Календарно-тематичне планування з української літератури для 9 класу на 2018-2019 н.р.

Про матеріал

з/п

Зміст уроку

К-сть год

Дата

Примітка

1

Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця

1

Усна народна творчість

2

Родинно-побутові пісні. Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення і узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя, жартівливі). «Місяць на небі, зiроньки сяють…»

ТЛ: народна пісня (поглиблено)

1

Напам'ять

1 баладу чи пісню

(на вибір)

3

Родинно-побутові пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен…», «Сонце низенько». Культ романтизованих почуттів, традиційна символіка. Аналіз текстів пісень про кохання (2 на вибір).

1

4

Родинно-побутові пісні. Жартівлива пісня «Ой під вишнею, під черешнею».

1

5

Українські народні балади. Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад. «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить».

1

6

Українські народні балади. «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить». Аналіз текстів за змістом і стильовими особливостями; драматизм творів, специфічність закінчення, реалістичне і фантастичне в баладі.

ТЛ: балада.

1

7

Повторення вивченого. Контрольна робота №1 (тестові завдання). Вступ. Усна народна творчість.

1

КР № 1

Давня українська література

8

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Русі-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава) (оглядово)

1

9

Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії (П.Куліш, І.Пулюй, І.Нечуй-Левицький, І.Огієнко, І.Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у зарубіжній та українській літературах.

ТЛ: притча

1

10

РМ №1. Переказ однієї з легенд чи притч Біблії (усно).

1

РМ № 1

Перегляд файлу

з/п

 

Зміст уроку

К-сть год

 

Дата

 

Примітка

1

 

Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця

1

 

 

 

Усна народна творчість

 

2

 

 

Родинно-побутові пісні. Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення і узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя, жартівливі). «Місяць на небі, зiроньки сяють…» 

ТЛ: народна пісня (поглиблено)

1

 

 

 

Напам’ять

1 баладу чи пісню

(на вибір)

3

 

Родинно-побутові пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен…», «Сонце низенько».  Культ романтизованих почуттів, традиційна символіка. Аналіз текстів пісень про кохання (2 на вибір).

1

 

 

4

Родинно-побутові пісні. Жартівлива пісня «Ой під вишнею, під черешнею».

1

 

5

Українські народні балади. Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад. «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить».

1

 

6

Українські народні балади. «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить». Аналіз текстів за змістом і стильовими особливостями; драматизм творів, специфічність закінчення, реалістичне і фантастичне в баладі.

ТЛ: балада.

1

 

 

7

Повторення вивченого. Контрольна робота №1 (тестові завдання). Вступ. Усна народна творчість.

1

 

 

КР № 1

Давня українська література

8

 

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Русі-України   (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава) (оглядово)

1

 

 

 

 

9

Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії (П.Куліш, І.Пулюй, І.Нечуй-Левицький, І.Огієнко, І.Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у зарубіжній та українській літературах.

ТЛ: притча

1

 

 

 

 

 

 

10

РМ №1. Переказ однієї з легенд чи притч Біблії (усно).

1

 

РМ № 1

11

Пам’ятки оригінальної літератури

княжої Русі-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик (оглядово).

1

 

 

 

 

 

 

 

 

12

«Слово о полку Ігоревім»давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів.

 

1

 

 

 

 

 

 

13

Образи руських князів у творі.  Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

ТЛ: літописи, ліро-епіка

1

 

 

14

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури (оглядово). Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства (оглядово).

ТЛ: Ренесанс, Бароко

1

 

 

 

 

 

15

Г. Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. «Всякому місту – звичай і права…», «De libertate» (із збірки «Сад Божественних пісень»)

1

 

 

Вивчити напам»ять: «Всякому місту – звичай і права»

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

Біблійна основа творчості Г.Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну (споріднену) працю». «Бджола та Шершень». Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії із собою і світом.

 

1

 

 

17

Контрольна робота № 2 (твір). Давня українська література

 

1

 

КР 2 твір

Нова українська література

18

 

 

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVIII ст. – першої половини ХІХ ст. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму тощо). Визначні українські письменники

1

 

 

 

 

 

 

 

19

Іван  Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка». Творчість І. Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія появи «Енеїди»

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.

1

 

 

20

І. Котляревський. «Енеїда». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в поемі. Бурлескний гумор, народна українська мова. Ствердження народної моралі (картини пекла).

1

 

 

21

 

І.Котляревський. «Наталка Полтавка». Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Сценічне життя твору.

1

 

 

 

22

 

Образ Наталки як уособлення кращих рис української жінки. Порівняльна характеристика дійових осіб п»єси (Петра і Миколи, возного і виборного).

1

 

 

 

23

РМ №2. Твір-характеристика персонажів (письмово).

1

 

 

РМ № 2

24

Контрольна робота №3 (твір). Нова українська література. Творчість І.Котляревського.

1

 

КР №3 твір

25

 

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Г.Квітка – Основ’яненко. Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І.Франко). Гуманізм та християнські ідеали, етнографічне тло творів.  «Маруся» - перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму.

1

 

 

 

 

 

26

 

Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень

1

 

 

27

Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. П.Куліш про Г.Квітку.

1

 

 

28

Література українського романтизму (оглядово). Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Зах.Україні («Руська трійця»). Поети-романтики. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур

ТЛ: романтизм

1

 

 

29

Петро Гулак-Артемовський. Балада «Рибалка». Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору

 1

 

 

30

Повторення вивченого. Контрольна робота №4 (тестові завдання). Творчість Г.Квітки-Основ»яненка. Л-ра укр. Романтизму. Творчість П.Гулака-Артемовського.

1

 

КР №4 тести

31

Літертура рідного краю № 1. Народні обряди та звичаї у творчості письменників-земляків.

1

 

ЛРК №1

32

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. ПЧ №1. Олександр Есаулов «Антивірус» АБО Марина Павленко «Моя класнюча дівчинка».

1

 

ПЧ №1

 

ІІ семестр

Нова українська література (продовження)

33

 

Євген Гребінка. Вірш «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные очи» та ін.).

ТЛ: романс

1

 

 

 

 

34

ПЧ №2. Поезії Олесі Мамчич, Мар»яни Савки, Оксани Забужко.

1

 

 

ПЧ №2

35

Микола Гоголь. «Тарас Бульба» (переклад М.Садовського і М.Рильського, за ред. І.Малковича). Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його  творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело.

1

 

 

36

М.Гоголь. «Тарас Бульба». Сюжет твору та його зв»язок з історією України. Внутрішній епічний розмах твору

1

 

 

37

 

Піднесено-героїчний образ головного героя, його характеристика.

1

 

 

 

38

Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Вплив творчості М.Гоголя на розвиток українського письменства.

1

 

 

 

39

Контрольна робота №5 (твір). Творчість Є.Гребінки та М.Гоголя.

1

 

КР №5

твір

40

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Т.Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»).

1

 

 

 

41

Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»).

1

 

 

 

 

42

Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»)

ТЛ: послання

1

 

 

43

Т. Шевченко. «Сон» («У всякого своя доля…»).  Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Зміст твору, головні ідеї.

ТЛ: гротеск, контраст, умовність

1

 

 

Напам’ять фрагмент (на вибір)

44

Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний характер поеми.

1

 

 

45

Національна проблематика періоду «трьох літ». «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику.

1

 

 

46

Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн

1

 

 

 

47

Т. Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…». Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови

1

 

Напам’ять фрагмент (на вибір)

48

Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо)

1

 

 

 

49

Повторення вивченого. Контрольна робота № 6 (тестові завдання). Творчість Т.Шевченка

1

 

КР №6 тести

50

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Тема жіночої долі. «Катерина», «Наймичка», «У нашім раї на землі…».  «Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу у творах Т. Шевченка.

1

 

 

51

Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка»).

1

 

 

52

Поведінка, вчинки героїнь поем «Катерина» і «Наймичка».

1

 

 

 

53

Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»). Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю

1

 

 

 

54

Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля», «Росли укупочці, зросли…». Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі.

ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.

1

 

Напам’ять «Доля»

55

РМ № 3. Ідейно-художній аналіз одного з творів Т.Шевченка АБО висловлення суджень про ліризм та настроєність творів (усно).

1

 

РМ № 3

56

Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у           

 Т. Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправидними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні релії в текстах творів.

ТЛ: псалом

1

 

 

 

 

57

Контрольна робота № 7 (твір). Творчість Т.Шевченка

1

 

КР №7 твір

58

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Підсумковий урок: Світова велич українського поета. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном

1

 

 

59

П.Куліш – відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач автор підручників для школи, українського правопису («кулішівка»). Романтична основа світогляду.

1

 

 

60

«Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет Оцінка роману Т. Шевченком.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман

1

 

 

61

Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку

1

 

 

62

РМ  №4.  Порівняльна характеристика героїв; співвіднесеність образів твору з художніми образами інших історичних творів вітчизняних і зарубіжних письменників (письмово) АБО твір-роздум про зв»язок історичного минулого із сучасністю, важливість знання історії.

1

 

 

РМ № 4

63

ПЧ № 3. Огляд історичних творів сучасних авторів. Створення буктрейлерів.

1

 

 

ПЧ №3

64

Марко Вовчок. Життя і творчість. Вовчок як перекладач. «Народні оповідання».

1

 

 

 

65

Продовження теми народного життя в повісті «Інститутка». Зміст твору, його сюжет, жанр.

ТЛ: реалізм

1

 

 

66

Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів — людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі

 

 

 

67

Повторення вивченого. Контрольна робота № 8 (тестові завдання). Творчість П.Куліша та Марка Вовчка.

 

 

КР №8 тести

68

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. ПЧ № 4. Відгук на самостійно прочитаний сучасний твір. Рекомендована література для читання влітку.

1

 

ПЧ №4

69

Література рідного краю № 2. Ознайомлення із творами письменників-земляків.

1

 

ЛРК № 2

70

Диспут про твори, що вивчалися протягом року й найбільше запам’яталися

1

 

 

 

 

 

«Погоджено»

 

_________ (_____________)

 

«___» ________ 20____ р.

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з української літератури

для 9 класу

на 2018-2019 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
21 жовтня 2018
Переглядів
1903
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку