Календарно-тематичне планування за підручником «Німецька мова. (авт. С.І.Сотникова, Г.В.Гоголєва), Харків, Видавництво «Ранок», 2019 рік» 10 клас I семестр

Про матеріал
Календарно-тематичне планування за підручником «Німецька мова. (авт. С.І.Сотникова, Г.В.Гоголєва), Харків, Видавництво «Ранок», 2019 рік» 10 клас I семестр
Перегляд файлу

                         Календарно-тематичне планування за підручником

«Німецька мова. (авт. С.І.Сотникова, Г.В.Гоголєва), Харків, Видавництво «Ранок», 2019 рік»

10 клас I семестр

№ уроку

Дата

Підтема

Мета

Вправи

на розвиток лінгвістичних компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих компетенцій

Домашнє

завдання

Приміт-

ка

Фонетичний матеріали

Граматичний

матеріал

Лексичний матеріал

Читання

Аудію-вання

Мовлення

Письмо

 

 

 

Мeine Umgebung

1

 

Darf ich mich vorstellen

Навчати розповідати про відпочинок улітку й про минулі канікули, про себе, формувати навички селективного читан­ня, аудіювання, письма, монологічного й діалогічного мовлення

РЗ

Минулий час Perfekt(повторен­ня).

Впр. 3b

(с. 5), 4 (с. 6); РЗ

Впр. 1 (с. 4)

Впр. 5 (с. 6)

Впр. 3a (с. 5)

Впр. 2 (с. 4), 3a, 3b (с. 5), 4 (с. 6), 6 (с. 7

Впр. 7, 8 (с. 7); РЗ

Впр. 8 (с. 7); РЗ

 

2

 

Gefuhle und Emotionen

Навчати розповідати про форми традиційного й аль­тернативного відпочинку, писати повідомлення із залученням Інтернету, формувати навички читання з повним розумінням змісту тексту, письма й монологіч­ного мовлення

Впр. 1 (с. 8)

 

Das Fallschirmsprin­gen, die Vollpension, mit Pfeil und Bogen schießen (schoss, hat geschossen), Erfahrun­gen austauschen

 (tauschte aus, hat ausgetauscht), der Verein -e. Впр. 2a (с. 8); РЗ

Впр. 3 (с. 9), 4 (с. 10)

 

Впр. 2a (с. 8), 2b (с. 9)

Впр. 5 (с. 10); РЗ

Впр. 2a(веб-сайт) (с. 8), 5 (с. 10); РЗ

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir alle sind so verschieden

Навчати розповідати про дитячі та юнацькі організа­ції, працювати над проектом за темою, писати повідом­лення про молодіжний рух в Україні, формувати навич­ки читання з повним розу­мінням змісту тексту, письма, діалогічного й моно­логічного мовлення

Впр. 1 (с. 11)

Складні речення. Впр. 1 (с. 11); РЗ

Der Pfad -e, der Pfadfinder -, die Bewegung -en, die Altersstufe -n, die Hütte -n, der Knoten -, das Motto -s, gründen (gründete, hat gegrün­det), sich entwickeln (entwickelte sich, hat sich entwickelt). Впр. 2a (с. 11); РЗ

 

Впр. 3 (с. 12), 4 (с. 13)

 

Впр. 2b (с. 12), 5(с.13)

Впр. 6 (с.13); РЗ

Впр. 6 (с. 13); РЗ

 

4

 

Meine Freunde

Навчати називати речі, потрібні для мандрівки

, форму­вати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

РЗ

Приймен­ники

з родовим відмінком. Впр. 3a (с. 15), 3b, 6 (с. 16)

Die Umgebung -en, die Wanderkarte -n, aufschlagen (schlug auf, hat aufgeschla­gen), sich amüsieren (amüsierte sich, hat sich amüsiert). Впр. 1, 2 (с. 14); РЗ

Впр. 4 (веб- сайт) (с. 16)

Впр. 1 (с. 14)

Впр. 3a (с. 15), 5 (с. 16)

РЗ

Впр. 4 (веб-сайт), 6 (с. 16); РЗ

 

5

 

Wir suchen Freunde

Навчати розповідати про заняття спортом, проводити серед однокласників опитува-ння за темою, читати повідомлення на інтернет- форумі й писати подібні повідом-лення, формувати навички читання, аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр. 1 (с. 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Teamcharakter, faszinieren (faszinierte, hat fasziniert), aufhö­ren (hörte auf, hat aufgehört), ein Vergnü­gen haben an (Dat.). Впр. 1 (с. 20); РЗ

Впр. 3 (с. 20); РЗ

Впр. 4

(веб-

сайт)

(с. 21)

Впр. 5 (с. 21)

Впр. 6 (с.21); РЗ

Впр. 4 (веб-сайт), 6 (с. 21); РЗ

 

6

 

Unsere Freizeit

Навчати розповідати про розважальні й екстре-мальні види спорту, писати статтю для шкільної газети за темою, висловлюючи свою думку, формувати навички читання, аудіювання, письма, монологічного й діалогічного мовлення

Впр. 1 (с. 22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Funsport, das Canyoning, das Parkour, das Hinder­nis -se, die Ausrüs­tung, die Schlucht -en, überwinden (über­wand, hat überwun­den), riskant. Впр. 2 (с. 22)

Впр. 3 (с. 23); РЗ

РЗ

Впр. 2 (с. 22),4 (с.23)

Впр. 5 (с.23); РЗ

Впр. 5 (с. 23); РЗ

 

7

 

Wieder

Holung.Test

Навчати описувати одяг людини, розповідати про сучасну моду й висловлю­вати свою думку про те, що є модним, а що ні, форму­вати навички читання з повним розумінням змісту тексту, письма, монологічного й діалогічно­го мовлення

Впр. 1

 (с. 24)

 

Insein, outsein, dasNo-Go -s, derTrend -s, dieMarkenkleidungdasMake-up -s, üblich.

Впр. 2 (с. 24); РЗ

Впр. 3 (с. 24); РЗ

 

Впр. 2 (с. 24),

 4 (с. 25)

Впр. 5 (с. 25); РЗ

Впр. 5 (с. 25); РЗ

 

Freizeit und Sport

8

 

Das machen wir am liebsten

Навчати розповідати про найкращих друзів, описува­ти зовнішніст

 і характер людини, писати лист у

від­повідь, формувати навички читання з повним розумін­ням змісту тексту, аудіювання, письма й діалогічного мовлення

 

Впр. 1

 (с. 29)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgeschlossen, intelligent. Впр. 2 (с. 29)

Впр. 4 (с. 30); РЗ

РЗ

Впр. 3 (с. 29)

Впр. 5 (с. 30); РЗ

Впр. 5 (с. 30); РЗ

 

9

 

Beliebte Sportarten

Навчати розповідати про інтереси людини, розпитува­ти інших про їхні хобі й інтереси, вживаючи за­йменникові прислівники, та відповідати на такі запитан­ня, формувати навички читання, аудіювання, письма й діалогічного мовлення

 

Впр. 1

(с. 31)

Займенни­кові

прислівни­ки.

Впр. 1, 3a (с. 31), 3b (с. 32), 5 (с. 33); РЗ

Sich beschäftigen (beschäftigte sich, hat sich beschäftigt) mit (Dat.), sich interessie­ren (interessierte sich,

hat sich interessiert) für (Akk.), sich ärgern (ärgerte sich, hat sich geärgert) über (Akk.), denken (dachte, hat gedacht) an (Akk.), träumen (träumte, hat geträumt) von (Dat.). Впр. 2 (с. 31); РЗ

Впр. 3a (с. 31)

Впр. 4a, 4b

(веб- сайт) (с. 32)

 

 

 

 

10

 

Sport und Gesund

heit

Навчати розповідати про незвичайні хобі людей, розуміти інформацію в оголо­шеннях, формувати навички селективного читання, аудіювання, письма й моно­логічного мовлення

РЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kitesurfen, das Gokartfahren, das Töpfern, der Adrena­linkick, die Geschwin­digkeit -en, die Schwe­relosigkeit, der Ton. Впр. 1 (с. 37); РЗ

Впр. 2 (с. 37), 3, 5 (веб- сайт) (с. 38)

РЗ

Впр. 3, 4 (с. 38)

Впр. 6 (с.38); РЗ

Впр. 5 (веб-сайт), 6 (с. 38); РЗ

 

11

 

Beruhmte Sportler und Sportlerinnen

Навчати розповідати про друзів за листуванням, визначати людей на малюн­ку/фотографії за описом, писати повідомлення про себе для мережі Інтернет із метою знайти друзів

Впр. 1

 (с. 39)

Множина іменників (повторен­ня). Впр. 1 (с. 39

Im Briefwechsel stehen mit (Dat.), Lust haben.Впр. 2 (с. 39); РЗ

Впр. 3 (с.39),

5 (веб- сайт),

(с. 40); РЗ

 

Впр. 2

(с. 39), 4 (с. 40)

Впр. 6 (с.40); РЗ

Впр. 6

(с. 40); РЗ

 

12

 

Sportveranstaltungen

Навчати розповідати

про листування

звичайною й

електронною поштою, порівнювати обидва способи листування, висловлюючи власну думку, писати коментар до дискусії, форму­вати навички аудіювання, письма, діалогічного й моно­логічного мовлення

Впр. 1 (с.41)

Словотвір: складні слова. Впр. 1 (с. 41); РЗ

Der Briefumschlag -"-в, der Briefkasten -"-, die E-Mail-Adresse -n, die Tastatur -en, der Bildschirm -e, der Internetanschluss -"-e, die Datei -en, der Anhang -"-e, tippen (tippte, hat getippt), einwerfen (warf ein, hat eingeworfen). Впр. 2 (с. 41), 3 (с. 42); РЗ

 

Впр. 2 (с. 41); РЗ

Впр. 3, 4 (с. 42)

Впр. 5 (с.42); РЗ

Впр. 2 (веб-сайт) (с. 41), 5 (с. 42); РЗ

 

13

 

Ungewohnliche Sport

arten

Навчати розповідати про соціальні мережі та їхню популярність, проводити серед однокласників опитування за темою й коментувати його результати, формувати навички аудіювання, читання з повним розумінням змісту тексту, письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 43)

Словотвір: складні слова. Впр. 1 (с. 43); РЗ

 

 

 

 

 

 

 

Das Netzwerk -e, der Nutzer -, Freundschaf­ten knüpfen, der Mausklick -s, angeben (gab an, hat angege­ben).

Впр. 2 (с. 43)

Впр. 3 (с.43); РЗ

РЗ

Впр. 2

(с.43), 4

 (с.44)

Впр. 5 (с.44); РЗ

Впр. 5 (с. 44); РЗ

 

14

 

Wiederho-

lung

Навчати працювати над про­ектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

 

РЗ

РЗ

 

 

Впр. 1 (про­ект), 3 (с. 45), 4 (с. 46)

Впр. 1 (про­ект), 2 (с.45); РЗ

Заповни­ти

таблицю самооці- нювання(c. 47); підготу­ватися до к.р. роботи (веб-сайт)

 

                                                                Ernahrung

 

15

 

Der Appetit kommt beim Essen

 

 

 

 

 

 

Навчати розповідати про роль школи в житті людини, використову-ючи інфінітивну групу «um... zu», висловлю­вати власну думку про те, для чого слід відвідувати школу, формувати навички аудіювання, читання, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 48)

Підряднеречення мети. Інфінітив­нагрупа«um... zu».

Впр. 3a

(с. 48), 3b(с. 49), 5 (веб-сайт), 6 (с. 50); РЗ

Die Kenntnis -se, sich vorbereiten (bereitete sich vor, hat sich vorbereitet) auf (Akk.), selbstständig. Впр. 2 (с. 48)

Впр. 3a (с. 48), 4 (с. 50)

РЗ

Впр. 6

(с. 50)

Впр. 7 (с.50); РЗ

Впр. 5 (веб- сайт), 7 (с. 50); РЗ

 

16

 

Ukraini

scheSpeziali

taten

Знайомити зі шкільною системою Німеччини, навчати розповідати про шкільну систему за схе­мою, використовуючи подану в тексті інформа­цію, формувати навички аудіювання, читання з повним розумінням змісту тексту, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

 (с. 51)

Множина іменників (повторен­ня). Впр. 1 (с. 51)

Der Schultyp -en, die Grundschule -n, die Hauptschule -n, die Realschule -n, der Abschluss -"-e, umfas­sen (umfasste, hat umfasst). РЗ

Впр. 2 (с. 51), 3, 5 (веб- сайт) (с. 52); РЗ

Впр. 4 (с. 52)

Впр. 3

 (с. 52)

Впр. 6 (с.52); РЗ

Впр. 5 (веб- сайт), 6 (с. 52); РЗ

 

17

 

Ess

gewohn

heitenanderer Volker

Навчати розповідати про шкільну систему України, порівнювати шкільну систе­му України й Німеччини, формувати навички читання з повним розумінням змісту тексту, письма й монологіч­ного мовлення

Впр. 1

 (с. 53)

Словотвір: складні слова. Впр. 2 (с. 53); РЗ)

 

 

 

 

 

Allgemeinbildend, vertieft, die Stufe -n, das Lyzeum -en, das College -s. РЗ

Впр. 4

(с. 54); РЗ

 

Впр. 3

 (с. 53)

Впр. 5 (с.54); РЗ

Впр. 5 (с. 54); РЗ

 

18

 

Eine deut­sche Schule stellt sich vor

Навчати називати шкільні приміщення, навчальні предмети та позашкільні заходи, розповідати про школу за поданим планом, писати статтю про свою школу, формувати навич­ки читання з повним розумінням змісту тексту, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

 (с. 55)

Словотвір: складні слова. Впр. 1 (с. 55); РЗ

Der Schwerpunkt -e, das Schullandheim -e, bilingual, die Sozial­kunde, Prüfungen ablegen (legte ab, hat abgelegt). Впр. 2 (с. 55); РЗ

Впр. 3

(с. 55),

4 (с. 57)

 

Впр. 5

(с. 57)

Впр. 6 (с.57); РЗ

Впр. 6

 (с. 57); РЗ

 

19

 

Typisch deutsch essen

Навчати розповідати про улюблені шкільні предмети й ті, що не подобаються, обґрунтовуючи свою думку, формува­ти навички читання, аудіювання, письма, діало­гічного й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 58)

Підрядне речення причини зі сполуч­ником «weil» (повторен­ня). Впр. 2 (с. 58), 7 (с. 59); РЗ

Leichtfallen (fiel leicht, ist leichtgefal­len), schwerfallen (fiel schwer, ist schwerge­fallen), das Lieblings­fach -"-er, das Hass­fach -"-er. Впр. 1 (с. 58); РЗ

Впр. 3

(с. 58),

4 (с. 59)

Впр. 5 (веб- сайт)

(с. 59)

Впр. 2,

(с. 58),

6 (с. 59)

Впр. 7 (с.59); РЗ

Впр. 5 (веб-сайт), 7

 (с. 59); РЗ

 

20

 

Das Geschmack

Навчати висловлювати свою думку формува­ти навички читання з повним розу-мінням змісту тексту, аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 60)

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schulnote -n, das Zeugnis -se, der Vorteil -e, der Nach­teil -e, einschätzen (schätzte ein, hat eingeschätzt), abschaf­fen (schaffte ab, hat abgeschafft), gerecht, ungerecht.

Впр. 1, 2 (с. 60); РЗ

Впр. 3

 (с. 61); РЗ

Впр. 4 (с. 62)

Впр. 5

(с. 62)

Впр. 6 (с.62); РЗ

Впр. 6 (с.62); РЗ

 

21

 

Gesund essen.Test

Навчати висловлювати власну думку, форму-вати навички читання з повним розумінням змісту тексту, аудію-вання, письма

Впр. 1

 (с. 63)

 

Vergeuden (vergeudete, hat vergeudet), ver­zichten (verzichtete, hat verzichtet) auf (Akk.), zwingen (zwang, hat gezwun­gen) zu (Dat.). РЗ

Впр. 3 (с. 63); РЗ

Впр. 1

(с. 63), 4

(с. 64)

Впр. 2

(с. 63), 5 (с. 64)

Впр. 6 (с.64); РЗ

Впр. 4 (веб-сайт), 6 (с. 64); РЗ

 

 

 

Schulleben

 

 

 

22

 

Schule und wir

Навчатиописуватишкільну
бібліотеку, розповідати, що
можнаробитивбібліотеці,
ащо — ні, використовуючи
модальнедієслово «dürfen»,
формуватинавичкиаудію-
вання, письмаймонологіч-
ногомовлення

Впр. 1
(с. 75)

Модальне
дієслово
«dürfen»:
«man darf/
man darf
nicht»(повтор.).
Впр. 4
(с. 76)

Der Leser -, die
Leserin -nen, der
Lesesaal -säle, die
Enzyklopädie -n.
Впр. 1, 2
(с. 75), 3 (с. 76); РЗ

 

РЗ

Впр. 2
(с. 75),
4 (с. 76)

Впр. 5
(с. 76);
РЗ

Впр. 2
(с. 75), 5
(с. 76);
РЗ

 

Unsere
Schule

 

Навчати розповідати про
сучасну шкільну бібліотеку,
писати повідомлення про
бібліотеку своєї школи,
формувати навички читання
з повним розумінням змісту
тексту, письма й монологіч-
ного мовлення

Впр. 1
(с. 77)

Субстанти-
вовані
прикметни-
ки й діє-
прикметни-
ки.
Впр. 4a, 4b
(с. 79); РЗ

Ausleihen (lieh aus,
hat ausgeliehen), die
Leseecke -n, zur
Verfügung stehen.
РЗ

Впр. 3
(с. 77)

 

Впр. 2
(с. 77)

Впр. 4,
5 (с. 79);
РЗ

Впр. 5
(с. 79);
РЗ

 

24

 

Der Schulweg

Навчатирозповідатипровід-
віданнябібліотеки, читатипо-
відомленнянаінтернет-форумі
йкоментуватиїх, проводити
середоднокласниківопиту-
ваннязатемою, формувати
навичкичитаннязповнимро-
зуміннямзмістутексту, ауді-
ювання, письма, діалогічного
ймонологічногомовлення

Впр. 1
(с. 80)

 

 

Die Auswahl an/von
(Dat.), auswählen
(wählte aus, hat
ausgewählt), nachschauen

 (schaute nach,
hat nachgeschaut),
ausführlich.
Впр. 1 (с. 80); РЗ

Впр. 2
(с. 80),
3 (с. 81)

Впр. 4
(с. 82)

Впр. 5,
6 (с. 82)

Впр. 7
(с. 82);
РЗ

Впр. 7
(с. 82); РЗ

 

25

 

Der Schuhler

austausch

 

Навчати називати

літератур. жанри, розповідати про свої
літературні вподобання,
проводити серед однокласників
опитування за темою, формувати навички читання з повним розумінням змісту тексту, аудіювання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

 

 

РЗ

 

DasGenre -s, die
Gattung -en,

dieAbenteuergeschi-chte -n,dieHorror-geschichte -n, dieLiebesgeschichte -n, derKrimi -s, die Fantasy,
das Ereignis -se.
Впр. 1 (с. 83); РЗ

Впр. 3
(с. 83),
4a, 4b
(с. 84)

РЗ

Впр. 2
(с. 83),
5 (с. 84)

Впр. 6
(с. 84);
РЗ

 

Впр. 3
(с. 83), 6
(с. 84); РЗ

 

26

 

Auslands

Studium. Test

 

формуватинавичкичитання з повнимрозуміннямзмісту тексту, аудіювання, письма, діалогічного й монологічногомовлення

 

 

РЗ

 

DasGenre -s, die
Gattung -en,

dieAbenteuergeschi-chte -n,dieHorror-geschichte -n, dieLiebesgeschichte -n, derKrimi -s, die Fantasy,
das Ereignis -se.
Впр. 1 (с. 83); РЗ

Впр. 3
(с. 83),
4a, 4b
(с. 84)

РЗ

Впр. 2
(с. 83),
5 (с. 84)

Впр. 6
(с. 84);
РЗ

 

Впр. 3
(с. 83), 6
(с. 84); РЗ

 

Beruf und Arbeit

 

27

 

Was sind Sie von Beruf?

Навчати розповідати про роль школи в житті людини, використову-ючи інфінітивну групу «um... zu», висловлю­вати власну думку про те, для чого слід відвідувати школу, формувати навички аудіювання, читання, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 48)

Підряднеречення мети. Інфінітив­нагрупа«um... zu».

Впр. 3a

(с. 48), 3b(с. 49), 5 (веб-сайт), 6 (с. 50); РЗ

Die Kenntnis -se, sich vorbereiten (bereitete sich vor, hat sich vorbereitet) auf (Akk.), selbstständig. Впр. 2 (с. 48)

Впр. 3a (с. 48), 4 (с. 50)

РЗ

Впр. 6

(с. 50)

Впр. 7 (с.50); РЗ

Впр. 5 (веб- сайт), 7 (с. 50); РЗ

 

29

 

Moderne

Berufe

формувати навички аудіювання, читання з повним розумінням змісту тексту, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

 (с. 51)

Множина іменників (повторен­ня). Впр. 1 (с. 51)

Der Schultyp -en, die Grundschule -n, die Hauptschule -n, die Realschule -n, der Abschluss -"-e, umfas­sen (umfasste, hat umfasst). РЗ

Впр. 2 (с. 51), 3, 5 (веб- сайт) (с. 52); РЗ

Впр. 4 (с. 52)

Впр. 3

 (с. 52)

Впр. 6 (с.52); РЗ

Впр. 5 (веб- сайт), 6 (с. 52); РЗ

 

30

 

Der Berufs

weg

формувати навички читання з повним розумінням змісту тексту, письма й монологіч­ного мовлення

Впр. 1

 (с. 53)

Словотвір: складні слова. Впр. 2 (с. 53); РЗ)

 

 

 

 

 

Allgemeinbildend, vertieft, die Stufe -n, das Lyzeum -en, das College -s. РЗ

Впр. 4

(с. 54); РЗ

 

Впр. 3

 (с. 53)

Впр. 5 (с.54); РЗ

Впр. 5 (с. 54); РЗ

 

31

 

Berufs

wunsche

формувати навич­ки читання з повним розумінням змісту тексту, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

 (с. 55)

Словотвір: складні слова. Впр. 1 (с. 55); РЗ

Der Schwerpunkt -e, das Schullandheim -e, bilingual, die Sozial­kunde, Prüfungen ablegen

Впр. 3

(с. 55),

4 (с. 57)

 

Впр. 5

(с. 57)

Впр. 6 (с.57); РЗ

Впр. 6

 (с. 57); РЗ

 

32

 

Die Arbeits

suche

формува­ти навички читання, аудіювання, письма, діало­гічного й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 58)

Підрядне речення причини зі сполуч­ником «weil» (повторен­ня). Впр. 2 (с. 58), 7 (с. 59); РЗ

Leichtfallen (fiel leicht, ist leichtgefal­len), schwerfallen (fiel schwer, ist schwerge­fallen), das Lieblings­fach -"-er, das Hass­fach -"-er. Впр. 1 (с. 58); РЗ

Впр. 3

(с. 58),

4 (с. 59)

Впр. 5 (веб- сайт)

(с. 59)

Впр. 2,

(с. 58),

6 (с. 59)

Впр. 7 (с.59); РЗ

Впр. 5 (веб-сайт), 7

 (с. 59); РЗ

 

 

33

 

Контроль

Аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

Підгот до к.р.

 

34

 

Контроль

читання

 

 

 

 

 

 

 

 

Підгот до к.р.

 

35

 

Контроль

письма.

 

 

 

 

 

 

 

 

Підгот до к.р.

 

36

 

Контроль

говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

 

Повт ЛО

 

37

 

Виконання граматичних вправ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

Перегляд фільму з виконанням завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

Домашнє читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
27 жовтня 2023
Переглядів
402
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку