КАРТКИ-ЗАВДАННЯ З ФІЗИКИ 8 КЛАС ( для учнів з ООП)

Про матеріал
КАРТКИ-ЗАВДАННЯ З ФІЗИКИ 8 КЛАС. Корекційно-розвивальні завдання. Завдання розраховані на учнів, яки зазнають труднощі в навчанні та спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей дітей.
Перегляд файлу

image

 

 

 

 

image                                         КАРТКИ-ЗАВДАННЯ З ФІЗИ КИ    

                                                                                                      8 КЛАС  

Корекційно-розвивальні завдання         

 

 

 

 Завдання розраховані на учнів, яки зазнають труднощі в

 Завдання розраховані навчанні і спрямовані на розвиток інтелектуальних на учнів, яки зазнають труднощі в навчанні та спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей дітей. здібностей дітей.

 

    

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА На ці запитання треба знати відповідь

1.          Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура

2.          Внутрішня енергія

3.          Види теплообміну

4.          Домашні експериментальні завдання

5.          Кількістьтеплоти. Питоматеплоємність

6.          Плавлення й кристалізація

7.          Випаровування і конденсація. Кипіння

8.          Енергія палива. Питома теплота згоряння

9.          Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу

10.     Тепловідвигуни

 

image 

    

КРЗ №1. Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура.

  Поміркуй

(допомога с.6-15 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар‘яхтар)

1.    Наведіть приклади теплових явищ.

image 

 

2.    Яку роль відіграють теплові явища в природі? Наведіть приклади.

image 

 

3.    Як відбувається дифузія за різних температур?

image 

 

4.    Чим відрізняється рух молекул у газах, рідинах і твердих тілах?

image 

    

5.    На якій властивості тіл ґрунтується вимірювання температури?

image 

 

6.    Чим відрізняється гаряча вода від холодної?

image 

 

7.    Стальну нагріту деталь опускають у воду. Як змінюється температура деталі й води?

image 

8.    Як змінюються розміри твердих тіл і рідин під час зміни температури? Наведіть приклади.

image 

 

    

 КРЗ № 2. Внутрішня енергія.

Поміркуй

(допомога с.16 -21 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар’яхтар) 1. Наведіть приклади теплових явищ.

image 

2.       Наведіть приклади збільшення і зменшення внутрішньої енергії тіла внаслідок теплообміну.

image 

3.       Наведіть приклади зміни внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання над ним роботи.

image 

4.       В одну склянку налито холодну воду, в іншу — стільки ж гарячої води. Чи однаковою є внутрішня енергія води в цих склянках?

image 

    

5.       Вода й водяна пара, маючи однакову температуру, наприклад 100 °С, відрізняються розташуванням молекул. Чи однаковою є внутрішня енергія пари й води?

image 

6.Чи змінилася внутрішня енергія чашки, коли її переставили зі стола на полицю серванта?

image 

7. У який спосіб змінюється внутрішня енергія деталів таких випадках:

а) деталь обробляють на токарному верстаті;

б) деталь нагрівають у печі перед гартуванням;

в) в деталі свердлять отвори;

г) деталь швидко охолоджують у воді?

 

8.За якими ознаками можна дізнатись, що внутрішня

imageенергія тіла змінилася? 

 

    


3. Види теплообміну.

(допомога с.22 -30 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар’яхтар)

1. Які види теплообміну вам відомі? Наведіть приклади.

image 

2.Які види теплообміну існують у природі?

image 

 

3.          Наведіть приклади матеріалів, що мають велику та низьку теплопровідність.

image 

4.          Які матеріали використовують як теплоізолятори? Наведіть приклади. 

image 

 

                 

5.          Чому сковороду виготовляють і з металу, а ручку до неї — з деревини або пластмаси?

image 

6.          Наведіть приклади конвекції, що відбувається в природі.

image 

7.          Чому рідини та гази нагрівають знизу?

image 

8.          Які тіла краще поглинають енергію?

image 

9.          Якого кольору одяг рекомендують носити влітку, а якого — взимку?

image 

10.    Який вид теплообміну може відбуватися через вакуум

 

                 

4. Кількістьтеплоти. Питома теплоємність.

(допомога с.33-39 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар’яхтар)

1.    Для чого необхідна більша кількість теплоти — для нагрівання на 1 °С склянки води або чайника з водою?

image 

 

2.    Для чого необхідна більша кількість теплоти — для нагрівання на 1 °С 200 г води чи 200 г алюмінію?

image 

 

3.    Яка кількість теплоти необхідна для нагрівання на 1 °С одного кілограма міді; води; свинцю?

(див.додаток с.229,таб.№1 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар’яхтар)

 

4.    Що характеризує питома теплоємність: тіло чи речовину?

image 

5.    Питома теплоємність алюмінію становить image Що це означає?

                 

6.    На що витрачається  більше енергії: на нагрівання води чи алюмінієвого чайника, як що їхні маси однакові?

image 

7.    Сталевому  та мідному тягарцям однакової маси передали однакову кількість теплоти. У якого тягарця температура змінться більше? 

image 

8.    Яка кількість теплоти необхідна для нагрівання на 1 °С мідного бруска масою 2 кг?

Дано:   

t = 1C                                Розв’язання

imagem = 2 кг с = 395 Дж/кг*С

Q - ?

 

 

 

 

 

                 

                 

5. Плавлення та кристалізація.

(допомога с.51 -55 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар’яхтар)

1.                Яке практичне  значення  мають явища переходу речовини з одного агрегатного стану в інший?

image 

2.                У якому агрегатному стані перебувають за температури 1000 °С такі речовини: срібло, свинець, золото, алюміній, залізо, вольфрам?

(див.додаток с.229,таб.№2 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар’яхтар)

image 

3.                Чи можна в алюмінієвій посудин та розплавити  срібло; свинець?

image 

4.                imageТемпература полум’я газового пальника близько 500 °С. Із яких металів не можна виготовити посуд для приготування їжі й інших цілей, а з яких можна? (див.додаток с.229,таб.№2 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар’яхтар)

                 

5.                Яку кількість теплоти потрібно передати свинцевому бруску масою 1 кг за температури плавлення свинцю, щоб розплавити його?

imageтемпература плавлення

 

6.                Чи  залишиться шматочок алюмінію в твердому стані, якщо його опустити в розплавлену мідь?

image 

 

7.                imageЗа якої температури твердне рідкий азот; ртуть; розплавлене золото? (див.додаток с.229,таб.№2 підручника фізика 8 кл. В.Г

 

8.                Питома теплота плавлення золота дорівнює 67 кДж/кг. Що показує це число? (див.додаток с.230,таб.№3 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар’яхтар)

image 

 

 

                 

6. Випаровування та конденсація. Кипіння.

(допомога с.60 -69 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар’яхтар) 1. Наведіть приклади пароутворення та конденсації.

image 

2.    Чому рідина випаровується за будь-якої температури?

image 

 

3.    Чому під час випаровування температура тіла знижується?

image 

4.    Які явища природи пояснюють конденсацією пари? Наведіть приклади.

image 

                 

5.    Чим відрізняється випаровування від кипіння?

image 

 

6.    Чи доводилося вам прискорювати випаровування? Наведіть приклади. Як і для чого ви це робили?

image 

7.    Яка кількість теплоти необхідна для перетворення на пару спирту масою 1 кг, взятого за температури його кипіння?

(див.додаток с.230,таб.№4,5 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар’яхтар)

image 

 

9.На скільки внутрішня енергія пари спирту за температури      78 °С  та  нормального атмосферного тиску більша за внутрішню енергію рідкого спирту за тієї самої температури?

image(див.додаток с.230,таб.№4,5 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар’яхтар)

 

                 


    КРЗ № 7. Енергія палива. Питома теплота згоряння.

Поміркуй

(допомога с.72 -76 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар’яхтар) 1. Що таке паливо? Які види палива вам відомі?

image 

2. Які споживачі  енергії, що виділяється під час згоряння палива, вам відомі?

image 

image

4.    Скільки енергії виділяється в разі  повного згоряння 1 кг гасу?

(див.додаток с.230,таб.№6 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар’яхтар)

image 

5.    Визначте за таблицею «Питома теплота згоряння палива»

(див.додаток с.230 підручника фізика 8 кл.таб.№6 В.Г Бар’яхтар),

    

яка із зазначених у ній речовин має найменшу питому теплоту згоряння, яка — найбільшу?

image 

6.    У якому випадку можна отримати більшу кількість теплоти: спаливши 1 кг пороху чи 1 кг бензину?

image 

image 

image 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

КРЗ №8. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.

Поміркуй

(допомога с.37 -39 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар’яхтар)

1.                     У якому випадку є справедливим рівняння теплового балансу?

image 

 

 

2.                     imageШматок льоду масою 2 кг має температуру -20 °С. Яку кількість  теплоти Q необхідно йому передати, щоб перетворити лід на воду з температурою 20 °С? див.додаток с.229-230 підручника фізика 8 кл.таб.№1,3,5 В.Г Бар’яхтар)

Q= Qнагр.л. + Qпл. + Qнагр.в + Qкип.

image 

 

 

 

 

 

    

КРЗ № 9.Теплові двигуни.

Поміркуй

(допомога с.79 -85 підручника фізика 8 кл. В.Г Бар’яхтар)

1.    Наведіть приклади перетворення внутрішньої енергії пари на механічну енергію тіла.

image 

2.    Які перетворення енергії відбуваються в теплових двигунах?

image 

3.    У яких пристроях використовують теплові двигуни? Наведіть приклади.

image 

4.    Яку роль теплові машини  відіграли в розвитку промисловості й транспорту? Наведіть приклади.

image 

    

 

5.    Який тип теплових двигунів є най поширенішим?

image 

 

6.    Із яких трьох  обов’язкових елементів  складається будь-який тепловий двигун?

image 

 

 

 

 

 

    

pdf
Пов’язані теми
Фізика, Матеріали до уроків
Інкл
Додано
25 листопада 2023
Переглядів
251
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку