10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. презентація

Про матеріал
Що таке комп'ютерна мережа? Які типи комп'ютерних мереж ви знаєте? У чому полягає мережева взаємодія? Який комп'ютер називають сервером? Який комп'ютер називають клієнтом?
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. За новою програмою. Урок 4

Номер слайду 2

Запитання. Розділ 2 § 2.1 Що таке комп'ютерна мережа? Які типи комп'ютерних мереж ви знаєте?У чому полягає мережева взаємодія?Який комп'ютер називають сервером? Який комп'ютер називають клієнтом?

Номер слайду 3

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 Комп'ютерна мережа — це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, з'єднаних каналами передавання даних.

Номер слайду 4

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1

Номер слайду 5

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 Комп'ютерні мережі можна класифікувати за значеннями різних властивостей. Комп’ютерні мережі

Номер слайду 6

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 Розглянемо наведену класифікацію. За правом доступу до ресурсів виділяють такі види комп'ютерних мереж: Персональна (PAN, англ. Personal Area Network — мережа особистого простору) — мережа, доступ до якої має окрема людина або кілька осіб. Персональна мережа об'єднує власні електронні пристрої користувачів: стаціонарні та планшетні комп'ютери, ноутбуки, смартфони тощо. Такі мережі найчастіше обладнують удома для особистих потреб;

Номер слайду 7

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 За правом доступу до ресурсів виділяють такі види комп'ютерних мереж: Корпоративна — мережа, ресурси якої доступні працівникам однієї організації, підприємства, навчального закладу тощо. Обмежений доступ до ресурсів такої мережі можуть мати сторонні особи. Наприклад, інформаційні ресурси корпоративної мережі Укрзалізниці можуть використовувати різні користувачі для отримання даних про розклад потягів, наявність вільних місць і для придбання квитків;

Номер слайду 8

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 За правом доступу до ресурсів виділяють такі види комп'ютерних мереж: Загального використання — мережа, у якій апаратні та інформаційні ресурси є загальнодоступними, хоча права доступу до ресурсів можуть розрізнятися для різних користувачів. Наприклад, в Інтернеті кожен користувач може на загальнодоступних сайтах переглядати текстові матеріали, зображення та відео, слухати музику, але користуватися лише власною поштовою скринькою та розміщувати матеріали лише на власному сайті.

Номер слайду 9

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 За охопленою територією комп'ютерні мережі поділяють на: ВластивостіВид мережіЗ'єднують пристрої, що розташовані на порівняно невеликій відстані один від одного, як правило, у межах однієї або кількох сусідніх будівель. Локальні мережі створюються для забезпечення внутрішніх потреб підприємств, фірм, навчальних закладів тощо;Локальні(англ.— Local Area Networks — LAN)

Номер слайду 10

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 ВластивостіВид мережіМережі, ресурси яких розміщені на території деякого регіону. Серед них виділяють міські (MAN, англ. Metropolitan Area Network — мережа міського простору), обласні, національні мережі. У наш час регіональні мережі — це закриті мережі всередині певних країн чи їх об'єднань. Вони можуть належати крупним корпораціям, банкам, військовим організаціям. Для таких мереж прокладено власні канали зв'язку, які не включені до глобальної мережі, але можуть мати до неї доступ;Регіональні(англ.—Metropolitan Area Networks — MAN)

Номер слайду 11

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 ВластивостіВид мережіОб'єднують комп'ютерні мережі та окремі комп'ютери, що розміщені в різних частинах світу. Найвідомішою глобальною мережею є Інтернет, але існують й інші. Наприклад, всесвітня любительська некомерціина комп'ютерна мережа Fido. Net, глобальна мережа дистанційної освіти Global Dist. Ed. Net тощо. Глобальні(англ.— Wide Area Networks — WAN)

Номер слайду 12

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 Одну з класифікацій комп'ютерних мереж побудовано на розподілі функцій між комп'ютерами. За значеннями цієї властивості мережі поділяють на: Однорангові — мережі, усі комп'ютери яких мають рівні права та у яких ресурси кожного комп'ютера можуть бути доступні всім іншим комп'ютерам. Однорангові мережі легко налаштувати, але складно забезпечити захист даних і розподіл ресурсів. Локальна мережа комп'ютерного класу школи, як правило, є одноранговою;

Номер слайду 13

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 За розподілом функцій між комп’ютерами виділяють такі види комп'ютерних мереж: З виділеним сервером — мережі, у яких один або кілька комп'ютерів є серверами, а всі інші — клієнтами. Сервери, залежно від основного виду ресурсів і послуг, які вони надають клієнтам, можуть виконувати ролі:

Номер слайду 14

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 Мережі з виділеним сервером зручно обслуговувати, забезпечувати захист даних у них, але налаштування сервера потребує більшої професійної підготовкикористувача, ніж цього вимагають однорангові мережі, а також спеціального програмного забезпечення. Такі мережі належать до багаторангових.

Номер слайду 15

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 Дані в мережах передаються каналами зв'язку. Канал зв'язку — це обладнання, за допомогою якого здійснюється з'єднання комп'ютерів у мережу.

Номер слайду 16

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 Ще одна класифікація комп'ютерних мереж базується на властивостях каналів передавання даних. Кабельна(дротовою) мережа. Бездротова (англ. Wireless) мережа

Номер слайду 17

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 Перші комп'ютерні мережі були побудовані на основі кабельного з'єднання. У них використовували для встановлення зв'язку між комп'ютерами існуючі телефонні дроти. Більш надійний і швидкісний зв'язок забезпечують кабелі з оптичного волокна — оптоволоконні. У локальних мережах застосовують інший вид кабелів — кручена пара.

Номер слайду 18

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 Від виду кабелю залежить працездатність кабельних комп'ютерних мереж. У таблиці наведено властивості та їх значення для кабелів різних видів.{8 FD4443 E-F989-4 FC4-A0 C8-D5 A2 AF1 F390 B}Вид кабелю. Максимальна швидкість передавання даних. Максимальна відстань передавання даних. Будова кабелю. Кручена пара40 Гбіт/с100 м. Попарно скручені мідні дроти в ізоляції; кілька пар в одній захисні оболонціОптоволоконний225 Тбіт/с100 Км. Кілька оптичних волокон у зовнішній оболонці

Номер слайду 19

Класифікація комп'ютерних мереж. Розділ 2 § 2.1 Технології бездротового зв'язку{8 FD4443 E-F989-4 FC4-A0 C8-D5 A2 AF1 F390 B}Технологія. Призначення. Максимальна швидкість передавання даних. Максимальна відстань передавання даних. Bluetooth. Персональна бездротова мережа WPAN (англ. Wireless Personal Area Network)20 Мбіт/с100 МWi-Fi. Локальна бездротова мережа WLAN (англ. Wireless Local Area Network)300 Мбіт/с460 м. Wi. Max. Міська бездротова мережа WMAN (англ. Wireless Metropolitan Area Network)1 Гбіт/с80 км

Номер слайду 20

Апаратне та програмне забезпечення мереж. Розділ 2 § 2.1 Об'єднання комп'ютерів у мережу здійснюється з використанням каналів передавання даних і мережевих пристроїв, що забезпечують передавання даних цими каналами:

Номер слайду 21

Апаратне та програмне забезпечення мереж. Розділ 2 § 2.1 Мережевий адаптер — для приєднання комп'ютера до каналу передавання даних. Мережеві адаптери існують для: Кабельних мереж. Бездротових мереж

Номер слайду 22

Апаратне та програмне забезпечення мереж. Розділ 2 § 2.1 Комутатор — для передавання даних по каналах усередині мережі. Комутатор для бездротових мереж також називають точкою доступу;Комутатор для кабельних мереж. Бездротова точка доступу

Номер слайду 23

Апаратне та програмне забезпечення мереж. Розділ 2 § 2.1 Маршрутизатор, або роутер (англ. router — маршрутизатор), — для передавання даних між двома і більше ділянками мережі або між окремими мережами. Wi-Fi роутер для бездротових мереж. Популярні сьогодні Wi-Fi роутери, призначені для об'єднання пристроїв у локальну мережу за бездротовою технологією та передавання даних між цією мережею та Інтернетом.

Номер слайду 24

Апаратне та програмне забезпечення мереж. Розділ 2 § 2.1 Для організації обміну даними між комп'ютерами мережі використовується кілька видів програмного забезпечення:

Номер слайду 25

Апаратне та програмне забезпечення мереж. Розділ 2 § 2.1 Операційна система Windows 10 містить програми для організації роботи як у локальній мережі, так і в Інтернеті. Частина з них доступна з вікна Центру керування мережами та спільним доступом, яке можна відкрити, використовуючи контекстне меню значка або на Панелі завдань.

Номер слайду 26

Апаратне та програмне забезпечення мереж. Розділ 2 § 2.1 Якщо локальна мережа має виділений сервер, то на ньому встановлюють спеціальне програмне забезпечення. Це може бути, наприклад: Microsoft Windows Server. Free. BSDLinux. Novell Net. Ware тощо

Номер слайду 27

Апаратне та програмне забезпечення мереж. Розділ 2 § 2.1 Серверні операційні системи встановлюють і на серверах глобальної мережі.

Номер слайду 28

Апаратне та програмне забезпечення мереж. Розділ 2 § 2.1 Значна частина прикладних програм, які виконуються на комп'ютерах у мережі, працюють за клієнт-серверною технологією. Для забезпечення цієї технології потрібні програми двох типів:клієнтська — установлюється на комп'ютері користувача та надає можливість звернутися із запитом до ресурсів сервера;серверна — установлюється на сервері та відповідає на запити клієнтської складової.

Номер слайду 29

Апаратне та програмне забезпечення мереж. Розділ 2 § 2.1 За такою технологією можна побудовати, наприклад, програми тестової перевірки знань учнів. На комп'ютері вчителя встановлюється серверна програма, яка зберігає тестові завдання, надає їх за запитом учня, отримує, перевіряє та фіксує відповіді учнів, веде журнал успішності. учня. На учнівських комп'ютерах установлюється клієнтська програма, яка отримує із сервера завдання та передає на сервер відповідь

Номер слайду 30

Мережеві протоколи. Розділ 2 § 2.1 Під час обміну даними між комп'ютерами мережі передбачається, що дані без спотворення та втрати будуть доставлені від відправника адресату. Для цього потрібно, щоб різноманітні комп'ютери, мережеві пристрої та програмне забезпечення передавали дані за однаковими чітко визначеними правилами. Такі правила називаються мережевими протоколами.

Номер слайду 31

Мережеві протоколи. Розділ 2 § 2.1 Мережевий протокол — це набір правил, за якими здійснюється обмін даними між комп'ютерами та пристроями, що підключені до мережі, та між різними мережами.

Номер слайду 32

Мережеві протоколи. Розділ 2 § 2.1 Дані, що передаються мережею, розбивають на невеликі пакети (частини початкового повідомлення) та доповнюють даними комп'ютера-одержу-вача. Кожен пакет передається каналом зв'язку окремо. Маршрут передавання визначають маршрутизатори, вони також стежать і за доставкою пакетів. Після досягнення пункту призначення всі пакети з'єднуються, і дані набувають початкового вигляду.

Номер слайду 33

Мережеві протоколи. Розділ 2 § 2.1 Правила розбиття даних на пакети, їх доставки до адресата й об'єднання пакетів у єдине ціле визначає протокол TCP (англ. Transmission Control Protocol — протокол контролю передавання). Пересилання пакетів між комп'ютерами здійснюється на основі протоколу IP (англ. Internet Protocol — міжмережевий протокол). Завдяки тому, що дані розбито на окремі пакети, передавання їх мережею відбувається швидко та надійно. Тому більшість сучасних комп'ютерних мереж здійснює передавання даних на основі набору протоколів, який називається TCP/IP.

Номер слайду 34

Адресація в мережах. Розділ 2 § 2.1 Традиційно, якщо люди хочуть спілкуватися на відстані, вони обмінюються адресами або номерами телефонів. Зазначивши на поштовому конверті адресу, ми впевнені, що наш лист потрапить до місця, у якому знаходиться адресат. Якщо потрібно встановити зв'язок з певним комп'ютером, то слід знати його адресу в мережі. Ця адреса має бути унікальною — у мережі не повинно бути двох комп'ютерів з однаковими адресами, так само як і у традиційній поштовій службі.

Номер слайду 35

Адресація в мережах. Розділ 2 § 2.1 Адресу комп'ютера в мережі називають IP-адресою (англ. Internet Protocol Address — адреса згідно з протоколом Інтернету).ІР-адреса комп'ютера складається із чотирьох цілих чисел від 0 до 255 кожне, розділених крапками. Приклад ІР-адреси:192.168.0.170 IP-адреси використовуються для отримання доступу до комп'ютерів як у локальних мережах, так і в Інтернеті.

Номер слайду 36

Адресація в мережах. Розділ 2 § 2.1 Для отримання доступу до мережевих ресурсів іншого комп'ютера достатньо в адресному рядку вікна папки чи провідника набрати: IP-адресуІм'яабо\\192.168.0.1\\\User-1\І натиснути клавішу Enter.

Номер слайду 37

Адресація в мережах. Розділ 2 § 2.1 Для перегляду списку імен комп'ютерів, підключених до локальної мережі, потрібно: Відкрити папку. Мережа. У вікні Провідника обрати папку Мережа

Номер слайду 38

Для тих, хто хоче знати більше. Розділ 2 § 2.1 IP-адреса, у якій використовується чотири цілих числа від 0 до 255, належить до стандарту IPv4 (англ. Internet Protocol version 4 — протокол Інтернету версії 4). У цьому стандарті можна використовувати більш ніж 4 млрд унікальних адрес. Але у зв'язку зі швидким розвитком мережі Інтернет передбачається, що за кілька років вільні адреси закінчаться.

Номер слайду 39

Для тих, хто хоче знати більше. Розділ 2 § 2.1 Щоб цього не допустити, розроблено новий стандарт адресації в Інтернеті — IPv6. Запис адреси за новим стандартом складається з восьми цілих чисел від 0 до 65 535, розділених двокрапками. Приклад адреси за стандартом IPv6:2001:0db8:11a3:09d7:1f34:8a2e:07a0:765d. Числа в адресі записано з використанням 16-кової системи числення. Стандарт IPv6 може використовувати 340 трильйонів адрес (3,4 • 1038).

Номер слайду 40

Розгадайте ребус. Мережа«Ребуси українською» © rebus1.com. Розділ 2 § 2.1

Номер слайду 41

Дайте відповіді на запитання. Що таке комп'ютерна мережа?Які існують види комп'ютерних мереж за охопленою територією; за правом доступу до ресурсів; за розподілом функцій між комп'ютерами?Яким може бути доступ до ресурсів комп'ютерних мереж при класифікації за правом доступу до ресурсів?Які види каналів передавання даних використовують у комп'ютерних мережах?Розділ 2 § 2.1

Номер слайду 42

Дайте відповіді на запитання Яке мережеве обладнання використовують у комп'ютерних мережах? Яке його призначення?Які види програмного забезпечення використовують у комп'ютерних мережах?У чому особливості прикладних програм, що працюють за клієнт-серверною технологією?Що таке мережевий протокол?Розділ 2 § 2.1 Чим, на ваш погляд, пояснюється потреба в розробці мережевих протоколів?

Номер слайду 43

Домашнє завдання. Проаналізувати§ 2.1, ст. 26-33 Розділ 2 § 2.1

Номер слайду 44

Працюємо за комп’ютером. Сторінка32 Розділ 2 § 2.1

Номер слайду 45

Дякую за увагу!За новою програмою. Урок 4

pptx
До підручника
Інформатика (підручник для класів із поглибленим вивченням інформатики) 9 клас (Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О.)
Додано
20 лютого 2020
Переглядів
1011
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку