Презентація "Українська держава та територія держави Україна

Про матеріал
Додана презентація доповнює теоретичний матеріал підручника. На прикладі нашої країни ми досліджуємо елементи з яких складається територія держав, її географічне положення та його складники.Вчимось оцінювати позитивні та негативні сторони ЕГП та ПГП.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ТЕРИТОРІЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА За підручником “ГЕОГРАФІЯ”, 11 клас. Сергій Кобернік. Роман Коваленко

Номер слайду 2

Пригадайте!1. Якими бувають країни за формами правління та формами територіального устрою? 2. З яких елементів складається територія держав? 3. Що таке географічне положення та які його складники? 4. За політичною картою Європи пригадайте, з якими державами межує Україна.?5. З’ясуйте, які країни мають найдовшу та найкоротшу протяжність державного кордону з Україною?

Номер слайду 3

Українська держава. Характерні риси Української держави закріплено в розділі І її Конституції. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна,правова держава (ст. 1). Поняття «суверенна» полягає в тому, що вона є самостійною у вирішенні своїх внутрішніх справ, у зовнішніх відносинах є рівноюсеред рівних, не порушуючи при цьому прав і законних інтересів інших держав, а також загальновизнаних норм міжнародного права. Україна є унітарною державою, територіальні складники якої не мають ознакдержавності: власного громадянства, відособленої системи законодавства, своїх державних символів тощо. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною (ст. 2).

Номер слайду 4

Україна є республікою (ст. 5) парламентсько-президентського типу. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу назаконодавчу, виконавчу та судову (ст. 6). Державною мовою в Україні є українська. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, іншихмов національних меншин України (ст. 10). Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Столицею України є місто Київ (ст. 20). Україна є світською державою (ст. 35), церква відокремлена від держави, яка однаково ставиться до віруючих різних релігійта конфесій, до невіруючих взагалі. Школа також відокремлена від церкви. Кожен має право на свободу світогляду i віросповідання.Існують й інші, інституційні принципи державного устрою України, що їх закріплено в окремих законах України, зокрема «Про державний кордон України», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Номер слайду 5

Територія держави Україна. Україна має найбільшу територію серед держав, що повністю розташовані в межах Європи як частини світу, та 44-ту в світі.Її площа становить 603,7 тис. км2, тобто 2,6 % від площі Європейського регіону(за геосхемою ООН) та 0,44 % світової площі заселеного суходолу. Територія обмежена державним кордоном загальною протяжністю 6 993 км. На суходільнікордони припадає 5 638 км

Номер слайду 6

Державна територія України включає в себе кілька складників. По-перше, це площа суходолу, обмежена державним кордоном, включаючи надра (до технічно доступних для геологічного вивчення й освоєння глибин), внутрішні води та повітряний простір над країною (атмосфера та прилегла частина космічногопростору). По-друге, територіальні води. Згідно з Конвенцією ООН з морського права – це акваторія моря, що прилягаєдо берега в межах 12 морських миль (22,2 км). Так, південний кордон Українипроходить зовнішньою межею українських територіальних вод, тому по морю Україна межує з Румунією та Росією.

Номер слайду 7

Непорушність державних кордонів, принцип територіальної цілісності держав, невтручання в їхні внутрішні справи, мирне врегулювання суперечок було закріплено Гельсінськими угодами – документом, що був підписаний главами 35 держав Європи, Азії та Америки у столиці Фінляндії в 1975 р. Це означає визнання державних кордонів іншими країнами, тобто відсутність територіальних претензій та неможливість їхнього перетину без узгодження з даною країною. Окрім того, поняття «територія України» охоплює військові та невійськові кораблі, приписані до портів України, які перебувають під прапором України в відкритому морі, територіальних водах або портах інших країн, а також іноземні невійськові судна, що перебувають у територіальних водах або портах України. Крімтого, територією нашої держави вважаються військові та невійськові повітряні судна України, що приписані до аеропортів на її території і перебувають поза межами держави у відкритому повітряному просторі під розпізнавальним знаком України.

Номер слайду 8

Виокремлюють також об’єкти, що не є територією України, але на які поширюються юрисдикція та сфера застосування законодавства України. Це континентальний шельф та морська економічна зона. Відповідно до Закону України 1995 р. про Морську економічну зонувона розташована в Чорному морі. Її розмежування відбулося згідно з укладанням міждержавних угод. До подібних об’єктів належать також підводні телеграфні кабелі та трубопроводи, що проходять по дну відкритого моря,антарктична станція «Академік Вернадський» в Антарктиді, запущені Україною космічні об’єкти, території дипломатичних представництв і консульських установ України за кордоном, автомобілі послів під прапором України тощо.

Номер слайду 9

Політико-географічне положення: глобальне, регіональне,сусідське. Політико-географічне положення (ПГП) – це розташування країни щодо її політичних союзників і недругів, військових блоків, осередків міжнародної нестабільності, регіональних конфліктів. Його розглядають на глобальному,регіональному та сусідському рівнях. Глобальне політико-географічне положення країни визначається ступенемвпливу на неї світових осередків високої політичної активності. У цьому сенсі виокремлюють три впливові полюси світової політики: США, країни ЄС, Росію. Зростає роль Китаю як світового лідера. Україна розташована водночас у. Центральній та Східній частинах Європи, що визначає її геополітичне положенняміж двома світовими центрами політичного впливу – країнами Європейського. Союзу, з одного боку, та Росією, з іншого. Наша держава наближена до т. зв. європейських столиць, де розміщуються центральні органи ЄС та НАТО: Брюсселя та. Страсбурга.

Номер слайду 10

На території України перетинаються основні геополітичні осі Євразії, щоуможливлює контакти як із Західною й Північною Європою, так і з країнами Близького й Середньою Сходу, Центральної Азії. На заході територія країни безпосередньо прилягає до європейських держав, які входять до ЄС. Водночас Україна віддалена від позаєвропейських центрів світової політики й економіки – Вашингтона й Токіо

Номер слайду 11

Регіональне політико-географічне положення – це геопросторове положення країни відносно країн і регіональних організацій регіону (або суміжних регіонів). Україна географічно розташована в центральній частині Європи й завжди зазнавала впливу європейських історичних подій. Країни Західної, Північної та Південної Європи за післявоєнні роки сформувалися в сталу політичну єдність, до якої в останні десятиліття долучаються країни Східної Європи. Найбільш потужним регіональним лідером у Європі є Німеччина. Україна розміщена на перетині основних геополітичних осей Європи та Азії: Росія – Чорне море – Туреччина (на межі Європи й Азії) та Польща – Україна – Туреччина (Балто-Чорноморська вісь). Основні вектори сучасних геопросторових зв’язків України: Польща – країни ЄС; Білорусь – країни Балтії; Грузія – країни Закавказзя та Центральної Азії; Туреччина – країни Західної Азії; Туреччина – балканські країни.

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Оцінюючи геопросторове положення, визначають сусідське політико-географічне положення країн відносно країн, що безпосередньо межують із даноюкраїною або її морською економічною зоною. У держави з кожним окремим сусідом складається своя система відносин, що має свою історію. Державні кордон при цьому виконують або бар’єрну, або контактну функцію.

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Політична оцінка державного кордону України. За кількістю сусідів першого порядку серед країн Європи Україна поступається лише Німеччині. Особливо важливі для нашої держави добросусідські зв’язки з Польщею, яка забезпечує вихід до ЄС, та Туреччиною, через яку існує вихід до Світового океану. Недемарковані східні кордони країни найбільш небезпечні для потоків контрабандних товарів, нелегальних мігрантів і бандитських угруповань. Найвпливовішою у політичному аспекті залишається Росія, яка є однією зядерних держав. Всупереч міжнародним угодам у березні 2014 р. Росія анексувала (приєднала в односторонньому порядку) Кримський півострів і місто Севастополь. Водночас Росія підтримує терористичні організації на сході України, які у квітні 2014 р. проголосили створення невизнаних квазіутворень ДНР та ЛНР. Це створює небезпеку конфліктів на усій території України.

Номер слайду 16

Несприятливим чинником є протяжний спільний кордон з невизнаною державою Придністров’я, яка проголосила повну незалежність від Молдови у 1992 р. Після збройного конфлікту туди була введена 14-та армія Росії, що перебуває там й донині. Таким чином, сучасний політичний режим у Придністров’ї залишається осередком політичної напруги. Західні кордони по суходолу узгоджено. Україна межує з країнами-членамивійськово-політичного блоку НАТО: Польщею, Словаччиною, Угорщиною та. Румунією. Нині існують проблеми в україно-угорських стосунках через територіальну приналежність Закарпаття. Тривалий час Україна заявляла про свій без’ядерний позаблоковий нейтральний статус. Після початку російської агресії у Криму та на сході Україна проголосила про намір приєднатися до єдиної системи оборони НАТО.

Номер слайду 17

Певний час існували спірні територіальні питання України з Румунією щодо приналежності острова Зміїний та розмежування чорноморського шельфу. У 1997 р. Румунія підтвердила непорушність кордонів станом на 1961 р., визнавши право України на острів Зміїний. Але відкриття на шельфі родовищ нафти та природного газу стало приводом для подання Румунією позову до Міжнародного суду ООН в Гаазі про нове розмежування чорноморського шельфу. У 2009 р. позов був розглянутий: острів залишився українським, а частина шельфу відійшла до Румунії. Україна й усі її сусіди є членами ОБСЄ (Організації з питань безпеки іспівробітництва в Європі). Вони зобов’язані брати участь в урегулюванні політичних та міжнаціональних конфліктів, забезпечувати свободу слова, вести боротьбу з торгівлею людьми, проявами нетерпимості різних видів тощо.

Номер слайду 18

Економічна оцінка державного кордону України. Держави-сусіди першого порядку, які мають суміжні з Україною кордони по суходолу на заході (окрім Молдови) належать до країн середнього рівня економічного розвитку. Це Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія. Вони пройшли період активного реформування економіки в 90-х рр. ХХ ст. й нині є членами Європейського Союзу (ЄС). Україна проголосила стратегічний курс на вступ до ЄС. Обсяги торгівлі іззахідними сусідами постійно зростають. Найсуттєвіші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснюються до Польщі. Крім того, ця країна є привабливою для українських трудових мігрантів. Найбільші імпортні надходження товарів припадають на Польщу та Угорщину. Вигідність сусідського положення нашої держави визначається також оптимальною відстанню до багатьох високорозвинутих країн Європи. Окрім ЄС в останні роки суттєво збільшується експорт та імпорт товарів і послуг з південним сусідом України – Туреччиною.

Номер слайду 19

Східні та північні сусіди України (Росія та Білорусь), а також Молдова належать до країн з перехідною економікою, які, здійснюючи низку реформ, перейшли від планової до ринкової економічної системи. Через військову агресію з боку. Росії скорочується її частка в економічних зв’язках з нашою державою. Важливе значення в імпорті України посідає Білорусь. Україна для Білорусі є третім зазначенням економічним партнером.

Номер слайду 20

Реформування адміністративно-територіального устрою України. Адміністративно-територіальний устрій – поділ території на окремі частини – адміністративні одиниці, залежно від якого створюються і діють органи державної влади та місцевого самоврядування. Адміністративна одиниця –частинатериторії країни, що має місцеве управління.

Номер слайду 21

Варіанти адміністративно – територіального поділу України

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Систему адміністративно-територіального устрою України (за ст. 132, 133 Конституції України) становлять одиниці трьох рівнів: 1) вищого – Автономна Республіка Крим (АРК), 24 області, міста Київ та Севастополь зі спеціальним статусом центрального підпорядкування;2) середнього – адміністративні райони, міста з районним поділом; 3) первинного – міста без поділу на райони, райони у містах, селища, села. З березня 2014 р. анексовані Росією та мають статус тимчасово окупованих територій Автономна Республіка Крим та місто Севастополь. Крім того, з квітня2014 р. суверенітет України тимчасово не поширюється на частину територій Донецької та Луганської областей, зайнятих російськими та проросійськими силами. Верховна Рада України визнала ці території тимчасово окупованими17 березня 2015 р.

Номер слайду 24

За географічними ознаками адміністративно-територіального устрою адміністративні одиниці поділяють на регіональні одиниці та населені пункти. До регіональних одиниць належать АРК, області, райони, міста з особливим статусом. Населені пункти в Україні поділяють на міста, селища та села. Населені пункти в Україні мають місцеве самоврядування. Нині в Україні є 460 міст, 885 селищ та понад 28 300 сіл.

Номер слайду 25

У 2015 р. в Україні розпочалася адміністративно-територіальна реформа, що полягає в наданні більших повноважень органам місцевогосамоврядування (децентралізації) і зміні адміністративно-територіального поділу. Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальнихгромад» замість понад 11 тисяч місцевих рад буде створено 1 500 – 2 000 об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Вони утворюються внаслідок добровільного об’єднання суміжних територіальних громад сіл, селищ, міст. Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою; центром якої визначено селище міського типу, селищною; центром якої визначено село, – сільською. Станом на середину 2018 р. а території України було створено 728 ОТГ, в яких проживає 6,3 млн осіб.

Номер слайду 26

Контроль і самоконтроль1. Які характерні риси Української держави? 2. Схарактеризуйте політико-географічне положення України на глобальному та регіональному рівнях. 3. Дайте політико-економічну оцінку державного кордону України. 4. Які існують проблеми щодо адміністративно-територіального устрою України? 5*. Як впливає політикогеографічне положення на економічний розвиток України та її місце в Європі та світі?

Номер слайду 27

ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІНІ-ПРОЕКТІВ 1. Гельсінські угоди (Заключний акт наради з безпеки і співробітництва в Європі) – програма дій для будівництва єдиної, мирної, демократичної Європи.2. Проблеми і шляхи вдосконалення адміністративно-територіального устрою України.3. Спірні території та невизнані державні утворення в Європі.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Кулик Раиса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Седель Юлія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Махота Светлана
  Дякую за змістовний та цікавий матеріал до уроку!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Маргарид Галина Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Стожок Алла Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
pptx
Додано
27 лютого 2020
Переглядів
29435
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку