23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

Календарно-тематичне планування з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ для 11 класу на 2019-2020 н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з української мови складено за навчальною програмою: Українська мова. 5 –9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)
Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА  МОВА

11 КЛАС

Рівень стандарту

(Відповідно до навчальних програм,

затверджених  наказом   МОН   від   23.10.2017  №1407)

(105 год, 3 год на тиждень)

 

 

Форми контролю

К-сть годин

І сем

ІІ се

Перевірка мовної теми (контрольна робота), (тест чи диктант)

2

2

Письмо:                                        Есе

2

3

  Усний переказ

Інд.

 

  Діалог

Інд.

 

           Усний твір

 

Інд.

 

№ з/п

 

Тема уроку

Примітка

І семестр

Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості

1

 

Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість

 

2

 

Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість

 

Морфологічна норма

3

 

Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників

 

4

 

Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників

 

5

 

Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників

 

6

 

Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників

 

7

 

Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки, використання прислівників дуже, вельми, занадто, мало, вкрай, зовсім, особливо, трохи, дещо, злегка та ін.,

 

8

 

 Вживання прикметникових суфіксів і префіксів зі значенням суб’єктивної оцінки (величезний, манюсінький, тонкуватий, завеликий, старенький, предобрий)

 

9

 

Контрольне есе “Що потрібно робити, щоб здійснилася мрія?”

 Контр.есе

10

 

Прислівник. Ступені порівняння прислівників

 

11

 

Прислівник. Ступені порівняння прислівників

 

12

 

Прикметники, що перейшли в іменники

 

 

13

 

Прикметники, що перейшли в іменники

 

14

 

Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника

 

15

 

Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника

 

16

 

Дієслово, дієслівні форми

 

17

 

Дієслово, дієслівні форми

 

18

 

Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін. 

 

19

 

Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін. 

 

20

 

Контрольне есе “Мандрівка до одного з семи чудес України”

Контр. есе

21

 

Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (ходімо – ходім, візьміте – візьміть, визначте – визначіть, підтвердьте – підтвердіть)

 

22

 

Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини

 

23

 

Активні й пасивні дієприкметники

 

24

 

Активні й пасивні дієприкметники

 

25

 

Контрольна робота №1.  Морфологічна норма

 

КР №1

Синтаксична норма

26

 

Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка

 

27

 

Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка

 

28

 

Складні випадки синтаксичного узгодження

 

29

 

Складні випадки синтаксичного узгодження (УПА засвідчила; до міста Старий Самбір; у місті Чернівці)

 

30

 

Складні випадки і варіанти синтаксичного керування (відгук про роботу, радіти з перемоги і радіти перемозі; потреба в підручниках; не вживати заходів; не викликає довіри; враження від фільму; командувач військ; багатий на копалини і багатий копалинами; близько десятої години; переміг завдяки вам; посіяла біля хати, за нашими розрахунками)

 

31

 

Складні випадки і варіанти синтаксичного керування

 

32

 

Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками (відбувається в Україні, побувати в Німеччині; поглянути на Вкраїну; жити на Черкащині; піднятися на Еверест)

 

33

 

Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками

 

34

 

Словосполучення з прийменником по (піти по гриби; по цей день; блукати по полю; триватиме з лютого по квітень; кожному по сувенірові; зауваження по суті тощо)

 

35

 

Словосполучення з прийменником по (піти по гриби; по цей день; блукати по полю; триватиме з лютого по квітень; кожному по сувенірові; зауваження по суті тощо)

 

36

 

Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за (посіяти у дощ; працювати в бібліотеці; росте при дорозі; за часів Мазепи; за активної підтримки)

 

37

 

Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за (посіяти у дощ; працювати в бібліотеці; росте при дорозі; за часів Мазепи; за активної підтримки)

 

38

 

Вживання похідних сполучників

 

39

 

Вживання похідних сполучників

 

40

 

Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка (Він був активним учасником тих подій. Мій однокласник – директор школи. Перегляд вистави становить частину нашого плану на вихідний.  Висіло багато картин; більшість громадян учора підтримали; більшість депутатів проголосувало;  батько з сином відвідали; виставка-продаж вразила)

 

41

 

Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка

 

42

 

Пасивні конструкції з дієсловами на –ся

 

43

 

Пасивні конструкції з дієсловами на –ся

 

44

 

Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то

 

45

 

Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то

 

46

 

Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення

 

47

 

Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення

 

48

 

Прості ускладнені речення

 

 

49

 

Прості ускладнені речення

 

50

 

Правила побудови складних речень

 

51

 

Правила побудови складних речень

 

52

 

Логічні помилки в складних реченнях

 

53

 

Логічні помилки в складних реченнях

 

54

 

Контрольна робота №2. Синтаксична норма

 КР №2

Пунктуаційна норма

55

 

Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком у простому реченні

 

56

 

Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком у простому реченні

 

57

 

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями

Діалог

 

58

 

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями

Усний переказ

ІІ семестр

59

 

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення

 

60

 

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення

 

61

 

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями 

 

62

 

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями 

 

63

 

Контрольне есе “Ця музика спонукає до думок”

Контр.есе

64

 

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими прикладками 

 

65

 

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими прикладками 

 

66

 

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими обставинами

 

67

 

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими обставинами

 

68

 

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними словами і реченнями

 

69

 

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними словами і реченнями

 

70

 

Кома в складному реченні

 

71

 

Кома в складному реченні

 

72

 

Крапка з комою у складному реченні

 

73

 

Крапка з комою у складному реченні

 

74

 

Двокрапка у складному реченні

 

75

 

Контрольне есе «Читання робить нас кращими»

Контр.есе

76

 

Тире у складному реченні

 

77

 

Розділові знаки при прямій мові

 

78

 

Розділові знаки при прямій мові

 

79

 

Контрольна робота №3. Пунктуаційна норма

КР №3

Стилістична норма

80

 

Стилістична помилка. Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів

 

81

 

Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів

 

82

 

Стилістичні особливості слів іншомовного походження

 

83

 

Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика

 

84

 

Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики

 

85

 

Контрольне есе

Контр. есе

86

 

Стилістичне забарвлення фразеологізмів.

 

87

 

Виражальні можливості фразеологізмів

 

88

 

Стилістичні особливості засобів словотвору

 

89

 

Стилістичні особливості частин мови

 

90

 

Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях

 

91

 

Контрольна робота №4. Стилістична норма

КР №4

Практична риторика

92

 

Засоби мовного вираження промови. Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні

 

93

 

Риторичні фігури.  Антитеза. Повторення 

 

94

 

Риторичні фігури.  Градація. Порівняння

 

95

 

Риторичні фігури.  Риторичне запитання. Звернення

 

96

 

Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення)

 

97

 

Збирання необхідної інформації й допоміжного матеріалу, написання, удосконалення, виголошування тексту інформаційного жанру (на вибір учня). Аналіз і самоаналіз

 

98

 

Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова, листування)

 

99

 

Збирання необхідної інформації й допоміжного матеріалу, написання, удосконалення, виголошування тексту діалогічного жанру (на вибір учня). Аналіз і самоаналіз

 

100

 

Оцінювальні жанри (похвала, осуд, рецензія, характеристика)

 

101

 

Збирання необхідної інформації й допоміжного матеріалу, написання, удосконалення, виголошування тексту оцінювального жанру (на вибір учня). Аналіз і самоаналіз

 

102

 

Етикетні жанри (привітання, вибачення)

 

103

 

Збирання необхідної інформації й допоміжного матеріалу, написання, удосконалення, виголошування тексту етикетного жанру (на вибір учня). Аналіз і самоаналіз

 

104

 

Контрольна робота №5. Практична риторика

КР №5

  Усний твір

105

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
9 лютого
Переглядів
1227
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку