1 квітня о 15:00Вебінар: Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання

Контрольний письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням ( підготовча робота).

Про матеріал

Тема уроку. Контрольний письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням ( підготовча робота).

Тип уроку – розвиток зв'язного мовлення.

Мета уроку:

навчальна – виявити та оцінити рівень сформованості в учнів умінь і навичок письмово відтворювати зміст прослуханого тексту публіцистичного стилю, доповнювати його своїми міркуваннями, навчити висловлювати власне розуміння порушеної в тексті проблеми ;

розвивальна – розвивати зв'язне мовлення, логічне та образне мислення, збагачувати й уточнювати словниковий запас;

виховна – виховувати любов до рідної мови, її багатства.

Методи і прийоми:

Методи – слово вчителя, бесіда, спостереження й аналіз мовних явищ;

Прийоми – прийоми мовленнєвої діяльності (аналіз, синтез, індукція, дедукція), прийоми роботи з текстом (визначення головної думки, складання плану, робота над змістом).

Обладнання: текст для переказу.

Міжпредметні зв'язки: література, етика, історія.

Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, лексикологія, орфографія.

Перегляд файлу

Урок №

Дата:

Клас: 11

Тема уроку. Контрольний письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням ( підготовча робота).

Тип уроку – розвиток зв’язного мовлення.

Мета уроку:

           навчальна – виявити та оцінити рівень сформованості в учнів умінь і навичок письмово відтворювати зміст прослуханого тексту публіцистичного стилю, доповнювати його своїми міркуваннями, навчити висловлювати власне розуміння порушеної в тексті проблеми ;

         розвивальна – розвивати зв’язне мовлення, логічне та образне мислення, збагачувати й уточнювати словниковий запас;

    виховна –  виховувати любов до рідної мови, її багатства.

 

Методи і прийоми:

            Методи – слово вчителя, бесіда, спостереження й аналіз мовних явищ;

            Прийоми – прийоми мовленнєвої діяльності (аналіз, синтез, індукція, дедукція), прийоми роботи з текстом (визначення головної думки, складання плану, робота над змістом).

Обладнання: текст для переказу.

Міжпредметні зв’язки: література, етика, історія.

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис, лексикологія, орфографія.

 

 

 

 

Використана література:

I.  Караман С. О., Мацько Л. І., Караман О. В. Українська мова: Як писати       переказ: Навч.-метод. посібник. – К.: Магістр-S, 1998. – 224 с.

II. Українська мова. 11клас: тексти переказів із творчим завданням для державної підсумкової атестації / А. О. Момот, І. І. Стеценко. – К.: Генеза, 2011. – 128 с.

III. Донченко Т. Як готувати учнів до переказу // Українська мова і література в школі. - 2001. - № 2. – С. 3 - 6.

 

План  уроку

    1.Організаційний момент – 2 хв.

    2.Повідомлення мети і завдань уроку – 2 хв.

3. Підготовка до роботи над переказом – 3 хв.

4. Робота з текстом. Сприйняття і відтворення змісту – 15 хв.

5. Написання переказу із творчим завданням – 21 хв. 

6. Підведення підсумків уроку. Домашнє завдання – 2 хв.

 

Хід уроку

 

  1.Організаційний момент

  2.Повідомлення мети і завдань уроку

 Учитель: Що таке переказ?

 Учень: Переказ – це вид роботи з розвитку зв’язного мовлення, в основі якої лежить відтворення змісту висловлювання і складання тексту за готовим матеріалом.

Учитель: які є види переказів?

Учень: за обсягом виділяють перекази стислі й докладні, за способом передачі тексту – усні і письмові, за метою проведення – контрольні й навчальні і за характером текстового матеріалу перекази поділяються на розповіді, описи й роздуми.

3. Підготовка до роботи над переказом

Учитель: Щоб правильно написати контрольний стислий переказ:

1. Уважно прослухайте текст для переказу.

2. За потреби запишіть на чернетці ключові слова і словосполучення, конкретні найменування (прізвища, географічні назви, дати, цифри тощо).               

3. Визначте стиль, тип, жанр мовлення, тему та основну думку тексту. 

4. Під час повторного прослуховування тексту зробіть записи на чернетці у вигляді плану, окремих слів і словосполучень, потрібних для розкриття основної думки, зв’язку частин тексту тощо.

5. Поміркуйте над змістом і послідовністю викладу матеріалу переказу.

6. На чернетці напишіть стислий переказ тексту, підпорядковуючи висловлення темі та основній думці, дотримуючись композиції, мовних і стильових особливостей, авторського задуму (роботу можна записувати як у повному, так і в скороченому варіанті). Виконайте на чернетці творче завдання               

7. Відредагуйте написане для поліпшення мовного оформлення своєї роботи, подбайте про точність висловлення думок, розстановки розділових знаків.               

8. Перепишіть роботу начисто охайно, без виправлень, відповідно до норм української літературної мови               

9. Здійсніть перевірку написаного в чистовому варіанті.

 

4. Робота з текстом. Сприйняття і відтворення змісту

Учитель: Прослухайте уважно текст із метою усвідомлення його змісту. Намагайтеся запам’ятати послідовність викладу матеріалу.

(Перше прослуховування тексту).

Мистецтво спілкування

       Як відомо, взаємини між людьми можуть обмежуватися посмішкою, кивком голови та іншими жестами, але зазвичай це привітання, а далі йде вже весела розмова чи поважна бесіда. Якщо художники мислять образами, музиканти – звуками, вчені – почуттями, то всі разом (а з ними і людство в цілому) послуговуються мовою слів як основним засобом виявлення думок. Звісно, навчитися думати неможливо, якщо не вміти говорити, і навпаки. Що ж потрібно, щоб оволодіти вмінням говорити? Напевно, замало знати мову, треба ще й свідомо розмовляти. Здавна людство намагається опанувати мистецтво спілкування. На основі багатовікового досвіду виробилися основні правила бесіди, а кожне нове покоління вносить свої особливості. Ще стародавній філософ Епіктет зазначив, що людина має слухати вдвічі більше, ніж говорити. Він також наполягав на тому, що краще слухати, ніж говорити. Чому? Тому що Бог дав людині один язик і пару вух.

       Відомим на Русі є «Повчання до дітей князя Володимира Мономаха» (початок XII століття), де дітям князів та дружинників при веденні бесіди рекомендувалося мовчати в присутності старших, слухати мудрих, з рівними собі й молодшими в любові перебувати, якомога більше вдумуватися, не шаленіти словом, не осуджувати мовою і небагато сміятися…

       У XVII столітті у Франції видано книгу, що згодом стала відомою по всій Західній Європі під назвою «Мистецтво галантних бесід», «Як стати людиною з добрими манерами». Дотримуючись приписів таких видань, багато поколінь оволоділи вміннями вести світську бесіду на вільні теми: про погоду, лови, перегони тощо.

      Простий спосіб стати найцікавішим співрозмовником пропонує Дейл Карнегі: по-перше, для цього треба бути уважним слухачем від початку до кінця розмови, заохочуючи інших розповідати про себе, бо набагато більше їх цікавлять власні проблеми, ніж ваші; по-друге, треба зрозуміти погляди співрозмовника. А якщо людина хоче дізнатись, як змусити людей уникати її, сміятися з неї поза очі або навіть зневажати її, то не треба ніколи нікого довго вислуховувати, а слід безперестанку говорити про себе самого. Коли з’являється певна думка в той момент, коли розмовляє співрозмовник, не варто чекати, поки він закінчить, задля чого витрачати час, вислуховуючи його пусту балаканину! Відразу ж треба перебити його на середині фрази! Підсумовуючи, Карнегі запевняє, що такі люди є нудними і невихованими, самозакоханими та самовпевненими, вони не стануть добрими співрозмовниками, бо не вміють слухати.

(За Т. Яценко; 357 слів)

(Приклад творчого завдання)

  Кажуть, що розумних і приємних співрозмовників мало тому, що більшість людей думає над тим, що вони хочуть висловити, а не як треба відповідати. Найкмітливіші та найввічливіші тільки роблять уважний вигляд, а в їхніх очах і на обличчі простежується байдужість до того, що їм кажуть, а також прагнення якнайшвидше повернутися до того, що самі хочуть сказати. Мало хто розуміє, що таке намагання подобатися самому собі є кепським засобом сподобатися іншим чи переконати їх. Без сумніву, вміння слухати та доречно відповідати є однією з неодмінних якостей, притаманних мудрому й коректному співрозмовнику.

Учитель: А зараз занотуйте у своїх чернетках план або тези тексту (5 хв.).

Прочитайте творче завдання до переказу (на дошці) і визначтесь, у якому напрямі повинні розвиватися ваші роздуми.

Завдання:

  Напишіть переказ тексту, додавши самостійно складену кінцівку-роздум про своє розуміння спілкування. Відтворюючи зміст, використайте аргументи, що підтверджують тезу (крім наявних, можна навести приклади з життя, літератури, мистецтва). У самостійно створеній частині має бути те, що характеризує публіцистичний стиль, передусім поєднання логічних та емоційно - експресивних засобів. Дотримуйтеся послідовності роботи над переказом.

(Друге прослуховування тексту).

5. Написання переказу із творчим завданням

 • Підготовка чорнового варіанту переказу з творчим завданням  (учні записують переказ у чернетку).
 • Редагування написаного (учні вичитують переказ, редагують його з допомогою додатка).
 • Переписування (учні переписують переказ із творчим завданням начисто).

6. Підведення підсумків уроку. Домашнє завдання

 • Самоперевірка учнями своїх робіт (учні вичитують переказ).
 • Збір зошитів.

Домашнє завдання:

  Доберіть афоризми або прислів’я про спілкування.

     Наприклад:

 • Єдина відома мені розкіш – це розкіш людського спілкування.

( Антуан де Сент - Экзюпери)

 • Близьке спілкування – ось звідки беруть початок ніжна дружба і найсильніша ненависть.

(Антуан де Ривароль)

 • Давайте поспілкуємося, поки ми один одному нічого не повинні!

(Степан Балакин)

 • Дефіцит спілкування привів до того, що воно з розкоші перетворилося на предмет першої необхідності.

(С. Лузан)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток:

 

Як відредагувати текст, написаний на чернетці: 

    

1. Переконайтеся, що текст розкриває тему й основну думку, відображає зміст почутого.               

 

2. Простежте, наскільки достатньо аргументована теза роздуму, наскільки чітко й послідовно викладено думки.               

 

3. Зверніть увагу на доречність та логічність висновків. Перевірте правильність членування тексту на абзаци, правильність поєднання речень.

 

4. Переконайтеся, що текст відповідає вимогам заданого стилю і типу мовлення.               

 

5. Якщо виникає сумнів у правильності написання слів, зверніться до словника. Перевірте правильність уживання розділових знаків.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Кушніренко Оксана Борисівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Подопригора Ганна Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Шам Віта Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Тягун Ірина Іванівна
  Чудовий конспект. Став у нагоді. Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Петрачкова Світлана Олексіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
docx
До підручника
Українська мова (академічний та профільний рівень) 11 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
28 серпня 2018
Переглядів
21960
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку