Календарно-тематичне планування з української мови, 8 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з української мови для 8 класу складено відповідно до програми Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804). Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), ідеї концепції «Нова українська школа» (2016 р.). Використовується підручник: Українська мова: підруч. для 8 кл. закл. загальн. середн. освіти.- 2 -ге вид.перероб./Олександр Авраменко.- Київ: Грамота, 2021 . – 192с.: іл. Наказ МОН від 22.02.2021р. №243
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

з української мови, 8 клас

(3 год. на тиждень)

Українська мова у 8 класі викладається за навчальною програмою:

Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804).

Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України

від 23. 11. 2011 р. № 1392), ідеї концепції «Нова українська школа» (2016 р.).

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України

від 07.06.2017 № 804

 

Використовується підручник:

     Українська мова: підруч. для 8 кл. закл. загальн. середн. освіти.- 2 -ге вид.перероб./Олександр Авраменко.- Київ: Грамота, 2021 . – 192с.: іл.

     Наказ МОН від 22.02.2021р.  №243

 

Кількість годин української мови за програмою:

 

І семестр

ІІ семестр

Рік

Усього годин

47

58

105

Години з РМ

9

9

18

Перевірка мовної теми

3

3

6

Письмо: переказ

1

1

2

               твір

1

1

2

Правопис:

диктант

1

1

2

Говоріння:

  діалог

1

-

1

 усний переказ

1

-

1

 усний твір

-

1

1

 читання вголос

-

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст навчального матеріалу

 

Кіл.

год

 

Дата

 

Примітка

 

1.

 

Тема №1. Повторення й узагальнення вивченого. Синтаксис. Пунктуація

Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.

 

1

 

 

2.

РМ №1.Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення, вимоги до мовлення, ситуацію спілкування. Засоби міжфразового зв’язку в тексті.

1

 

РМ №1

3

Лексикологія. Фразеологія.

1

 

 

4

5

Морфологія й орфографія.

2

 

 

6

7

Контрольний зріз знань(тестування).

Основні правила правопису

2

 

 

8

РМ №2. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Аудіювання тексту, що містить опис пам’ятки історії та культури. «З Богом у душі».  Вибірковий усний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в художньому стилі.

1

 

РМ №2

9

Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення

Словосполучення. Будова і види словосполу -чень за способами вираження головного слова.

1

 

 

10

11

Речення. Речення прості й складні (повторення); двоскладні та односкладні.

2

 

 

12

РМ №3. Контрольний діалог. Складання й розігрування діалогу-обміну думками та враженнями від телепередач (матеріалів відеохостингаYouTube), присвячених вивченню та збереженню пам’яток історії та культури

1

 

РМ №3

(діалог)

13

Граматична помилка та її умовне позначення (практично).

1

 

 

14

Контрольна робота №1 за темою «Повторення вивченого. Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення» (тестові завдання).

1

 

КР №1

15

РМ №4. Читання мовчки тексту наукового стилю. «Серед хвиль Айвазовського».

 Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки.

1

 

РМ №4

16

17

Просте речення. Двоскладне речення

Аналіз контрольної роботи. Головні та другорядні члени речення. Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета.

2

 

 

18

19

Простий і складений (іменний і дієслівний). Способи вираження присудка

2

 

 

20

21

Тире між підметом і присудком. Узгодження головних членів речення.

2

 

 

 

22

Речення поширені й непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

1

 

 

23

РМ №5. Усний контрольний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в художньому стилі.

1

 

РМ №5

(усний переказ)

24

25

Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення).

2

 

 

26

27

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки.

2

 

 

28

29

РМ №6-7. Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі ( за простим або складним планом, з використанням прикладок).

2

 

РМ №6-7

(письмовий переказ)

30

32

Види обставин (за значенням), способи вираження їх. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

3

 

 

33

Контрольна робота № 2 за темою «Просте речення. Двоскладне речення» (тестові завдання)

1

 

КР №2

34

35

Односкладні речення

Аналіз контрольного переказу. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка і підмета. Односкладне речення як частина складного речення.

2

 

 

36

37

Означено-особові, неозначено-особові та узагальнено-особові речення

2

 

 

38

  РМ №8 Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за твором мистецтва в публіцистичному стилі

1

 

РМ №8

39

 Безособові речення

1

 

 

40

Називні речення. Односкладне речення як частина складного речення.

1

 

 

41

РМ №9. Контрольний письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі  

1

 

РМ №9

(письмовий твір)

 

42

Аналіз контрольного твору. . Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Тренувальні вправи  

1

 

 

 

43

Контрольний диктант за І семестр. «Витівки Діда Мороза» (с.206 )

1

 

Диктант

44

Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.

1

 

 

45

Контрольна робота №3 за темою «Синтаксис. Пунктуація. Односкладні речення» (тестові завдання).  

1

 

КР №3

46

Аналіз контрольної роботи та контрольного диктанту.

1

 

 

47

Підсумковий урок.

1

 

 

48

49.

Тема №3. Просте ускладнене речення.

 Речення з однорідними членами

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим та змішаним зв’язком).

2

 

 

50

51.

Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові)

2

 

 

52.

РМ №10. Ділові папери. План роботи. Складання плану роботи над проєктом.

1

 

РМ №10

53.

Речення з кількома рядами однорідних членів.

1

 

 

54

55.

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення). Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

2

 

 

56

57.

Однорідні й неоднорідні означення.

2

 

 

58.

РМ №11. Повідомлення про мову, що потребує зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі (речення з однорідними членами, односкладні речення).

1

 

РМ №11

59

60.

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Звертання непоширені й поширені. Риторичне зверт-я.

2

 

 

61

62.

Вставні слова (словосполучення й речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням

2

 

 

 

63

64.

Розділові знаки при звертаннях і вставних словах.

2

 

 

65.

Розділові знаки при однорідних членах, звертаннях і вставних словах. Тренувальні вправи.

1

 

 

66.

Контрольна робота №4 за темою «Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) (тестові завдання).

1

 

КР №4

67

68

Тема №4. Речення з відокремленими членами

Аналіз контрольної роботи. Поняття про відокремлення. Відокремлення другорядні члени речення (також уточнювальні).

2

 

 

69.

РМ №12. Інтерв’ю в публіцистичному стилі.

1

 

РМ №12

70

71.

Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях.

2

 

 

72

73.

РМ №13-14. Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом).

2

 

РМ №13-14

(письмовий переказ)

74

75.

Аналіз контрольного переказу. Відокремлена прикладка. Розділові знаки при ній.

2

 

 

76

77

Відокремленні обставини. Розділові знаки при них.

2

 

 

78

79

Відокремлені додатки. Розділові знаки при них.

2

 

 

80

81.

Відокремлені члени речення.  Розділові знаки при них. Тренувальні вправи

2

 

 

82

Контрольна робота №5 за темою «Речення з відокремленими членами» (тестові завдання )

1

 

КР №5

83.

РМ №15. Контрольний усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом). «Вулиця мого дитинства»

1

 

РМ №15

(усний твір)

84

85

Відокремлені уточнювальні члени речення

2

 

 

86.

Відокремлені уточнювальні члени речення. Тренувальні вправи

1

 

 

87

88.

Повторення, узагальнення й систематизація вивченого

2

 

 

89

90.

РМ №16-17. Контрольний письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (з використанням відокремлених означень та обставин) «Цю місцину пам’ятатиму завжди»

2

 

РМ №16-17

(письмовий твір)

91

Аналіз контрольного твору. Синтаксичний розбір простого ускладненого речення

1

 

 

92

РМ №18. Читання вголос тексту художнього стилю, що містить речення, ускладнені відокремленими членами

1

 

РМ №18

(читання вголос)

93

94

Повторення в кінці року

Словосполучення й речення. Будова й види словосполучень. Речення прості й складні, двоскладні й односкладні.

2

 

 

95

Головні й другорядні члени речення

1

 

 

96

97

Види односкладних речень. Повні й неповні речення

2

 

 

98

 

Розділові знаки в простому реченні. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки

 

1

 

 

99

Контрольний диктант за ІІ семестр . «Гірськими стежками»

1

 

Диктант

 

100.

101

Відокремлені члени речення

 

2

 

 

102

Контрольна робота №6 за темою «Речення з відокремленими уточнювальними  членами. Повторення вивченого» (тестові завдання )

1

 

КР №6

 

103

Аналіз контрольної роботи та контрольного диктанту.

1

 

 

104

Узагальнення й систематизація вивченого за рік.

1

 

 

105

Підсумковий урок

1

 

 

 

docx
Додано
7 жовтня 2023
Переглядів
2283
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку