9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Календарно-тематичне планування з Української мови 1 клан НУШ на 2 семестр 20182019 н. р. до підручника Вашуленко. 8 год на тиждень

Про матеріал

Календарно-тематичне планування 1 клас НУШ 2018-2019 н.р.

Українська мова

(навчання грамоти)

За програмою О.Я.Савченко

Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар:

підруч. для 1кл. для закладів загальної середньої освіти К: Видавничий дім "Освіта", 2018.

Вашуленко О.В., Прищепа О.Ю. Зошит для письма і розвитку мовлення частина №3/ О.В. Вашуленко, О.Ю. Прищепа. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2019. – 64 с. : іл.

Перегляд файлу

Українська мова

(навчання грамоти)

За програмою О.Я.Савченко

Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар:

 підруч. для   1кл. для закладів загальної середньої освіти  К: Видавничий дім "Освіта", 2018.

Вашуленко О.В., Прищепа О.Ю. Зошит для письма і розвитку мовлення частина №3/ О.В. Вашуленко, О.Ю. Прищепа. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2019. – 64 с. : іл.

8 год на тиждень

№п/п

Тема уроку

Дата

Стор.

підр.

зош.

Буквений період (продовження)

  125.

Знову в класі ми всі разом.

 

14.01

3

126.

Безвідривне поєднання вивчених букв. Списування з друкованого тексту.

 14.01

 

1

127.

Звуки [г], [г'], позначення їх буквою «ге». Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів. Опрацювання тексту.

15.01

4-5

 

128.

Письмо малої букви г. Написання складів та слів із бук­вою г. Складання і записування слів із вивчених букв.

15.01

2-3

 

129.

Закріплення звукового значення букви «ге». Читання слів. Мовно-логічні вправи. Опрацювання тексту «Конкурс у класі».

16.01

6-7

130.

Письмо великої букви Г. Написання складів, слів із бук­вою Г. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

16.01

4

131.

Звук [ґ], позначення його буквою «ґе». Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів. Скоромовки. Виразне читання віршів.

18.01

8-9

132.

Письмо малої букви ґ. Написання складів та слів з бук­вою ґ. Складання речень за малюнком.

18.01

5

133.

Закріплення звукових значень букв «ге», «ґе». Опрацю­вання тексту «На городі».

21.01

10-11

134.

Письмо великої букви Ґ. Підготовчі графічні вправи. На­писання складів та слів.

21.01

6-7

135.

Буква «знак м'якшення» (ь), позначення нею на письмі м'якості приголосних. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів. Мовні вправи.

22.01

12-13

136.

Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами. Написання буквосполучень, слів.

22.01

8-9

137.

Закріплення букви «знак м'якшення». Буквосполучення ьо. Звуковий аналіз слів. Опрацювання тексту, добір до нього заголовка.

23.01

14-15

138.

Повторення правил з'єднання вивчених букв. Списування тексту, поданого рукописним шрифтом.

23.01

10-11

139.

Звук [х], позначення його буквою «ха». Читання слів. Звуковий аналіз слів. Опрацювання тексту «Казкові хма­ринки». Робота з дитячою книжкою.

25.01

16-17

140.

Письмо малої букви х, складів із нею. Складання і запису­вання слів. Розвиток зв 'язного мовлення.

25.01

12-13

141.

Закріплення звукового значення букви «ха». Опрацювання тексту «Христинка» (за А. Свашенко). Скоромовка.

28.01

18-19

142.

Письмо великої букви X. Написання буквосполучень, слів. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

28.01

14-15

143.

Звук [ж], позначення його буквою «же». Дзвінка вимова звука [ж] у кінці складів і слів. Скоромовка. Опрацюван­ня вірша М. Воробйова «Сто дібров». Мовні вправи.

29.01

20-21

144.

Письмо малої букви ж. Написання буквосполучень та слів із буквою ж. Навчальний диктант.

29.01

16

145.

Закріплення звукового значення букви «же». Опрацюван­ня текстів «Великі жуки», «Пізнавай хижих тварин».

30.10

22-23

146.

Письмо великої букви Ж. Написання складів. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом.

30.01

17

147.

Звук [ш], позначення його буквою «ша». Зіставлення звуків [ж] — [ш]. Читання слів, речень. Опрацювання тексту «Пошта».

01.02

24-25

148.

Письмо малої букви ш. Написання складів, слів та речень. Словниковий диктант.

01.02

18-19

149.

Закріплення звукового значення букви «ша». Опрацюван­ня вірша «На березі береза» (за А. Качаном) і тексту «Привіт, Сашку!».

04.02

26-27

150.

Письмо великої букви Ш. Написання буквосполучень, слів та речень.

04.02

20-21

151.

Звук [ч], позначення його буквою «че». Читання складів, слів. Звуковий аналіз слів. Словниково-логічні вправи. Скоромовки.

05.02

28-29

152.

Письмо малої букви ч. Написання складів, слів та речень. Словниковий диктант.

05.02

22-23

153.

Закріплення звукового значення букви «че». Опрацювання тексту «Наш веселий клас» (за М. Чумарною). Розігруван­ня сценки за віршем. Робота з дитячою книжкою.

06.02

30-31

154.

Письмо великої букви Ч, складів та слів із нею. Порівняння написання букв Ч та У. Списування речень, поданих друко­ваним шрифтом. Розвиток зв'язного мовлення.

06.02

24-25

155.

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацю­вання тексту «Річка Черемош».

08.02

32

156.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Письмо під дик­тування.

08.02

 

157.

Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквою «це». Звуковий ана­ліз слів. Читання складів, слів. Мовні вправи. Опрацюван­ня вірша «Порожній козуб» (за В. Лучуком).

11.02

33

158.

Письмо малої букви ц. Письмо складів та слів із буквою ц. Списування слів, поданих друкованим шрифтом.

11.02

26-27

159.

Закріплення звукових значень букви «це». Опрацювання вірша «Скільки олівців?». Загадки.

12.02

34-35

160.

Письмо великої букви Ц, буквосполучень та слів із нею. Написання речень.

12.02

28-29

161.

Буква «я», позначення нею сполучення звуків [йа]. Позна­чення буквою «я» звука [а] та м'якості попереднього при­голосного. Звуковий аналіз слів. Опрацювання казки «Ро­дичі». Розігрування сценки за казкою.

13.02

36-37

162.

Письмо малої букви я. Написання буквосполучень, слів. Звуковий аналіз слів.

13.02

30

163.

Позначення буквою «я» звука [а] та м'якості попередньо­го приголосного. Мовно-логічні вправи. Опрацювання віршів Л. Цілик «Сонечко», Г. Манів «Сонечкова донечка».

15.02

38-39

164.

Письмо великої букви Я, буквосполучень із нею. Допов­нення і записування речень. Складання й записування слів.

15.02

31

165.

Мовно-логічні вправи. Звуко-буквений аналіз слів з буквою я. Робота з дитячою книжкою.

18.02

 

166.

Написання вивчених букв. Списування з друкованого тексту.

18.02

 

167.

Буква «ю», позначення нею сполучення звуків [йу]. Поз­начення буквою «ю» звука [у] та м'якості попереднього приголосного. Читання складів, слів. Опрацювання вірша А. М ястківського «Весна».‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

19.02

40-41

168.

Письмо малої букви ю. Написання буквосполучень, слів та речень. Словниковий диктант.

19.02

34-35

169.

Закріплення звукових значень букви «ю». Загадка (А. Свашенко). Опрацювання вірша «Хто Юрасика вку­сив?» (за Г. Демченко). Робота з дитячою книжкою. _

20.02

42-43

170.

Письмо великої букви Ю, складів та слів із нею. Написан­ня речень. Письмо під диктування. Розвиток зв'язного мовлення.

20.02

36

171.

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацю­вання тексту «Вишня» (за К. Михалициною).

22.02

44

172.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Поділ та запису­вання слів за групами.

22.02

37

173.

Буква «є», позначення нею сполучення звуків [йе]. Позна­чення буквою «є» звука [е] та м'якості попереднього при­голосного. Опрацювання віршів.

25.02

45

174.

Письмо малої букви є. Написання складів та слів із бук­вою є. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом.

25.02

38-39

175.

Буква «є». Звуко-буквений аналіз слів з буквою «є». Читання в ролях  вірша А.Качана «Сині дині». Загадки.

26.02

46

176.

Закріплення письма малої букви є. Списування з друкованого тексту.

26.02

39

177.

Закріплення звукових значень букви «є». Звуковий аналіз слів. Скоромовка. Опрацювання казки «Як білка і заєць одне одного не впізнали».

27.02

47-48

178.

Письмо великої букви Є. Написання буквосполучень та речень. Вибірковий диктант.

27.02

40

179.

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацю­вання тексту «Буруля» (за В. Коваленко).

01.03

49

180.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Коментоване письмо.

01.03

41

181.

Буква «ї», позначення нею сполучення звуків [йі]. Звуко­вий аналіз слів. Читання слів. Словникові вправи. Опра­цювання віршів.

04.03

50-51

182.

Письмо малої букви ї, буквосполучень із нею. Складання і записування слів із вивчених букв.

04.03

42-44

183.

Закріплення звукового значення букви «ї». Опрацювання тексту «Українська держава».

05.03

52

184.

Письмо великої букви Ї, складів та слів із нею. Записуван­ня речень. Навчальний диктант.

05.03

45

185.

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацю­вання віршів «Я — українка» (за О. Василенко), «Прапор нашої країни» (за Г. Чубач)

06.03

53

186.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Пояснювальний диктант. Розвиток зв'язного мовлення.

06.03

46

187.

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання оповідання «Київ». Робота з дитячою книжкою.

11.03

54

188.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Поділ слів на склади. Пояснювальний диктант.

11.03

47

189.

Закріплення звукового значення вивчених букв. Розповідь про Тараса Шевченка та Лесю Українку. Опрацювання текстів «Тарас Григорович Шевченко», «Леся Українка».

12.03

55

190.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Побудова речень за малюнком.

12.03

48

191.

Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Чи­тання складів, слів. Опрацювання віршів К. Перелісної «Дощик», «Різнокольоровий дощик» (за В. Полинок).

13.03

56-57

192.

Письмо малої букви щ. Написання складів, слів та речень. Словниковий диктант.

13.03

49-50

193.

Закріплення звукового значення букви «ща». Опрацюван­ня оповідання В. Сухомлинського «Яке щастя?». Порів­няння віршів. Прислів'я.

15.03

58

194.

Письмо великої букви Щ. Написання буквосполучень, слів та речень. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

15.03

51

195.

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацю­вання тексту «Удома краще» (за Т. Волгіною).

18.03

59

196.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Побудова і запи­сування речень.

18.03

52-53

197.

Звук [ф], позначення його буквою «еф». Читання складів, слів. Опрацювання вірша Л. Кондрашенко «Жираф».

19.03

60-61

198.

Письмо малої букви ф. Написання буквосполучень, слів. Списування слів, поданих друкованим шрифтом.

19.03

54

199.

Закріплення звукового значення букви «еф». Опрацюван­ня вірша за В. Кравчуком і тексту «Виставка малюнків».

20.03

62-63

200.

Письмо великої букви Ф, буквосполучень та слів із нею. Складання й записування речень.

20.03

55

201.

Закріплення звукових значень вивчених букв. Словникові вправи. Скоромовки. Опрацювання тексту «Фунікулер у Києві». Робота з дитячою книжкою.

22.03

64-65

202.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування ре­чень, поданих друкованим шрифтом. Розвиток зв'язного мовлення.

22.03

56-57

203.

Звуки [дз], [дз'], позначення їх буквосполученням «дз». Звуковий аналіз слів. Опрацювання вірша

А.Зарудного «Дзвіночки».

01.04

66

204.

Письмо буквосполучень дз, Дз, слів із ними. Безвідривне поєднання букв. Побудова і записування речень.

01.04

58

205.

Відпрацювання злитої вимови звуків [дз], [дз ']. Опра­цювання вірша Грицька Бойка «Горобець» та оповідання «Лісовий майстер»

(за Ю. Старостенком).

02.04

67

206.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Побудова і запи­сування речень.

02.04

 

207.

Звук [дж], позначення його буквосполученням «дж». Відп­рацювання злитої вимови звука [дж].  Звуковий аналіз слів. Опрацювання вірша Н. Забіїи «Джміль».

03.04

68

208.

Письмо буквосполучень дж, Дж, слів із ними. Побудова і записування речень. Словниковий диктант.

03.04

59

209.

Закріплення звука [дж], буквосполучення «дж». Опрацю­вання тексту «Цілющі джерела».

05.04

69

210.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

05.04

60

211.

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацюван­ня тексту «Дзюдо».

08.04

70-71

212.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Письмо під дик­тування.

08.04

61

213.

Апостроф. Роль апострофа в українській мові. Вимова і написання слів з апострофом. Опрацювання тексту Д. Чередниченка «П'ятеро» і вірша Н. Гуркіної «Маю де­сять пальців я...». Робота з дитячою книжкою.

09.04

72-73

214.

Написання складів та слів з апострофом. Звуковий аналіз слів. Пояснювальний диктант. Розвиток зв'язного мов­лення.

09.04

62

215.

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацю­вання тексту «Як ми виграли комп'ютер».

10.04

74

216.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

10.04

63

217.

Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацюван­ня віршів М.Хоросницької «Я навчився вже читати...», В. Зорик «Книжка».

12.04

75

218.

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Написання буквосполучень та речень. Вибірковий диктант.

12.04

64

219.

Алфавіт. Звуки мовлення. Букви. Алфавітні назви букв. Опрацювання вірша Б. Заходера «Буква «Я»». Розігруван­ня сценки за змістом вірша.

15.04

76-79

220.

Закріплення вмінь писати великі й малі літери українсько­го алфавіту. Побудова і записування речень.

15.04

 

Післябуквений період

221.

Читаю і відгадую загадки. Загадки П. Ребро, Л. Вознюк, М. Пономаренко). Загадки (Складання загадки про тварину.

16.04

80

222.

Речення. Списування текстів, поданих рукописним і дру­кованим шрифтом. Робота з деформованими реченнями.

16.04

 

223.

Читаю і відгадую. Опра­цювання текстів «У лісовій школі», «Солодке слово».

17.04

81

224.

Речення. Списування текстів, поданих рукописним і дру­кованим шрифтом. Робота з деформованими реченнями.

17.04

 

225.

Читаю і слухаю дитячі пісні. Українська народна колиско­ва. Дитячі народні пісні «Зайчику, зайчику...», «Два півни­ки». Українська народна пісня «Вийди, вийди, сонечко».

19.04

82-83

226.

Вчимося відповідати на запитання. Складаємо речення. Складання розповіді про школу.

19.04

 

227.

Читаю лічилки. Л. Вознюк «Раз метелик, два жучок..». О. Сенатович «Місяць жмурить...». С.Шаповалов «Де­сять, дев'ять, вісім, сім...».

22.04

84-85

228.

Доповнення незавершених речень. Складання розповіді про своє місто (село) за поданим планом.

22.04

 

229.

Читаю українську народну казку. «Рукавичка» (українська народна казка). Робота з дитячою книжкою.

23.04

86-87

230

Звуки мовлення. Букви. Алфавітні назви букв. Закріплення вмінь писати букви алфавіту. Розвиток зв 'явного мовлення.

23.04

 

231.

Читаю українську народну казку. Розігрування епізодів української народної казки «Рукавичка».

24.04

86-87

232.

Голосні звуки. Звуковий аналіз слів. Списування тексту, поданого рукописним шрифтом.

24.04

 

233.

Читаю авторську казку. О. Зубер «Як заєць сон шукав».

26.04

88-89

234.

Приголосні звуки. Звуковий аналіз слів. Удосконалення вимови окремих звуків. Списування тексту, поданого руко­писним шрифтом.

26.04

 

235.

Читаю вірші про пори року. Ф. Петров «Від зими і до зи­ми». «У якому місяці?» (за К. Перелісною).

30.04

90-91

236.

Поділ слів на склади. Виконання мовних вправ. Вибіркове списування.

30.04

 

237.

Читаю про дні тижня. С. Жупанин «Хто молодець?». Зага­дка. 3. Мензатюк «Сім днів».

03.04

92-93

238.

Слова – назви предметів. Розрізнення слів – назв предме­тів за питаннями хто? що? Розподіл предметів за групами.

03.04

 

239.

Читаю про кольори у природі. А. Музичук «Якого кольору промінці». Є. Гуменко «Олівці».

06.05

94

240.

Поділ слів на склади. Виконання мовних вправ. Вибіркове списування.

06.05

 

241.

 Читаю про кольори у природі . «Розмова кольорів» (за М. Стояном).

07.05

95

242.

Слова –  ознаки предметів. Розрізнення слів – ознак пред­метів за питаннями який? яка? яке? Списування тексту, поданого рукописним шрифтом.

07.05

 

243.

Читаю про родину. Л. Вознюк «Татко і матуся».

І. Кульська «Старший брат». О. Полянська «Старша сестричка».

08.05

96-97

244.

Слова– назви дії предметів. Виконання мовних вправ. Списування тексту, поданого рукописним шрифтом.

08.05

 

245.

Читаю оповідання про дітей. Н. Вернигора «Моє місто». «Несправжня вулиця» (за О. Кротюк). Робота з дитячою книжкою.

10.05

98-99

246.

Розпізнавання слів, які відповідають на питання скільки? Вправляння у читанні числових виразів. Розвиток зв'язного мовлення.

10.05

 

247.

Читаю про дружбу і друзів. П. Воронько «Друзяки». «Бігла білка (за Л. Савчук). Прислів'я.

13.05

100-101

248.

Службові слова. Побудова і записування речень зі службовими словами.

13.05

 

249.

Читаю про дитячі ігри. Л. Дяченко «М'ячик-пустунець». Е. Саталкіна «Лічилочка».

14.05

102-103

250.

Слова, однакові за звучанням, проте різні за значенням. Виконання мовних вправ.

14.05

 

251.

Читаю про користь спорту. Грщько Бойко «Гантелі». Т. Коломієць «Ми зі спортом дружимо». О. Коротюк «Найдужчий».

15.05

104-105

252.

Слова, близькі за значенням. Робота з деформованим тек­стом.

15.05

 

253.

Читаю про домашніх тварин. «Передумала» (за О. Кротюк). «Гарно всім» (за Н. Марченко).

17.05

106-107

254.

Слова, протилежні за значенням. Виконання мовних вправ. Списування тексту, поданого рукописним шрифтом.

17.05

 

255.

Читаю про чарівні слова нашої мови.

А. Костецький «Бу­де день веселий».

20.05

108

256.

Закріплення засвоєних знань і вмінь учнів. Виконання мовних вправ. Побудова і записування речень за малюн­ком і поданими словами.

20.05

 

257.

Канікули! А. Костецький «Канікули». Вправи для розвитку навички читання.

21.05

109

258.

Розділові знаки наприкінці речення. Побудова, правильне інтонування і записування речень.

21.05

 

259.

Резервний урок. Вправи для розвитку навички читання.

22.05

 

260.

Резервний урок. Закріплення вмінь писати вивчені букви, поєднувати їх у словах.

22.05

 

261.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Вправи для розвитку навички читання. Робота з дитячою книжкою. Підсумок за рік.

24.05

 

262.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Розвиток зв'язного мовлення. Підсумок за рік

24.05

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Пригара Михайло
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Вихляєва Катерина Миколаївна
  Скиньте будь ласка 1 семестр,буду дуже вдячна! [email protected]
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Враженко Лариса
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Зібер Алла
  Це 1 семестр. Буду вдячна, якщо скинете ще 1 семестр.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додав(-ла)
Pustovit Tanya
Пов’язані теми
Українська мова, 1 клас, Планування
НУШ
Додано
10 січня 2019
Переглядів
5792
Оцінка розробки
4.9 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку