Календарно-тематичне планування з української літератури. 8 клас

Про матеріал

Розроблено планування з української літератури, 8 клас, відповідно до вимог програми, затвердженої наказом МОНУ від 07.06.2017 № 804. Виділено уроки розвитку зв"язного мовлення, контрольних робіт, аналізу контрольних робіт, уроки позакласного та виразного читання, літератури рідного краю.

Перегляд файлу

Українська література. 8 клас

                        Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

                                                                                                                                       № уроку

Зміст програмового матеріалу

Зауваги

 

Вступ (1)

 

 

1

Художня література як одна з форм духовної дiяльності людини. Функції  художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів (образ-персонаж,образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору. Питання до теми.

ТЛ: художній образ, художній твір(поглиблено).

 

Дослідницька робота за таблицею

 

Усна народна творчість (10)

 

 

2

Українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими нападниками: «ЗажуриласьУкраїна», «Ой, як крикнув же козак Сірко» (на вибір вчителя).

ТЛ:  історичні  пісні.

 

Створення відеопоезії

3

Пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту: «Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк», «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить» ( 2 твори на вибір вчителя). Образи  історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою.

 

Створення відеопоезії

4

Зв’язне  мовлення (усно). Усний твір узагальнювального характеру на тему «Зображення  мужніх  героїв – захисників рідної землі в історичних  піснях».

 

 

5

Пісні Марусі Чурай. Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня  популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи. «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю...».

Вивчити  напам’ять «Засвіт встали козаченьки».

 

Створення відеопоезії

6

Зв’язне мовлення (письмово). Складання синканів  на основі вивчених народних пісень.

 

 

7

Українські народні думи. Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні,соціально-побутові). Кобзарі та лірники – виконавці народних дум (О. Вересай, Г. Гончаренко,        М. Кравченко та ін.).  Сучасні виконавці: Василь та Микола Литвини, В. Нечепа.

Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми,ритму.

ТЛ: думи.

 

Дослідницька робота за таблицею

8

Дума «Маруся Богуславка». Морально-етичні проблеми у творі. Проблема  вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки  між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі.

 

Метод  «Мікрофон»

9

10

Контрольна робота №  1. Контрольний письмовий твір «Усна народна творчість – вияв патріотизму країнського народу».

 

 

11

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

 

Метод «Я – редактор»

 

Світ української поезії (14)

 

 

12

Тарас  Шевченко. Життєпис поета (участь у Кирило-Мефодіївському братстві, арешт, перебування в казематі, заслання). Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість  життя людини на землі, про її долю. «Думи мої, думи мої...» (1847).

ТЛ: філософська лірика.

 

Розігрування діалогів за прочитаним

13

Фольклорні мотиви поезії «Ой три шляхи широкії».

 

Створення відеопоезії

14

Усвідомлення власної місії поета. «Мені однаково, чи буду».

Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір).

 

Вправа «Мудре слово»

15

Урок виразного читання 1. Читання напам’ять творів Тараса Шевченка.

 

 

Метод «Я – декламатор»

16

Леся Українка. Життя поетеси, її мужність і сила духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви її поезії. Тема гармонійного єднання людини з природою у вірші «Давня весна».

 

Змагання «У лабіринті поезії» (знайти у вірші епітети, метафори, порівняння)

17

«Хотіла б я піснею стати...» – зразок ліричної мініатюри, романтичний спосіб вираження мрій та сподівань ліричної героїні.

Вивчити  напам’ять вірш «Хотіла б я піснею стати...».

 

Змагання «У лабіринті поезії» (знайти у вірші епітети, метафори, порівняння)

18

Ідея вільної творчості, духовної свободи  людини. Проблеми й мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності (ліро-епічна поема «Давня казка»).

 

 

19

Проблематика твору.  Порівняльна характеристика  Поета і Бертольда.

 

Агітаційна кампанія «Захисти Поета»

20

Урок позакласного читання 1. «Життя видатних дітей». Анна Багряна про Марію Заньковецьку, Марію Приймаченко, ОленуТелігу.

 

Створити буктрейлер

21

Література рідного краю 1. Народні пісні рідного краю.

 

Висловити враження від прочитаного мовою музики, кольору

22

Контрольна робота №  2. Т. Шевченко і Леся Українка (тестування).

 

 

23

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

 

24

Володимир Сосюра. Коротко про поета. Патріотичні, інтимні, пейзажні мотиви його творів. Любов до Батьківщини як важливий складник життя людини.«Любіть Україну!».

ТЛ: громадянська лірика.

Вивчити напам’ять «Любіть Україну!».

 

Створення відеопоезії

25

«Васильки» – зразок інтимної лірики. Щирість ліричного самовираження в поезії «Осінь (“Облітають квіти, обриває вітер…”)».

ТЛ: інтимна лірика, пейзажна лірика.

 

Висловити враження від прочитаного мовою музики, кольору

26

Володимир Підпалий. Основні відомості про поета. Ідея гуманізму, людяності, бережливого ставлення до природи. Незбагненна краса світу, патріотичні почуття,передані словом («…Бачиш: між трав зелених…»). Багатозначність і змістова глибина художніх образів («Зимовий етюд»).

 

Висловити враження від прочитаного мовою музики, кольору

27

Василь Голобородько. Самобутня постать поета в  українській літературі. Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок. «Здитинства: дощ» («Я  уплетений…»).

ТЛ: вільний вірш, верлібр.

 

Метод «Мікрофон»

28

Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа поезій, народознавчі аспекти. «Наша мова», «Теплі слова».

 

Творчо-пошукова робота (знайти народознавчі елементи)

29

Урок позакласного читання 2. Поезії В. Сосюри, В. Голобородька,  В. Підпалого.

 

Створити буктрейлер.

30

Урок літератури рідного краю 2. Ознайомлення з поетичною творчістю письменників-земляків.

 

Висловити враження від прочитаного мовою музики, кольору

31

Контрольна робота № 3. В. Сосюра, В.Підпалий, В. Голобородько (тестування).

 

 

32

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

 

 

33

Із сучасної української поезії (кінця ХХ – початку ХХІ ст.) (на вибір). Василь Герасим’юк («Чоловічий танець»), Іван Малкович («Із янголом на плечі», «З нічних молитов»), Анатолій  Мойсієнко («Жовтень жовті жолуді»), Ігор Павлюк («Дівчинка», «Вертатись пізно» , «Асоціації» ), Галина Кирпа («Мій ангел такий маленький…», «Коли до вас темної ночі…»). Розмаїття сучасної лірики. Глибоке бачення поетами-сучасниками проблем української мови, національної культури; прагнення зазирнути у світ душі звичайної людини,осмислити її призначення та сенс життя. Поєднання в поезіях глибинної  історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому.

Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір).

 

Створення анімації

34

Зв’язне мовлення (письмово). Етюд за поетичними рядками з вивчених творів.

 

 

 

Національна  драма (7)

 

 

35

Іван Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга ХІХ ст., про театр корифеїв. Трагікомедія «Сто тисяч» – класичний взірець українського театру корифеїв.

ТЛ: драматичний  твір (поглиблено), комедія, трагікомедія.

 

 

36

Проблема влади грошей, бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Актуальність проблем, порушених у творі, для сучасного життя.

 

Метод «Мікрофон»

37

Засоби сатиричного змалювання образу Герасима Калитки. Інші образи твору.

 

 

38

Зв’язне мовлення (усно).  Інсценізація уривків із трагікомедії «Сто тисяч».

 

Розігрування діалогів

39

40

Контрольна робота № 4. Контрольний письмовий твір «Влада грошей над людьми в сучасному світі».

 

 

41

Аналіз контрольних  робіт. Питання до теми.

Тематична

 

Метод «Я – редактор»

 

З української прози (20)

 

 

42

Михайло Коцюбинський. Коротко про письменника.

«Дорогою ціною». Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Композиційні особливості твору.

 

 

 

 

43

Вічний тип шукача правди. Втеча Остапа й Соломії з кріпацької неволі – протест проти  будь-якого насильства над людиною. Проблема волі людини та можливостей її здобуття.

 

 

44

Кохання Остапа і Соломії  як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.

 

 

45

Час і вічність у повісті, символічні образи, роль ісенскольорів, звуків.

 

Вікторина «Відкритий мікрофон» (команда ставить запитання команді за прочитаним)

46

Урок виразного читання 2. Виразне читання уривка  з повісті

«Дорогою ціною».

 

Метод «Я – декламатор»

47

Олександр Довженко – видатний український кінорежисер і письменник. Його оповідання про один із періодів Другої світової війни. «Ніч перед боєм» – твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців.

 

Рольова гра «Я - репортер»

48

Образи діда Платона і діда Савки. Їхній моральний урок для солдатів.

 

 

49

Ніна Бічуя. Коротко про письменницю. «Шпага Славка Беркути» – повість про школу і  проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей. Особливості композиції твору.

 

 

50

Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі Теслюк.

 

51

«Максимальне навантаження» як вияв моральності та відповідальності в житті. Проблема особистості в сучасному світі.

 

52

Майстерність письменниці у змалюванні образів. Художні особливості твору.

Вікторина «Відкритий мікрофон» (команда ставить запитання команді за прочитаним)

53

Урок позакласного читання 3. Наталена Королева. «Легенди старокиївські».

 

Створити буктрейлер

54

Урок літератури рідного краю 3. Ознайомлення з прозою письменників-земляків.

 

Висловити враження від прочитаного мовою музики, кольору

55

Контрольна робота № 5. М. Коцюбинський, О.Довженко,          Н. Бічуя  (тестування).

 

 

56

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

 

 

57

Володимир Дрозд. Основні відомості про письменника.

«Білий кінь Шептало». Проблема свободи і неволі, особистості і натовпу, дійсності та мрії, людини в суспільстві, її знеособлення.

 

58

Алегоричність  образу коня Шептала.

 

Створення асоціативного ланцюжка

59

Юрій Винничук. Стисло про письменника. «Місце для дракона» – повість-казка про сучасний світ, у якому і  досі живуть «драконячі закони».

 

 

60

Підтекст твору. Проблематика твору: роздуми  про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви.

 

Метод «Мікрофон»

61

Парадокс: дракон Грицько – поет  і християнин.  Алегоричність образів дракона Грицька,  Пустельника та князя.

 

Створення асоціативного ланцюжка

 

Український гумор (9)

 

 

62

Валентин Чемерис. Основні відомості про письменника. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання» – гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі: дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення.

 

63

Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору.

 

Метод «Мікрофон»

64

Образи Вітьки Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок.

 

65

Урок позакласного читання 4. Оксана Думанська. «Школярка  з предмістя».

 

Створення буктрейлера

66

Урок літератури рідного краю 4. Ознайомлення з гумористичною творчістю письменників-земляків.

 

Вправа «Мудре слово»

67

Контрольна робота № 6. Творчість  В. Дрозда,  Ю. Винничука,        В. Чемериса (тестування).

 

 

68

Аналіз контрольних робіт.

 

 

69

Бесіда про твори, що вивчалися упродовж  року  і викликали найбільше  роздумів, суперечок, зацікавлення.

 

Вікторина «Відкритий мікрофон»

70

Підсумковий  урок за вивченими темами.

Тематична

 

 

 

docx
Додано
3 липня 2018
Переглядів
487
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку