Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

календарно-тематичне планування з української мови для 11-их класів на 2018 − 2019 н. р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми: Українська мова : програма. 10–11 класи. Академічний рівень. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.

КТП укладено відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».

Перегляд файлу

 

 

Календарно-тематичне  планування

з  української  мови  для  11-их  класів

на    2018  2019 н. р.

 

Пояснювальна записка

 

        Календарно-тематичне планування  складено  відповідно  до  програми:  Українська мова : програма. 10–11 класи. Академічний рівень. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.

 КТП укладено відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».

 

 Підручник. Українська мова : підруч. для 11 кл. ЗНЗ з навчанням естетичний укр. мовою : академ. рівень, профіл. рівень / С. О. Караман та ін. К. : Освіта, 2011. 416 с.

 

Академічний рівень - 70 год. (2 год. на тиждень)

 

Форми  контролю

Фронтальні види контролю робіт

 

І семестр

ІІ семестр

Перевірка  мовної  теми▫

(тестові  завдання)

2

2

Письмо:

 

 

  • переказ

1

1

  • твір

1

-

Правопис:

 

 

  • диктант

1

1

Форми  контролю

Індивідуальні види контрольних робіт

Діалог

1

-

Усний переказ

1

-

Усний твір

-

1

Читання вголос

-

1

 

 

 

 

№ п/п

Дата

Зміст 

 

К-сть годин

І семестр

Повторення вивченого в 10 класі.

Стилістика мови. Культура мовлення

1

 

Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики

1

2

 

Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність

1

3

 

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Написання  -н-  у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках

1

4

 

Поняття роду, числа. Не з різними частинами мови

1

5

 

РМ. Навчальне читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: докладний запис, конспект

1

6

 

Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах

1

7

 

Ступені порівняння. Написання складних прикметників

1

8

 

РМ. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням(висловлення власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків)

Усний переказ

1

9

 

РМ. Письмовий  стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловлення власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків)

1

10

 

Повні й короткі, стягнені й нестягнені форми прикметників

1

11

 

Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм. Правопис займенників

1

12

13

 

РМ. Контрольний переказ із творчим завданням

2

14

 

Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників. Синоніміка дієприслівників

1

15

 

Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення

1

16

 

Тематична контрольна робота №1 (тестові завдання) 

1

Тематична оцінка

Стилістика простих речень

17

 

Види простих речень і їх відтінки значень

1

18

 

РМ. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми

Діалог

1

19

 

Синоніміка: двоскладних і односкладних речень; неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових; означено-особових і безособових

1

20

 

Синоніміка мовних засобів вираження: присудка, другорядних членів; інверсія замість прямого порядку слів

1

21

 

РМ. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільно-політичну або морально-етичну теми, його композиція. Основні способи виступу

1

22

23

 

РМ. Контрольний твір-есе

 

2

24

 

Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів. Пунктограми у простому реченні

1

25

 

Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер

1

26

 

Пунктограми у простому реченні. Практикум

1

27

 

Контрольна робота (диктант)

1

28

 

Тематична контрольна робота №2 (тестові завдання)

1

29

 

РМ. Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Лист електронною поштою і по мобільному телефону (sms)

1

30

 

РМ.  Основні вимоги до культури спілкування по телефону і в Інтернеті

1

31

 

Повторення вивченого. Просте речення. Синтаксичний аналіз простих речень

1

32

 

Повторення вивченого. Розділові знаки в простому реченні

1

33

 

Узагальнення й систематизація вивченого у  І семестрі

1

Тематична оцінка 

     ІІ семестр

Стилістика складних речень

34

 

Види складних речень. Пунктограми у складному реченні

1

35

 

Смислові відношення між частинами складних речень

1

36

 

Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень; складних безсполучникових і складносурядних; складних безсполучникових і складнопідрядних 

1

37

38

 

РМ. Письмовий  докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловлення власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків)

2

39

 

Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами

1

40

41

 

РМ. Контрольний переказ із творчим завданням

2

42

 

Пунктограми у складному реченні

1

43

 

Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення

1

44

 

РМ. Реферат за темою, пов’язаною з предметами, що вивчаються, особливості його побудови і мовне оформлення

1

45

 

Пунктограми в складному реченні. Практикум

1

46

 

РМ.  Доповідь за темою, пов’язаною з предметами, що вивчаються,прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією

1

47

 

Тематична контрольна робота (тестові завдання)

1

Тематична оцінка

Стилістика речень з різними засобами вираження чужого мовлення. Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення

48

 

Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень з прямою мовою

1

49

 

Пунктограми при прямій мові

1

50

 

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення і особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки й мовні

1

51

 

Стилі мовлення, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри

1

52

 

РМ. Навчальне аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: тези, докладний і короткий плани

1

53

 

Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Основні ознаки, вимоги до гарного мовлення

1

54

 

Тематична контрольна робота (тестові завдання)

1

Тематична оцінка

Узагальнення й систематизація

 найважливіших відомостей з української мови

55

 

Лексикологія і фразеологія

1

56

 

Морфологічна будова слова. Написання слів з найуживанішими орфограмами

 

57

 

РМ. Усний твір-роздум на морально-етичну тему

                                                                                                                   Усний твір

1

58

 

Частини мови

1

59

 

Слово, словосполучення, речення. 

1

60

 

Просте речення. Члени речення. Складне речення

 

61

 

Система розділових знаків

1

62

 

Текст. Його будова

 

63

 

Контрольна робота (диктант)

1

64

 

РМ. Читання текстів різних стилів

Читання вголос

1

65

 

Узагальнення  вивченого  протягом  року

1

Тематична оцінка

doc
До підручника
Українська мова (академічний та профільний рівень) 11 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
23 серпня 2018
Переглядів
2048
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку