Календарно-тематичне планування з української літератури для 10 класу (профільний рівень) II семестр

Про матеріал

Орієнтовне календарно-тематичне планування призначене для вчителів, які викладають українську літературу в 10 класах загальноосвітніх навчальних закладах за суспільно-гуманітарним напрямком (профіль - філологічний).

Перегляд файлу

Календарне планування з української літератури для 10 класу

 на II СЕМЕСТР (профільний рівень)

            71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основні риси неоромантизму, особливості їх прояву в літературі, музиці, образотворчому мистецтві; уміє розпізнавати риси імпресіонізму у творчості B. Стефаника, О. Кобилянської, В. Винниченка.

Неоромантизм

Неоромантизм як заперечення побуту «міщанського» життя, втілення мрії про сильну, мужню особистість, яка утверджує себе в протистоянні із суспільною більшістю. Стильові особливості неоромантизму (сюжет, мова творів).

11      

 

                 72

 

 

 

 

 

 

                  73

 

 

74

 

 

 

 

75   

 

 

 

           76

 

 

 

 

 

 

           77

 

 

 

                   78

 

 

 

 

 79

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

                 81

 

 

            82

 

 

 

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає факти з життя письменниці, фактори, що обумовили її зацікавлення феміністичними проблемами, надихнули на створення образів емансипованих героїнь; назви творів, їх проблематику; пояснює ознаки стилю письменниці; коментує зміст новел «Valse melancolique», «Людина», визначає основні проблеми, порушені у новелах, аналізує образи головних героїв.

 

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює міркування з приводу змісту твору, порушених проблем, проводить аналогії із сучасним життям (К1, 6; НЛ-2)

веде дискусію на літературні та публіцистичні теми, критично ставиться до висловлених думок (К1, 8); використовує під час читання досвід взаємодії з творами інших видів мистецтва (К9);  зіставляє специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах мистецтва (К9); веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1)

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

усвідомлюють, що мистецтво є засобом саморозкриття, віддушиною для духовних сил людини.

Ольга КОБИЛЯНСЬКА

 «Valse melancolique», «Людина»

Огляд життя і творчості. Особливості світобачення і світосприйняття письменниці. Проблематика, ідеї, жанрова палітра творчості (поезія в прозі, повісті, роман).

 

Новела «Valse melancolique» - тема мистецтва та його впливу на людину, доля талановитого митця в міщанському суспільстві. Жінка як тип нової героїні свого часу.

 

Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у новелі.

 

Особливості композиції та образно-символічної системи новели. Елементи автобіографізму у творі.

 

Роль образу мелодії вальсу у відтворенні  внутрішнього світу героїнь новели.

Синтез мистецтв у новелі як композиційний прийом і художній образ.

 

Читацький практикум.

 Відгук на екранізацію новели

О. Кобилянської «Valse melancolique»

 

«Людина» - перший твір в українській літературі з розкриття ідей емансипації.  Тема долі освіченої дівчини, яка не може змиритися з бездуховністю міщанського середовища.

 

 Проблема вільного життєвого вибору, рівноправності жінки у суспільстві. Особливості характеротворення.

Творча манера й стиль автора.

 

О. Кобилянська й українська та західноєвропейська література.

Т.Л.: Неоромантизм. Синтез мистецтв у літературному творі.

 

ПЧ № 3. О. Кобилянська. Повість «Земля»

 

Контрольна робота № 5: тестування

«Життєвий і творчий шлях

 О. Кобилянської»

  17           

 

 

 

 

 

                  83

 

 

 

 

 

 

            84

 

 

 

 

 

 

 

 

                  85

 

 

 

            86

 

 

 

 

          87

 

 

                  88

 

 

 

                  89

 

 

                    90

 

 

          91

 

 

 

 

                  92

 

 

               93

 

 

94

 

 

 

 

                          95

 

 

                  96

 

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

98

 

 

99

 

 

 

 

 

Предметні компетентності

Учень / учениця:

називає основні факти з життя письменниці, характеризує її духовний світ; знає зміст, проблематику, художні особливості поезій, драми-феєрія «Лісова пісня»; використовує літературознавчі поняття «драма-феєрія», «неоромантизм»; розкриває особливості творчої манери; аналізує зміст поезій, драми-феєрія «Лісова пісня; наводить приклади художніх засобів образотворення; порівнює образи дійових осіб, виявляє риси неоромантизму у творах; визначає місце і роль творчості Лесі Українки у вітчизняній і західноєвропейській літературі.

Ключові компетентності.

Учень/учениця:

використовує під час читання досвід взаємодії з творами інших видів мистецтва (К9);

зіставляє специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах мистецтва (К9);

залежно від мети використовує різноманітні читацькі стратегії (К6).

визначає мету і цілі власної діяльності і розвитку, планує, організовує, здійснює задумане, рефлексує й оцінює результат (К6);

веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1); висловлює міркування з приводу змісту твору, порушених проблем, проводить аналогії із сучасним життям (К1, 6; НЛ-2)

толерантно відстоює свою позицію в дискусії (К7, 8);

демонструє повагу до різних поглядів, ідей, переконань (К8);

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

усвідомлюють  роль української мови як ключового чинника творення нації і держави, самоствердження особистості;

розкривають можливості перекладу українською мовою будь-якого тексту іноземної мови.

 

Вивчає напам′ять: «Contra spem spero», «Лісова пісня»(останній монолог Мавки)

 

Леся Українка

«Мріє, не зрадь!», «Слово, чому ти не твердая криця….», «Contra spem spero», «Лісова пісня», «Касандра»

 

Життєвий і творчий шлях поетеси. Основні мотиви поетичної творчості, її неоромантичний струмінь. Вітаїстична сила, щирість почуттів ліричного героя Лесі Українки – сильної (емоціями, волею, інтелектом) особистості, яка шукає розв’язання найгостріших духовних проблем життя.

 

Утвердження  незламності духу і віри людини в життєвих  випробуваннях, змаганні з долею у віршах «Мріє, не зрадь!», «Contra spem spero». Алегоричні образи поезій. Романтичний пафос. Афористичність мови.

 

Утвердження поетичного слова як могутнього засобу у визвольній боротьбі («Слово, чому ти не твердая криця…»).

Особливості поетичного стилю письменниці, її новаторство у галузі ритміки, строфіки.

 

Новаторство Лесі Українки  в драматургії, її інтерпретації образів світової літератури.

Драма-феєрія «Лісова пісня».

Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна і філософська  основа твору. Авторська рецепція українських міфів.

 

Єдність трьох світів – композиційна особливість «Лісової пісні».

 

Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. Роздвоєність душі Лукаша.

 

Бездуховність  і байдужість до краси  в образах Килини та матері Лукаша. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями особистості, дійсністю і мрією.

 

Перегляд екранізації Ю. Іллєнка «Лісова пісня. Мавка»

 

РМ №3. Письмовий твір за творчістю Лесі Українки.

 

«Касандра» - новаторство в жанрі драматичної поеми. Авторська інтерпретація образу Кассандри - античної віщунки.

 

Етичні, психологічні переживання особистості у час вибору – наскрізна ідея драми. Елементи автобіографізму у творі.

 

Художні засоби для розкриття внутрішніх переживань і сумнівів головної героїні.

 

Творчість Лесі Українки в контексті української і західноєвропейської літератури. 

Т.Л.: Неоромантизм. Драма-фейєрія. Драматична поема.

 

Урок виразного читання напам′ять.

 

 

Контрольна робота № 6: тестування.

«Життєвий і творчий шлях                     Лесі Українки»

 

                  100

 

 

Читацький практикум

Переклад художніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про твір, перекладений українською

 (І. Франка, Л. Українки та інших)

                  101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  102

 

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає особливості символізму як одного з художніх напрямів модернізму, основні його риси, особливості їх прояву в літературі, музиці, образотворчому мистецтві; розпізнає риси символізму у творчості

 В. Стефаника, О. Кобилянської,

М. Вороного, Олександра Олеся.

Символізм

Символізм як різновид модернізму. Ідейна настанова - вихід за межі буденності, прагнення «не описати, а оспівати стан душі» (М. Вороний). Філософська основа (оглядово).

Ж. Мореас, «Маніфесті символізму» (1886).

Угрупування «Молода муза», «Українська хата» (М. Вороний, Олександр Олесь, Д. Загул, П. Тичина та ін.)

Піднесення конкретного образу до рівня символу. Ідея самоцінності мистецтва. Витонченість поетичної форми.

 

ПЧ № 4. Олександр Олесь «По дорозі в Казку»

6                          

                      103              

 

 

 

 

 

104            

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

106

 

 

 

107

 

 

 

 

 

 

 

108

 

 

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає факти з життєвої і творчої біографії В. Винниченка, назви творів; зміст новели «Момент»; характеризує художній світ письменника,

розкриває проблематику, філософську основу новели;

аналізує образи, характеризує стильові особливості твору;

Ключові компетентності:

Учень/учениця:

висловлює міркування з приводу змісту твору, порушених проблем, проводить аналогії із сучасним життям (К1, 6; НЛ-2)

толерантно відстоює свою позицію в дискусії (К7, 8);

демонструє повагу до різних поглядів, ідей, переконань (К8);

використовує під час читання досвід взаємодії з творами інших видів мистецтва (К9);

 веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1);

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

усвідомлює справедливість тези про важливість уміння «бути щасливим тут і зараз».

Володимир Винниченко

«Момент»

В. Винниченко – громадський і політичний діяч.

Загальна характеристика творчості: проблематика, жанрове розмаїття, стильові особливості.

 

Новела «Момент» (Із оповідань тюремної Шехерезади). Філософський зміст, проблематика. Імпресіоністична манера письма автора. Особливості композиції.

 

Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання; усвідомлення скороминущості щастя.

 

 РМ № 4(усно). Диспут «Проблема життєвого вибору» (за твором  

В. Винниченка «Момент»).

 

Творчість В. Винниченка в загальноєвропейському контексті.

В. Винниченко – художник.

 

Т.Л.: символ і художній образ.

 

 

 

Література рідного краю № 3.

 

 

 

12

 

 

 

109

 

 

 

 

110

 

 

 

 

111

 

 

 

 

112

 

 

 

113

 

 

114

 

 

 

 

 

 

115

 

 

 

             116

 

117

 

 

 

        118

 

 

 

119

 

 

 

Предметні компетності

Учень / учениця:

знає основні відомості про життєвий шлях П. Тичини, особисті та історичні обставини, що вплинули на творчість митця; називає ранні збірки П. Тичини; аналізує поезії, визначає основні мотиви, ознаки індивідуального стилю.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

визначає роль і місце української культури в загальноєвропейському і світовому контекстах (К9);

зіставляє специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах мистецтва (К9);

. висловлює міркування з приводу змісту твору, порушених проблем, проводить аналогії із сучасним життям (К1, 6; НЛ-2)

вказує на прояви національного мислення, світовідчуття в характерах героїв (К 9);

сприймає природу і людину як цілісну систему (К4, НЛ-1);

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

усвідомлює: ідеал П. Тичини – гармонія природи і людини, інтелекту й духовності, почуття й обов'язку, національного і загальнолюдського, землі і космосу; людина це частини природи, незворотності покарання за зло, причинене довкіллю; виражає  і реалізує потребу читання літературних творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним.

Вивчає напам′ять: поезії «Арфами, арфами…»,              «О панно, Інно…», «Пам′яті тридцяти».

                          Павло Тичина

«Арфами, арфами…», «О панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Пастелі», «Пам’яті тридцяти», Симфонія «Сковорода»

 

Поетична спадщина П.Тичини – одна з вершин української поезії ХХ століття. Трагізм життєвого і творчого шляху митця у тоталітарній системі Жанрово-стилістичне багатство, ідейно-художнє новаторство митця.

П. Тичина – найбільший модерніст 20-х років ХХ століття.

Особлива поетика Тичинівського вірша: мелодика слова і музики.

 

Збірка «Сонячні кларнети» - подія європейського масштабу. Художнє осягнення ліричним героєм гармонії світу і дисонансів революційної дійсності в збірці «Сонячні кларнети».

 

Єдність природи, почуттів людини й музики у поезіях «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Пастелі».

 

Глибина почуттів ліричного героя у поезії «О панно Інно…» та художні  засоби вираження.

 

«Пам’яті тридцяти» - збірний образ ліричного героя. Історична основа поезії. Образно-символічне вираження ідеї твору.

Василь Стус про Павла Тичину: «Феномен доби (сходження на Голгофу слави)» (оглядово).

 

Симфонія «Сковорода». Історія написання твору. Сковординівська барокова традиція в українській літературі. Жанрове новаторство.

 

 

Афористичність, алегоризм і символізм поеми. Ідея вічного пошуку гармонії буття в поемі. Прийом монологу як спосіб саморефлексії автора.

Т.Л.: символізм, як різновид модернізму; жанр – поема-симфонія.

 

Урок виразного читання напам′ять.

 

 

Контрольна робота № 7: твір-есе

 «Щастя як проблема буття» або «Проблема життєвого вибору» (за твором В. Винниченка «Момент»)

«Багатство поезій П. Тичини» або

«Чого навчає нас доля П. Тичини»

 

6

         120

 

 

             121

 

 

 

122

 

 

 

 

123

 124

 

          125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметні компетентності

Учень / учениця:

Знає про історичну трилогію Б. Лепкого з часів Івана Мазепи; може пояснити причину звертання автора до історичних подій XVII-XVIII ст. і особи І. Мазени; уміє аналізувати й інтерпретувати авторську оцінку І. Мазепи як державного діяча, відданого ідеї побудови сильної суверенної держави – України; визначає та аналізує поетику повісті та фольклорні образи.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

знаходить необхідну інформацію у підручнику й інших друкованих і електронних джерелах, критично осмислює її, виокремлює головну і другорядну (К5, 6); згортає і розгортає текстову інформацію, аналізує, систематизує й узагальнює її, представляє у формі таблиці, схеми тощо і навпаки (К3);

виокремлює головну думку, факт, явище, з-поміж інших, знаходить у тексті ключові фрази (К3);

залежно від мети використовує різноманітні читацькі стратегії (К6); визначає мету і цілі власної діяльності і розвитку, планує, організовує, здійснює задумане, рефлексує й оцінює результат (К6).

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

Громадянська компетентність -аргументовано і грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань; усвідомлює роль української мови як ключового чинника творення нації і держави

Богдан ЛЕПКИЙ

«Мотря»

Огляд життя і творчості митця.

 

Трилогія про Івана Мазепу у 3-х томах і 5-ти книгах: «Мотря», «Не вбивай. Батурин», «Полтава», «З-під Полтави до Бендер. Крутіж». Іван Мазепа – як «золота доба» Гетьманщини.

 

Історичні факти і художній вимисел у трилогії.

Образ степу в романі й в українській літературній традиції та фольклорі.

 

Образ Мотрі Кочубей як вияв дилеми між коханням і владою.

 

Т.Л.: трилогія; поняття хронотопу; історичний роман (поглиблено).

 

 

5

 

126

 

127

 

 

 

 

 

128

 

 

 

                          129

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає історичний та суспільний контекст співжиття українського та кримськотатарського народів; наводить приклади з художніх творів, де герої проявляють активну громадянську позицію, висловлювати ставлення до порушених проблем; висвітлює; розповідає; розкриває і коментує; характеризує; визначає головний конфлікт оповідання; розкриває новаторство і значення творчості І.Гаспринського для культурного і суспільного життя кримськотатарського народу;

Ключові компетентності

Учень / учениця:

уникає дискримінації інших у процесі спілкування (К8);

ідентифікує себе як представника певної культури; (К9);

веде діалог із текстом (автором, героями): задає запитання, прогнозує зміст тощо (К1);

дає власну оцінку вчинкам персонажів (К6, НЛ-4).

 

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

виявляє повагу до різних поглядів, ідей, вірувань;

виявляє здатність співчувати, довіряти й викликати довіру;

усвідомлює необхідність поцінування людської гідності;

виявляє повагу до закону та правових норм;

усвідомлює утвердження права кожного на власну думку.

                Ісмаїл ГАСПРИНСЬКИЙ.

«Арслан- киз» («Дівчина-левиця»)

 

Життєвий і творчий шлях визначного кримськотатарського педагога, громадського діяча, редактора, публіциста, письменника (оглядово).

Видавнича діяльність. Газета «Терджиман». Педагогічна діяльність. Просвітянський рух народів ісламського Сходу — джадидизм.

 

Історичне оповідання «Арслан- киз» («Дівчина-левиця») як прояв культурної емансипації кримськотатарського народу.

 

Гульджемал дочув Іззета-ага із Учтурфана – головна героїня твору, мусульманський аналог французької народної героїні Жанни д’Арк.

 

 Проблема взаємодії традицій і викликів нового часу й емансипації у творі.

 

131

 

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає імена письменників-земляків, назви їхніх творів, тематику, проблематику. аналізує твори, характеризує образи; висловлює власне ставлення до прочитаного, визначає роль для особистісного розвитку.

 

Література рідного краю № 4

Ознайомлення з творами письменників-земляків.

 

Система цінностей, особливості поведінки й мислення, що лежать в основі творчості українського народу, їх прояви у творчості письменників-земляків.

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         135

 

 

 

 

 

136

 

 

 

 

137

138

 

Предметні компетентності

Учень / учениця:

 знає проблематику, жанр, фабулу та сюжет вивчених творів, ознаки стилю їх авторів; може висловитися щодо актуальності порушених проблем; окреслює місце української літератури ІІ п. ХІХ – поч. ХХ ст. у взаємозв’язках з європейською і світовою літературою суспільним та мистецьким контекстом; інтифікує риси й сообилвсоті реалізму й модернізму як визначає роль вивченого для читацького й особистісного розвитку.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

згортає і розгортає текстову інформацію, аналізує, систематизує й узагальнює її, представляє у формі таблиці, схеми тощо і навпаки (К3);

виокремлює головну думку, факт, явище, з-поміж інших, знаходить у тексті ключові фрази (К3);

визначає роль і місце української культури в загальноєвропейському і світовому контекстах (К9);

знаходить необхідну інформацію у підручнику й інших друкованих і електронних джерелах, критично осмислює її, виокремлює головну і другорядну (К5, 6);

веде дискусію на літературні та публіцистичні теми, критично ставиться до висловлених думок (К1, 8);

вказує на прояви національного мислення, світовідчуття в характерах героїв (К 9).

Емоційно-ціннісне ставлення

Учень / учениця:

виявляє прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно;

виявляє прагнення використовувати українську мову в різних життєвих ситуаціях;

має готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію;

усвідомлює роль читання для власного інтелектуального зростання.

 

Контрольна робота № 8: тестування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літературний квест. Бесіда про вивчені твори української літератури.

 

Обмін думками про знакові для свого часу твори, актуальні нині.

 

Узагальнення і систематизація вивченого.

Аналіз досягнення визначених цілей навчання, ролі вивченого для читацького й особистісного розвитку.

 

 

 

docx
Додано
14 січня 2019
Переглядів
4558
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку