Картки із завданнями "Глобальна економіка"

Про матеріал
Картки із тестами та завданнями для перевірки домашнього завдання з теми "Глобальна економіка". 3 картки (3 варіанти), в яких 4 завдання у тестовій формі і 1 запитання, що потребує обширної відповіді. Завдання складені за підручником: Географія (рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Віталій Безуглий, Галина Лисичарова. — Київ : Генеза, 2019. — 176 с. : іл.
Перегляд файлу

Картка 1

1.  Єдина система, що об’єднує економіки всіх країн світу, які взаємодіють між собою завдяки міжнародному поділу праці – це

А Транснаціональна компанія      Б  Глобальна економіка

В Міжнародна організація             Г  Глобальний ланцюг доданої вартості

 

2. До основних рис глобальної економіки не належить…

А Інтернаціоналізація виробництва та поглиблення суспільного поділу праці на основі НТР.

Б Посилення конкуренції, всебічний розвиток нових технологій і розповсюдження їх серед країн світу.

В Зростаючі масштаби міграції капіталів і робочої сили.

Г Збільшення тривалості життя населення.

 

3. Яка країна в останні десятиліття є лідером ліцензійної торгівлі?

А США  Б Нідерланди  В Японія  Г Китай

 

4.  Найбільші світові експортери золота і сталі

А ЄС, Китай,  Південна Корея, Росія, США, Україна, Індія, Туреччина

Б Сінгапур, Тайвань, Канада

В Саудівська Аравія, Канада, ОАЕ, Кувейт, Норвегія, Ірак

Г Чехія , Австрія, Угорщина, Румунія

 

5. У чому полягає роль міжнародного кооперування і спеціалізації? Наведіть приклад міжнародного кооперування.

 

 

Картка 2

1. Об’єднання підприємств, що складається з головної компанії та її закордонних філій, які мають потужний вплив на певну сферу економіки (або кілька сфер) у міжнародному масштабі – це

А Транснаціональна компанія    Б  Глобальна економіка  

В Міжнародна організація          Г  Глобальний ланцюг доданої вартості

 

2. На які країни у міжнародній торгівлі ліцензіями припадає найменша частка?

А Країни Євросоюзу                        Б Країни, що розвиваються 

В Країни Північної Америки          Г Немає вірної відповіді

 

3. Серед даного переліку оберіть країни в яких найбільші світові ТНК

А Північна Корея, В’єтнам, Камбоджа                   Б Росія, Україна, Польща

В Тайвань, Південна Корея, Сінгапур                    Г  США, Китай, Японія

 

4. Головною організацією, що регулює питання світового ринку товарів, є…

А НАТО                        Б МВФ                       В СОТ                         Г ВООЗ

 

5. У яких галузях глобальні ланцюги доданої вартості набули найширшого розповсюдження? Між яким регіонами найбільша є концентрація ланцюгів доданої вартості і чим це обумовлено?

 

 

Картка 3

1. Послідовність взаємопов’язаних видів діяльності зі створення доданої вартості, розташованих як мінімум на двох континентах або в межах двох торгових блоків, що забезпечують виробництво товару чи послуги, починаючи з ідеї щодо їх створення та закінчуючи доставкою до кінцевого споживача – це

А Транснаціональна компанія                           Б  Глобальна економіка 

В Міжнародна організація                                  Г  Глобальний ланцюг доданої вартості

 

2. Найбільша частка торгівлі ліцензіями припадає на…

А загальне машинобудування                                    Б хімічну промисловість

В електротехнічну й електронну промисловість   Г транспортне машинобудування

 

3. Оберіть найбільших світових експортерів палива.

А Росія, Саудівська Аравія, США, Канада, ОАЕ, Кувейт, Норвегія, Ірак

Б Китай, Таїланд, Канада, Мексика, Туреччина

В Японія, Південна Корея, Україна, Індія, Білорусь

Г Молдова, Чилі, Гватемала, Австралія

 

4.  Спеціальні економічні зони (СЕЗ) – це

А Міжнародні організації                                 Б Територія, на якій розташована ТНК

В Території залежної країни                            Г  Форма територіальної організації господарства

 

5. Що таке товарні біржі? Наведіть приклади.

docx
Додано
27 лютого 2020
Переглядів
4291
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку