13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Календарно-тематичне планування з української літератури 5 клас (НОВА ПРОГРАМА)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література: 5 – 9 класи К.В. Таранік –Ткачук, М.П. Бондар, О.М.Івасюк, С.А.Кочерга, Л.І.Кавун, О.І.Неживий, Н.В.Михайлова, Р.В.Мовчан. К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

У плануванні є: Титульна сторінка, ТАБЛИЦЯ "Обов'язкова кількість видів контролю з української літератури у 5 класі", список додаткової літератури для читання.

ВИДІЛЕНО тематичні блоки, уроки ЛРК, уроки ПЧ, уроки ВЧ, уроки РМ.

ЗРОБЛЕНО акценти на вичення ТЛ (теорії літератури)

Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА  5 КЛАС

 

2 год. на тиждень (70 годин на рік)

 

Календарно-тематичне  планування для 5-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література: 5 – 9 класи / К.В. Таранік –Ткачук, М.П. Бондар, О.М.Івасюк, С.А.Кочерга, Л.І.Кавун, О.І.Неживий, Н.В.Михайлова, Р.В.Мовчан. К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

 

 

Підручник: Авраменко О.М. Українська література: підручник для 5 кл. загальноосвітн. навч. закл. / Олександр Авраменко – К.: Грамота, 2013р. –

288с.

 

 

 

ОБОВ’ЯЗКОВА КІЛЬКІСТЬ ВИДІВ КОНТРОЛЮ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 5 КЛАСІ

 

 

Форми контролю

 

І семестр 32 год.

ІІ семестр 38 год.

Контрольні  роботи у формі:

Всього

2

3

контрольного класного твору

-

1

виконання інших  завдань (тестів,

відповідей на запитання тощо)

2

2

Позакласне читання (ПЧ)

2

2

Виразне читання (ВЧ)

1

1

Література рідного краю (ЛРК)

2

2

Розвиток мовлення (РМ)

2 (у+п)

2 (у+п)

Перевірка зошитів

4

5

           

* У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення:

одного усного  й  одного письмового. Умовне позначення в таблиці – (у+п).

 

 

 

 

                 

 

Пор. № 

Дата проведення

Зміст програмового матеріалу

Примітки

 

 

 

І СЕМЕСТР

 

 

 

 

ВСТУП 

 

 

1

 

 

Слово в житті людини. Образне слово  — першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

 

 

 

 

 

СВІТ  ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ 

Міфи і легенди давніх українців

 

2

 

 

Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки.

«Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?» (за С. Плачиндою)

 

ТЛ: фольклор (повторення), міф.

 

 

3

 

 

Міф. «Берегиня» (за С. Плачиндою).

МЗ: Зв’язок із історією походження української державної символіки. (тризуб).

 

 

4

 

 

Легенди: «Неопалима купина» (за Є.Шморгуном), «Як виникли Карпати».

 

ТЛ: легенда (повторення).

 

 

5

 

 

Народні перекази. «Прийом у запорожці». Звичаї та традиції запорозьких козаків.

 

ТЛ: переказ.

 

 

6

 

 

ПЧ №1. Оксана Сенатович  «Малий віз».

 

 

 

 

 

Народні казки

 

7

 

 

Тематика народних казок, їх різновиди (про звірів, побутові, чарівні (героїко-фантастичні)).

Побудова казки (зачин, кінцівка), її яскравий національний колорит.

 

ТЛ: народна казка, тема.

 

 

8

 

 

Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок з міфами. Казка «Яйце-райце».

 

 

9

 

 

Народне уявлення про добро і зло в казці.

 

 

 

 

Казка «Мудра дівчина».

 

 

10

 

 

Фантастичне і реальне, смішне й страшне, красиве і потворне в казках.

Казка «Летючий корабель».

 

ТЛ: гіпербола.

 

 

11

 

 

ЛРК №1. Казки моєї родини. «Заглядає в шибку казка…».

РМ №1. (усно) Бабусина скриня казками оповита. Захист презентацій. 

 

 

12

 

 

Контрольна робота №1 (тестування, відповіді на питання). Світ фантазії та мудрості.

Міфи і легенди давніх українців. Народні казки.

 

 

 

Літературні казки

 

13

 

 

Іван Франко.  Дитинство письменника. І. Франко – казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). Особливості літературної казки, її відмінність від народної.

 

ТЛ: літературна казка.

 

 

14

 

 

Іван Франко. «Фарбований Лис».

Зміст казки, головні і другорядні персонажі. 

 

 

15

 

 

«Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його характеру.

МЗ: індійська народна казка «Фарбований шакал» (зарубіжна література).

 

 

16

 

 

ВЧ №1 Виразне читання казки «Фарбований лис» за дійовими особами.

 

ТЛ: мова автора і мова персонажів, прозова мова.

 

 

17

 

 

Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. 

«Хуха-Моховинка». Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору.

 

 

18

 

 

Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка». Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казки.

 

ТЛ: портрет.

 

 

19

 

 

ПЧ №2. Сашко Дерманський. «Казки дракона Омелька».

 

 

20

 

 

Василь Симоненко. Цікаві сторінки з дитинства

 

 

 

 

митця.

Казка «Цар Плаксій та Лоскотон».

 

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм), епітети, порівняння.

 

 

21

 

 

Василь    Симоненко    Казка    «Цар    Плаксій    та

Лоскотон».

Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона.

 

 

22

 

 

Василь    Симоненко    Казка    «Цар    Плаксій    та

Лоскотон».

Казкова історія і сучасне життя.

 

 

23

 

 

Галина Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Повість-казка сучасної дитячої письменниці.

 

ТЛ: повість-казка (повторення).

 

 

МК фільм «Аліса в країні див», США, 2010  

24

 

 

Галина Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».

Морально-етичні проблеми у творі: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети.

 

 

25

 

 

Галина Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».

Елементи незвичайного в повісті-казці. Символіка країни Недоладії та її мешканців.

 

 

26

 

 

РМ №2. Створення фанфіків. Продовження пригод Алі та її нових друзів. (письмово).

 

 

 

Із народної мудрості

 

27

 

 

Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослини, тварин).

 

ТЛ: загадка, метафора.

 

 

28

 

 

Леонід Глібов - відомий український поет і байкар. «Химерний, маленький…», «Що за птиця?».

 

ТЛ: акровірш (повторення).

 

 

29

 

 

Леонід Глібов. Фольклорна основа його віршованих загадок. «Хто вона?», «Хто розмовляє?»,  «Хто сестра і брат?».

 

 

30

 

 

Контрольна робота №2 (тестування, відповіді на питання).  Світ фантазії та мудрості.

Літературні казки. Із народної мудрості.

 

 

 

 

 

31

 

 

ЛРК №2. Йосип Строцюк збірка казок «На крилах метелика».

 

 

32

 

 

Повторення та узагальнення вивченого.  Інтелектуально-розважальна гра.

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Пор. №

Дата проведення

Зміст програмового матеріалу

Примітки

 

ІІ СЕМЕСТР

 

 

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

 

33

 

 

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу.

Літописна оповідь «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь». (на основі «Повісті минулих літ» у переказі В.Близнеця). Казкові й історичні мотиви літописних сюжетів.

 

ТЛ: літопис.

 

 

34

 

 

Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність.

Літописна оповідь «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава».(на основі «Повісті минулих літ» у переказі В.Близнеця).

 

 

35

 

 

Літописна оповідь «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». (на основі «Повісті минулих літ» у переказі В.Близнеця).

 

 

36

 

 

Олександр Олесь. Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. «Заспів».

 

 

37

 

 

Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий».

Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.

 

 

38

 

 

Олександр       Олесь.       «Микита    Кожум’яка».

Драматичний твір на тему народної казки.

 

ТЛ: драматичний твір і його побудова.

 

МК:

Мультфільм

«Микита

Кожум’яка»,

2016

39

 

 

Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка».

 

 

40

 

 

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України.

 

ТЛ: епічний твір.

 

 

41

 

 

Зірка Мензатюк.         «Таємниця козацької шаблі».

 

 

 

 

Фантастичне і реальне в повісті.  Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини.

 

 

42

 

 

  Зірка Мензатюк.        «Таємниця козацької шаблі».

Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі.

 

 

43

 

 

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Екзотика старовинних українських замків. Захист власних презентацій: місця подорожі головних героїв повісті «Таємниця козацької шаблі».

 

 

 

44

 

 

ЛРК №1 Патріотичні вірші волинських поетів. 

 

 

45

 

 

Контрольна робота №3 (анкета головного героя, відповіді на питання). Історичне минуле нашого народу.

 

 

 

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

 

46

 

 

Україна часів Тараса Шевченка. Повість Степана Васильченка «У бур’янах».

 

 

47

 

 

Тарас Шевченко. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті Степана Васильченка «У бур’янах»).

 

 

48

 

 

Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе...».

Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т.Шевченка – художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

 

ТЛ: ліричний твір, персоніфікація.

 

Вивчити напам’ять: «За сонцем хмаронька пливе...».

 

 

 

49

 

 

Тарас Шевченко. «Садок вишневий коло хати».

 

Вивчити напам’ять: «Садок вишневий коло хати».

 

 

 

50

 

 

Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. «Не бував ти у наших краях!».

 

 

51

 

 

Павло Тичина.  «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…».

Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів Павла Тичини.

 

ТЛ: ліричний герой.

 

Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).

 

МК:

Г.Майборода

«Гаї шумлять», сучасні

музичні

інтерпретації творів

П.Тичини

(музичне мистецтво)

52

 

 

ВЧ №. 1 Поезії Т. Шевченка та П.Тичини.

 

 

 

53

 

 

Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось».

 

ТЛ: оповідання.

 

 

54

 

 

Євген Гуцало. Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

 

 

55

 

 

РМ №1 Дискусія про важливість бережливого ставлення до природи. Екологічні проблеми на прикладі оповідання «Лось». Захист презентацій.

(усно).

 

 

56

 

 

Максим Рильський. Основні відомості про поета.

Краса рідної природи й відтворення її поетом  засобами поетичної мови

«Дощ» (Благодатний, довгожданий).

 

Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).

 

 

 

57

 

 

Максим Рильський. 

Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям

«Осінь-маляр із палітрою пишною…».

 

 

58

 

 

Контрольна робота №4 (тестування, відповіді на питання).

 

 

59

 

 

Григір    Тютюнник.    Коротко     про    письменника.

«Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів – природи й людини, зображених в оповіданні.

 

 

60

 

 

Григір Тютюнник. «Дивак». Точність і лаконізм описів природи. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. 

 

 

61

 

 

Особливості характеру Олеся. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. Складання плану.

 

 

 

62

 

 

ПЧ №1. Валентин Чемерис «Аравійська пустеля». «Попереду – Аравійська пустеля… І кожного вона чекає попереду...».

 

 

 

63

 

Микола Вінграновський. 

«Сіроманець» – захоплива й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи.

 

 

64

 

 

М. Вінграновський. «Сіроманець». 

Гуманізм повісті. Переказ найцікавіших епізодів повісті.

 

 

65

 

 

Микола Вінграновський. «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції. Характеристика образу Сашка. (за планом ).

 

 

66

 

 

РМ №2 Створення фанфіків. Складання власної версії закінчення повісті. «Сіроманець» М.Вінграновського (письмово).

 

 

67

 

 

Контрольна робота №4 у формі контрольного класного твору  «Великий світ природи і людина» (за творчістю Г.Тютюнника, М.Вінграновського).

 

 

 

68

 

 

ПЧ № 2 Марина Павленко «Миколчині історії».

 

 

69

 

 

ЛРК №2 Природа рідного краю у творчості Петра Маха. « Шукай одразу спішно на Волинь льонами позаквітчану дорогу…»

 

 

70

 

 

Урок-підсумок.

Твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.

 

 

 

 

           

 

 

 

 

  

 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЧИТАННЯ (на вибір)

5 клас БЛИЗНЕЦЬ В. «Земля світлячків»

БУРБЕЛО О. «Первоцвіт: казки, легенди, вірші, смішинки та загадки»; «Золота росинка: поезії, казки»

ВІНГРАНОВСЬКИЙ М. «Первінка»; поезії «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече» 

 ГАВРОШ О. «Пригоди тричі славного розбійника Пинті»

 Галина РИС. «Подорож до Котанії»

 ГРИДІН С. «Федько − прибулець з інтернету», «Федько у віртуальному місті», «Федько у пошуках чупакабри»

 ГУЦАЛО Є. «Сім’я дикої качки»  

 ДЕРМАНСЬКИЙ Сашко. «Король Буків, або Таємниця Смарагдової книги»

 ІЛЬЧЕНКО О. «Загадкові світи старої обсерваторії»,

«Зернятко надії. Художні твори для дітей»  (серія «Життя видатних дітей»)

 КОРОЛІВ-СТАРИЙ В. «Мавка Вербинка», «Потерчата»

 КОСТЕЦЬКИЙ А. «Пригоди славнозвісних книг»

 ЛІРНИК Сашко. Цикл казок «Моя Україна»

 МАЛИК Г. «Подорож до країни Сяк-Таків»

МЕНЗАТЮК З. «Київські казки», «Український квітник», «Макове князювання», «Ангел Золоте Волосся»

 НЕСТАЙКО Вс. «Чарівний талісман», «Неймовірні детективи», «Казкові пригоди і таємниці»   ПОЛОНСЬКИЙ Р. «Таємниця країни суниць» 

ПРОХАСЬКО М., ПРОХАСЬКО Т. «Куди зникло море»

 ПЧІЛКА Олена. «Сосонка»

 РИС Галина. «Подорож до Котанії»

 СВІДЗІНСЬКИЙ В. «Чудесна тростка», «Кий», «Сопілка»

 СЕНАТОВИЧ О. «Малий Віз» 

 ТКАЧУК Г. «Тринадцять історій у темряві»

 УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ, ЛЕГЕНДИ, ПЕРЕКАЗИ 

ФАЛЬКОВИЧ Г. Поезії

ФОЗЗІ. «Гупало Василь. П’ять з половиною пригод»

ФРАНКО І. «Коли ще звірі говорили» 

 ЦІЛИК І. «МІСТОрія однієї дружби» ЧЕМЕРИС В. «Аравійська пустеля» 

 ШЕВЧУК Вал. «Панна квітів» 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Дудка Інна Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
26 липня 2018
Переглядів
3161
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку