Календарно-тематичне планування з Всесвітньої історії 7 клас. І семестр 2020/2021 н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з Всесвітньої історії 7 клас. І семестр 2020/2021 н.р. Підручник :Всесвітня історія: підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020. - 144 с., іл. Додала: Кущак І.А.
Перегляд файлу

Календарно –тематичне планування

 Всесвітня історія  7 клас

(І семестр - 15 годин,  1 година на тиждень)

 

 

Клас, дата

Тема уроку

 

Результати навчально-пізнавальної діяльності

 

Примітка

 

Корекція

1

 

 

 

Вступ. Діагностування.

Знати:

 • хронологічні межі та періодизацію Середньовіччя, час Великого переселення народів;
 • види джерел з історії Середньовіччя;
 • напрямки Великого переселення народів і розселення слов’ян.

Розуміти:

 • Середні віки (доба Середньовіччя) як період між історією Стародавнього світу та Новою історією;
 • Середні віки в Україні як княжу добу, періоди якої збігаються з відповідними періодами європейської історії, а саме: а) період становлення племiнних князiвств i союзiв (V–IX ст.) – з добою раннього Середньовiччя (середина V ст. – кiнець IХ ст.); б) період iснування Русi (IX–XIII ст.) – з добою зрілого Середньовiччя (Х–ХІІІ ст.); в) період удiльних князiвств (XIII–XV/XVI ст.) – з добою пiзнього Середньовiччя (XІV–XV ст.);
 • як користуватися підручниками з історії України та всесвітньої історії для 7 класу на уроці й удома.

Уміти:

 • охарактеризувати первісні часи та історію Стародавнього світу;
 • перелічити цивілізаційні здобутки населення України стародавніх часів;
 • назвати хронологічні межі та періодизацію Середніх віків;

укласти синхронізовану хронологічну таблицю «Європа в добу Середньовіччя».

 

 

2

 

 

 

Повторення. Велике переселення народів та його наслідки. Розселення слов’ян.  Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація.

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

3

 

 

 

Утворення «варварських королівств». Франкська держава. Хлодвіг. Завоювання Карла Великого. Імперія франків. Розподіл імперії.

 

Знати:

 • хронологічні межі існування Франкського королівства, час утворення Франкської та Візантійської імперій, виникнення ісламу;
 • територію «варварських королівств», імперії Карла Великого, напрямки завойовницьких походів арабів.

Розуміти:

 • поняття «варварське королівство», «халіфат», «іслам», «Коран», «експансія».

Уміти:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про Велике переселення народів, Франкську та Візантійську імперії, перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів);
 • показати на карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого, Візантію, напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат;
 • охарактеризувати організацію влади у «варварських королівствах», Франкській та Візантійській імперіях, перших Арабських халіфатах;

  визначити наслідки Великого переселення народів, розпаду імперії Карла Великого, виникнення ісламу й арабської експансії.

 

 

4

 

 

 

Візантійська імперія доби Юстиніана. Розквіт Візантії за Македонської династії та династії Комнінів.

 

5

 

 

 

Культура Візантії. Природно-географічні умови Аравії. Виникнення ісламу. Мухаммад.

 

6

 

 

 

Арабські завоювання та халіфати. Розвиток арабо-мусульманської культури.

 

 

7

 

 

 

Практичне заняття: проаналізувати причини та наслідки Великого переселення народів, Франкського королівства, Франкської та Візантійської імперії, перших Арабських халіфатів.

 

8

 

 

 

Урок узагальнення «Перші середньовічні держави».

Тематичне оцінювання

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

9

 

 

 

Зв’язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація.

 

Знати:

 • основні стани середньовічного суспільства;
 • найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства.

Розуміти:

 • станове суспільство як суспільство з ієрархічно вибудуваною соціальною структурою, кожна з великих соціальних груп (станів) якого – відносно замкнена та умовно об’єднана своїми правовим і економічним становищем у суспільстві;
 • причини і наслідки внутрішньої і зовнішньої колонізації середньовічної Європи;
 • роль християнської церкви в Середньовіччі;
 • поняття «суспільний стан», «феод», «феодалізм», «васалітет», «феодальна драбина», «церковна ієрархія», «єпархія», «цех», «майстер», «підмайстер», «учень», «гільдія», «Ганза», «лихварство», «міська комуна», «внутрішня колонізація», «зовнішня колонізація».

Уміти:

 • показати на карті найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства;
 • описати повсякденне життя у феодальному замку, міському будинку (майстерня, крамниця), селянській господі;
 • охарактеризувати соціальне становище і роль кожного з основних станів середньовічного суспільства.

 

 

10

 

 

 

Три стани середньовічного суспільства. Феодалізм.

 

 

11

 

 

 

Організація християнської церкви в Середньовіччі

 

12

 

 

 

Середньовічне місто

 

13

 

 

 

Практичне заняття: проаналізувати соціальне становище і роль кожного з основних станів середньовічного суспільства Західної Європи.

 

14

 

 

 

Урок узагальнення «Середньовічний світ Західної Європи» Тематичне оцінювання

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ в Х–ХV ст.

15

 

 

 

Скандинавія в добу середньовіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання.

Знати:

 • час походів вікінгів, нормандського завоювання Англії, Хрестових походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд;
 • дати утворення Священної Римської імперії, початку скликання англійського парламенту та Генеральних штатів у Франції, ухвалення Великої хартії вольностей;
 • території походів вікінгів, Хрестових походів.

Розуміти:

 • причини політичного роздроблення держав Західної Європи та мотиви Хрестових походів;
 • суспільне значення самопожертви Жанни д’Арк;
 • значення формулювання принципу недоторканності особи для становлення правової культури європейської цивілізації;
 • феодально-теократичний характер Священної Римської імперії;
 • поняття «вікінги», «феодальна роздробленість», «Хрестові походи», «духовно-рицарські ордени», «теократія», «станово-представницька монархія», «парламент» («кортеси», «Генеральні штати», «сейм»), «Реконкіста», «династична унія».

Уміти:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про походи вікінгів, формування середньовічних держав (від роздробленості до станово-представницьких монархій або республік), Хрестові походи і держави хрестоносців;
 • показати на карті території Королівства Іспанія, Королівства Франція, Королівства Англія, Священної Римської імперії, італійських торговельних республік, напрямки походів вікінгів, Хрестових походів, торговельні шляхи, якими користувались італійські міста-держави;
 • розкрити сутність та історичне значення діяльності Жанни д’Арк;
 • описати і порівняти формування станово-представницької монархії у Франції та в інших державах Західної Європи;
 • охарактеризувати організацію влади в торговельних містах-державах (Генуї, Венеції та ін.);
 • охарактеризувати напрямки внутрішньої й зовнішньої політики європейських правителів (Ізабелль I і Фернандо II, Луї ХІ, Генрі ІІ Плантагенета, інших);

визначити наслідки Хрестових походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд.

 

 

 

 

docx
Додано
5 січня
Переглядів
321
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку