28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМ ПРОЦЕСОМ У ПТНЗ

Про матеріал

Культура управління- це сукупність теоретичних та практичних положень, принципів і норм, що мають загальний характер і стосуються різною мірою всіх аспектів людської діяльності, це важлива сфера впливу на свідомість, вчинки підлеглих, іх помисли і бажання, водночас, вона один з вирішальних факторів успіху в управлінні

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМ ПРОЦЕСОМ У ПТНЗ

Номер слайду 2

Культура управління- це сукупність теоретичних та практичних положень, принципів і норм, що мають загальний характер і стосуються різною мірою всіх аспектів людської діяльності, це важлива сфера впливу на свідомість, вчинки підлеглих, іх помисли і бажання, водночас, вона один з вирішальних факторів успіху в управлінні

Номер слайду 3

Розвинена культура управління сприяє створенню в педагогічному колективі відповідного психологічного клімату, що забезпечує високу та якісну продуктивність праці педагогічних працівників, підвищення позитивного іміджу навчального закладу В умовах підвищеної уваги до якості професійно-технічної освіти, росту потреб ринку праці, рівня підготовки кваліфікованих робітників, значення і роль культури управління стрімко зростає.

Номер слайду 4

Сучасні вимоги до організації навчально-виробничого процесу, його здійснення та контролю за результативністю потребують не тільки підвищеної відповідальності, але у удосконалення знань та вмінь управління педагогічним колективом

Номер слайду 5

- Управлінська культура сучасного закладу за умов реформування освіти та децентралізації управління стала поліфункціональною. Вона виконує наступні функції: Планово-прогностичні; Мотиваційно-цільові; Діагностичні; Комунікаційні; Методичні.

Номер слайду 6

Отож,підвищення рівня культури є: -розвиток світоглядної культури педагогів; -розвиток їхньої соціальної активності; -удосконалення моральної культури.що проявляється в культурі поведінки, праці, у ставленні до дітей, батьків,педагогів; -розвиток естетичної культури; -підвищення компетентності педагогів; -підвищення рівня культури педагогічної праці, що виявляється в умінні планувати свою роботу

Номер слайду 7

Саме тому, Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище» здійснює дослідно-експериментальну роботу з питань організаційної культури та рішенням вченої Ради Інституту професійно-технічної освіти при НАПН України від 18.12.2012 №12 затверджений як дослідницько-експериментальний майданчик на 2013-2018 роки з теми «Розвиток організаційної культури професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю» (науковий керівник – Радкевич В.О., директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України).

Номер слайду 8

 Завдання дослідно-експериментальної роботи 1. Вивчити стан наукової розробленості, здійснити аналіз рівня культури управління закладу. 2. Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови організаційної культури закладу. 3. Розробити та здійснити апробацію моделі культури управління професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю з урахуванням актуальності проблеми. 4. Підготувати методичні рекомендації щодо розвитку організаційної культури професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю.

Номер слайду 9

У результаті дослідження нами теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови рівня культури професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю, а саме: впровадження моделі організаційної культури, яка відповідає сучасним потребам та забезпечує наукове підґрунття для планування роботи ПТНЗ (анкетування, бесіди, інтерв’ю,експертні оцінки, педагогічний експеримент,статистичні методи обробки даних в училищах області).

Номер слайду 10

Перший етап: констатувальний (червень-грудень 2015р.) 1. Вивчення в теорії і на практиці стану рівня культури ПТНЗ аграрного профілю. Аналіз ефективності організаційної культури ПТНЗ аграрного профілю. 2. Розробка анкет для опитування респондентів (керівників ПТНЗ, замовників робітничих кадрів (роботодавців), місцевих органів влади, керівників шкіл). 3. Анкетування респондентів, систематизація отриманих результатів. 4. Визначення критеріїв ефективності функціонування нових структурних підрозділів у системі культури ПТНЗ, виявлення їх цілей і завдань. 5. Проведення педагогічної ради за темою “Основні завдання діяльності ДНЗ “Бердичівське ВПУ” з теми “Розвиток організаційної культури професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю” на І етапі дослідно-експериментальної роботи. 6. Проведення круглого столу з питань рівня культури професійно-технічного навчального закладу.

Номер слайду 11

Другий етап: формувальний (січень 2016 – грудень 2017) 1. Розроблення моделі управління культури професійно-технічного навчального закладу. Здійснення синтезу накопиченого досвіду з досліджуваної проблеми. 2.Розробка та апробація моделі організаційної культури ПТНЗ аграрного профілю. 3.Проведення семінарів-практикумів, круглих столів з питань організаційної культури ПТНЗ аграрного профілю.

Номер слайду 12

Третій етап: узагальнювальний (січень-липень 2018) 1 Аналіз та узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи. 2.Збірник методичних рекомендацій розвитку організаційної культури професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю. 3.Впровадження моделі розвитку організаційної культури професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю. 4.Проведення науково-практичної конференції з проблеми розвитку організаційної культури ПТНЗ аграрного профілю. 5.Підготовка підсумкового звіту про результати дослідно-експериментальної роботи.

Номер слайду 13

Результати експериментальної роботи училища -Круглий стіл НАПНУ ІПТО лабораторія УПТО «Організаційна культура педагогічного колективу –запорука ефективної діяльності ПТНЗ»-Поліщук Т.П.,28.11.2014р;

Номер слайду 14

- Тези. Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові підходи в управлінні навчальними закладами»,Житомир, 28 квітня 2015 року, Поліщук Т.П. - Тези.Звітна науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання , «Розвиток організаційної культури педагогічного колективу ПТНЗ аграрного профілю., Поліщук Т.П., 28.03.2015р;  - Тези. ХІІ Міжнародна конференція «Формування патріотизму та полікультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарно-педагогічного профілю» (м. Бар, 19-21 березня 2015 р.), Поліщук Т.П.

Номер слайду 15

-PEDAGOGICAL CULTURE AS AN INTEGRAL PART OF ORGANIZATIONAL CULTURE DEVELOPMENT OF TEACHING STAFF IN VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTION, Поліщук Т.П. -Стаття (Міжнародна науково-практична конференція, Харків. 2015р «Педагогічна культура викладача, як складова організаційної культури педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу», Поліщук Т.П. - Стаття ( Всеукраїнська науково-практична конференція, Житомир 2015р), «Управлінська культура керівника ─ як чинник розвитку організаційної культури професійно-технічного навчального закладу», Поліщук Т.П. - Стаття Організаційна культура педагогічного колективу ПТНЗ як педагогічна проблема, , СВИСТУН ДОКТОР ПЕД.. НАУК, ПРОФЕСОР, ІПТО НАПНУ ,Т. П. ПОЛІЩУК,2015р   -ORGANIZATIONAL CULTURE OF VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTION: CONCEPT, CONTENT, FUNCTIONS AND FEATURES

Номер слайду 16

- Організаційна культура професійно-технічного навчального закладу: поняття, зміст,функції, особливості , стаття (Польща. Міжнародна науково-практична конференція, 2015р), Поліщук Т..) -Функції організаційної культури педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю, стаття ПТО збірник наукових праць «Професійна освіта прблеми і перспективи" (Фаховий), 2015р, Поліщук Т.П. -Особливості педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю та їх вплив на його організаційну культуру, тези СВИСТУН ДОКТОР ПЕД.. НАУК, ПРОФЕСОР,ІПТО НАПНУ ,Т..П..ПОЛІЩУК, 2015; - Організаційна культура педагогічного колективу як чинник розвитку ПТНЗ в умовах ринкової економіки, тези, звітна науково-практична конференція ІПТО НАПН України Т..П..ПОЛІЩУК, 2015;

Номер слайду 17

Дякую за увагу!

ppt
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
349
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку