Календарно-тематичне планування з укр. мови 8 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків української мови 8 клас. Українська мова 5-9 класи. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698. Підручник: Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова: підручник для 8 класу для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Генеза», 2021. – 221 с.
Перегляд файлу

C:\Users\User\Desktop\6b0f21f89ba5d5d55188d30769e8b.jpg                                              Календарно-тематичне планування

уроків української мови

 8 клас.

 

Українська мова 5-9 класи. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698.

 Підручник: Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова: підручник для 8 класу для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Генеза», 2021. – 221 с.

 

Тема уроку

Дата проведення

Примітка

І семестр

1

ВСТУП. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.

 

 

2

Гра-змагання «Креативні мовознавці».

 

 

3

РМ № 1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення, ситуацію спілкування.

 

 

4

РМ №2.Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю.

 

 

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

5

Лексикологія. Фразеологія. Складання інструкції щодо користування електронними мовними словниками.

 

 

6

РМ №3.Діалог.

 

 

7

Морфологія й орфографія.

 

 

8

Основні правила правопису.

 

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення й речення

9

 Контрольний диктант.

 

 

10

Словосполучення.  Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.

 

 

11

Речення. Речення прості й складні (повторення); двоскладні та односкладні.

 

 

12

КР №1. «Повторення вивченого. Синтаксис. Пунктуація». Редагування речень, що містять  неправильно відтворені або недоречно вжиті фразеологізми.

 

 

Просте речення. Двоскладне речення

 13-14

Головні та другорядні члени речення (повторення). Підмет. Способи вираження підмета.

 

 

 15-16

Присудок. Простий і складений (іменний і дієслівний) присудок. Способи вираження  присудка.

 

 

17

Узгодження головних членів речення. Речення поширені й непоширені (повторення).

 

 

18

Тире між підметом і присудком.

 

 

19

РМ №4.  Опис місцевості. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень в художньому стилі.

 

 

20

РМ №5. Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень в художньому стилі.

 

 

21

Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

 

 

22

Означення. Узгоджені та неузгоджені означення. Способи вираження та роль у мовленні.

 

 

23-24

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки.

 

 

25

Додаток. Прямий і непрямий, та форми його вираження.

 

 

26

Обставина. Види обставин за значенням. Способи вираження та роль у мовленні.

 

 

27

РМ №6. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

 

 

     28

Порівняльний зворот.  Виділення в усному мовленні та на письмі.

 

 

29

Узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення».

 

 

30

РМ №7.Читання мовчки

 

 

31

КР№2.«Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення».

 

 

32

РМ №8.Опис пам`яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам`ятки історії та культури в художньому стилі.

 

 

ІІ семестр

Односкладні речення. Повні і неповні речення.

33

Односкладні речення.  Відмінність від двоскладних. Види односкладних речень та їх роль у мовленні.

 

 

34

Означено-особові. Неозначено-особові речення. Узагальнено-особові речення.

 

 

35

Безособові речення.

 

 

36

РМ №9.  Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам`ятки історії та культури в публіцистичному  стилі.

 

 

37

Називні речення.

 

 

38

Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.

 

 

39

Узагальнення вивченого з теми «Односкладні речення. Повні і неповні речення». Підсумковий урок.

 

 

 

 Речення з однорідними членами

40-41

Однорідні члени речення. Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові).

 

 

42

Речення з кількома рядами однорідних членів. Однорідні й неоднорідні означення.

 

 

43

Кома між однорідними членами речення.

 

 

44

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення). Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

 

45

КР № 3. Узагальнення вивченого з теми «Речення з однорідними членами». (тестові завдання)

 

 

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

46

Речення зі звертаннями. Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертаннях.

 

 

47

Вставні слова( словосполучення й речення). Розділові знаки при вставних словах.

 

 

48

Вставлені конструкції.

 

 

49

РМ №10. Письмовий твір-опис пам`ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

 

 

50

Узагальнення вивченого з теми «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)».

 

 

51

КР №4.Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова. Виразне читання речень, що містять звертання.

 

 

Речення з відокремленими членами

52

Поняття про відокремлення.

 

 

53

РМ №11. Усний твір-опис пам`ятки історії та культури за картиною в публіцистичному  стилі.

 

 

54

Відокремлені означення.

 

 

55

РМ № 12. Навчальне аудіювання .

 

 

56

Відокремлені прикладки.

 

 

57

Контрольний диктант.

 

 

58

РМ №13. Ділові папери. Протокол.

 

 

59

РМ №14. Конспект прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки.

 

 

60

Відокремлені додатки.

 

 

61

Відокремленні обставини.

 

 

62

Відокремлені уточнюючі члени речення.

 

 

63

РМ №15. Створення висловлення «Родина — це вся Україна з глибоким корінням, високим гіллям» з використанням речень, ускладнених відокремленими уточнювальними прикладками зі словами на ім’я, на прізвище.

 

 

64

Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими членами».

 

 

65

КР №5 .Речення з відокремленими членами.

 

 

 

Повторення в кінці року

 

 

66

Словосполучення й речення. Види речень. Розділові знаки в кінці речень.

 

 

67

Головні й другорядні члени речення.

 

 

68

Види односкладних речень. Повні й неповні речення.

 

 

69

Розділові знаки в простому реченні. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки.

 

 

70

Ораторська майстерність (мовна вікторина).

 

 

71

Підсумковий урок.

 

 


 


 

Календарно-тематичне планування

уроків української мови

8 клас.

Українська мова 5-9 класи. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698.

Підручник: Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова: підручник для 8 класу для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Генеза», 2021. – 221 с.

Тема уроку

Дата проведення

Примітка

І семестр

1

ВСТУП. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.

 

 

2

Гра-змагання «Креативні мовознавці».

 

 

3

РМ № 1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення, ситуацію спілкування.

 

 

4

РМ №2.Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю.

 

 

 

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

 

 

5

Лексикологія. Фразеологія. Складання інструкції щодо користування електронними мовними словниками.

 

 

6

РМ №3.Діалог.

 

 

7

Морфологія й орфографія.

 

 

8

Основні правила правопису.

 

 

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення й речення

 

 

9

 Контрольний диктант.

 

 

10

Словосполучення.  Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.

 

 

11

Речення. Речення прості й складні (повторення); двоскладні та односкладні.

 

 

12

КР №1. «Повторення вивченого. Синтаксис. Пунктуація». Редагування речень, що містять  неправильно відтворені або недоречно вжиті фразеологізми.

 

 

 

Просте речення. Двоскладне речення

 

 

13-14

Головні та другорядні члени речення (повторення). Підмет. Способи вираження підмета.

 

 

15-16

Присудок. Простий і складений (іменний і дієслівний) присудок. Способи вираження  присудка.

 

 

17

Узгодження головних членів речення. Речення поширені й непоширені (повторення).

 

 

18

Тире між підметом і присудком.

 

 

19

РМ №4.  Опис місцевості. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень в художньому стилі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
3 жовтня 2023
Переглядів
1199
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку