7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення

Про матеріал
Програмним забезпеченням називають сукупність програм, встановлених на комп’ютері. Системне програмне забезпечення (системні програми) призначене для контролю і керування комп’ютерним обладнанням. Операційна система (ОС) — це набір програм, що автоматично завантажуються під час увімкнення комп’ютера і призначені для керування обчисленнями, ресурсами, а також для забезпечення взаємодії з користувачем.
Перегляд файлу

Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Системне програмне забезпечення. Класифікація та основні функції операційних систем. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних.

Цілі:

  • навчальна: сформувати свідомі знання з даної теми, закріпити правила поведінки в школі, навчити розрізняти типи ПЗ.;
  • розвивальна: розвивати мислительні процеси дітей та моторику рук, сприяти всебічному розвитку;
  • виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення раніше вивченого матеріалу

1. Які комп’ютерні програми ви вже знаєте? Для чого вони призначені?

2. Що таке операційна система? Для чого вона призначена?

3. Опишіть способи запуску програм.

Повторення правил поведінки в комп’ютерному класі

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні ми познайомимось з видами програмного забезпечення та поговоримо про їх сфери використання.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя (з демонструванням презентації на екрані)

Програмне забезпечення комп'ютера

 Програмним забезпеченням називають сукупність програм, встановлених на комп’ютері.

 1. Системне програмне забезпечення

 Системне програмне забезпечення (системні програми) призначене для контролю і керування комп’ютерним обладнанням.

 Операційна система (ОС) — це набір програм, що автоматично завантажуються під час увімкнення комп’ютера і призначені для керування обчисленнями, ресурсами, а також для забезпечення взаємодії з користувачем.

 Основними функціями ОС є такі.

 - введення/виведення даних, запуск/зупинка програм тощо

 - забезпечення доступу до пристроїв введення-виведення

- завантаження програм в оперативну пам’ять і їх виконання

 - керування оперативною пам’яттю

- керування доступом до даних на зовнішніх носіях даних

 - забезпечення інтерфейсу користувача

- підтримка файлової системи

https://sites.google.com/site/lutskschool1yasenchuk/_/rsrc/1474304474449/materiali-do-urokiv/8-klas/urok-7/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%A1.JPG

 2. Прикладне програмне забезпечення

 Прикладне програмне забезпечення (прикладні програми) призначене для виконання необхідних користувачу робіт. За призначенням прикладне ПЗ розрізняють так:

Прикладне ПЗ

Застосування

Програми загального призначення

Різні галузі людської діяльності, наприклад, опрацювання текстів, малюнків, таблиць тощо

Програми спеціального призначення

Певні галузі діяльності чи конкретні підприємства, наприклад, створення відеоефектів на кіностудіях тощо

Інструментальні програмні засоби

Створення інших програм

 3. Службове прогармне забезпечення

Службове програмне забезпечення (службові програми) призначені для перевірки та покращення роботи комп’ютера. До таких програм належать програми архівування даних, форматування та перевірки цілісності диску тощо.

Форматуванням називають створення на носії даних структури файлової системи.

4. Ліцензії на програмне забезпечення

Ліцензія на програмне забезпечення — це угода, яка надає право на його використання.

Закон про авторське право забороняє виконувати над програмами дії, які не дозволені ліцензією (наприклад, модифікувати, копіювати, розповсюджувати тощо).

Розглянемо деякі типи програм за видом ліцензії.

Вид ліцензії

Тип програми

Комерційна(commercial)

Власницькі програми (для використання їх необхідно купувати)

Некомерційна (non-commercial use)

Програми, безкоштовні для некомерційного використання (наприклад, спрощена версія комерційної програми)

Умовно-безкоштовна (shareware)

Програми, якими можна користуватись безкоштовно за певних умов (низка комерційних програм надається для безкоштовного ознайомлення протягом певного періоду)

Вільна (free software)

Програми, які дозволено копіювати, модифікувати, розповсюджувати

5. Інсталяція та деінсталяція програм

Інсталяцією називають встановлення програмного забезпечення на комп’ютері.

Деінсталяція — це видалення програмного продукту з комп’ютера.

6. Сумісність програмного забезпечення

 ОС можуть відрізнятися одна від одної, тому в більшості випадків програма, розроблена для однієї системи (наприклад, Windows 7), не працюватиме на комп’ютері з іншою системою (Android). У таких випадках кажуть про несумісність програми і ОС.

V. Фізкультхвилинка

VІ. Усвідомлення набутих знань

Системне програмне забезпечення призначене для керування роботою складових комп’ютера та обміном даними між ними, діагностування та усунення недоліків у роботі комп’ютера

Прикладне програмне забезпечення призначене для реалізації конкретних задач опрацювання даних, які користувач розв’язує в ході своєї діяльності.

На комп’ютерні програми поширюється дія Закону України «Про авторське право і суміжні права»

Деінсталяція – процес видалення файлів програми з носія

Службове програмне забезпечення - це програми, що призначені для діагностування апаратної і програмної складових комп’ютера, розширення можливостей ОС. За необхідності вони усувають недоліки та оптимізують роботу комп’ютера. Ці програми називають утилітами (англ. utility - корисність).

VII. Формування вмінь та навичок

Практичне завдання

Відформатувати носій наданий вчителем

Релаксація. Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

VIII. Підбиття підсумків уроку

1. Що таке програмне забезпечення?

2. Опишіть класифікацію програмного забезпечення.

3. Що таке системне програмне забезпечення? Наведіть приклади програм, що входять до його складу.

4. Які програми належать до систем програмування? Наведіть приклади.

5. Які з вивчених раніше програм належать до прикладних програм? Які з них є прикладними програмами загального призначення?

6. Для яких цілей використовуються прикладні програми спеціального призначення? Наведіть приклади таких програм.

ІХ. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 5

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 2

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 3

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Ти дізнаєшся: Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера

Номер слайду 4

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера

Номер слайду 5

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Програми. Програмним забезпеченням називають сукупність програм, встановлених на комп’ютері

Номер слайду 6

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Системне програмне забезпечення. Системне програмне забезпечення призначене для контролю і керування комп’ютерним обладнанням. Операційна система (ОС) — це набір програм, що автоматично завантажуються під час увімкнення комп’ютера і призначені для керування обчисленнями, ресурсами, а також для забезпечення взаємодії з користувачем.

Номер слайду 7

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Системне програмне забезпечення. Системне програмне забезпечення призначене для контролю і керування комп’ютерним обладнанням. Операційна система (ОС) — це набір програм, що автоматично завантажуються під час увімкнення комп’ютера і призначені для керування обчисленнями, ресурсами, а також для забезпечення взаємодії з користувачем.

Номер слайду 8

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Системне програмне забезпечення. Функції ОС: введення/виведення даних, запуск/зупинка програм тощо забезпечення доступу до пристроїв введення-виведення завантаження програм в оперативну пам’ять і їх виконання керування оперативною пам’яттю керування доступом до даних на зовнішніх носіях данихзабезпечення інтерфейсу користувачапідтримка файлової системи

Номер слайду 9

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Системне програмне забезпечення

Номер слайду 10

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Прикладне програмне забезпечення{10 A1 B5 D5-9 B99-4 C35-A422-299274 C87663}Прикладне ПЗЗастосування. Програми загального призначення Різні галузі людської діяльності, наприклад, опрацювання текстів, малюнків, таблиць тощо Програми спеціального призначення Певні галузі діяльності чи конкретні підприємства, наприклад, створення відеоефектів на кіностудіях тощо Інструментальні програмні засоби Створення інших програм

Номер слайду 11

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Службове програмне забезпечення Службове програмне забезпечення (службові програми) призначені для перевірки та покращення роботи комп’ютера. До таких програм належать програми архівування даних, форматування та перевірки цілісності диску тощо. Форматуванням називають створення на носії даних структури файлової системи

Номер слайду 12

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Ліцензії на програмне забезпечення. Ліцензія на програмне забезпечення — це угода, яка надає право на його використання. Закон про авторське право забороняє виконувати над програмами дії, які не дозволені ліцензією (наприклад, модифікувати, копіювати, розповсюджувати тощо).

Номер слайду 13

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Ліцензії на програмне забезпечення{2 A488322-F2 BA-4 B5 B-9748-0 D474271808 F}Вид ліцензіїТип програми. Комерційна(commercial)Власницькі програми (для використання їх необхідно купувати)Некомерційна (non-commercial use)Програми, безкоштовні для некомерційного використання (наприклад, спрощена версія комерційної програми)Умовно-безкоштовна (shareware)Програми, якими можна користуватись безкоштовно за певних умов (низка комерційних програм надається для безкоштовного ознайомлення протягом певного періоду)Вільна (free software)Програми, які дозволено копіювати, модифікувати, розповсюджувати

Номер слайду 14

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера ВивчаємоІнсталяція та деінсталяція програм Інсталяцією називають встановлення програмного забезпечення на комп’ютеріДеінсталяція — це видалення програмного продукту з комп’ютераІнсталяція (деінсталяція) програм за допомогою Панелі керування

Номер слайду 15

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Сумісність програмного забезпечення. ОС можуть відрізнятися одна від одної, тому в більшості випадків програма, розроблена для однієї системи (наприклад, Windows 7), не працюватиме на комп’ютері з іншою системою (Android). У таких випадках кажуть про несумісність програми і ОС

Номер слайду 16

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Домашнє завдання. Вивчити §5 стор. 29-38 Опрацювати всі запитання і завдання з рубрик. Заповнити словничок Ліцензія на програмне забезпечення, операційна система

Номер слайду 17

Розгадайребус. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 18

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. ПРОГРАМАРозгадай ребус

Номер слайду 19

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Кодування даних. Вправа 1. Інсталяція програми Pic. Pick. Програмне забезпечення комп’ютера. Вправа 2. Форматування флеш-накопичувача

Номер слайду 20

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Працюємо за комп’ютером

.png
fon-test.jpg
fon_test_2.jpg
zip
Додано
2 серпня 2019
Переглядів
582
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку