6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

Календарно-тематичне планування з математики 10 клас І семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з математики 10 клас І семестр ( 3 години + 0,5 додаткової години), підручник Математика 10 клас, Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С., 2018

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з математики ( 3 + 0,5 год)

10 клас

І семестр 2019-2020 навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель _________ (______________________)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ (АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ТА ГЕОМЕТРІЯ) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту. www.mon.gov.ua

 

Мета курсу: розвиток особистості, яка поєднує в собі творчий потенціал до навчання, ініціативність до саморозвитку та самонавчання в сучасних умовах, здатності ідентифікувати себе як важливу і відповідальну складову українського суспільства, яка готова змінювати і відстоювати національні цінності українського народу. Важливим чинником розвитку такої особистості є формування в учнів умінь застосовувати набуті знання у реальних життєвих ситуаціях, під час розв'язання практичних завдань та здатності визначати і обґрунтовувати власну життєву позицію.

 

Основні завдання курсу:

 вміє будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, задач, пов’язаних із ними, за допомогою математичних об’єктів, відповідних математичних задач;

 вміє оволодівати необхідною оперативною інформацією для розуміння постановки математичної задачі, її характеру й особливостей; уточнювати вихідні дані, мету задачі, знаходити необхідну додаткову інформацію, засоби розв’язування задачі; переформульовувати задачу; розчленовувати задачі на складові, встановлювати зв’язки між ними, складати план розв’язання задачі; вибирати засоби розв’язання задачі, їх порівнювати і застосовувати оптимальні; перевіряти правильність розв’язання задачі; аналізувати та інтерпретувати отриманий результат, оцінювати його придатність із різних позицій; узагальнювати задачу, всебічно її розглядати; приймати рішення за результатами розв’язання задачі;

 володіє технікою обчислень, раціонально поєднуючи усні, письмові, інструментальні обчислення, зокрема наближені;

 вміє проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну діяльність на математичному матеріалі;

 вміє працювати з формулами (розуміти змістове значення кожного елемента формули, знаходити їх числові значення при заданих значеннях змінних, виражати одну змінну через інші);

 вміє читати і будувати графіки функціональних залежностей, досліджувати їх властивості;

 вміє класифікувати і конструювати геометричні фігури на площині й у просторі, встановлювати їх властивості, зображати просторові фігури та їх елементи, виконувати побудови на зображеннях;

 вміє вимірювати геометричні величини на площині й у просторі, які характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути), знаходити кількісні характеристики фігур (площі та об’єми);

 вміє оцінювати шанси настання тих чи інших подій.

 

 

Підручник: Математика 10 клас, Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С.,  2018, Гімназія

 

 

 

№ з\п

Зміст навчального курсу

Алгебра та початки аналізу

(69 год. I семестр — 24 год, 1+0,5 год на тиждень,

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень, Резерв – 7 годин)

 

Дата

Кількість

годин

 

 

Тема 1. Функції, їхні властивості та графіки (8год)

1

Рівняння та нерівності.

 

 

 

2

Функція та її основні властивості.

 

 

 

3

Область визначення  функції,  область значень функції,  нулі функції.

 

 

 

4

Парні і непарні функції.

 

 

 

5

Графіки функцій. Розв’язування вправ.

 

 

 

6

Метод інтервалів

 

 

 

7

Розв’язування вправ.

 

 

 

8

КР № 1 з теми "Функції, їхні властивості та графіки "

 

 

 

Тема 2. Степенева функція (16 год)

9

Аналіз та корекція помилок КР №1. Степенева функція із цілим показником.

 

 

 

10

Означення кореня п – го степеня. Функція.

 

 

 

11

Властивості кореня п – го степеня

 

 

 

12

Розв’язування вправ.

 

 

 

13

Розв’язування вправ

 

 

 

14

Степінь з раціональним показником.

 

 

 

15

Степінь з раціональним показником, його властивості.

 

 

 

16

Ірраціональні рівняння.

 

 

 

17

Розв´язування рівнянь.

 

 

 

18

Розв´язування рівнянь.

 

 

 

19

Ірраціональні нерівності.

 

 

 

20

Розв’язування вправ.

 

 

 

21

КР № 2 з теми "Степенева функція"

 

 

 

21

Аналіз та корекція помилок КР№2.

 

 

 

22

Розв’язування вправ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з\п

Зміст навчального курсу

Геометрія

(67 год. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень,

II семестр — 19 год, 1 год на тиждень, Резерв – 7 годин

Дата

Кількість

годин

 

 

Тема 1. Паралельність прямих і площин у просторі ( 16 год.)

1

Основні поняття стереометрії.

 

 

 

2

Наслідки з аксіом стереометрії. Розвязування задач.

 

 

 

3

Початкові відомості про многогранники.

 

 

 

4

Розміщення двох прямих у просторі.

 

 

 

5

Ознака паралельності та мимобіжності прямих.

 

 

 

6

Розміщення прямої та площини у просторі.

 

 

 

7

Розв’язування задач.

 

 

 

8

Розміщення двох площин у просторі.

 

 

 

9

Розв’язування задач.

 

 

 

10

Властивості паралельних площин.

 

 

 

11

Розв’язування задач.

 

 

 

12

Розв’язування задач.

 

 

 

13

Паралельне проектування, його властивості. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії.

 

 

 

14

Розв’язування задач.

 

 

 

15

Розв’язування задач.

 

 

 

16

КР № 1 з теми  "Паралельність прямих і площин у просторі"

 

 

 

Тема 2. Перпендикулярність прямих і площин у просторі. (10 год.)

17

Аналіз і корекція помилок КР№1. Кути між прямими у просторі. Перпендикулярність прямих у просторі.

 

 

 

18

Перпендикулярність прямої та площини

 

 

 

19

Розв’язування задач.

 

 

 

20

Розв’язування задач.

 

 

 

21

Перпендикуляр і похила.

 

 

 

22

Розв’язування задач.

 

 

 

23

Теорема про три перпендикуляри.

 

 

 

24

Розв’язування задач.

 

 

 

25

Розв’язування задач

 

 

 

26

КР № 2 з теми "Перпендикулярність прямих і площин у просторі"

 

 

 

Тема 3. Перпендикулярність площин у просторі. (13 год.)

27

Аналіз і корекція помилок КР№2.  Кут між прямою і площиною

 

 

 

28

Розв’язування задач.

 

 

 

29

Семестрова коньрольна робота

 

 

 

30

Аналіз і корекція помилок семестрової контрольної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Методичною радою ММЛ

 

Голова____________ (________________)

 

«____» ___________ 2019 р.

docx
Пов’язані теми
Математика, 10 клас, Планування
Додано
7 вересня 2019
Переглядів
570
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку