Картки до уроку " Самостійна робота з підтеми " Ненасичені вуглеводні"

Про матеріал

Представлені картки до уроку з хімії в 11 класі акедемічного рівня. Подано 8 варіантів різнорівневих завдань по два варіанта для орієнтовного оцінювання на 12,10 і 7 балів. Рекомендую завдання для кожного рівня роздрукувати на різнокольорових аркушах.

Завдання : назвати речовину за представленими формулами, зворотнезавдання – записати скорочені структурні формули за назвою речовини; знайти помилку в записі формул і назвати отриману речовину. Тестові завдання і на відповідності про назви речовин і їх формули. Для високого рівня( 12 балів) передбаченізадачі на знаходження формули речовини за продуктами згорання і знаходження маси чи об'єму речовини за рівняння реакції. Для достатнього рівня – задача на знаходження масової частки.Одне завдання – записати рівняння хімічної реакції. Також є запитання по застосуванню чи видам реакцій.

Перегляд файлу

№ 1  «Ненасичені вуглеводні». – 7 балів

1)Назвати вуглеводні:                                                                                                            

А)СН3– СН = СН2–– СН   ─ СН2– СН3

                               

                               СН3

Б)СН3– СН2 – С ≡ С––   СН– СН2  СН3 

В)  С6Н6

2) Написати молекулярну і скорочені структурні  формули для двох ізомерів нонену.

3)Зобразити структурні формули для двох  ізомерів пентану.

4)Знайдіть помилки в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН2– СН2 – СН–– С Н2 ─ СН2– СН2 - СН3 

         

         СН3

4) Знайти правильне співвідношення між формулою і назвою:  

бензен – С2Н2;  пропен – С 2Н4; етилен – С3Н6; етен – С6Н6.

5)Записати рівняння реакції, яка відбувається між  етеном  і  воднем.

6) Знайти масову частку Карбону в ацетилені.

7) Який ненасичений вуглеводень використовують для дозрівання плодів?

 

№ 2 «Ненасичені вуглеводні» - 7 балів

1)Назвати вуглеводні:                                                                                                            

А)СН2 ═СН – СН–– СН2   ─ СН2– СН3

                    

                     СН3

 Б)СН3– СН2 – СН2–– С ≡СН 

В)бензену

2)Зобразити структурні формули для двох  ізомерів з формулою С5Н12.

окт -1-ену

3)Знайдіть помилки в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН3– СН2 – СН2–– С Н ─ СН2– СН2 – СН2 

                   

                    СН3

4) Знайти правильне співвідношення між формулою і назвою:  

ацетилен – С2Н4;  пропін – С2Н2 ;  бензен – С3Н4; етилен – С 6 Н6.

5)Записати рівняння реакції, яка відбувається між  ацетиленом і  воднем.

6) Знайти масову частку Карбону в етилені.

7) Чому ароматичні вуглеводні мають таку назву?

№ 3 «Ненасичені вуглеводні» - 10 балів

1)Назвати вуглеводні:

СН3– СН2 – С═ СН  ─СН2– СН3  

                     |

                    СН3  

СН3– СН2 – СН–– С ≡С– СН3  

                        |

                       СН3  

 СН3– СН2 – СН–– С  = СН– СН2 - СН3  

            |          |       

                       СН3    СН3  

2)Написати структурні формули:

А)2,3-диметилгекс-1 ену.    

Б)3,3,4 – триметилокт -1-ину

В) толуолу

3)Знайдіть помилку в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН3– СН – СН–– С Н = СН2– СН2 ––  СН3  

            |        |          |       

           СН3  СН5  СН3  

4)   Написати рівняння реакції знебарвлення бромної води  етеном.

5)  Які формули відповідають  аренам:

 а) С7Н14; б) С7Н8; в) С7Н16; в) С6Н6.

6) Яка  маса етену вступить в реакцію з  об’ємом 44,8 л хлороводню?

7)За яким правилом записують рівняння реакцій між пропеном і гідроген хлоридом?

№ 4 «Ненасичені вуглеводні» - 10 балів

1)Назвати вуглеводні:

  СН3 ─ СН– С≡С – СН2– СН3  

    |

   СН3  

                     СН3                    

                         |

  СН 2═СН–– С – СН2– СН3  

                        |

                       СН3  

СН3– СН – СН–– С  = СН– СН2 – СН3  

            |        |          |       

           СН3   СН3  СН3

2)Написати структурні формули:

А)2,3-диметилгепт -2-ену.    

Б)5,5- диметилгекс -3-ину

В) С6Н5СН3

3) Знайдіть помилку в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН3– СН – СН––  С  = С – СН2 - СН2  

            |        |       

           С2Н5  СН3

4)   Написати рівняння реакції знебарвлення бромної води  етиленом.

5) Які формули відповідають  алкінам:

а) С6Н14; б) С2Н2; в) С5Н12; в) С7Н12.

6) Яка  маса етену вступить в реакцію з  об’ємом 4,48 л хлороводню?

7)В чом суть правила Марковнікова?

 

№ 5 «Ненасичені вуглеводні» - 12 балів

1)Назвати вуглеводні:                                                                                                            

СН2– СН2 – СН–– СН  = СН– СН3 

|            |         |            |

СН3     СН3    СН3     СН3  

 СН3– СН  = СН–– СН2 – СН2– СН3  

             |          |

           СН3      С2Н5 

СН3– СН2 – СН2– С  ≡ С– СН2   СН3  

2)Написати структурні формули для: 

а)4,4- метилгепт – 2 –іну;    

б)2,3 – диметилокт -1-ену.

в)1,4-диметилбензену і іншу його назву.

3)Знайдіть помилки в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН3– СН2 = СН–– СН – СН2– СН3  

                        |                    |

                       СН3             СН3

4) Написати хімічне рівняння у структурному вигляді між 2-метилбут-1-еном і гідроген хлоридом.

5)   При спалюванні 5,6г  вуглеводню одержали 8,96л карбон ( IV) оксиду і 7,2 г води. Відносна густина цієї речовини за азотом 1.Визначити молекулярну формулу і назву речовини.

6) Які формули не відповідають  ненасиченим вуглеводням:

 а) С7Н14; б) С7Н8; в) С7Н16; в) С7Н12; г)СН4

7) Яка  маса етину вступить в реакцію з  об’ємом 44,8 л водню, якщо при цьому утвориться насичений вуглеводень?

8)  Який із вуглеводнів – метан, етилен, ацетилен, бензен горить найбільш кіптявим полум’ям і чому?

 

№ 6 « Ненасичені вуглеводні» - 12 балів

1)Назвати вуглеводні:                                                                                                            

СН2– СН2 – С ═ СН –  СН– СН2 

               |      |                |        |

             СН3  СН3        СН3   СН3  

 СН3– СН – СН2–– СН2 – СН ═СН2  

             |                    |

           СН3               С2Н5

СН3– СН2 – СН2– С  ≡ С– СН2   СН3  

2)Написати структурні формули для

а)2,3 диметилгептану;    

б)2,3 – диметилокт -1-ену.

в)1,4-диметилбензену і іншу його назву.

3)Знайдіть помилки в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН3– СН2 – СН–– СН  = СН2– СН3  

             |                    |

            СН3             СН3

4)  Написати хімічне рівняння у структурному вигляді між 2-метилбут-2-еном і гідроген хлоридом.

5) При спалюванні 56г  вуглеводню одержали 89,6л карбон ( IV) оксиду і 72 г води. Відносна густина цієї речовини за гелієм 7. Визначити молекулярну формулу і назву речовини.

6) Які формули не відповідають  ненасиченим вуглеводням:

 а) С7Н8; б) С7Н14; в) С7Н16; в) С7Н12; г)С2 Н5ОН

 7)Яка  маса етину вступить в реакцію з  об’ємом 4,48 л водню, якщо при цьому утвориться насичений вуглеводень?

8)  Які реакції є якісними для етилену?

 

 

 

 

 

 

№ 7 «Ненасичені вуглеводні» - 12 балів

1)Назвати вуглеводні:

СН3– СН2 – СН–– СН  = СН– СН3  

                        |     

                       СН3            СН3 

                                            |     

СН ≡ СН – СН–– СН      С – СН3  

                     |          |          |       

                    СН3    СН3   СН3  

 СН3– СН2 – СН–– С  = СН– СН2 - СН3  

            |          |       

            С2Н5  СН3  

2)Написати структурні формули:

А)2,3-диметилгекс- 2- ену.    

Б)3,4,5 – триметилокт -1-ину

В)1,2-диметилбензену і іншу його назву.

3)Знайдіть помилки в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН3– СН – СН–– С Н = СН2– СН2 ––  СН3  

            |        |          |       

           СН3  СН5  СН3  

4)   Записати рівняння реакції гідрогенхлорування 2-метилбут-1-ену.

5) Які формули відповідають  ненасиченим вуглеводням:

 а) С7Н14; б) С7Н8; в) С7Н16; в) С7Н12.

6) У результаті спалювання алкену масою 112 г утворилося 352 г вуглекислого газу і 144 г води. Відносна густина цієї речовини за метаном 3,5. Визначити молекулярну формулу речовини  і назву речовини.

7)   Яка  маса ацетилену вступить в реакцію з   448 л водню, якщо при цьому утвориться насичений вуглеводень?

8) Який ненасичений вуглеводень використовують для зварювання металів?

№ 8 «Ненасичені вуглеводні» - 12балів

1)Назвати вуглеводні:

 СН2 = СН– СН–– СН – СН2– СН3  

                        |

                       СН3  

СН3 – СН–– СН – СН– СН3  

             |           |         |

            СН3     С2Н5 СН3

СН3– СН – СН–– С  = СН– СН2 – СН3  

            |        |          |       

           СН3  СН3    СН3 

2)Написати структурні формули:

А)2,3-диметилгепт -3-ен.    

Б)5,5- диметилгекс – 1- ину

В)1,3-диметилбензену і іншу його назву.

3) Знайдіть помилки в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН3– СН – СН––  С  = С – СН2 - СН2  

            |        |       

           С2Н5  СН3

4)    Записати рівняння реакції гідроген -бромування  2-метилпропену.

5) Які формули відповідають  ненасиченим вуглеводням:

а) С6Н14; б) С8Н16; в) С5Н12; в) С7Н12.

6) У результаті спалювання алкену масою 11,2 г утворилося 17,92 л вуглекислого газу і 14,4 г води. Відносна густина цієї речовини за етиленом 2. Визначити молекулярну формулу речовини  і назву речовини

7)  Яка  маса ацетилену вступить в реакцію з   0,448 л водню, якщо при цьому  утвориться насичений вуглеводень?

8)  В які реакції не вступає бензен, хоч за формулою він є ненасиченою сполукою?

 

docx
Додано
25 листопада 2018
Переглядів
1548
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку