20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Календарно-тематичний план шкільного театрального гуртка

Про матеріал
Календарно-тематичний план шкільного театрального гуртка. Основою театральної підготовки учнів є вивчення вправ з акторської майстерності. Ці вправи послідовні, мають визначену форму, тренують не тільки м’язи дітей, а й розвивають увагу, уяву, фантазію, надаючи їм легкості, невимушеності рухів.
Перегляд файлу

Організація роботи театрального гуртка

«                  ваше слово від душі                    »

Основою театральної підготовки учнів є вивчення вправ з акторської майстерності. Ці вправи послідовні, мають визначену форму, тренують не тільки м’язи дітей, а й розвивають увагу, уяву, фантазію, надаючи їм легкості, невимушеності рухів.

Під час занять учні розучують вправи з сценічного руху, сценічної мови. З метою розвитку у дітей музикальності і ритмічності, для ознайомлення їх з засобами театральної виразності та побудови театрально-сценічної мови вводять відповідні вправи та ігри. Слід обов’язково ввести таке заняття, як ритміка. Ритміка має велике значення для естетичного та фізичного розвитку дітей. У процесі занять з ритміки діти набувають стрункої постави, пластичності рухів, легко рухаються під музику. Ритмічні вправи та ігри навчають активно сприймати темпоритм, розвивають координацію рухів, увагу, пам’ять. їх належить проводити на природних рухах гри з предметами (м’ячем, обручем, скакалкою тощо).

Добре організоване і цікаво проведене перше заняття запам’ятовується учням на все життя.

Призначити можна його лише тоді, коли керівник певен, що в нього все підготовлене до зустрічі дітей, коли він добре продумав план роботи, підготував робоче місце тощо.

Перше заняття слід проводити так: дітей привітно зустріти, вишикувати за ростом (маленьких ставити спереду) і під музику маршу вводити до зали або репетиційної кімнати. Зупинивши їх півколом, керівник повинен привітатися, назвати себе. Далі відмітити в журналі присутніх, провести коротеньку бесіду про зовнішній вигляд та їх організованість, про особисту гігієну, одяг та взуття для занять. Після цього приступити до занять.

Знайомлячись з кожною дитиною, керівник з’ясовує акторські дані. Розмову слід вести спокійно, доброзичливо, залучаючи всіх до бесіди. Після цього діти стають під музику маршу у коло. Керівник проводить різноманітні ігри-вправи. Правильне дихання під час виконання вправ має велике значення для здоров’я дітей, тому потрібно стежити, щоб вони під час виконання вправ дихали ритмічно і рівно.

Наприкінці заняття керівник нагадує про день і час наступного заняття. Після цього керівник прощається з дітьми.

Заняття в дитячих театральних колективах проводиться двічі на тиждень. Тривалість уроку— одна година (академічна). Кожен урок складається з трьох частин, органічно пов’язаних між собою.

Перша частина: вивчення вправ з акторської майстерності, сценічної мови та сценічного руху, елементів тощо.

Друга частина: вивчення уривків з вистав, етюдів.

Третя частина: репетиція та постановка спектаклю, репетиція на сцені, виховна робота, обговорення наступних постановок тощо. Кожне заняття закінчується вправою для заспокоєння дихання, нервового та фізичного напруження, вправами для рук, голови і корпусу.

Нехай дитяча душа

розвивається вільно, природно,

не пригнічується її індивідуальність.

 

  Перехід до особистісно орієнтованої моделі навчання і виховання в сучасній школі України спрямовує педагогів на пошук нових шляхів і засобів, які забезпечуватимуть повноцінний розвиток здібностей, потреб та інтересів учнів в усіх сферах їхньої діяльності.

 Сучасна психологічна наука стверджує, що дітям шкільного віку притаманна неабияка образність мислення, емоційність. Дана програма направлена на реалізацію учнями їхніх творчих здібностей, дає можливість виявити і реалізувати акторські здібності дітей, формувати комунікативні навички, розвивати діалогічне та монологічне мовлення під час інсценізації творів. Програма має практичне спрямування.

Мета і основний зміст роботи гуртка:

Мета гуртка розвивати, збагачувати, розширювати мовленнєвий запас учнів. Вживати в мовленні прислів’я, приказки, епітети, порівняння, фразеологічні звороти – у цьому полягає реалізація творчих здібностей учнів. Формувати навички роботи над текстом.

Основний зміст роботи гуртка полягає в тому, щоб реалізувати акторські здібності дітей, формувати комунікативні навички, поповнювати словниковий запас, розвивати діалогічне та монологічне мовлення під час інсценізації творів, дати дітям основні поняття акторської майстерності: інтонація, тон і темп мовлення, логічний наголос, міміка, жести, дикція.

 

ПРОГРАМА

РОЗДІЛ І

ВСТУП

Тема 1.Оголошення завдань.

Тема 2.Ознайомлення з театром та правилами поведінки у ньому.

Тема 3.Тренувальні вправи для вироблення психологічної готовності дітей до публічного виступу.

РОЗДІЛ ІІ

РОЗВИВАЙМО СВОЮ МОВУ

Тема 1. Інтонація. Промовляння скоромовок та чистомовок.

Тема2. Тон і темп мовлення. Ігри для розвитку вміння підбирати потрібні тон і темп мовлення.

Тема 3. Голос і його особливості .

Тема 4. Логічний наголос. Логічна пауза.

РОЗДІЛ ІІІ

РОЗВИТОК АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Тема 1. Міміка та жести. Пантоміма.

Тема 2. Емоції та почуття. Імітація рухів для передачі характеру героїв твору.

Тема 3. Діалог. Складання діалогів між казковими персонажами.

Тема 4. Поєднання розвитку уяви і фантазії дітей з діалогічним мовленням.

Тема 5. Ігри для розвитку акторських здібностей.(«Пізнай тваринку за ходою», «Тінь», «Он яка поза», «Почуй несказане, побач незгадане»).

РОЗДІЛ ІV

РОБОТА НАД ТВОРАМИ

Тема 1. Казка, її жанрові особливості.

Тема 2. Ознайомлення з роллю оповідача в казці.

Тема 3. Поняття про дикцію.

Тема 4. Емоційність мовлення героїв казки.

Тема 5. Вироблення умінь і навичок перевтілення в образ героя.

Тема 6. Формування вмінь слухати музику, уміння передавати свої почуття у танці.

РОЗДІЛ V

ІНСЦЕНІЗАЦІЯ ТВОРІВ

Тема 1. Вибір казки. Розподіл ролей.

Тема 2. Декорації і костюми до казки.

Тема 3. Вироблення умінь і навичок у інтонуванні ролей.

Тема 4. Робота над роллю, втілення в образ героя.

Тема 5. Постановка казки.

 

№ зп

Тема заняття

Кількість годин

Дата

1.

Вступне заняття. Знайомство з гуртківцями. Бесіда про театральне мистецтво. Визначення завдань на навчальний рік.

1

 

2.

Ознайомлення з театром та правилами поведінки у ньому. Знайомство з презентацією «Театри юного глядача».

1

 

3.

4.

Тренувальні вправи для вироблення психологічної готовності дітей до публічного виступу. Підготовка театральної інсценівки «Суд над вчителями».

2

 

5.

6.

Інтонація. Промовляння скоромовок та чистомовок. Хвилина театральної гри. Читання та обговорення сценок та віршів. Підготовка театральної інсценівки «Суд над вчителями».

2

 

7.

8.

Тон і темп мовлення. Ігри для розвитку вміння підбирати потрібні тон і темп мовлення. . Промовляння скоромовок.  Хвилина театральної гри. Підготовка театральної інсценівки «Суд над вчителями».

2

 

9.

10.

Голос і його особливості . Зняття м’язової напруги. Підпорядкування роботи м’язів своїй волі. Промовляння скоромовок.  Читання та обговорення казки «Ріпка на новий лад».

.

2

 

11.

Логічний наголос. Логічна пауза. Розвиток дихання. Вправа «Свічка» Розвиток голосового діапазону. Розучування ролей казки «Ріпка на новий лад.

1

 

12.

Міміка та жести. Пантоміма. Передати поведінку тварин. Розучування ролей казки «Ріпка на новий лад»

1

 

13.

14.

Емоції та почуття. Імітація рухів для передачі характеру героїв твору. Промовляння скоромовок.   Вистава  «Казка «Ріпка на новий лад» для учнів 1-4 класів.

Аналіз вистави.

2

 

15.

Діалог. Складання діалогів між казковими персонажами.

1

 

16.

Поєднання розвитку уяви і фантазії дітей з діалогічним мовленням. Промовляння скоромовок. 

1

 

17.

18.

Година театральної гри

2

 

19.

20.

Вибір новорічної казки «Пригода у казковому лісі». Розподіл ролей.

2

 

21.

Ознайомлення з роллю оповідача в казці .

1

 

22.

Поняття про дикцію. Практичні вправи по формуванню правильної дикції.

1

 

23.

Вироблення умінь і навичок перевтілення в образ героя.

1

 

24.

Декорації і костюми до новорічної казки  «Пригода у казковому лісі»..

1

 

25.

Формування вмінь слухати музику, уміння передавати свої почуття у танці.

 

1

 

26.

Генеральна репетиція новорічної казки  «Пригода у казковому лісі».

 

1

 

27.

28.

Постановка казки

 «Пригода у казковому лісі».

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр 2012- 2013 н.р.

 

 

 

 

 

№ зп

 

 

Тема заняття

 

 

Кількість годин

 

Дата

28.

29.

Групові ігри, вправи та етюди на прості види спілкування без слів. Читання в ролях сценок «На уроках русского языка» .
 

2

 

30.

31.

Групові ігри, вправи та етюди на задані сюжети, вміння переконувати партнера. Репетиції  сценок «На уроках русского языка» .

 

2

 

32.

33.

Групові ігри, вправи та етюди на вміння слухати партнера. Репетиції сценок «На уроках русского языка» .

2

 

34.

35.

Ігри для розвитку акторських здібностей.(«Пізнай тваринку за ходою», «Тінь», «Он яка поза», «Почуй несказане, побач незгадане»).Розучування віршів та пісні «Алёшка и Наташка» до Дня Святого Валентина

2

 

37.

38.

Групові етюди . Здивуй товаришів розповіддю про надзвичайну пригоду або цікавий випадок із життя. Репетиція віршів та пісні «Алёшка и Наташка» до Дня Святого Валентина

 

2

 

39.

40.

Підготовка вистави до 8 Березня  «Між нами, дівчатами!».

2

 

41.

42.

 Практичні вправи по формуванню правильної дикції. Вироблення умінь і навичок перевтілення в образ героя.

2

 

43.

Підготовка декорацій, костюмів, музичного супроводу  до вистави «Між нами, дівчатами.

1

 

44.

ВИСТАВА – концерт «Між нами, дівчатами!»

 

1

 

45.

46.

Тренажі з формування сценічної мови.

Репетиції сценок «На уроках русского языка», «Допит», «Дванадцять місяців» .

2

 

47.

48.

Розігрування сценок «На уроках русского языка», «Допит», «Дванадцять місяців» .

2

 

49.

50.

Індивідуальна робота з учасниками з метою підвищення їх виконавської майстерності.

 

2

 

51.

52.

Тренажі з формування сценічного руху. Знайомство з текстом п’єси –казки Олесі для постановки в шкільному театрі.Розучування ролей. Робота над фонограмою.

2

 

53.

54.

Тренажі з формування акторської майстерності. Обговорення п’єси –казки Олесі Ємельянової «Дюймовочка» (За казкою Г.-Х. Андерсена) Розподіл ролей.

2

 

55.

56.

 Читання казки в ролях. Вправи та етюди на дію з уявними предметами. Виготовлення декорацій

2

 

57.

58.

Читання казки «Дюймовочка» в ролях. Робота над роллю. Визначення основних подій п’єси. Визначення пропонованих обставин за змістом казки «Дюймовочка». Етюди за подіями.

2

 

59.

60.

61.

Робота над ролями. Визначення акторського завдання в події. Визначення пропонованих обставин за змістом казки «Дюймовочка».

Етюди за подіями.

2

 

62.

 

Вистава за п’єсою –казкою Олесі Ємельянової «Дюймовочка»

(за казкою Г.-Х. Андерсена)

1

 

63.

 

Підсумкове заняття

1

 

 

Керівник гуртка ________ О.Л.Крстіч

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Планування
Додано
15 лютого 2019
Переглядів
613
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку