28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарно-тематичне планування з української мови 4 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з української мови для 4 класу до підручника М.Д.Захарійчук, А.І.Мовчун складено з урахуванням поділу на підгруппи, враховано всі види перевірних робіт,заплановано домашні завдання на І семестр.
Перегляд файлу

Українська мова

за підручником М. Д. Захарійчук , А. І. Мовчун.

4 клас

http://img-fotki.yandex.ru/get/6423/108950446.114/0_cd21d_6e954672_S.jpg

 

 

 

Перелік перевірних робіт

з української мови, які проводяться в 4 класі

Вид перевірок

І семестр

Дата

ІІ семестр

Дата

Всього

Діалог

1

 

    

 

1

Письмовий переказ

1

 

    

 

1

Перевірка мовних знань і вмінь

1

 

2

 

3

Диктант

1

 

2

 

3

Списування

1

 

1

 

2

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

     

 

1

 

1

Всього

5

6

11

 

 

 

 

Норми оцінювання списування та диктанту

Рівень навчальних досягнень учня/учениці

Бали

Кількість помилок

 

Початковий

 

 1

 17 і більше

 2

 14-16 помилок

 3

 11-13 помилок

Середній

 4

 8-10 помилок

 5

 5-7 помилок

 6

 1 негруба та 4 грубих помилки

Достатній

 

 7

 2 негрубі та 2 грубі помилки, або 3 грубі

 8

 2 негрубі та 1 груба або1 негруба та 2 грубі помилки

 9

 1 негруба та 1 груба помилки

Високий

 10

 2 негрубі помилки

 11

 1 негруба помилка

 12

 ––

 

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні протягом навчального мають запам’ятати: ( 45 слів )                                                                                                   аеропорт,  ввéчері, вдень, взúмку, вісімдесятú, влі́тку, восенú, вперéд, врáнці, врівноваженість, вчóра, гардероб,  держáва, дисциплі́на, життєрадісний, ззáду,  кіломéтр, лівóруч, мізúнець, мільйóн, назáд, напáм'ять, наполегливість, океáн, оптимізм, попéреду, посерéдині,  правóруч,  п'ятдесятú, п'ятсóт, сімдесятú, спільнота, справедливість,   температýра, тепéр, творчість, трамвáй, тролéйбус,  футбóл,  шерéнга, шістнáдцять, шістдесяти, шістсот, щогодини, щотижня.

Календарно – тематичне  планування

 з української мови

за підручником М. Д. Захарійчук , А. І. Мовчун.

 4 клас  119 годин

І семестр – 64 години (4 години на тиждень);

ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень)

п/п

Тема уроку   

Підручник

Домашнє завдання

1 група

2 група

Тема 1.  Мова і  мовлення

 

1.

 

Мова – жива скарбниця історії народу.

С.5-6

Впр.4, дібрати вірш

02.09

02.09

2.

Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові.

 

С. 6- 8

Впр.8, скласти 3 речення з застарілими словами

04.09

03.09

3.

Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях

 

С. 9- 10

Впр.12, скласти записку для матері

05.09

05.09

Тема 2.   Текст

 

4.

Закріплення поняття про будову текстів різних типів(опис, розповідь, есе).

С.11- 12

06.09

06.09

5

Тема і мета висловлювання. Заголовок. Визначення теми висловлювання,  формулювання основної думки

   С.12-14

Впр.20, скласти текст-опис метелика

09.09

09.09

6.

Спостереження над засобами зв’язку речень у тексті. Лексичні засоби для зв’язку речень у тексті.

С.14-16

Впр.22, списати 2 абзац

11.09

10.09

7

Поділ тексту на частини, складання плану з допомогою вчителя та самостійно. Спостереження за роллю абзаців.

С.16-17

Впр.28, скласти і записати відповідь

12.09

12.09

8

Р. З. М. № 1. Складання  запитань  і відповідей  на задану тему.

С.18

13.09

13.09

9

Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування: наявність певного твердження, доказів та висновків.

Побудова тексту-міркування, добір переконливих доказів, формулювання висновку.

 

С.19- 20

Впр. 33, скласти текст-міркування

16.09

16.09

10

Побудова тексту-міркування, добір переконливих доказів, формулювання висновку.

С. 20- 21

Впр. 37, списати речення

18.09

17.09

11.

Контрольна робота. Списування.

«Як дерева зимують»

 

19.09

19.09

12.

Аналіз контрольної роботи. Особливості текстів  - описів. Мета цих текстів. Складання художніх та науково-популярних описів. Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів.

С.21 -23

20.09

20.09

13

Вправляння у написанні замітки до стінгазети, листа.

С.24-25

Впр. 49, написати замітку до газети

23.09

23.09

Тема 3. Речення  

14.

Повторення й узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання  та інтонацією.

С.27 -28.

Впр.53, скласти по 2 питальних та спонукальних речення

25.09

24.09

15.

Головні і другорядні члени речення. Встановлення зв’язку слів у реченнях: виділення головних і другорядних членів.

С. 28- 30

Впр. 57, списати 2 абзац

26.09

26.09

16.

Р. З. М. № 2.   Складання  тексту – опису  за  змістом малюнка.

С.7-8.

С.30

27.09

27.09

17.

Визначення, за допомогою чого зв’язуються слова (за допомогою закінчень і прийменників, тільки закінчень). Поширення речень словами та словосполученнями.     Діалог.

С 31-33

Впр.66, скласти речення за схемою

30.09

30.09

18.

Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення. Спостереження за вживанням речень з однорідними членами в тексті. Кома при однорідних членах речення.  Діалог.

 

С. 34-35

Впр.70, списати речення

02.10

01.10

19.

Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення. Діалог.

С. 36- 38

Впр.74, списати текст

03.10

03.10

20.

Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами використання речень з однорідними членами у побудові текстів. Граматичні питання до однорідних членів речення Діалог.

С.38-40

04.10

04.10

Тема 4. Слово. Значення  слова. Частини  мови

21.

 Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про лексичне значення слова.

С. 42- 43.

Впр.86, виписати словосполучення

07.10

07.10

22.

Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про морфемну будову слова розрізнення слів, що належать до гнізда спільнокореневих, і форм одного з таких слів.

 

С.44- 46.

Впр. 92,списати 2 абзац

09.10

08.10

23.

Контрольна робота. Перевірка  мовних  знань і вмінь  з теми : «Текст. Речення.» .

 

10.10

10.10

 

24.

Р. З. М. № 3. Робота з деформованим текстом:  переставляння  частин  тексту, додавання кінцівки.

С. 43-44.

11.10

11.10

25.

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки? котрий? котра? котре? котрі? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, але тощо).

С. 46- 47.

Впр. 96, списати розкриваючи дужки

16.10

15.10

Тема 5. Іменник

26.

Розширення уявлень про лексичне значення іменника (слова з абстрактним значенням: радість, сум, сміливість тощо).

С.48- 49.

Впр. 100, списати виділені слова

17.10

17.10

27.

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Вживання іменників у прямому і переносному значеннях.

С. 50 -51.

18.10

18.10

28.

Рід   і число іменників. Віднесення іменника до одного з родів. Змінювання іменників за числами.

С. 51- 52.

Впр. 108, визначити рід іменників

21.10

21.10

29.

Змінювання іменників за відмінками. Формування умінь ставити іменники в початкову форму.

С.53- 55.

Впр. 116, змінити іменники за відмінками

23.10

22.10

30.

Закінчення іменників жіночого роду на –а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж, ч, ш].

С.58- 59.

Впр. 125, дібрати іменники

24.10

24.10

31.

Р. З. М. № 4.Робота   з деформованим текстом  (  заміна недоречно  повторюваних слів ).

С.13- 15.

25.10

25.10

32.

 Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення –а, -я в іменниках жіночого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі.

С.59- 61.

Впр. 129, записати фразеологізми

04.11

04.11

33.

Закінчення  іменників чоловічого  роду  в орудному  відмінку однини.

С. 61- 63.

Впр. 133, поставити іменники у форму орудного відмінка

06.11

05.11

34.

Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на -ар, -яр.

 

С. 63- 64.

Впр. 137, скластим 5 речень

07.11

07.11

35.

Спостереження над паралельними закінченнями іменників чоловічого роду – назв істот у давальному і місцевому відмінках однини.

С. 64 -   65.

08.11

08.11

36.

Відмінювання  іменників  середнього роду   в однині.

С. 66- 67.

Впр. 145, скласти і записати речення

11.11.

11.11

37.

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з´], [ц´], [с´] перед закінченням в іменниках різного роду.

С. 67- 69.

Впр. 150, скласти і записати словосполучення

13.11

12.11

38.

Закінчення  іменників  жіночого  роду  з кінцевим приголосним  основи. Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини.

С. 69- 70.

Впр. 154, поставити у форму орудного відмінка

14.11.

14.11

39.

Р. З. М. № 5.  Вибірковий  переказ тексту   з елементами  опису.

С. 73 - 74

15.11

15.11

40.

Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини.

С. 70- 71.

Впр. 158, скласти речення

18.11

18.11

41.

Спостереження за явищами чергування кореневих [і] з [е], [о] в окремих іменниках жіночого та чоловічого родів з основою на приголосний.

С. 72-73

Впр. 161, скласти 5 речень

20.11

19.11

42.

Спостереження за закінченнями іменників у множині (таблиця відмінювання). Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині.                Контрольна робота. Діалог.

С. 73- 74.

Впр. 165, скласти речення

21.11

21.11

43.

Розвиток умінь правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках. Узагальнюючий  урок  з теми  : «Іменник».

С. 75- 76.

22.11

22.11

Тема7. Прикметник  

44.

Прикметник. Розвиток умінь упізнавати прикметники в тексті,  спостереження за їх роллю у мовленні.

 С.77- 78.

 

 

Впр. 173, скласти текст-опис

25.11

25.11

45.

Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях.

С.80- 81.

Впр. 178, скласти 2 речення

27.11

26.11

46.

Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому (без термінів).

С. 81-82

Впр. 182, Вставити пропущені прикметники в прислів’я

28.11

28.11

47.

Р. З. М. № 6.  Складання письмового висловлювання  за  прочитаним  твором  з елементами  міркування.

С.81- 82.

29.11

29.11

 

48.

Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників. Розрізнення роду і числа прикметників у сполученнях з іменниками.

С.82- 84.

Впр. 186, списати речення, підкреслити головні члени речення

02.12.

02.12

49.

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками (таблиця відмінювання) в однині та множині. Граматичне питання до прикметника у сполученні з іменником.

С. 85- 86.

Впр. 190, провідміняйте прикметники

04.12

03.12

50.

Відмінювання прикметників  з основою  на м’який  приголосний  в однині  та множині.

С.87-88.

Впр.194, провідміняйте прикметники разом з іменниками

05.12

05.12

51.

Визначення  відмінків прикметників  за відмінками  іменників.   

С. 88- 89.

06.12

06.12

52.

Визначення  відмінків прикметників  за відмінками  іменників

С.90-91

Впр. 202, списати прикметники

09.12

09.12

53.

Р. З. М. № 7.  Детальний   переказ  тексту  за колективно складеним   планом.

 С. 23.

11.12

10.12

54.

Контрольна робота. Письмовий  переказ.

С.93-94.

12.12

12.12

55.

Уживання  знака  м’якшення  перед закінченням прикметників  у родовому, орудному  та місцевому відмінках однини.

С. 92- 93.

13.12

13.12

 

56.

Уживання  знака  м’якшення  перед закінченням прикметників  у родовому, орудному  та місцевому відмінках однини.

 

Впр.207, визначити закінчення прикметників

16.12

16.12

57.

Контрольна робота. Диктант.

 

 

18.12

17.12

58.

Аналіз контрольного диктанту. Вимова та написання  закінчення  -ій  у прикметниках жіночого роду в  давальному  та місцевому відмінках.

С.95-96

Впр. 215, списати прислів’я, визначити закінчення прикметників

19.12

19.12

 59.

Вимова і написання найуживаніших прикметників на -ський, -цький,   -зький.

С. 96- 97.

20.12

20.12

60.

Відмінювання прикметників у множині

С. 99- 100

Впр. 227,списати текст, розкриваючи дужки

23.12

23.12

61.

Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Закінчення у називному відмінку множини (вимова та правопис).

С. 101-102.

Впр. 231, списати 2 абзац

26.12

24.12

62.

Р. З. М. №8. Складання запрошення

С.102

27.12

26.12

63.

Підсумковий урок за семестр. 

 

 

27.12

 

docx
Додано
10 серпня
Переглядів
114
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку