сервірування столу. Види посуду, столових приборів та їх призначення. Правила сервірування столу.

2

 

 

Проект №9 Вирощування рослин та догляд за ними

Основна технологія:  Технологія вирощування кімнатних рослин

Очікувані результати навчання:

Визначає власні/чужі потреби в організації побуту.

Планує трудові дії для виконання побутових завдань самостійно або у співпраці з іншими особами.

Розрізняє корисні для здоров’я елементи життєвого простору, обґрунтовує раціональність їх використання.

Оцінює споживацькі якості, естетичний вигляд і корисність для здоров’я обраного чи створеного виробу.

Провадить проєктно-технологічну діяльність стосовно розв’язання побутових проблем, самообслуговування.

 Облаштовує або вдосконалює власний життєвий простір з урахуванням власних потреб, потреб інших осіб.

 

65-66

Вибір та обґрунтування проєкту. Основи технології  вирощування рослин та догляду за ними: призначення; види рослин; інструменти,  пристрої, матеріали та засоби.

Технологія створення та облаштування місця вирощування

Планування роботи з вирощування рослин та догляду за ними. 

2

 

 

67-68

Графічне зображення розташування рослин.Добір  рослин з  урахуванням  їх  виду та призначення, клімату, пори року. Добір місця їх вирощування

2

 

 

69-70

Підготовка ґрунту для рослин.

Висаджування, підживлювання, вирощування,  розмноження  та  догляд  за рослинами (у відкритому ґрунті, приміщенні). Дотримання правил безпечної праці під час виконання проєкту. Захист проєкту

2

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Технології, Планування
Додано
26 вересня 2023
Переглядів
1909
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку