Урок "Однорідні члени речення. Розділові знаки у реченнях з однорідними членами. Тренувальні вправи"

Про матеріал

Урок практичного засвоєння знань, умінь та навичок учнів з використанням ІКТ. Соціокультурна змістова лінія: "Я і мистецтво" (традиційне і професійне). Видатні жінки-митці України.

Перегляд файлу

Тема. Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами. Тренувальні вправи.

Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення з різними видами зв’язку та речення з кількома рядами однорідних членів; удосконалювати вміння і навички знаходити пунктограми в реченнях з однорідними членами, пояснювати їх за допомогою правил, будувати схеми таких речень; розвивати критичне мислення, культуру усного і писемного мовлення; виховувати любов та повагу до носіїв української культури, духовних надбань народу.

Соціокультурна змістова лінія. Я і мистецтво (традиційне й професійне).

Обладнання: мультимедійний проектор, презентації (творчі проекти учнів) на тему: „Видатні жінки-митці України (в галузі образотворчого мистецтва і скульптури)”, дидактичний матеріал, індивідуальні картки, підручники.

Тип уроку: урок практичного застосування знань, умінь і навичок учнів.

 

Хід уроку

I. Організація класу

 

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку

  Продовжуємо тему, вивчену на минулому уроці, а саме: „Однорідні члени речення з різними видами зв’язку. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами”.

 

 ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

 

Жінка-українка здавна відігравала значну роль у суспільному житті. Вона не тільки  народжувала й  виховувала здорове покоління, а й займалася громадськими справами. Разом із чоловіками жінка творила науку, культуру та історію. Сьогодні ми, опираючись на знання про однорідні члени речення, поговоримо про талановитих жінок-українок як минулих часів, так і наших сучасниць.

    Прогнозування очікуваних результатів

 

   IV. Актуалізація опорних знань учнів

  1.1. Перевірка вивчених теоретичних відомостей і первинного засвоєння      умінь і навичок

      Бліц-опитування (усно):

     1. Однорідні члени речення – це…

     2. У ролі однорідних членів речення можуть бути…

     3. Однорідні члени речення вимовляються з інтонацією… або…

     4. Логічний наголос падає на…

     5. Між собою однорідні члени речення можуть поєднуватись…зв’язком.

     6. Однорідні члени речення з’єднуються … сполучниками.

     7.  В одному реченні може бути…

     8. Не є однорідними членами речення…

     9. Однорідні члени речення бувають…

    10. У реченнях з однорідними членами можуть бути такі розділові знаки:…

    11. У фразеологічних висловах, з’єднаних повторюваними сполучниками і…і   або ні…ні,  кома...

    12. Однорідні члени речення вживаються в… стилях мовлення для…

    1. 2. Перевірка випереджувального домашнього завдання

       (презентація  групових учнівських проектів)

    I група – „Жінки-художниці” (учні зачитують самостійно складені речення про М. Башкирцеву, М. Приймаченко, К.Білокур, використовуючи однорідні члени речення).

Перегляд відеоряду про жінок-художниць  Див. Додаток №1

V. Практичне застосування умінь і навичок учнів

 Робота в групах

 

1. Дослідження-аналіз тексту  (текст спроектований на мультипроекторі)

Див. Додаток №2

 

1.2. Виконання тестових завдань, взаємоперевірка( Див. Додаток №3

 

 

        II група  (презентація на тему: «Жінки-скульптори»)

Див. Додаток№4

 Учні зачитують самостійно складені речення про А. Горську, Г. Кальченко, використовуючи однорідні члени речення).                             

2. Робота біля дошки

Прочитати текст,  на місці крапок вставити пропущені букви. Розставити розділові знаки. Визначити однорідні члени речення, вказати вид зв’язку. Накреслити схеми.

Поклика...ям Галини Кальченко була ва...ка і благородна праця скульптора. Вона працювала з різним мат...р...алом бронзою і гранітом мармуром і тонова...им гіпсом алюмінієм і оргсклом.

3. Гра «Ти –перекладач» ( синхронний переклад тексту)

Перекласти текст українською мовою. Підкреслити  однорідні члени речення, розставити розділові знаки, накреслити схеми, вказати вид зв’язку.

Сколько искренности, теплоты в скульптурных портретах Т. Шевченко, Г. Сковороды, М. Коцюбинского, Е. Белокур, выполненных руками этой талантливой женщины-скульптора.

3. Міні-диктант з коментуванням

Г. Кальченко створила галерею портретів  і наших сучасників. Ними є такі видатні діячі культури, як-от: А Малишко, Л. Ревуцький, Г. Майборода, О.Гончар, Т. Яблонська та інші. Сьогодні скульптури Г. Кальченко прикрашають майдани і вулиці наших міст і сіл, допомагають глибше збагнути суть діянь безсмертних синів і дочок України.

4. Творче моделювання 

За опорними словами скласти речення, використовуючи узагальнювальне слово та однорідні члени речення, розібрати його синтаксично.

Особисте покликання, все,  своєрідність вдачі, вибір професії, інтерес до певної праці.

(Вибираючи професію, треба враховувати все: особисте покликання, своєрідність вдачі, інтерес до певної праці).

5.  Індивідуальні картки №1, №2 (див. Додаток №5)

VII. Підведення підсумків уроку, оцінювання учнів

      Рефлексія

Інтерактивна вправа „Незакінчене речення”

Продовжіть речення: „На уроці мені найбільше запам’яталося…”, „ Для себе я зробив (зробила) висновок, що…”, „Я дізналась на уроці про…”

  Заключне слово вчителя

      На превеликий жаль, ми не змогли охопити творчість і особистий внесок у справу розвитку культури всіх видатних жінок України, але назвати ці достойні імена ми зобов’язані.

Перегляд відеоряду «Славетні жінки України»  ютуб...Див. Додаток №5

    Закінчити урок я хочу поезією Ліни Костенко, цією сучасною Лесею Українкою:

                                        Не треба думати мізерно.

                                        Безсмертя є ще де-не-де.

                                        Хтось перевіяний, як зерно,

                                        У грунт поезії впаде.

                                        Митцю не треба нагород,

                                        Його судьба нагородила,

                                        Коли в людині є народ,

                                        Тоді вона уже людина.

     Сподіваюсь, що останні рядки поезії стануть вашим девізом у житті і кожен з вас берегтиме його в своєму серці.

VIII. Домашнє завдання:    для високого рівня:                     

написати твір-роздум на тему: „ Мистецтво як засіб творення особистості”, використовуючи однорідні члени речення.

                                                для достатнього рівня:

скласти усне висловлювання на тему: „ Чи кожна людина може стати видатною?”, підкреслити однорідні члени речення.

                                                 для середнього  рівня:

за опорними словами скласти речення з однорідними членами:  Митець. Професія. Художник. Поет. Актор. Співак. Скульптор. Архітектор.

для початкового рівня:

виконати вправу.283 (письмово).

 

Література:

1. Козуля О. Жінки в історії України.- К.: Український центр духовної культури.-1993.

2. Мацько Л.І., Сидоренко О. М. Українська мова: Посібник. – К.: Либідь, 2003.

3. Ющук І.П. Українська мова. Підручник для 8-9 класів шкіл з поглибленим   вивченням української мови. - К.2004.

 

Додаток №1

Перегляд відеоряду про жінок-художниць

Ролики в ютубі: М. Башкірцева (серія фільмів «Народжені в Україні»

https://youtu.be/oA2CW-40cgM -  1 хв.о5 сек.

Орнаментальний стиль Марії Приймаченко

https://youtu.be/jmOcBIkaXlc  – 1 хв. 13 сек.

Картини К. Білокур mpg – див. з 1 хв. 35сек. до 2 хв. 52 сек.

https://youtu.be/GSRwdhlnFrs

 

Додаток №2 (текст для аналізу)

 1. Україна здавна славиться не тільки народним мистецтвом, а й своїми майстрами.

2. Творчість народної художниці Катерини Білокур сповнена якоїсь майже магічної сили, майже фантастичної краси.

3. У своїх картинах вона розповідала світові про невичерпні таланти та душевну красу українського народу.

4. Катерина Білокур – українська художниця, майстер народно-

    декоративного живопису, представниця «наївного мистецтва».

5. Розкривають натуру цієї жінки її картини та листи, написані до друзів і знайомих.

6. Художниця старанно копіює рослини з натури, майстерно добирає кольори і водночас інтерпретує по-своєму світ природи.

7. Всі стани природи: присмерки, світання, спекотний полуденьвона ніби аранжує в своїх картинах.

8. Дочка України, Катерина Білокур привернула на виставках у Полтаві, Києві, Парижі загальну увагу до своєї праці.

9. Вона вразила найвибагливіших поціновувачів яскравою самобутністю, поетичною силою своїх творів.

10. Широко відомі полотна знаменитої майстрині пензля «Сніданок», «Напровесні», «Цар-колос», «Привіт урожаю», «Осінь в селі Богданівці» та багато інших.

 

Додаток №3 (тести)

1. Який сполучник вжито при однорідних додатках у першому реченні?

     а) протиставний;  б) розділовий;  в) єднальний.

 

2. Яке речення ускладнене однорідними обставинами?

     а) 1  б) 8  в) 9.

3. Якому реченню відповідає подана схема: О, О.

     а) 2  б) 4  в) 8.

 

4. Якою частиною мови є слово «написані» у п’ятому  реченні?

   а) прикметником;    б) дієприкметником;   в) дієприслівником.

 

5. Яке речення відповідає схемі УС: О, О, О -...

   а) 7                               б) 10.

 

6. У четвертому  реченні однорідними є:

    а) підмети;           б) додатки;               в) присудки.

 

7. Який розділовий знак треба поставити перед узагальнювальним словом у   1десятому реченні:

   а) крапку;                       б) двокрапку;              в) тире.

 

8. Визначте форму прикметника «найвибагливіших» у дев’ятому реченні:

   а) початкова форма прикметника ;  б) вищий ступінь проста форма;

   в) найвищий ступінь проста форма.

  9.  В якому реченні є поширені однорідні додатки, пов’язані сполучниковим  зв’язком :

    а) 1                          б) 2                        в) 3.

 

10. Який спосіб зв’язку між присудками в шостому  реченні?

      а) сполучниковий;     б) безсполучниковий;  в) змішаний;

 

  11. Який сполучник сурядності з’єднує однорідні додатки у першому реченні:

     а) повторюваний;     б)  парний;             в) одиничний.

 

 12. Які приголосні звуки є у слові «копіює»:

    а) всі тверді;                   б) тверді, м’які й напівпом’якшені;

    в) м’які й напівпом’якшені.

 

Додаток №4

Презентація про творчість українського скульптора Галини Кальченко

https://drive.google.com/file/d/0B0h8xDPDffaOc0pGd0c0eE1SaTQ/view?usp=sharing

 

 

Додаток №5

Індивідуальна картка №1

 Прочитати текст. Визначити стиль мовлення. Підкреслити однорідні члени речення, визначити вид зв’язку. Розставити розділові знаки, пояснити пунктограми. Накреслити схему другого речення.

Картини Катерини Білокур – це щедрий світ любові мудрості фантазії і мрії.

Її дивосвіт був чарівним і неповторним унікальним і сонцесяйним щирим і добрим як вона сама. Геніальна художниця створила власний мистецький стиль з нескінченими варіантами декоративних орнаментальних жанрових і пейзажних композицій із квітів птахів та звірів.

Індивідуальна картка №2

Скласти і записати речення, в яких у ролі узагальнювальних слів при однорідних членах речення були б такі:

Художники, картини, музеї; пам’ятки історії та культури, різні матеріали; вид  мистецтва.

Додаток №6

Перегляд в ютубі ролика «Славетні жінки України https://youtu.be/wejmAwXixSI - 2 хв. 53 сек.

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Білай Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
8 січня 2018
Переглядів
12122
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку