10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Каталог інноваційних проектів ДНЗ "Бердичівське ВПУ"

Про матеріал

1. Назва навчального закладу: Державний навчальний заклад “Бердичівське вище професійне училище”.

2. Адреса навчального закладу: 13304 Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. В. Низгірці, вул.Ліцейна, тел./факс (04143) )2-10-64, тел. пошта: [email protected], сайт: www.3kutnik.org., логін Skype: trukutnik;

3. П.І.Б. керівника навчального закладу Тетяна Петрівна Поліщук.

Перегляд файлу

Управління освіти і науки України

Житомирської облдержадміністрації

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "ІКТ в освіті" 

 

 

 

 

 

 

 


Опис інноваційного проекту

 

1. Назва навчального закладу: Державний навчальний заклад “Бердичівське вище  професійне училище”.

D:\Ліцей\методист\проекти\Ін_проект ДНЗ БВПУ 2017\Проект Артеменко С.М\фото керівника та ПТНЗ\Поліщук Т.П. директор ДНЗ БВПУ.jpg2. Адреса навчального закладу: 13304 Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. В. Низгірці, вул.Ліцейна, тел./факс (04143) )2-10-64, тел. пошта: [email protected], сайт: www.3kutnik.org., логін Skype: trukutnik;

3. П.І.Б. керівника навчального закладу Тетяна Петрівна Поліщук.

4. Вид інноваційного проекту: творчий проект.

5. Назва проекту: “Педагогічна етика. Конфлікти та методи їх подолання в навчально-виховному процесі”.

6. Галузь застосування:

Навчально-виховний процес. Проект спрямований на підвищення рівня морально-педагогічної підготовки педагогів; розробка та впровадження системи заходів, спрямованих на покращення взаємовідносин між всіма учасниками навчально-виховного процесу.

7. Суб’єкти інноваційної діяльності: Педагогічний колектив.

D:\Ліцей\методист\проекти\Ін_проект ДНЗ БВПУ 2017\Проект Артеменко С.М\Опис проекту\Артеменко С.М..jpg8. Автор проекту:Артеменко Світлана Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи..

9. Мета впровадження нововведень: Впровадження у навчально-виховний процес теоретичних та практичних підходів підвищення культури педагогів, поглиблення знань про процес спілкування,знаходження  конструктивних способів вирішення проблемних ситуацій, робота над розвитком професійної рефлексії, відпрацювання навичок формування позитивного психологічного клімату в колективі.

10. Зміст інновації: Учасники навчально-виховного процесу матимуть можливість пошуку нових форм взаємодії учасників навчально-виховного процесу з метою попередження конфліктних ситуацій; підвищити рівень культури взаємовідносин у педагогічному колективі; оволодіють  навичками  конструктивного розв’язання конфліктів з подальшим втіленням у навчально-виховний процес; розробити теоретико-методологічні аспекти педагогічної етики та подолання конфліктних ситуацій;

11. Ресурсоємкість нововведень. апаратне забезпечення, телевізор, відеомагнітофон, відеокамера, банк заходів

12. Шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів.

 1.     Удосконалення навчально-виховного процесу.
 2.     Співпраця педагогічних працівників.
 3.     Забезпечення соціальної престижності професійно-технічного навчального закладу.

13. Опис інновації:

І етап. Інформаційно-аналітичний

 •                   Актуалізація проблеми, обговорення її на за сіданні педагогічної ради;
 •                   створення творчої групи;
 •                   ознайомлення з теоретичними основами заданої проблеми;
 •                   визначення алгоритму дій.

ІІ етап. Організаційний

 •                   Планування роботи;
 •                   підготовка інформаційно-методичної бази;
 •                   розробка системи заходів з реалізації проблеми.

ІІІ етап. Практичний

 •                   Вхідне анкетування та тестування;
 •                   семінари за темами “Школа педагогічної майстерності” “Педагогічний такт і професійна етика у формуванні особистості вихованця” з моделюванням конфліктних ситуацій і пошуком конструктивного виходу з них;
 •                   круглий стіл “Що ви розумієте під поняттям “етичні стосунки”?”;
 •                   робота в малих групах над проблемами, визначеними в результаті анкетування;
 •                   педагогічні посиденьки “Видатні педагоги про педагогічну етику”;
 •                   індивідуальні консультації для педагогічних працівників з питань педагогічної етики;
 •                   батьківські збори “Плідна співпраця педагога і батьків у формуванні особистості вихованця”;
 •                   проведення психологічних тренінгів для педагогів та батьків вихованців з метою зниження напруженості і рівня тривожності;

ІV етап. Результативно-узагальнюючий

 •                   Вихідне анкетування;
 •                   Складання пам’яток для педагогічних працівників;
 •                   систематизація та узагальнення напрацьованих матеріалів;
 •                   презентація за результатами проекту;
 •                   підведення підсумків роботи над проектом;

14. Термін дії проекту: серпень 2017 року – липень 2019  року.

15. Очікувані результати:

 •                   усвідомлення гуманістичних цінностей, норм і принципів педагогічної етики усіма учасниками навчально-виховного процесу;
 •                   підвищення культури спілкування;
 •                   формування в учасників навчально-виховного процесу вмінь попереджувати та усувати конфліктні ситуації.

 

 

 

 


Опис інноваційного проекту

 

1. Назва навчального закладу: Державний навчальний заклад «Бердичівське вище  професійне училище».

2.Адреса навчального закладу:

13304 Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. В. Низгірці, вул.Ліцейна, ел. пошта: 3kutnik@ukr.net, сайт: www.3kutnik.org, логін Skype: trukutnik; тел./факс (04143) )2-10-64

3.П.І.Б. керівника навчального закладу : Тетяна Петрівна Поліщук.

4. Вид інноваційного проекту:  пошуково-експериментальний проект

5. Назва проекту: «Технологія проектного навчання як засіб підтримки й розвитку обдарованої молоді»

6. Галузь застосування: Інноваційний навчальний проект застосовується в системі професійно-технічної освіти із залученням учнів за інтересами.

7. Суб’єкти інноваційної діяльності: учні училища, викладачі

8. Автори проекту: Зданевич Лариса Макарівна, посада:  методист, викладач предметів професійно–теоретичної підготовки, кваліфікаційна категорія,: спеціаліст вищої категорії; контактний телефон: 097-112-43-47; учні училища, викладачі

9. Мета впровадження нововведень:

 •             підвищити рівень професійної компетентності викладачів з проблем диференціації навчання учнів за проектною технологією в умовах професійного навчання;
 •             спонукати педагогів до пошуків ефективних методик здійснення професійного навчання та до впровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки;
 •             допомога в реалізації особистісних сенсів учня в навчанні,  подолання його відчуження від освіти.

10. Зміст інновації: Діяльність викладачів спрямована на розв’язання проблеми освоєння технологій проектної діяльності в умовах професійного навчання. Проект за своєю структурою наближається до наукового дослідження: постановка проблеми, планування пошуково - дослідницьких дій, збирання інформації, проведення експерименту, публічна презентація результатів проекту, рефлексія, висновки

11 Ресурсоємкість нововведень. Шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів:  Для реалізації  проекту  обов’язково мати в кабінеті комп’ютер та мультимедійний проектор. Працюючи над проектами, учні використовують домашні комп`ютери та власний вихід у світову мережу.

12 Термін  дії проекту:  2 роки.

13 Технологія впровадження: Інноваційний проект презентує досвід роботи викладачів училища з  впровадження проектною технологією в умовах професійного навчання. Проектна діяльність  допомагає  навчити кожного учня за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні об`єми  інформації та організувати процес навчання так, щоб учень активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити

Проект покликаний:

Освоїти нові технології  інформації та комунікації;

Визначити індивідуальні теми дослідження, розробити критерії експериментальної перевірки якості експерименту;

Рефлексивний етап - аналіз роботи викладачів над  міні-проектом, вироблення методичних  рекомендацій щодо впровадження проекту

 Результативність та ефективність впровадження інновації:

Створення моделі навчально–виховного процесу, що забезпечує вивчення предмету на замовленому учнями й батьками рівні. Поглиблена індивідуальна підтримка обдарованої особистості

 

 

 


Опис інноваційного проекту

 

1. Назва навчального закладу: ДНЗ “Бердичівське вище професійне училище”.

2. Адреса навчального закладу: 13304 Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. В. Низгірці, вул.Ліцейна, тел./факс (04143) )2-10-64, ел. пошта: [email protected], сайт: www.3kutnik.org., логін Skype: trukutnik;

3. П.І.Б. керівника навчального закладу :Тетяна Петрівна Поліщук.

4. Вид інноваційного проекту: творчий проект.

5. Назва проекту: “Створення сприятливих умов для самореалізації особистісного потенціалу учня, підготовка його до життєвого самовизначення в умовах взаємодії училища, сім’ї, зовнішнього соціуму”

6. Галузь застосування: Навчально-виховний процес. Проект спрямований  назміцнення взаємозв’язку сім’ї та навчального закладу в інтересах розвитку дитини, організація соціально-психологічної просвіти батьків та опікунів.

D:\Ліцей\методист\проекти\Ін_проект ДНЗ БВПУ 2017\Проект Ефіменко Л.С\Опис проекту\Ефіменко Л.С..jpg7. Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічний колектив, учні училища, батьки, опікуни.

8. Автор проекту:Єфименко Людмила Станіславівна, соціальний педагог.

9. Мета впровадження нововведень: пошук нових підходів в роботі з сім’єю оптимальних форм та методів взаємодії для укріплення та оздоровлення сімейних відносин.

10. Зміст інновації:Діагностування та виявлення соціальних, педагогічно-психологічних проблем, які негативно впливають на становлення та розвиток дитини у сім’ї. Організація просвітницької роботи під час батьківського всеобучу, спрямованої на підвищення соціальних, педагогічних та психологічних знань батьків. Використання різноманітних форм співробітництва навчального закладу з батьками, залучення їх до спільної з дітьми творчої діяльності. Виявлення незахищених верств населення серед сімей, діти яких навчаються в училищі. Використання в практичній діяльності позитивного досвіду сімейного виховання, традицій сімейної педагогіки. Інформування батьків та опікунів про права та обов’язки  неповнолітніх дітей. Формування позитивного, толерантного ставлення батьків до навчального закладу, в якому навчається їхня дитина.

11. Ресурсоємкість нововведень. апаратне забезпечення, телевізор, відеомагнітофон, відеокамера, банк заходів

12. Шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів.

 1.     Удосконалення навчально-виховного процесу.
 2.     Співпраця учнівського колективу, викладачів, батьків, опікунів.
 3.     Забезпечення соціальної престижності професійно-технічного навчального закладу.

13. Опис інновації: Проект спрямований на створення сприятливих умов для самореалізації особистісного потенціалу дитини, підготовка її до життєвого самовизначення в умовах взаємодії училища, сім’ї, зовнішнього соціуму.

14. Термін дії проекту: серпень 2017 року – липень 2018  року 

15. Очікувані результати:

 •                   Своєчасна допомога у вирішенні соціально-педагогічних проблем.
 •                   Добровільний і свідомий підхід батьків у виборі форм і методів сімейного виховання.
 •        Формування у молоді якостей майбутнього сім’янина і батька.
 •        Удосконалення системи взаємодії сім'ї та навчального закладу.
 •        Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей.
 •        Правова грамотність та психолого-педагогічна компетентність батьків.
 •        Створення системи допомоги у формуванні морального способу життя сім’ї, попередженні негативних проявів у дітей та підлітків.
 •        Тісний зв’язок училища, сімї та громадськості, зацікавленість у задоволенні запитів і потреб сім’ї як інституту виховання.

 


Опис інноваційного проекту

 

1. Назва навчального закладу: Державний навчальний заклад “Бердичівське вище  професійне училище”.

2. Адреса навчального закладу: 13304 Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. В. Низгірці, вул.Ліцейна, тел./факс (04143) )2-10-64, ел. пошта: [email protected], сайт: www.3kutnik.org., логін Skype: trukutnik;

3. П.І.Б. керівника навчального закладу  Тетяна Петрівна Поліщук.

4. Вид інноваційного проекту: творчий проект.

5. Назва проекту: “Психологічне здоров’я учасників навчально-виховного процесу в умовах навчального закладу”.

6. Галузь застосування:

Навчально-виховний процес. Проект спрямований на гармонійний розвиток особистості через розкриття творчого потенціалу та ресурсів; сприяння збереженню психічного, фізичного та соціального здоров’я учасників навчально-виховного процесу; формування позитивного мислення; набуття позитивного досвіду в різних кризових ситуаціях.

7. Суб’єкти інноваційної діяльності:

D:\Ліцей\методист\проекти\Ін_проект ДНЗ БВПУ 2017\Проект Зінченко І.В\Опис проекту\Зінченко І.В..jpgПедагогічний колектив, учні училища.

8. Автор проекту:Зінченко Ірина Володимирівна, практичний психолог.

9. Мета впровадження нововведень: Впровадження у навчально-виховний процес теоретичних та практичних підходів збереження здоров’я, зняття психоемоційного напруження, розвиток та удосконалення ресурсів особистості, стимулювання інтересу до самопізнання,  самовдосконалення та саморозвитку.

10. Зміст інновації:Учасники навчально-виховного процесу  матимуть можливість самостійно контролювати свій поведінковий вибір, оволодіють навичками швидкої адаптації в психотравмуючій ситуації, підвищать творчу активність, удосконалять власні якості: впевненість, рішучість, позитивний погляд на життя, толерантність по відношенню до себе та інших, вміння творчо та нестандартно вирішувати проблеми.  Всі ці зміни ведуть до формування здорової, цілісної, гармонійної особистості.

11. Ресурсоємкість нововведень. апаратне забезпечення, телевізор, відеомагнітофон, відеокамера, банк заходів.

12. Шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів.

 1.     Удосконалення навчально-виховного процесу.
 2.     Співпраця учнівського колективу та викладачів.
 3.     Забезпечення соціальної престижності професійно-технічного навчального закладу.

13. Опис інновації: Робота в проекті ведеться за 3 напрямками: діагностичний, теоретичний та практичний.

Діагностика направлена на вивчення особливостей психоемоційного стану учнів та викладачів. В процесі аналізу своєї особистості в учасників проекту з’являється мотивація до самопізнання та самозміни, що веде до розширення ресурсних можливостей людини.

Теорія дозволяє ввести учасників навчально-виховного процесу в смислове  поле проблем.

Практика дає можливість познайомитись з методами та технологіями  зняття психоемоційного напруження, формування психологічної культури по відношенню до свого психічного та фізичного здоров’я, розуміння важливості свого психоемоційного стану для ефективної життєдіяльності.

14. Термін дії проекту: серпень 2017 року – липень 2018  року.

15. Очікувані результати: Підвищення рівня обізнаності учасників навчально-виховного процесу що до психологічного здоров’я.

 

 

 


Опис інноваційного проекту

1. Назва навчального закладу: Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище»

2. Адреса навчального закладу:  с. Великі Низгірці, Бердичівського р-ну, Житомирської області,  вул. Ліцейна, 1, e-mail: [email protected], веб-сайт: www.3kutnik.org.ua, Skype: trukutnik, тел./факс.: (04143) 2-10-64

3. П.І.Б. керівника навчального закладу: Поліщук Тетяна Петрівна

4. Вид інноваційного проекту: Навчальний.

5. Назва проекту: «Активізація пізнавальної діяльності учнів  на уроках математики у ПТНЗ».

6. Газузь застосування: Навчальний процес.

http://3kutnik.org.ua/wp-content/uploads/2012/02/osipchukov-203x300.jpg7. Суб’єкти інноваційної діяльності: викладач математик, фізики, астрономії Осипчук О.В.; викладачі та майстри училища; учні училища.

8. Автори проекту: Осипчук Олена Валеріївна, викладач математики,фізики, астрономії, контактний телефон: 0678799156, e-mail: [email protected]mail.ru,

9. Мета впровадження нововведень: Використання інформаційних технологій в учбовому процесі з метою підвищення якості знань, умінь і навичок учнів.

10. Зміст інновації:  Зміни, що відбуваються сьогодні в сучасному суспільстві, значною мірою визначають особливості і необхідність внесення змін до діяльності педагога. У сучасних умовах, в освітній діяльності важлива орієнтація на розвиток пізнавальної самостійності учнів, формування умінь дослідницької діяльності, індивідуалізація цілей освіти. Розв'язати цю проблему старими методами неможливо. Роки викладання дозволили мені побачити протиріччя в масовій практиці:між прагненням особи до творчості, оригінальності, самовираження і обов'язковим єдиним планом і режимом ПТНЗ;між репродуктивним, схоластичним сприйняттям математичного матеріалу, що вивчається і необхідністю творчого перетворення їх математичної діяльності;між зростаючою складністю і насиченістю навчальної програми, рівнем вимог, що постійно збільшується, і здатністю учнів освоїти увесь об'єм запропонованих йому відомостей. Ці протиріччя спонукали мене до розробки своєї системи навчання, спрямованої на підвищення якості знань учнів, розвитку їх творчих здібностей за допомогою інформаційних технологій. Активна робота з комп'ютером формує у учнів більш високий рівень навичок і умінь - аналізу і структуризації отримуваної інформації. При цьому слід звернути увагу, що нові засоби навчання дозволяють органічно поєднувати інформаційно-комунікативні, особово-орієнтовані технології з методами пошукової і творчої діяльності.

11. Ресурсоємкість нововведень. Шляхи залучення додаткових  та вдосконалення наявних ресурсів:комп’ютер або ноутбук з підключенням до мережі Internet, принтер, сканер, цифровий фотоапарат, веб-камера, флешка, диски, психолог ПТНЗ, програми-тренажери, електронні посібники.

12. Термін дії проекту:  на протязі 3 н.р.

13. Технологія впровадження: Використання інформаційних технологій необхідно розглядати в нерозривній єдності усіх складових освітнього процесу. В процесі викладання математики, інформаційні технології можуть використовуватися в різних формах. Використовувані мною напрями можна представити у вигляді наступних основних блоків:

 •              мультимедійні сценарії уроків. Одна з переваг використання ІКТ являється різке збільшення часу самостійної роботи. Такий процес навчання дозволяє розвивати мислення, активізувати розумові процеси. Робота буде творчою, якщо в ній проявляється власний задум учнів, ставляться нові завдання і самостійно вирішуються за допомогою знань, що знову добуваються.
 •              перевірка знань на уроці. У цьому блоці реалізується принцип доступності, комп'ютер виступає в ролі робочого інструменту як засіб підготовки і зберігання завдань і тестів. Для контролю знань на уроці окрім традиційних контрольно-вимірювальних матеріалів мною використовуються спеціально складені мультимедійні презентації, тести.
 •              підготовка до ЗНО (спецкурс).По перше - це обчислювальні навички. Друга умова успішної підготовки до ЗНО - це обов'язкове знання правил, формул.Третьою умовою успішної підготовки до ЗНО є необхідність внести в програму деякі корективи. Четвертою умовою підготовки до ЗНО є проведення елективних курсів. Курс включає три розділи: теорія, завдання, відповіді і коментарі.Передбачається, що учні самостійно освоюватимуть запропонований матеріал на заняттях спецкурсу. Курс побудований таким чином, що в процесі навчання, згідно з учбовим планом, учні виконують запропоновані завдання;
 •              позаурочна діяльність. У класах при проходженні нового матеріалу по деяких темах учні заздалегідь готують до уроку презентації, для чого самостійно ведуть пошук в мережі Інтернет, сканують необхідні малюнки і схеми. На уроці вони виступають з цими презентаціями, пояснюючи новий матеріал.Важливим напрямом організації позаурочної діяльності є наукова і проектна діяльність учнів, тобто виконання довготривалих трудомістких творчих завдань, що вимагають від учнів самостійного і глибокого опрацювання матеріалу.

14. Результативність та ефективність впровадження  інновацій:  Відповідно до поставленої мети проекту, ІКТ повинні допомогти учневі отримати якісніші знання, які потрібні для успішної здачі ЗНО.Окрім цього, в якості очікуваних результатів проекту, можна виділити наступні:формування ключових компетенцій учнів в процесі навчання і в позаурочній діяльності;підвищення мотивації до навчання учнів;оволодіння комп'ютерної грамотності учнями, підвищення рівня комп'ютерної грамотності у викладача;організація самостійної і дослідницької діяльності учнів;створення власного банку учбових і методичних матеріалів, готових до використання в учбово-виховному процесі;розвиток просторового мислення, пізнавальних здібностей учнів;естетична привабливість уроків.Накопичений мною досвід, частково відбитий в справжній роботі, показує, що застосування інформаційних технологій на уроках і в позаурочній діяльності розширює можливості творчості як викладача, так і учнів, підвищує інтерес до предмета, стимулює освоєння учнями досить серйозних тем по математики, що, у результаті, веде до інтенсифікації процесу навчання.


Опис інноваційного проекту

1. Назва навчального закладу:  Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище»

2. Адреса навчального закладу:  с. Великі Низгірці, Бердичівського р-ну, Житомирської області,  вул. Ліцейна, 1,

e-mail: [email protected],

веб-сайт: www.3kutnik.org.ua,

сторінка «ВКонтакте»: http://vk.com/club54603550

Skype: trukutnik,

http://3kutnik.org.ua/wp-content/uploads/2012/02/osipchukov-203x300.jpgтел./факс.: (04143) 2-10-64

3. П.І.Б. керівника навчального закладу: Поліщук Тетяна Петрівна           

4. Вид інноваційного проекту: Навчальний.

5. Назва проекту: «Особистісно-орієнтоване навчання на уроках фізики у ПТНЗ».

6. Газузь застосування: Навчальний процес.

7. Суб’єкти інноваційної діяльності: викладач математик, фізики, астрономії Осипчук О.В.; викладачі та майстри училища; учні училища.

8. Автори проекту: Осипчук Олена Валеріївна, викладач математики,фізики, астрономії, контактний телефон: 0678799156, e-mail: [email protected]mail.ru

9. Мета впровадження нововведень:  досягнення оптимальних результатів у навчальній і позаурочної діяльності за допомогою використання методики особистісно-орієнтованого навчання.

10. Зміст інновації:  Перед кожним творчо працюючим викладачем, де б і з якою категорією учнів він не працював, неодмінно виникає безліч проблем.Але є питання питань : «Як працювати на уроці з усім класом і одночасно з кожним учнем?».Відповіддю, спрямованою на вирішення основного протиріччя, пов'язаного з груповою формою організації навчання і індивідуальним характером засвоєння знань, може стати принцип диференційованого підходу до навчання, але здійснюваному на індивідуальному рівні.Таке трактування диференційованого підходу на індивідуальному (суб'єктному) рівні викликане наступними міркуваннями.По-перше, немає жодної дитини, ідентичної іншій або групі. Кожен неповторюваний. У кожної дитини свій індивідуальний сплав здібностей, темпераменту, характеру, волі, мотивації, досвіду і так далі. По-друге, учні являються не лише, та і не стільки об'єктом педагогічної дії, скільки суб'єктом власної діяльності. Тому, говорячи про розвиток дитини за допомогою учбової діяльності, ми передусім повинні зважати на його саморозвиток.

Розвязати поставлене завдання можна за допомогою особово-орієнтованої технології навчання, яка покликана адаптувати класно-урочну систему до можливостей і потреб кожного учня, і спрямована на вирішення основного протиріччя, пов'язаного з груповою формою організації навчання і індивідуальним характером засвоєння знань, умінь і навичок.

11. Ресурсоємкість нововведень. Шляхи залучення додаткових  та вдосконалення наявних ресурсів:  комп’ютер або ноутбук з підключенням до мережі Internet, принтер, сканер, цифровий фотоапарат, веб-камера, флешка, диски, навчально-методичні комплекси по предмету.

12. Термін дії проекту:  на протязі 3 н.р.

13. Технологія впровадження: Підготовчий етап (2017-2018 н.р.)

 1.               Вивчення літератури, присвяченої сучасному стану досліджуваної проблеми.
 2.               Складання індивідуальної карти учнів, що дозволяє максимально використати суб'єктивний досвід кожного учня.
 3.               Розробка елективного курсу.

Практичний етап (2018-2019 н.р.)

 1.               Виявлення і використання в практиці прийомів і способів формування особово-орієнтованого підходу на уроках фізики.
 2.               Моніторинг результатів.

Завершальний етап (2019-2020 н.р.)

 1.               Оцінка ефективності використання цього підходу.
 2.               Аналіз результатів, узагальнення і поширення досвіду

14. Результативність та ефективність впровадження  інновацій:

1. Зростання мотивації до вивчення фізики (від 64% до 90%).

2. Успішність по предмету - 100%.

3. Сформувати навички самостійної роботи і реальної самооцінки.

4.Збільшити кількість переможців і призерів в різних творчих конкурсах і олімпіадах.

5. Підвищити якість освіти ( 40% до 68%)

6. Високі результати здачі ЗНО.


Опис інноваційного проекту

 

1. Назва навчального закладу: ДНЗ «Бердичівське вище професійне училище»

2. Адреса навчального закладу: с. Великі Низгірці, Бердичівського р-ну,   

Житомирської області

вул. Ліцейна, 1

тел. (04143) 2-10-64

Факс. (04143) 2-10-64

Ел. пошта: [email protected]  

Веб-сайт: www.3kutnik.org.ua.

3. П. І. Б. керівника навчального закладу:  Поліщук Тетяна Петрівна

4. Вид інноваційного проекту: навчальний мовний проект.

5. Назва проекту:  «Веселий час із фільмами».

6. Галузь застосування: навчально-виховний процес. 

7. Суб’єкти інноваційної діяльності:

 •        викладач іноземної (англійської) мови;
 • D:\Ліцей\методист\проекти\Ін_проект ДНЗ БВПУ 2017\Проект анг_мова\Опис проекту\10-15_7789-0.jpgучні всіх навчальних груп усіх професій.

8. Автор проекту:  Кандіду Батіста Анастасія Дмитрівна, викладач іноземної мови, спеціаліст.

9. Мета впровадження нововведень:

 •      розвиток навичок аудіювання з використанням новітніх інформаційних технологій;
 •      розвиток сприйняття автентичних діалогів на англійській мові на слух;
 •      розвиток здатності учнів виявляти необхідну інформацію у переглянутих фрагментах із художніх фільмів;
 •      розширення лексичного запасу учнів та ознайомлення їх з розмовними кліше;
 •      показати різницю між британською та американською вимовами;
 •      формування правильної вимови та навичок спілкування;
 •      розвиток навичок діалогічного мовлення.

10. Зміст інновації: протягом роботи над проектом учні переглядають фрагменти фільмів мовою оригіналу (англійською) та отримують різноманітні завдання (тести, доповнення діалогів, складання власних діалогів за зразком, заповнення таблиць тощо).

11. Ресурсоємкість нововведень:  комп’ютер з підключенням до глобальної мережі Інтернет; проектор; записи англомовних фільмів.

12. Термін дії проекту: грудень 2017 р.

13. Технологія впровадження:

 •                 планування;
 •                 тестування аби виявити вподобання учнів та підібрати фільми, які є для них цікавими;
 •                 оформлення результатів проектної діяльності;
 •                 самооцінювання.

14. Результативність та ефективність впровадження інновації:

Учні, які приймали участь у проекті значно покращили навички сприйняття мовлення на слух. Завдяки цьому вони також поглибили свій словниковий запас та подолали страх перед «живим» спілкування, що поліпшило навички володіння англійською мовою в цілому.


Опис інноваційного проекту

 

 1.               Назва навчального закладу: Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище»
 2.               Адреса навчального закладу: Житомирська обл.., Бердичівського р-ну, с. Великі Низгірці, вул.. Ліцейна, 1; E:mail: 3kutnik@ukr.net; [email protected]; веб-сайт: 3kutnik.org.ua; логін Skype: trukutnik; тел../факс: (04143) 2-10-64
 3.               П.І.Б. керівника навчального закладу: Поліщук Тетяна Петрівна
 4.               Вид інноваційного проекту: навчально-виробничий проект
 5.               Назва проекту: «Технологія оригамі-осіборі в сучасному житті при освоєнні професії «Покоївка»»
 6.               Галузь застосування: Навчальний процес в професійно-технічному навчальному закладі.
 7.               Суб’єкти інноваційної діяльності: майстер виробничого навчання Лілія Олександрівна Бабич, група 4-11А з професії «Адміністратор; покоївка; черговий по поверху (кемпінгу, готелю, пансіонату)».
 8. D:\Ліцей\методист\проекти\Ін_проект ДНЗ БВПУ 2017\Проект Бабич Л.О\Опис проекту\Бабич Л.О..jpgАвтор проекту: Лілія Олександрівна Бабич майстер виробничого навчання з професії «Адміністратор; покоївка; черговий по поверху (кемпінгу, готелю, пансіонату)»», 10 тарифний розряд, контактний тел.. (097) 186-58-73
 9.               Мета впровадження нововведень: ознайомити учнів із різними прийомами використання рушників у техніці орігамі.
 10.          Зміст інновації: основна ідея проекту полягає у тому, щоб навчити майбутніх робітників складати фігурки з рушника, рушникове орігамі чи просто рушникові тваринки, які зараз досить популярні як вид творчості. Цей вид творчості торкнувся чи не кожного поважаючого себе готелю чи круїзу, принаймні ця традиція декоративного оформлення ліжка є на борту найпопулярніших світових круїзних ліній.
 11.          Ресурсоємкість нововведень: шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів: комп’ютер з підключенням до мережі Internet, ноутбук, цифрова відеокамера, сканер, кольоровий принтер Epson, рушники різних розмірів і кольорової гамми.
 12.          Термін дії проекту: протягом вивчення курсу (2017-2018 н. р.)
 13.          Технологія впровадження: У перекладі з японської мови «осіборі» - вологий рушник. З давніх часів японці з великою насолодою виготовляють красиві вироби з рушників – квіти, ляльки, тварини тощо. В Японії цей вид діяльності настільки поширений, що вони саме через орігамі розпочинають знайомство із навколишнім світом, зі світом мистецтва. В Україні орігамі ще не набуло такого широкого розповсюдження. Хоча воно є досить дивовижним мистецтвом. Складаючи різноманітні фігурки з рушників, в учнів формуються такі якості, як спостережливість, просторова уява, відчуття пропорції, логічна пам'ять, зосередженість, кмітливість, фантазія, аккуратність. Водночас у них виховується любов до природи, естетичні смаки, доброта, чуйність тощо. Вироби, виготовлені в техніці осіборі, мають широке застосування. Це оздоблення різноманітних подарунків, прикрашання ліжка, оформлення інтер’єру. Тому орігамі має практичне використання – це оздоблення подарунків, елемент сервірування столу тощо, які впроваджуємо на уроках виробничого навчання для учнів училища з професії «Покоївка»
 14.          Результативність та ефективність впровадження інновації:  розвиває здібність працювати руками, привчає до точних рухів пальців під контролем свідомості; розвиває просторову уяву – вчить читати креслення, за якими складаються фігурки і уявляти за ними вироби в об’ємі; покращує здібність дотримуватись усних інструкцій; розвиває впевненість в своїх силах і здібностях – невстигаючих заняттях з орігамі не буває; стимулює розвиток пам’яті. Учням хочеться запам’ятати більше фігурок напам’ять; вчить концентрації уваги; складати і займатися чимось стороннім неможливо; розвиває творчі здібності; деякі учні стають авторами власних винаходів; розширює комунікативні здібності.

 

 


Опис інноваційного проекту

 

1. Назва навчального закладу: ДНЗ «Бердичівське вище професійне училище»

2. Адреса навчального закладу:  с. Великі Низгірці, Бердичівського р-ну, Житомирської області, вул. Ліцейна, 1, тел. (04143) 2-10-64, Факс. (04143) 2-10-64, Ел. пошта: [email protected], Веб-сайт: www.3kutnik.org.ua., Skype: trukutnik

3. П.І.Б. керівника навчального закладу: Поліщук Тетяна Петрівна

4. Вид інноваційного проекту: Навчальний проект

5. Назва проекту: «Оздоблення виробів з пряничного тіста айсингом. »

6. Галузь застосування: Заклади професійно-технічної освіти.

D:\Ліцей\методист\проекти\Ін_проект ДНЗ БВПУ 2017\Опис іннов_проекту кондитер\Опис проекту\Автор проекту Клименюк Р.Б..jpg7. Суб’єкти інноваційної діяльності: Учні груп №8-11К, 9-11К, майстер виробничого навчання.

8. Автор  проекту:

Клименюк Роксолана Броніславівна – майстер виробничого навчання 12-го тарифного розряду, номер телефону:+380989631966

9. Мета впровадження нововведень: Підготовка конкурентноспроможних робітників. Розвинути та розширити професійні уміння та навички учнів. Максимально наблизити навчальний процес до майбутньої сфери їх діяльності .

10. Зміст інновації: Працюючи над даним проектом, учні демонструють  та застосовують отримані знання з теми «Приготування пряничного тіста та виробів з нього», які отримали під час вивчення професійно-теоретичних предметів своєї майбутньої  професії; займаються  пошуком та систематизацією інформації в підручниках та мережі Internet. Займаються дослідницькою роботою  при створенні презентації. Використовують сучасні методи формування та оформлення виробів.

11. Ресурсоємкість нововведень. Шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів:.

Сировина та матеріали,  посуд, інструменти та інвентар, електронні ваги, шафа пекарська електрична. Відеопроектор,ноутбук,електронні плакати та інструкційні картки,презентації. Підключення Internet мережі.

12. Термін дії проекту: на період вивчення теми «Приготування пряничного тіста та виробів з нього»

13. Технологія впровадження:

Діяльність учнів : 1)використання новітніх виробничих технологій; 2)дослідницька робота; 3) створення презентацій: «Види оформлення виробів айсингом» , «Види харчових барвників та їх застосування»

Діяльність майстра: 1)вибір теми дослідження; 2)динамічно подати навчальний матеріал; 3)сприяти підвищенню активності учнів;4)сформувати звичку до їх самоаналізу.

14. Результативність та ефективність впровадження:

Підвищення якості професійних навичок учнів . Краще засвоєння інформації на уроках виробничого навчання за допомогою відеофільму та презентацій. Розвиток в учнів творчих здібностей,вміння самостійно працювати на сучасному виробничому обладнанні. Підвищення престижності професії та іміджу навчального закладу.


Опис інноваційного проекту

 

 1.               Назва навчального закладу: Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище»
 2.               Адреса навчального закладу: Житомирська обл.., Бердичівського р-ну, с. Великі Низгірці, вул.. Ліцейна, 1; E:mail: 3kutnik@ukr.net; веб-сайт: 3kutnik.org.ua; логін Skype: trukutnik; тел../факс: (04143) 2-10-64
 3.               Поліщук Т.П.П.І.Б. керівника навчального закладу: Поліщук Тетяна Петрівна
 4.               Вид інноваційного проекту: навчальний проект
 5.               Назва проекту: «Формування патріотичного виховання учнівської молоді на уроках з предмета «Захист Вітчизни»
 6.               Галузь застосування: Навчальний процес в професійно-технічному навчальному закладі.
 7.               Суб’єкти інноваційної діяльності: викладач предмета «Захист Вітчизни» Осипчук Валерій Михайлович, педагогічні працівники закладу, навчальні групи училища.            
 8.               Автор проекту: Осипчук Валерій Михайлович, викладач «Захист Вітчизни», викладач ІІ категорії, контактний тел.. (067) 716-56-26
 9.               Мета впровадження нововведень: розробити систему творчих завдань, які формують пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета «Захист Вітчизни», вчити учнів бути гідними патріотами, захисниками  своєї держави.  
 10.          Зміст інновації: Проектно-дослідницька діяльність формує в учнів високі морально – психологічні та ділові якості у справі патріотичного виховання. Безпека суспільства, забезпечення його стабільного розвитку – це одвічна тема, яка стоїть перед кожною державою, і Україна, не є винятком. Сучасне безпекове середовище навколо України формується під впливом глибоких змін у системі міжнародних відносин, які відбуваються як на регіональному, так і світовому рівнях. Зміцнення обороноздатності держави є одним із пріоритетів діяльності українського уряду та центральних органів виконавчої влади. Тому важливим є викладання в загальноосвітніх навчальних закладах предмета «Захист Вітчизни». Вірність Україні є невід’ємною ознакою національно свідомого громадянина. Військово-патріотичне виховання учнів – це комплекс заходів по формуванню в них необхідних особистих позитивних якостей.

Ураховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо.

Отже, уроки Захисту Вітчизни мають стати для кожної дитини школою становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єднанню українського народу та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві. Готовность молоді  до захисту Вітчизни, дозволяє зробити процес навчання цікавим, наочним, розвиває творчу діяльність учнів, їх абстрактне і аналітичне мислення; дозволяє здійснювати пошук інформації на електронних носіях та в мережі Інтернет, проходити on-line тестування, що є ефективним засобом формування інформаційно-комунікативних компетенцій учнів, підвищує рівень навчального процесу, вирішує проблеми часткової відсутності або заміни навчально-матеріальної бази, спеціальної та методичної літератури.

 1.          Ресурсоємкість нововведень: шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів: комп’ютер з підключенням до мережі Internet, ноутбук, цифрова відеокамера, сканер, кольоровий принтер Epson.
 2.          Термін дії проекту: протягом навчального року

13. Технологія впровадження: учні на різних етапах навчання діють самостійно, а викладач виступає у ролі консультанта.

У процесі своєї педагогічної діяльності намагаюсь привернути увагу учнів до вивчення предмета «Захист Вітчизни» таким чином, щоб викликати жвавий інтерес до окресленої проблеми, застосовувати такі форми і методи роботи, які б зацікавили учнів, адже це залежить від їхніх вікових особливостей, загального кругозору, рівня знань та вмінь.

У контексті нових викликів, що постали перед країною, акцентую увагу на виховні аспекти в ході проведення уроків і позакласних заходів.

Учні мають безпосередній зв'язок з тим, що відбувається в країні: батьки та родичи деяких учнів знаходяться в зоні АТО, працюють волонтерами, беруть участь у громадських акціях та ін. Тому я завжди готовий до непростих запитань від учнів, на які важливо дати компетентні й водночас коректні відповіді. Намагаюся надавати учням чіткі й зрозумілі пояснення, не давати нездійсненних обіцянок, а головне утримуюся від коментарів, спрямованих на підривання національної безпеки чи руйнацію національної єдності в державі. Натомість розповідаю учням, що держава і громадянське суспільство роблять усе можливе для відновлення миру та порядку в країні, відбиття зовнішньої агресії проти України, що лише в національній єдності та національній гідності наша сила й незламність.Метод проектів можна розглядати як педагогічну технологію, яка орієнтована не тільки на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і придбання нових. Створення динамічних файлів допомагає поповнити  кабінет навчальними фільмами, адже комп’ютерна  анімація дозволяє імітаційно моделювати надзвичайні ситуації, бойові дії з достатньою очевидністю.

Викладач , використовуючи в навчанні метод проектів, допомагає учням осягнути всю технологію рішення задач – від постановки проблеми до отримання результату.

14. Результативність та ефективність впровадження інновації:  Покращення теоретичного і правового обґрунтування національного, патріотичного і як їх складової військово-патріотичного виховання учнівської молоді, актуальність теми дозволяє надіятись , що зміст роботи надасть допомогу викладачам, класним керівникам, керівному складу навчального закладу та іншим учасникам навчально-виховного процесу у військово-патріотичному вихованні молоді і як підсумок надасть їй новий поштовх.

 


Опис інноваційного проекту

1. Назва навчального закладу: Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище»

2. Адреса навчального закладу: Житомирська обл. Бердичівський район, с. Великі Низгірці вул. Ліцейна, 1, тел. (4143)2-10-64,факс (4143)2-10-64, ел. пошта 3KUTNIK@UKR.NET, skype trukutnik

Поліщук Т.П.3. П.І.П. керівника навчального закладу: Тетяна Петрівна Поліщук

4. Вид інноваційного проекту: виховний проект

5. Назва проекту: «Я крокую до педагогічної вершини»

6. Галузь застосування: навчально – виховний процес

D:\Ліцей\методист\проекти\Ін_проект ДНЗ БВПУ 2017\Проект Куліш К.Ю\Опис проекту\Куліш.jpg7. Суб’єкт інноваційної діяльності: учні, викладач професійно – теоретичної підготовки

8. Автор проекту: Катерина Юріївна Куліш, викладач професійно – теоретичної підготовки, бакалавр; тел. 0966761173

9. Мета впровадження нововведень: шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів; актуалізація пізнавальної активності учнів; розширення і поглиблення  педагогічної компетентності.

10. Зміст інновацій: проект містить типи нестандартних уроків, структуру сучасного уроку, застосування інтерактивних технологій при проведенні уроків.

11. Ресурсоємкість нововведень. Шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів:

 •              навчальна, довідкова література;
 •              комп’ютерна техніка для обробки інформації;
 •              мультимедійні засоби навчання;
 •              цифровий фотоапарат;
 •              програми для створення мультимедійної презентації;
 •              мережа Internet

12. Термін дії проекту: протягом навчального року.

13. Технологія впровадження. 1. Використання ІКТ на уроках професійно – теоретичної підготовки.

2. Підвищення якості знань учнів шляхом зацікавлення їх у проведенні власного уроку.

3. Створення умов для оволодіння кожним учнем опорними знаннями та вміннями на високому освітньому рівні відповідно до вимог Державного стандарту.

4. Нескладних інтерактивних методів для зацікавлення учнів до вивченої теми.

5. Розробка уроків з використанням цікавих матеріалів з професійно – теоретичної підготовки.

6. Залучення учнів до створення творчого завдання: «Я– викладач».

14. Результативність та ефективність впровадження. Завдяки проекту учні з цікавістю працюють на уроках, розробляють план уроку, який проводять самостійно, що сприяє підвищенню рівня розвитку та інтересів учнів до вивчення дисциплін професійно – теоретичної підготовки, формування спрямованості на посилення ефективності навчально – виховного процесу.

Опис інноваційного проекту на тему

 

 1.               Назва навчального закладу: Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище»
 2.               Адреса навчального закладу: Житомирська обл.., Бердичівського р-ну, с. Великі Низгірці, вул.. Ліцейна, 1; E:mail: 3kutnik@ukr.net; веб-сайт: 3kutnik.org.ua; логін Skype: trukutnik; тел../факс: (04143) 2-10-64
 3.               Поліщук Т.П.П.І.Б. керівника навчального закладу: Поліщук Тетяна Петрівна
 4.               Вид інноваційного проекту: навчальний проект
 5.               Назва проекту: Чисте подвір’я, чисте місто, чиста Планета
 6.               Галузь застосування:  предмет «Екологія»
 7.               Суб’єкти інноваційної діяльності: викладач біології Лібіченко Юлія Віталіївна, учні І – ІІІ курсів.
 8. D:\Ліцей\методист\проекти\Ін_проект ДНЗ БВПУ 2017\Проект Лібіченко Ю.В\Опис проекта екологія\Лібіченко Ю.В..jpgАвтор проекту: Лібіченко Юлія Віталіївна, викладач біології, викладач І категорії, контактний тел.. (097) 734-35-13
 9.               Мета впровадження нововведень: привернути увагу громадськості  до екологічних проблем навколишнього середовища; інформувати учнів училища та їхніх батьків про важливість проблем побутових відходів та небезпеку їх спалювання; сприяти вихованню в учнів дбайливого ставлення до довкілля шляхом видання та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, організації серії лекцій для учнів про проблеми побутових відходів в Україні, участі у природоохоронних заходах,  науково-дослідну роботу учнів, що сприяє вихованню екологічно свідомих і не байдужих до проблем краю людей; розвивати вміння висловлювати свою думку та захищати її (аргументовано); виховувати почуття господаря своєї землі.
 10.          Зміст інновації: у кожному людському помешканні утворюється величезна кількість непотрібних матеріалів та виробів, починаючи від старих газет, порожніх консервних банок, пляшок, харчових відходів, обгорток та упаковки, закінчуючи битим посудом, зношеним одягом і поламаною побутовою чи офісною технікою.

Викидаючи сміття, ми брутально порушуємо один з основних екологічних законів – кругообігу речовин у природі. Адже вилучаючи з природи чимало речовин, людина змінює їх до невпізнанності і повертає у природу у вигляді сміття, яке не розкладається на вихідні речовини природнім шляхом. Наприклад, в умовах лісу папір розкладається протягом 2 років, консервна бляшанка – понад 90 років, поліетиленовий пакет – понад 200 років, скло – понад 1000 років.

 1.          Ресурсоємкість нововведень: Шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів: інформаційні; матеріально-технічні; технологічні.
 2.          Термін дії проекту: 2017-2018 н.р.
 3.          Технологія впровадження: Розробка науково обґрунтованої системи освітньої діяльності з використанням комп'ютерного інструментарію та ІКТ у викладанні предметів природничого циклу.  Розробка уроків природничо-математичного циклу з використанням ІКТ.  Розробка матеріалів (таблиці, інтерактивні плакати), збірка відеодослідів та презентацій по темах для використання на уроках природничо-математичного циклу. Залучення учнів до розробки матеріалів в рамках проектної діяльності.  Розвивати кожного викладача як творчу особистість, озброєну інноваційними технологіями.  Формувати професійну компетентність викладача у сфері науково-дослідницької діяльності, розвитку критичного мислення, продуктивного навчання, проектної діяльності.  Виховати в молодих педагогів потребу в постійному самовдосконаленні та саморозвитку.  Застосування теоретичних знань на практиці під час проведення відкритих уроків.
 4.          Результативність та ефективність впровадження інновації: У результаті учень повинен набути: інформаційні вміння, пов'язані з пошуком, аналізом, оцінкою, структуруванням і обробкою природно-наукової інформації; комунікативні уміння (працювати в команді, взаємодіяти з іншими людьми, вести дискусію, захищати свою точку зору тощо); організаційні та проекційні вміння (визначати цілі діяльності, планувати її етапи, прогнозувати результати).

 

 


Опис інноваційного проекту

 

 

1. Назва навчального закладу: Державний навчальний заклад «Вище професійне училище»

2. Адреса навчального закладу: Житомирська обл. Бердичівський район, с. Великі Низгірці вул. Ліцейна, 1, тел. (4143)2-10-64, факс (4143)2-10-64, ел. пошта 3KUTNIK@UKR.NET, skype trukutnik

3. П.І.П. керівника навчального закладу: Тетяна Петрівна Поліщук

4. Вид інноваційного проекту: виховний проект

5. Назва проекту: Мій внесок в розбудову іміджу училища

6. Галузь застосування: навчально – виховний процес

7. Суб’єкт інноваційної діяльності: педагогічний та учнівський колективи професійно-технічного навчального закладу

http://3kutnik.org.ua/wp-content/uploads/2012/02/rujantseva-gs-203x300.jpg8. Автор проекту: Ружанцева Галина Степанівна – викладач історії, вища категорія, викладач-методист; тел.0985966466

9. Мета впровадження нововведень: створення позитивного емоційно забарвленого образу навчального закладу, що, закріпившись у масовій свідомості, транслюється в зовнішнє середови­ще. Підвищення конкурентоздатності освітнього закладу.

10. Зміст інновацій: активна участь в обласних та всеукраїнських конкурсах, районних спортивних змаганнях, організація виїзних концертних бригад з профорієнтаційною роботою в школи міста і району, друк та виступ в місцевих засобах масової інформації.

11. Ресурсоємкість нововведень. Шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів: Відеокамера, фотоапарат, комп’ютер, принтер, сканер, інтерактивна дошка.

12. Термін дії проекту: 2017-2018 навчальний рік.

13. Технологія впровадження. етапи: підготовчий (створення активу учнів і педпрацівників),  основний (розробка сценаріїв, концертної бригади, робота з обдарованими учнями, проведення заходів з обов’язковим запрошенням гостей і мас-медіа, реалізація міні-проектів в групах), підсумковий (оголошення і нагородження переможців конкурсів професійної майстерності, предметних конкурсів).Випуск дайджесту та компакт-диску, до якого увійдуть всі відеоматеріали, зібрані учасниками проекту.

14. Результативність та ефективність впровадження. реалізуючи проект «Мій внесок в розбудову іміджу училища», ми створили серед­овище, у якому разом навчаємось, працюємо, спіл­куємося й розвиваємось. До формування іміджу начального закладу долучений колектив навчального закладу, який консолідований спільною ідеєю. Це створює сприятливі умови для самореалізації кожного учня і члену колективу, дозволяє готувати конкурентоспроможного на ринку праці кваліфікованого робітника, виконати план набору, залучити соціальних партнерів.

Опис інноваційного проекту

 

1. Назва навчального закладу: Державний навчальний заклад «Вище професійне училище»

2. Адреса навчального закладу: Житомирська обл. Бердичівський район, с. Великі Низгірці вул. Ліцейна, 1, тел. (4143)2-10-64, факс (4143)2-10-64, ел. пошта 3KUTNIK@UKR.NET, skype trukutnik

3. П.І.П. керівника навчального закладу: Тетяна Петрівна Поліщук

4. Вид інноваційного проекту: виховний проект

5. Назва проекту: «Герої навколо нас»

6. Галузь застосування: навчально – виховний процес

7. Суб’єкт інноваційної діяльності: Учні груп ІІ-ІІІ курсу.

http://3kutnik.org.ua/wp-content/uploads/2012/02/rujantseva-gs-203x300.jpg8. Автор проекту: Ружанцева Галина Степанівна – викладач історії, вища категорія, викладач-методист; тел.0985966466

9. Мета впровадження нововведень: виховання в учнівської молоді громадянськості, патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей, готовності до активного прояву в різних сферах життя суспільства;

10. Зміст інновацій: Підготовка міні-проектів «Герої Небесної сотні», «Революція Гідності – головні дійові особи», «Герої не вмирають» ( військовослужбовці нашого міста,які загинули в АТО), « Учасники АТО – випускники нашої училища», флеш-акція «Повертайся живим», створення виставкової експозиції в музеї Бойової слави «Пам’ять вічна у наших серцях»

Група «Медіа-група» готує  матеріали по темі для проведення інформаційних та виховних годин та інших заходів з використанням уже зібраних матеріалів.

11. Ресурсоємкість нововведень. Шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів: Відеокамера, фотоапарат, комп’ютер, принтер, сканер, інтерактивна дошка.

12. Термін дії проекту: 2017-2018 навчальний рік.

13. Технологія впровадження. : етапи: підготовчий, основний (збір інформаційного матеріалу, проведення заходів, реалізація міні-проектів в групах), підсумковий (опис  та представлення проекту). Випуск дайджесту та компакт-диску, до якого увійдуть всі матеріали, зібрані учасниками проекту.

Діяльність викладача: 1)вибір об’єктів досліджень; 2)організація пошуку інформації (спілкування з установами); 3)організація презентації матеріалів.

14. Результативність та ефективність впровадження. Даний проект сприятиме розвитку національної свідомості й громадянської активності, поглибленню знань історії, героїчного минулого;готовності до захисту своєї Батьківщини;усвідомленню відповідальності перед державою, поповнення фондів музею.

 

 

 


Опис інноваційного проекту

 

1. Назва навчального закладу: Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище»

2. Адреса навчального закладу: Житомирська обл. Бердичівський район, с. Великі Низгірці вул. Ліцейна, 1 тел. (4143)2-10-64, факс (4143)2-10-64, ел. пошта 3KUTNIK@UKR.NET, skype trukutnik

3. П.І.П. керівника навчального закладу: Тетяна Петрівна Поліщук

4. Вид інноваційного проекту: виховний проект

5. Назва проекту: Ріки поезія Бердичівські притоки

6. Галузь застосування. Навчально-виховний процес.

Подана робота є варіантом розвитку творчих здібностей учнів, передбачає таку організацію навчально-виховного процесу, за якої учень – один із головних суб’єктів творчої діяльності.

7. Суб’єкти інноваційної діяльності.

 •              Рада бібліотеки;
 •              Вихованці гуртка Літературна вітальня;
 •              D:\Ліцей\методист\проекти\Ін_проект ДНЗ БВПУ 2017\Проект Савчук В.М\Опис проекту\Савчук В.М..jpgПедагогічний колектив;
 •              Телекомпанія ВІК;
 •              Редакція газети Трикутник.

8. Автор проекту: Савчук Валентина Миколаївна, бібліотекар. Тел.. +3068 760-11-84

9. Мета впровадження нововведень - розвивати творчі здібності учнів, їх уміння чітко аргументувати свої думки, формувати навички і практично оцінювати діяльність;

 - розвивати творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують здатність створювати якісно нові технології та духовні цінності. які певною мірою зміцнюють духовно;

 - надати можливість здібним учням реалізувати себе.

10. Зміст інновацій:

 1.               Ознайомлення учнів з творчість поетів-земляків.
 2.               Широке залучення учнів до нового через призму необов’язковості та гарантій збереження набутого рівня знань.
 3.               Ознайомлення учнів з технологією пошукової роботи та розробка порад пошуковцям.
 4.               Провадження телекомунікативних технологій у роботу з обдарованою молоддю: інформація в інтернеті, уміння працювати з інформацією, електронними документами у вигляді тексту, відео.
 5.               Співпраця з міським архівом, телекомпанією “ВІК”

11. Ресурсоємкість нововведень. Шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів: бібліотечний фонд, відеокамера, фотоапарат цифровий, комп’ютер з додатковими пристроями.

12. Термін дії проекту: 2017-2018 н.р.

13. Технологія впровадження. - розвивати творчі здібності учнів, їх уміння чітко аргументувати свої думки, формувати навички і практично оцінювати діяльність;

 - розвивати творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують здатність створювати якісно нові технології та духовні цінності. які певною мірою зміцнюють духовно;

 - надати можливість здібним учням реалізувати себе.

14. Результативність та ефективність впровадження.

 1.               Створені умови для формування дослідницького мислення та розвитку творчого потенціалу учнів.
 2.               Учні навчилися працювати з архівними документами, каталогами, літературою, брати інтерв’ю.
 3.               Навчені екскурсоводи-волонтери проводити екскурсії по виставках присвячених творчості поетів-земляків.
 4.               Експозиції виставок використовуються під час проведення уроків, виховних годин, зустрічей з поетами.
 5.               В рамках проекту проведений конкурс на кращого знавця-декламатора.
 6.               Налагоджена тісна співпраця з телекомпанією “ВІК” та газетою “Земля Бердичівська”.

 

 


Опис інноваційного проекту

1. Назва навчального закладу: Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище»

2. Адреса навчального закладу: Житомирська обл.., Бердичівського р-ну, с. Великі Низгірці, вул.. Ліцейна, 1; E:mail: 3kutnik@ukr.net; веб-сайт: 3kutnik.org.ua; логін Skype: trukutnik; тел../факс: (04143) 2-10-64

3. П.І.Б. керівника навчального закладу: Поліщук Тетяна Петрівна

4. Вид інноваційного проекту: навчальний проект

5. Назва проекту: «Теорія і методика викладання вправ на гімнастичних бруссях»

D:\Ліцей\методист\проекти\Ін_проект ДНЗ БВПУ 2017\Проект фіз_культура\Опис проекту\Оліх Д.В..jpg6. Галузь застосування: Навчальний процес в професійно-технічному навчальному закладі.

7. Суб’єкти інноваційної діяльності: учні І-ІІІ курсів (юнаки)

D:\Ліцей\методист\проекти\Ін_проект ДНЗ БВПУ 2017\Проект фіз_культура\Опис проекту\Борецький В.І..jpg8. Автори проекту: викладачі предмету «Фізична культура» Оліх Дмитро Віталійович, викладач ІІ категорії, контактний тел. (097) 112-65-01, Борецький Володимир Іванович, спеціаліст, контактний тел. (097)-470-10-45

9. Мета впровадження нововведень:

 1.               Актуалізація пізнавальної активності учнів.
 2.               Розширити і поглибити знання учнів з техніки плавання.
 3.               Провести урок фізкультури більш цікавим та захоплюючим.
 4.               Довести до відома учнів, корисний вплив водного середовища на організм людини.
 5.               Формувати потребу до занять фізичними вправами і ведення здорового способу життя.

10. Зміст інновації: В даному проекті наведено підготовчі вправи та техніку їх виконання в процесі тренувань та під час уроків фізичної культури, самостійних занять гімнастів для підвищення рівня їх фізичної та технічної підготовленості на різних етапах. Надаються методичні рекомендації щодо проведення, контрольних вправ, які використовуються на уроках гімнастики.

11. Ресурсоємкість нововведень: для реалізації проекту необов’язково відвідувати тренажерний чи спортивний зал. Адже вправи можна виконувати на будь-яких спортивних або дитячих майданчиках чи в домашніх умовах. Шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів: навчальна, довідкова література; комп’ютерна техніка для обробки інформації; мультимедійні засоби навчання; фото-відео апаратура; програми для створення мультимедійної презентації та відео; мережа Internet. Також даний проект може спонукати до занять нової дисципліни, такої як Street workout.

12. Термін дії проекту: протягом навчального року

13. Технологія впровадження: Завдяки проекту учням цікаво працювати на уроках, виконувати фізичні вправи, які сприяють підвищенню рівня розвитку учнів, формування спрямованості на посилення ефективності навчально-виховного процесу.

Опис інноваційного проекту

 

1. Назва навчального закладу: Державний навчальний заклад  “Бердичівське вище  професійне училище”.

2. Адреса навчального закладу: 13304 Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. В. Низгірці, вул.Ліцейна, тел./факс (04143) )2-10-64, пошта: [email protected], сайт: www.3kutnik.org., логін Skype: trukutnik;

3. П.І.Б. керівника навчального закладу :Тетяна Петрівна Поліщук.

4. Вид інноваційного проекту: творчий, соціальний проект.

5. Назва проекту: “Мій гуртожиток – мій  дім!”.

6. Галузь застосування: Навчально-виховний процес в гуртожитку. Проект спрямований на покращення житлово-побутових умов учасників навчально-виховного процесу, підвищення їх культури  щодо ціннісного ставлення до місця проживання, підняття ролі родинних цінностей у формуванні свідомої духовно багатої особистості.

D:\Ліцей\методист\проекти\Ін_проект ДНЗ БВПУ 2017\Проект Цівінська А.М\Опис проекту\Цівінська-А.М.jpg7. Суб’єкти інноваційної діяльності: Учні, педагогічний колектив, батьки.

8. Автор  проекту: Цівінська Анна Миколаївна, вихователь гуртожитку.

9. Мета впровадження нововведень: Забезпечення умов для формування особистості  яка вміє відстоювати свою позицію, представляти і захищати свої інтереси, поважаючі права та інтереси інших людей, вирішувати проблеми, успішно адаптуватися до постійно змінюючих умов проживання, находити способи самореалізації в різних сферах діяльності. Підвищити соціальний інтелект учнів через організацію самоуправління в умовах гуртожитку.

10. Зміст інновації: Надання учням можливості приймати участь в житті колективу, організовувати, виконувати, аналізувати процес проживання в гуртожитку. Робота над покращенням житлово-побутових умов, організація дозвілля, діяльність в культурно масових заходах. Співпраця направлена на підтримку чистоти та порядку в гуртожитку. Організація активу учнів які будуть приймати участь в самоуправлінні, а саме: заселення та виселення з гуртожитку; рішення конфліктних ситуацій між проживаючими, протягом року приймати участь в конкурсі на звання “ Місяця. Краща кімната року”; участь в рейдах чистоти, організація дозвілля в кімнаті відпочинку, спортивні та розважальні заходи, захист прав та інтересів проживаючих в гуртожитку. Учасники навчально-виховного процесу  матимуть можливість самостійно контролювати себе, а також інших мешканців для досягнення спільної мети покращення умов проживання в гуртожитку.

11. Ресурсоємкість нововведень. Апаратне забезпечення, телевізор, відеомагнітофон відеокамера, банк заходів.

12. Шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів.

 1. Удосконалення навчально-виховного процесу.
 2. Співпраця учнівського колективу та викладачів.
 3. Забезпечення соціальної престижності професійно-технічного навчального закладу.
 1. Опис інновації:

Підготовчий етап:Формування групи органів управління, вибір керуючого, активу групи. Розподіл обов’язків. Моніторинг учнівського колективу, привернення уваги мешканців гуртожитку.

Основний етап: Планування та реалізація заходів

Заключний етап: Аналіз діяльності, публікація звітів, фотоматеріалів.

14. Термін дії проекту: серпень 2017 року – липень 2018  року.

15. Очікувані результати:  Збільшення кількості учнів, які ведуть здоровий спосіб життя та займаються спортом. Розширення структури самоуправління в гуртожитку, залучення кожного учня до культурно-масових заходів. Створення постійно діючого органу охорони правопорядку та зниження рівня порушень правил проживання в гуртожитку.

 

 

 

 


Опис інноваційного проекту

1. Назва навчального закладу:  Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище»

2. Адреса навчального закладу:  с. Великі Низгірці, Бердичівського р-ну, Житомирської області,  вул. Ліцейна, 1, e-mail: [email protected],  веб-сайт: www.3kutnik.org.ua, http://vk.com/club54603550 Skype: trukutnik, тел./факс.: (04143) 2-10-64

3. П.І.Б. керівника навчального закладу: Поліщук Тетяна Петрівна           

4. Вид інноваційного проекту: Навчальний.

5. Назва проекту: «Впровадження активних методів і прийомів навчання  учнів на уроках хімії»

 6. Газузь застосування: Освітній процес.

IMG_00027. Суб’єкти інноваційної діяльності:  викладач Чепіль Оксана Олександрівна; учні училища та їх батьки; викладачі та майстри в/н.

8. Автори проекту: Чепіль Оксана Олександрівна, викладач хімії, викладач ІІ категорії, контактний тел.: (097) 416 89 99, e-mail: ksenaja@ukr.net сайт – http://учительский.сайт/Чепіль-Оксана-Олександрівна

9. Мета впровадження нововведень: Підвищення рівня та ефективності освітнього процесу учнів в професійно – технічному навчальному закладі шляхом активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії.

10. Зміст інновації:

 •                   Даний проект презентує роботу викладача з практичного впровадження активних форм та методів навчання. Передбачено  використання    на кожному уроці  наступних форм та методів:
 •                   використання програмних педагогічних засобів навчання;
 •                   удосконалення КМЗ предмета;
 •                   комплексне використання форм та методів навчання;
 •                   використання матеріалів Інтернет-ресурсів.

11. Ресурсоємкість нововведень. Шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів:  комп’ютер або ноутбук з підключенням до мережі Internet, мобільні телефони (смартфони), принтер, сканер, флеш-карта,  сервери Інтернета.

12. Термін дії проекту:  2 роки

13. Технологія впровадження: Інноваційний проект презентує досвід роботи викладача з  практичного впровадження активізації пізнавальної діяльності учнів в освітньому процесі за допомогою використання активних форм та методів навчання, що допомагає  навчити кожного учня за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні об`єми  інформації та організувати процес навчання так, щоб учень активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, швидко запам’ятовував матеріал уроку, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити.

14. Результативність та ефективність впровадження  інновацій:

 •                 Розвиток і реалізація  творчих здібностей учнів.
 •                 Покращення якості знань з хімії та застосування їх як в професійної діяльності, так й в повсякденному житті; 
 •                 Виховання злагодженої колективної роботи та культури спілкування.
 •                 Підвищення інтересу до предмета, навчальної теми.
 •                 Можливість продовжити свої дослідження та висвітлити їх в мережі Інтернет.  Імідж викладача, досвід, професійні навички та знання значно підвищується в умовах постійного впровадження інноваційних технологій.

 


Опис інноваційного проекту

 

1. Назва навчального закладу: Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище»

2. Адреса навчального закладу: с. Великі Низгірці, Бердичівського р-ну, Житомирської області,  вул. Ліцейна, 1, e-mail: [email protected], веб-сайт: www.3kutnik.org.ua, сторінка «ВКонтакте»: http://vk.com/club54603550 Skype: trukutnik, тел./факс.: (04143) 2-10-64

3. П.І.Б. керівника навчального закладу: Поліщук Тетяна Петрівна

4. Вид інноваційного проекту: Дослідницький, творчий, пізнавальний.

5. Назва проекту: «Великі математики, їх життя і досягнення».

6. Газузь застосування: Позакласна робота.

D:\Ліцей\методист\проекти\Ін_проект ДНЗ БВПУ 2017\Проект Чупринська Т.В\Опис проекту\Чупринська Т.В..jpg7. Суб’єкти інноваційної діяльності:викладач математик Чупринська Т.В.;  викладачі та майстри училища; учні училища.

8. Автори проекту: Чупринська Тетяна Вікторівна, викладач математики, вища категорія, старший викладач, контактний телефон: 0989011219.

9. Мета впровадження нововведень:  Підвищувати інтерес учнів до вивчення математики; Розширювати розумовий кругозір учнів; Підвищувати загальну культуру учнів; Створювати в учнів правильний погляд на математику в цілому.

10. Зміст інновації: Математика - велика складова частина загально - людської культури, а історія математики є частиною історії культури. Тому завдання вчителя ознайомити учнів з фактами культурного життя людства, продемонструвати терністий шлях вчених та їх відкриттів. В позаурочний час учні, об'єднавшись у групи, збирають необхідний матеріал. Завдяки участі в проекті учні отримують та вдосконалюють уміння працювати з різноманітними джерелами інформації, розвивати навички роботи на комп’ютері, здобувати знання та досвід. Учні створюють публікації та презентації з конкретних питань, оцінюють результати своїх досліджень.

11. Ресурсоємкість нововведень. Шляхи залучення додаткових  та вдосконалення наявних ресурсів:  Відеокамера, фотоаппарат, комп'ютер, принтер, сканер, інтерактивна дошка.

12. Термін дії проекту:  2017 - 2018 навчальний рік.

13. Технологія впровадження:

Підготовчий етап. Учні об'єднуються в групи і кожна група вибирає тему над якою буде працювати.

Основний  етап. Учні працюють над збором інформаційного матеріалу, готують міні - проекти у вигляді презентацій вибраної теми.

Підсумковий  етап. Учні звітують про свою діяльність, створюють компакт - диск, до якого увійдуть всі відеоматеріали, зібрані учасниками проекту.

На протязі всього інноваційного проекту викладач спостерігає, допомагає, контролює діяльність учнів у виборі об'єктів дослідження, в організації пошуку інформації, створенні презентацій

14. Результативність та ефективність впровадження  інновацій:

Під час виконання проекту учні повинні навчитися знаходити  та опрацьовувати інформацію з використанням Інтернету та інших додаткових джерел; працювати в групі над розв'язанням спільних проблем. Учитель має можливість: підвищити інтерес учнів до предмета; здійснити об'єктивне оцінювання учнів у різних видів діяльності; розкрити творчій потенціал кожного учня.

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
569
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку